Рішення №22дк-17

Рішення №22дк-17

Про затвердження форми подання інформації про вакантні та тимчасово вакантні посади прокурорів

КВАЛІФІКАЦІЙНО-ДИСЦИПЛІНАРНА

КОМІСІЯ ПРОКУРОРІВ

Р І Ш Е Н Н Я

№ 22дк-17

13 вересня 2017 року місто Київ

Про затвердження тестових

запитань для складання кандидатами

на посаду прокурора місцевої прокуратури

кваліфікаційного іспиту

З метою виявлення належних теоретичних знань та рівня професійної підготовки кандидатів на стадії проведення кваліфікаційного іспиту, керуючись частинами 1, 6 статті 31 Закону України «Про прокуратуру», пунктами 61, 63 розділу ІІІ Положення про порядок роботи Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів та пунктом 1 розділу ІІІ Положення про порядок складання кандидатами на посаду прокурора кваліфікаційного іспиту та методику його оцінювання, Комісія

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити тестові запитання для складання кандидатами на посаду прокурора місцевої прокуратури кваліфікаційного іспиту (додається).

 

Головуючий                                                                                    В. Грушковський

     

 

Члени Комісії

 

В. Архіпов

 

С. Погребняк

 

А. Коваленко

 

С. Сергійчук

 

С. Костенко

 

В. Шемчук

 

Ю. Піцик

 

В. Юсип