Новини та оголошення

Оголошення

АКТУАЛЬНІ КОНКУРСИ

на зайняття вакантних посад прокурорів в порядку переведення до органу прокуратури вищого рівня

 

Переведення прокурорів до органу прокуратури вищого рівня здійснюється за результатами конкурсу, порядок проведення якого визначається відповідним органом, що здійснює дисциплінарне провадження (далі – Комісія).

Конкурс включає в себе оцінку професійного рівня, досвіду, морально-ділових якостей прокурора та перевірку його готовності до здійснення повноважень в іншому органі прокуратури, у тому числі вищого рівня.

Рішенням від 26.10.2021 № 13зп-21 затверджено Порядок проведення конкурсу на зайняття вакантної або тимчасововакантної посади прокурора в порядку переведення до органу прокуратури вищогорівня (зі змінами).

 

Етапи конкурсу

 

1.              оголошення про проведення конкурсу;

2.              подання кандидатами заяв про участь у конкурсі;

3.              перевірка поданих заяв про участь у конкурсі та осіб кандидатів на відповідність формальним вимогам, формування списку кандидатів;

4.              виконання кандидатами письмового практичного завдання;

5.              проведення перевірки доброчесності кандидатів;

6.              проведення співбесіди;

7.              визначення переможців.

 

1 – 3 етапи конкурсу

(оголошення конкурсу, подання та перевірка заяв)

 

1. Конкурс на 21 посаду прокурора до Офісу Генерального прокурора.

Рішенням Комісії від 17.11.2022 №68пп-22 оголошено конкурс на зайняття 21 вакантної посади прокурорів в порядку переведення до Офісу Генерального прокурора.

На участь у конкурсі подали заяви 190 кандидатів, з яких 188 рішенням Комісії від 19.12.2022 № 71пп-22 допущено до участі в конкурсі. Одному кандидату рішенням від 19.12.2022 № 70пп-22 відмовлено в допуску до участі в конкурсі.

 

2. Конкурс на 6 посад прокурорів до Офісу Генерального прокурора.

Рішенням Комісії від 09.12.2022 №69пп-22 оголошено конкурс на зайняття 6 вакантних посад прокурорів в порядку переведення до Офісу Генерального прокурора (далі – конкурс на 6 посад ОГП).

На участь у конкурсі подали заяви 53 кандидати, з яких 52 рішенням Комісії від 03.01.2023 № 13пп-23 допущено до участі в конкурсі. Одному кандидату рішенням від 03.01.2023 № 12пп-23  відмовлено в допуску до участі в конкурсі.

 

4 етап конкурсу

(виконання анонімного практичного завдання)

 

Кандидати, допущені до проходження конкурсу, виконують анонімне письмове практичне завдання з метою оцінки професійного рівня, досвіду.

Програма практичного завдання, затверджена рішенням Комісії від 01.06.2022 № 58зп-22, розроблена з урахуванням вимог до компетентностей, визначених 7 рівнем Національної рамки кваліфікацій, та визначає: перелік галузей законодавства, нормативних і правових актів у відповідності з функціями прокуратури, визначеними Конституцією України та Законом України «Про прокуратуру»; когнітивний рівень пізнання кандидатів, які виконуватимуть практичне завдання.

1. Конкурс на 21 посаду прокурора до Офісу Генерального прокурора.  

Варіанти практичних завдань затверджено рішенням Комісії від 19.12.2022
№ 74пп-22.

167 кандидатів 27-28.12.2022 виконали анонімне письмове практичне завдання згідно з графіком, затвердженим рішенням Комісії від 19.12.2022 № 72пп-22.

21 кандидат на виконання практичного завдання не з’явився. Їх подальшу участь в конкурсі припинено рішеннями від 03.01.2023 № 1пп-23№ 2пп-23№ 3пп-23№ 4пп-23№ 5пп-23, № 6пп-23.

Оцінювання виконаних кандидатами письмових практичних завдань здійснювалося відповідно до Методики, розробленої Комісією (Додаток 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття вакантної або тимчасово вакантної посади прокурора в порядку переведення до органу прокуратури вищого рівня).

Конкурс на 6 посад прокурорів до Офісу Генерального прокурора.

Варіанти практичних завдань затверджено рішенням Комісії від 03.01.2023
№ 16пп-23.

Виконання анонімного практичного завдання заплановано на 12.01.2023 згідно з графіком, затвердженим рішенням Комісії від 03.01.2023 № 14пп-23.

 

5 етап конкурсу

(проведення перевірки доброчесності)

 

З метою оцінки морально-ділових якостей кандидати, допущені до участі в конкурсі, проходять перевірку доброчесності.

Перевірка передбачає збір та оцінку інформації про дисциплінарні чи кримінальні провадження стосовно кандидата, скарги, пов’язані з його професійною діяльністю та поведінкою як у ході виконання службових обов’язків, так і в позаробочий час, а також інших відомостей, які можуть свідчити про відповідність кандидата вимогам прокурорської етики, які визначено Законами України «Про прокуратуру», «Про запобігання корупції» та Кодексом професійної етики та поведінки прокурорів.

Жодна отримана інформація та матеріали не мають для Комісії заздалегідь встановленої сили та оцінюються Комісією самостійно.

 

6 етап конкурсу

(проведення співбесіди)

 

Співбесіда проводиться в усній формі на засіданні Комісії і триває не більше сорока п’яти хвилин стосовно кожного кандидата. Засідання Комісії під час проведення співбесіди проводиться відкрито, фіксується за допомогою технічних засобів (відео- та звукозапису) і транслюється в режимі реального часу.

Кожен кандидат оцінюється з огляду на інформацію, що міститься в поданій ним заяві про участь у конкурсі, з урахуванням відповідей, наданих ним під час співбесіди, результатів проведеної перевірки доброчесності та виконання практичного завдання. Метою оцінювання є обрання кандидата, який найбільше відповідає критеріям конкурсу, а також має належні професійний рівень, досвід, морально-ділові якості та готовий до здійснення повноважень в органі прокуратури вищого рівня.

1. Конкурс на 21 посаду прокурора до Офісу Генерального прокурора. 

Проведення співбесіди з кандидатами заплановано на 16-27.01.2023

 

7 етап конкурсу

(визначення переможця)

 

Визначення переможця конкурсу.

Кандидат, який посів перше місце в рейтингу, визначається переможцем конкурсу, після закінчення строку на оскарження підсумкової оцінки, а у разі подання таких скарг – за результатами їх розгляду.

Комісія упродовж п’яти календарних днів направляє подання стосовно прокурора, визначеного переможцем, керівнику органу прокуратури, уповноваженому на прийняття рішення про призначення прокурора на посаду.