Конституція і закони України

Конституція України від 28 червня 1996 року № 254к/96-вр

Закон України «Про прокуратуру» від 14 жовтня 2014 року № 1697-VII

Закон України «Про державну службу» від 10 грудня 2015 року № 889-VIII

Кодекс адміністративного судочинства України від 6 липня 2005 року № 2747-IV

Кодекс законів про працю України від 10 грудня 1971 року № 322-VIII

Угода про асоціацію між Україною, з однією сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, ратифікована із заявою Законом від 16 вересня 2014 року № 1678-VII

Закон України «Про Вищу раду правосуддя» від 21 грудня 2016 року № 1798-VIII

Закон України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» від 23 лютого 2006 року № 3477-IV

Закон України «Про звернення громадян» від 2 жовтня 1996 року № 393/96-ВР

Закон України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року № 2939-VI

Закон України «Про інформацію» від 2 жовтня 1992 року № 2657-XII

Закон України «Про запобігання корупції» від 14 жовтня 2014 року № 1700-VII

Про засади державної  антикорупційної політики на 2021-2025 роки від 20 червня 2020 року № 2322-ІХ

Закон України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» від 25.04.2019 № 2704-VIII

Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» від 5 липня 2012 року № 5076-VI

Закон України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини» 23 грудня 1997 року № 776/97-ВР