Перелік документів, які подає кандидат на вакантну (тимчасово вакантну) посаду прокурора місцевої прокуратури

1. Письмова заява про участь у доборі кандидатів на посаду прокурора.

2. Копія паспорта громадянина України.

3. Анкета кандидата на посаду прокурора, що містить інформацію про особу та автобіографію.

4. Копія документів про освіту, науковий ступінь, вчене звання.

5. Копія трудової книжки.

6. Медична довідка про стан здоров’я за формою, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я.

7. Копія військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних).

8. Довідка про допуск до державної таємниці (у разі наявності).

9. Письмова згода на збирання, зберігання та використання інформації про неї з метою оцінки готовності особи до роботи на посаді прокурора та проведення щодо неї спеціальної перевірки .

10. Заява про відсутність заборгованості зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред’явлення виконавчого документа до примусового виконання.

Особа, яка претендує на зайняття посади прокурора місцевої прокуратури, також подає до Національного агентства з питань запобігання корупції в порядку, визначеному частиною першою статті 45 Закону України «Про запобігання корупції», декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.