Рішення №25дк-17

Рішення №25дк-17

Про затвердження Порядку проходження кандидатами на посаду прокурора спеціальної підготовки та методики її оцінювання, навчального плану спеціальної підготовки (із змінами, внесеними Рішеннями КДКП від 02.04.2018 № 39дк-18, від 14.06.2018 № 84дк-18)

КВАЛІФІКАЦІЙНО-ДИСЦИПЛІНАРНА

КОМІСІЯ ПРОКУРОРІВ

Р І Ш Е Н Н Я

№ 25дк-17

(із змінами, внесеними Рішеннями КДКП від 02.04.2018 № 39дк-18, від 14.06.2018 № 84дк-18)

13 вересня 2017 року місто Київ

Про затвердження Порядку

проходження кандидатами на

посаду прокурора спеціальної

підготовки та методики її оцінювання,

навчального плану спеціальної підготовки

З метою отримання знань та навичок практичної діяльності на посаді прокурора, складання процесуальних документів, вивчення правил прокурорської етики, керуючись частинами 1, 3 статті 33 Закону України «Про прокуратуру», пунктами 61, 63 розділу ІІІ Положення про порядок роботи Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів та пунктом 3 розділу VІІ Положення про порядок розгляду питань та підготовки матеріалів щодо проведення добору кандидатів на вакантну (тимчасово вакантну) посаду прокурора місцевої прокуратури, Комісія

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити Порядок проходження кандидатами на посаду прокурора спеціальної підготовки та методики її оцінювання (додається).

2. Затвердити навчальний план спеціальної підготовки (додається).

 

Головуючий                                                                                   В. Грушковський

     

 

Члени комісії:

 

В. Архіпов

 

С. Погребняк

 

А. Коваленко

 

С. Сергійчук

 

С. Костенко

 

В. Шемчук

 

Ю. Піцик

 

В. Юсип