Переведення

Актуальні відомості про конкурси на зайняття вакантних посад або тимчасово вакантних посад прокурорів в порядку переведення до органу прокуратури вищого рівня

 

 

Переведення прокурорів до органу прокуратури вищого рівня здійснюється за результатами конкурсу, порядок проведення якого визначається відповідним органом, що здійснює дисциплінарне провадження (далі – Комісія).

Конкурс включає в себе оцінку професійного рівня, досвіду, морально-ділових якостей прокурора та перевірку його готовності до здійснення повноважень в іншому органі прокуратури, у тому числі вищого рівня.

Рішенням від 26.10.2021 № 13зп-21 затверджено Порядокпроведення конкурсу на зайняття вакантної або тимчасово вакантної посадипрокурора в порядку переведення до органу прокуратури вищого рівня (зі змінами).

Зазначений Порядок розроблено у співпраці з міжнародними партнерами Комісії – Офісом Ради Європи в Україні, Консультативною місією Європейського Союзу в Україні, Проєктом Європейського Союзу «Право-Justice» та Міжнародною організацією права розвитку (IDLO).

 

Етапи конкурсу:

 

1)                оголошення про проведення конкурсу;

2)                подання кандидатами заяв про участь у конкурсі;

3)                перевірка поданої заяви про участь у конкурсі та особи кандидата на відповідність формальним вимогам, формування списку кандидатів;

4)                анонімне виконання кандидатами практичного завдання;

5)                проведення перевірки доброчесності кандидата;

6)                проведення співбесіди;

7)                визначення переможця конкурсу.

 

1 – 3 етапи конкурсу

(оголошення конкурсу, подання та перевірка заяв)

 

Рішенням Комісії від 29.06.2023 № 44пп-23 (із змінами, внесеними рішенням від 05.07.2023 № 45пп-23) оголошено конкурс на зайняття 58 вакантних та тимчасово вакантних посад прокурорів в порядку переведення до Офісу Генерального прокурора.

Строк для подання заяви про участь у конкурсі – з  09 години 3 липня 2023 року до 18 години 27 липня 2023 року.

Рішенням Комісії від 22.08.2023 № 48пп-23  затверджено список кандидатів, допущених до участі в конкурсі на зайняття вакантної або тимчасово вакантної посади прокурора в порядку переведення до Офісу Генерального прокурора.

 

4 етап конкурсу

(анонімне виконання кандидатами практичного завдання)

 

Рішенням Комісії від 22.08.2023 № 49пп-23 затверджено графік анонімного виконання практичного завдання при проведенні конкурсу на зайняття вакантної або тимчасово вакантної посади прокурора в порядку переведення до Офісу Генерального прокурора, оголошеного рішенням Комісії від 29 червня 2023 року № 44пп-23, зразок практичного завдання та орієнтовний перелік нормативно-правових актів, можливих для використання під час виконання практичного завдання.

У анонімному виконанні практичного завдання взяли участь 335 кандидатів, а 23 кандидати – не з’явилися, у т. ч. 2 – відмовилися від подальшої участі в конкурсі. Окрім того, ще один кандидат відмовився від участі в конкурсі після виконання практичного завдання.

 

5 – 6 етапи конкурсу

(проведення перевірки доброчесності кандидата

та проведення співбесіди)

 

        Відповідно до статті 38 Закону України «Про прокуратуру» та розділу VII Порядку проведення конкурсу на зайняття вакантної або тимчасово вакантної посади прокурора в порядку переведення до органу прокуратури вищого рівня з метою оцінки морально-ділових якостей кандидатів проводиться перевірка їх доброчесності. Перевірка доброчесності передбачає, у тому числі, збір та оцінку інформації про дисциплінарні чи кримінальні провадження стосовно кандидата, скарги, пов’язані з його професійною діяльністю та поведінкою як у ході виконання службових обов’язків, так і в позаробочий час, а також інших відомостей, які можуть свідчити про відповідність кандидата вимогам прокурорської етики, які визначено Законами України «Про прокуратуру», «Про запобігання корупції» та Кодексом професійної етики та поведінки прокурорів.

        Жодна отримана інформація та матеріали не мають для Комісії заздалегідь встановленої сили та оцінюються Комісією самостійно. Морально-ділові якості кандидата оцінюються під час співбесіди з кандидатом шляхом прийняття рішення про відповідність чи невідповідність таких якостей кандидата критерію, передбаченому Методикою оцінювання кандидатів на зайняття вакантних або тимчасово вакантних посад прокурорів в органах прокуратури вищого рівня.

        Рішенням Комісії від 14.09.2023 № 55пп-23 затверджено графік  проведення співбесіди з кандидатами у межах конкурсу на зайняття вакантної або тимчасово вакантної посади прокурора в порядку переведення до Офісу Генерального прокурора, оголошеного рішенням Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів від 29 червня 2023 року № 44пп-23.