Новини та оголошення

Оголошення

Відповідно до положень пункту 7 частини першої статті 29, частини дев’ятої статті 31 Закону України «Про прокуратуру» Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією прокурорів 07 червня 2024 року прийнято рішення 
№ 74дк-24, яким визначено рейтинг кандидатів на посаду прокурора окружної прокуратури відповідно до кількості балів, набраних кандидатами за результатами складання кваліфікаційного іспиту при проведенні добору, розпочатого рішенням від 04 квітня 2023 року № 3дк-23.

Окрім цього, згідно з пунктом 7 частини першої статті 29, частини четвертої статті 32 Закону України «Про прокуратуру» Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією прокурорів цього ж дня прийнято рішення
№ 75дк-24 «Про зарахування до резерву на заміщення вакантних посад прокурорів окружних прокуратур при проведенні добору кандидатів на
200 посад прокурорів окружних прокуратур».

Нагадуємо, що перебування кандидатів у вказаному резерві надає право на участь в конкурсі на призначення прокурором-стажистом окружної прокуратури, який проводиться на основі рейтингу кандидатів (пункт 9
частини першої статті 29, стаття 32-1 Закону України «Про прокуратуру»).

На цім, результати кваліфікаційного іспиту дійсні протягом трьох років (стаття 31 Закону України «Про прокуратуру»).