Рішення №229дк-17

Рішення №229дк-17

Про затвердження практичних завдань

КВАЛІФІКАЦІЙНО-ДИСЦИПЛІНАРНА

КОМІСІЯ ПРОКУРОРІВ

Р І Ш Е Н Н Я

№ 229дк-17

6 грудня 2017 року м. Київ

Про затвердження практичних

завдань

З метою забезпечення проведення кваліфікаційного іспиту, перевірки рівня теоретичних знань у галузі права, володіння державною мовою, аналітичних здібностей кандидатів та практичних навичок, керуючись статтею 31 Закону України «Про прокуратуру», пунктом 82 розділу ІV Положення про порядок роботи Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів, розділами ІV та V Положення про порядок складання кандидатами на посаду прокурора кваліфікаційного іспиту та методику його оцінювання, Комісія

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити практичні завдання, які будуть виконуватися кандидатами на посаду прокурора місцевої прокуратури.

 

Головуючий                                                                                   В. Грушковський

     

 

Члени комісії:

 

В. Архіпов

 

О. Ковальчук

 

Ю. Піцик

 

С. Погребняк

 

А. Коваленко

 

С. Сергійчук

 

С. Костенко

 

В. Шемчук

 

С. Нечепоренко

 

В. Юсип