Переведення

Актуальні відомості про конкурси

на зайняття вакантних посад або тимчасово вакантних прокурорів
в порядку переведення до органу прокуратури вищого рівня

 

 

Переведення прокурорів до органу прокуратури вищого рівня здійснюється за результатами конкурсу, порядок проведення якого визначається відповідним органом, що здійснює дисциплінарне провадження (далі – Комісія).

Конкурс включає в себе оцінку професійного рівня, досвіду, морально-ділових якостей прокурора та перевірку його готовності до здійснення повноважень в іншому органі прокуратури, у тому числі вищого рівня.

Рішенням від 26.10.2021 № 13зп-21 затверджено Порядок проведення конкурсу на зайняття вакантної або тимчасово вакантної посади прокурора в порядку переведення до органу прокуратури вищого рівня (із подальшими змінами).

Зазначений Порядок розроблено у співпраці з міжнародними партнерами Комісії – Офісом Ради Європи в Україні, Консультативною місією Європейського Союзу в Україні, Проєктом Європейського Союзу «Право-Justice» та Міжнародною організацією права розвитку (IDLO).

 

Етапи конкурсу:

 

1)                оголошення про проведення конкурсу;

2)                подання кандидатами заяв про участь у конкурсі;

3)                перевірка поданої заяви про участь у конкурсі та особи кандидата на відповідність формальним вимогам, формування списку кандидатів;

4)                анонімне виконання кандидатами практичного завдання;

5)                проведення перевірки доброчесності кандидата;

6)                проведення співбесіди;

7)                визначення переможця конкурсу.

 

1 – 3 етапи конкурсу

(оголошення конкурсу, подання та перевірка заяв)

 

        Рішенням Комісії від 24 січня 2024 року  № 1пп-24 оголошено конкурс на зайняття 190 на зайняття вакантних та тимчасово вакантних посад прокурорів в обласних, спеціалізованих на правах обласних прокуратурах в порядку переведення до органу прокуратури вищого рівня.

Строк для подання заяви про участь у конкурсі – з 09 години 25 січня 2024 року до 16 години 45 хвилин 09 лютого 2024 року.

Для участі в конкурсі подали документи 597 прокурорів.

Рішенням Комісії від 05 березня 2024 року № 9пп-24 на підставі заяв припинено участь в конкурсі 2 прокурорів.

 

4 – 5 етапи конкурсу

(анонімне виконання практичного завдання, проведення перевірки доброчесності кандидата)

До анонімного виконання практичного завдання допущено 595 кандидатів.

 

Рішенням Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів від 28 лютого 2024 року № 3пп-24 затверджено графік анонімного виконання практичного завдання при проведенні конкурсу на зайняття вакантних та тимчасово вакантних посад прокурорів в обласних, спеціалізованих на правах обласних прокуратурах в порядку переведення до органу прокуратури вищого рівня, оголошеного рішенням Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів від 24 січня 2024 року № 1пп-24, зразка практичного завдання та орієнтовного переліку нормативно-правових актів, можливих для використання під час виконання практичного завдання.

 

У анонімному виконанні практичного завдання взяли участь 573 кандидата,
22 кандидата не з’явились на вказаний етап конкурсу або відмовились від участі у конкурсі.

 

6 етап конкурсу

(проведення співбесіди)

Рішенням Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів від 21 березня 2024 року № 12пп-24 затверджено графік проведення співбесіди з кандидатами у межах конкурсу на зайняття вакантних та тимчасово вакантних посад прокурорів в обласних, спеціалізованих на правах обласних прокуратурах в порядку переведення до органу прокуратури вищого рівня, оголошеного рішенням Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів від 24 січня 2024 року № 1пп-24.

До проведення співбесід допущено 573 кандидата.