Документи комісії

рішенння від 17 жовтня 2018 року № 241пп-18 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу для зайняття вакантної або тимчасово вакантної посади прокурора в порядку переведення до органу прокуратури вищого рівня»

рішення від 7 червня 2017 року № 5зп-17 «Про затвердження рекомендованого зразка дисциплінарної скарги»

рішення від 7 червня 2017 року № 6зп-17 «Про затвердження Положення про порядок розгляду питань та підготовки матеріалів щодо проведення добору кандидатів на вакантну (тимчасово вакантну) посаду прокурора місцевої прокуратури» (із змінами, внесеними Рішенням КДКП від 14.06.2018 № 83дк-18)

рішення від 7 червня 2017 року № 7зп-17 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу для зайняття вакантної або тимчасово вакантної посади прокурора в порядку переведення до органу прокуратури вищого рівня» (із змінами, внесеними Рішенням КДКП від 27.03.2018 № 34пп-18) втратило чинність

рішення від 12 липня 2017 року № 18зп-17 «Про затвердження Положення про автоматизовану систему розподілу дисциплінарних скарг»

рішення від 2 серпня 2017 року № 22зп-17 «Про затвердження Положення про порядок складання кандидатами на посаду прокурора кваліфікаційного іспиту та методику його оцінювання»

рішення від 9 серпня 2017 року № 3пп-17 «Про затвердження форми подання інформації про вакантні та тимчасово вакантні посади прокурорів»

рішенння від 13 вересня 2017 року № 22дк-17 «Про затвердження тестових запитань для складання кандидатами на посаду прокурора місцевої прокуратури кваліфікаційного іспиту»

рішенння від 13 вересня 2017 року № 23дк-17 «Про затвердження Програми тестування кандидатів на посаду прокурора місцевої прокуратури»

рішенння від 13 вересня 2017 року № 24дк-17 «Про затвердження Програми практичних завдань кандидатів на посаду прокурора місцевої прокуратури»

рішення від 13 вересня 2017 року № 25дк-17 «Про затвердження Порядку проходження кандидатами на посаду прокурора спеціальної підготовки та методики її оцінювання, навчального плану спеціальної підготовки» (із змінами, внесеними Рішеннями КДКП від 02.04.2018 № 39дк-18, від 14.06.2018 № 84дк-18)

рішення від 24 жовтня 2017 року № 39зп-17 «Про затвердження Методики оцінки професійного рівня, досвіду, морально-ділових якостей та перевірки готовності до здійснення повноважень в органі прокуратури вищого рівня при співбесіді при проведенні конкурсу для зайняття вакантної або тимчасово вакантної посади прокурора» (із змінами, внесеними Рішенням КДКП від 16.05.2018 № 51пп-18)

рішення від 6 грудня 2017 року № 229дк-17 «Про затвердження практичних завдань»

рішення від 25 квітня 2018 року № 46пп-18 «Про затвердження переліку питань для тестування кандидатів, які приймають участь у конкурсі для зайняття вакантної або тимчасово вакантної посади прокурора в порядку переведення до органу прокуратури вищого рівня»