Інші документи

Міжнародні та європейські стандарти й рекомендації

Керівні принципи, що стосуються ролі осіб, які здійснюють судове переслідування, прийнятих восьмим Конгресом Організації Об’єднаних Націй з попередження злочинності і поводження з правопорушниками, Гавана, Куба, 27 серпня – 7 вересня 1990 року

Звіт Венеціанської Комісії з Європейський стандартів щодо незалежності судової системи: частина ІІ - Служба обвинувачення

Рекомендації Rec (2000) 19 Комітету Міністрів Ради Європи державам-членам щодо ролі прокуратури в системі кримінального правосуддя

Рекомендація Rec (2012) 11 Комітету міністрів державам-учасникам «Про роль публічних обвинувачів поза системою кримінальної юстиції»

Стандарти професійної відповідальності та виклад основних обов'язків та прав прокурорів, ухвалені Міжнарождною асоціацією прокурорів у 1999 році

Європейські інструкції з питань етики та поведінки прокурорів (Будапештські принципи), ухвалені Конференцією генеральних прокурорів країн - членів Ради Європи у 2005 році (англ.)

Висновок № 9 (2014) КРЄП "Про європейські норми та принципи стосовно прокурорів" (англ.)

Висновок № 10 (2015) КРЄП "Про роль прокурорів у розслідуванні злочинів" (англ.)

Висновок № 12 (2009) КРЄС та Висновок № 4 (2009) КРЄП до уваги Комітету Міністрів Ради Європи про відносини між суддями та прокурорами в демократичному суспільстві (Бордоська декларація "Судді та прокурори в демократичному суспільстві")

Висновок № 13 (2018) КРЄП "Незалежність, підзвітність та етика прокурорів"

Висновок № 16 (2021) КРЄП "Наслідки рішень міжнародних судів і договірних органів щодо реальної незалежності прокурорів"

Висновок № 18 (2003) КРЄП "Про Ради прокурорів як ключові органи прокурорського самоврядування"

Верховний Суд України

Постанова Пленуму Верховного Суду України від 1 листопада 1996 року «Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя»

Постанова Пленуму Верховного Суду України від 6 листопада 1992 року № 9 «Про практику розгляду судами трудових спорів»

Вищий адміністративний суд України

Постанова Пленуму Вищого адміністративного суду України від 29 вересня 2016 року № 10 «Про практику застосування адміністративними судами законодавства про доступ до публічної інформації»

Вища рада правосуддя

Узагальнення практики розгляду Вищою радою правосуддя скарг на рішення у дисциплінарних провадженнях стосовно прокурорів

Міжнародна допомога

Договір передачі інтелектуальної власності на веб-сайт

Рішення про участь в засіданні в режимі відеоконференції

Рішення про участь в засіданні в режимі відеоконференції