Новини та оголошення

Оголошення


Згідно з рішенням відповідного органу, що здійснює дисциплінарне провадження  (далі – Комісія) від 08 червня 2022 року № 1дк-22 з 09 червня 2022 року розпочався добір кандидатів  на посаду прокурора окружної прокуратури.

 

Рішенням Комісії від 22 червня 2022 року № 2дк-22 продовжено кінцевий термін подання документів особами, які виявили бажання стати прокурором, до 15 год. 45 хв. 08 липня 2022 року.

 

КОГО МИ ШУКАЄМО

 

Прокурора, який має профільну освіту з бездоганною, незаплямованою репутацією, який розділяє цінності прокуратури і усвідомлює, що її імідж формується кожним прокурором.

 

ЯКІ ПЕРЕВАГИ РОБОТИ В ОКРУЖНІЙ ПРОКУРАТУРІ

 

Прокурори окружної прокуратури отримають додаткові можливості та стимули для професійної та особистої реалізації, кар’єрне зростання.

 

Конкурентну заробітну плату відповідно до Закону України «Про прокуратуру»

 

Можливість підвищення кваліфікації

 

У Тренінговому центрі прокурорів України прокурори проходитимуть професійні тренінги з українськими та іноземними тренерами, залежно від своїх індивідуальних потреб. Це абсолютно новий, нелекційний підхід до формування професійних та особистих навичок з використанням кращих міжнародних практик, який допоможе швидше адаптуватися до роботи в нових умовах.

 

Зрозумілу систему рекомендацій та стандартів діяльності

 

Прокурори матимуть чіткі критерії оцінки роботи, що дозволить їм працювати на результат, посилюючи свої компетенції і підвищуючи винагороду за працю.

 

ЯК ВІДБУВАТИМЕТЬСЯ ДОБІР

 

Процес добору, його правила та критерії оцінки кандидатів – однакові для всіх.

Добір здійснюється на конкурсних засадах із числа осіб, які відповідають вимогам, установленим частинами першою та шостою статті 27 Закону.

 

 

Етапи проведення добору:

-     проведення кваліфікаційного іспиту;

-     спеціальна перевірка кандидатів на посаду прокурора, які успішно склали кваліфікаційний іспит;

-     визначення рейтингу кандидатів на посаду прокурора відповідно до кількості балів, набраних кандидатами за результатами складання кваліфікаційного іспиту;

-     формування резерву на заміщення вакантних посад прокурорів кандидатів, які успішно склали кваліфікаційний іспит та яким  за результатами спеціальної перевірки не відмовлено в зарахуванні до резерву;

-     проходження кандидатами на посаду прокурора, зарахованими до резерву на заміщення вакантних посад прокурорів, протягом одного року спеціальної підготовки в Тренінговому центрі прокурорів України;

-     проведення органом конкурсу на зайняття вакантної посади прокурора відповідно до статті 34 Закону України «Про прокуратуру»;

-     надсилання за результатами конкурсу органом керівникові відповідної обласної прокуратури подання про призначення кандидата на посаду прокурора окружної прокуратури, на зайняття вакантної посади в якому кандидат подавав заяву.

ДОКУМЕНТИ ЩОДО ДОБОРУ НА ВАКАНТНУ ПОСАДУ ПРОКУРОРА ОКРУЖНОЇ ПРОКУРАТУРИ

СПИСОК осіб, допущених до складання кваліфікаційного іспиту

СПИСОК осіб, щодо яких прийнято РІШЕННЯ про відмову в допуску до складання кваліфікаційного іспиту

 

ПРОВЕДЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЙНОГО ІСПИТУ

Кваліфікаційний іспит проводиться з метою перевірки рівня теоретичних знань у галузі права, європейських стандартів у галузі захисту прав людини, володіння державною мовою, аналітичних здібностей кандидатів та практичних навичок і складається з анонімного тестування та практичного завдання (розв’язанні модельних завдань практичного характеру).

 

Складання кандидатами на посаду прокурора кваліфікаційного іспиту та методика його оцінювання визначені відповідним Положенням, затвердженим рішенням органу  від 26 жовтня 2021 року №12зп-21.

 

Положення про порядок складання кандидатами на посаду прокурора кваліфікаційного іспитута методику його оцінювання


Списки кандидатів, які успішно склали кваліфікаційний іспит, є загальнодоступними і розміщуються на офіційному вебсайті органу у триденний строк.

Особу, яка не склала кваліфікаційний іспит, може бути допущено до складання такого іспиту повторно не раніше ніж через рік.

 

І ЕТАП ДОБОРУ

Складання кандидатами на посаду прокурора кваліфікаційного іспиту

Іспит складається з:

 

1. Анонімного тестування, яке включає в себе:

а) перевірку рівня теоретичних знань у галузі права, європейських стандартів у галузі захисту прав людини, володіння державною мовою;

б) перевірку аналітичних здібностей.

Складання кандидатом тесту на перевірку рівня володіння державною мовою не виключає необхідності подання ним при призначенні на посаду або в інших передбачених законом випадках державного сертифікату про рівень володіння державною мовою.

 

2. Виконання анонімного практичного завдання, яке полягає у розв’язанні модельних завдань практичного характеру.

 

ПРОГРАМА ТЕСТУВАННЯ

ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ ТЕСТУВАННЯ 

ПЕРЕЛІК ТЕСТОВИХ ЗАПИТАНЬ

ПРОГРАМА ПРАКТИЧНОГО ЗАВДАННЯ

ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНОГО ЗАВДАННЯ

ЗРАЗОК МОДЕЛЬНОГО ЗАВДАННЯ