Новини та оголошення

Оголошення

Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією прокурорів 07.08.2019 прийнято рішення про проведення конкурсу для зайняття вакантної (тимчасово вакантної) посади прокурора в порядку переведення до органу прокуратури вищого рівня (інформація додається).
Конкурс буде проводитися відповідно до вимог статті 38 Закону України «Про прокуратуру» та Порядку проведення конкурсу для зайняття вакантної або тимчасово вакантної посади прокурора в порядку переведення до органу прокуратури вищого рівня в редакції, затвердженій рішенням Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів від 17.10.2018 № 241пп-18 із змінами, внесеними рішеннями від 20.02.2019 № 48пп-19 та від 18.04.2019 № 131пп-19.
Звертаємо увагу кандидатів, що подання заяви на участь у конкурсі допускається лише на одну посаду. 
Прийом документів здійснюється у робочий час з 12.08.2019 по 16.08.2019. Документи надсилаються через офіційний сайт Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів.
Копії всіх необхідних документів прикріплюються в електронному вигляді.
Вимоги до сканованих копій документів:
- формат файлу – pdf;
- кожен документ має бути збережений в окремому файлі;
- назва файлу документа повинна включати прізвище, ініціали і рік народження кандидата, а також повне найменування документу (зразок: «Петренко І.І. 1975. Копія мотиваційного листа кандидата»).
Скановані копії документів повинні бути якісно виготовлені, доступними для читання, повно і чітко відображати інформацію та відомості, внесені до них, незалежно від змісту такої інформації.