Новини та оголошення

Оголошення


Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією прокурорів 18.04.2019 оголошено конкурс на зайняття вакантних (тимчасово вакантних) посад прокурорів серед кандидатів, які успішно склали кваліфікаційний іспит, пройшли спеціальну перевірку, перебувають у резерві та пройшли спеціальну підготовку в Національній академії прокуратури України.


Кандидати, які перебувають у резерві, успішно пройшли спеціальну підготовку та виявили бажання взяти участь у конкурсі на зайняття вакантної (тимчасово вакантної) посади прокурора подають через Секретаріат до Комісії письмову заяву про участь у конкурсі.
Заява про участь у конкурсі подається особисто кандидатом лише на одну посаду в одному органі прокуратури згідно з абзацом другим пункту 5 розділу ІХ Положення про порядок розгляду питань та підготовки матеріалів щодо проведення добору кандидатів на вакантну (тимчасово вакантну) посаду прокурора місцевої прокуратури, затвердженим рішенням Комісії від 7 червня 2017 року № 6зп-17 (із подальшими змінами). На підставі поданих заяв по кожній вакантній (тимчасово вакантній) посаді Комісією затверджується окремий рейтинг. Переможцем визнається особа, яка має найбільшу кількість балів. У разі наявності в кандидатів однакової кількості балів перевага надається тому з них, хто має більший стаж роботи в галузі права відповідно до частини четвертої статті 34 Закону України «Про прокуратуру».
Кандидати, які за результатами конкурсу не стали переможцями,  залишаються перебувати у резерві до оголошення Комісією наступного конкурсу на зайняття вакантної (тимчасово вакантної) посади прокурора.
Конкурс на тимчасово вакантну посаду проводиться у загальному порядку з урахуванням особливостей, передбачених статтею 37 Закону України «Про прокуратуру».
У разі повернення на роботу прокурора, який обіймає відповідну посаду на постійній основі, прокурор, який обіймає тимчасово вакантну посаду, звільняється з посади та зараховується назад до резерву на заміщення вакантних посад прокурорів. При цьому строк перебування особи на тимчасово вакантній посаді прокурора не зараховується до строку, протягом якого результати кваліфікаційного іспиту є дійсними.
Прийом заяв від кандидатів на вакантну (тимчасово вакантну) посаду прокурора відбуватиметься відповідно до затвердженого графіку прийому заяв 06.05.201907.05.2019, 08.05.2019, 10.05.2019 та 11.05.2019  з 9 год. 30 хв. по 17 год. 30 хв. (з 13 год. 00 хв. до 14 год. 00 хв. – обідня перерва) за адресою: м. Київ, вул. Юрія Іллєнка (колишня вул. Мельникова), 81-б (приміщення Національної академії прокуратури України), каб. 105 (зала засідань Комісії).  При собі необхідно мати паспорт громадянина України та оригінал трудової книжки.
У разі неможливості з’явитися у визначений день прийому заяв згідно графіку, кандидат завчасно письмово повідомляє Комісію про причини неприбуття з наданням підтверджуючих документів. У цьому разі кандидату у виключних випадках може надаватися можливість подати до настання визначеної Комісією дати письмову заяву із зазначенням прокуратури, в якій він бажає зайняти вакантну (тимчасово вакантну) посаду прокурора.
Список запрошених осіб, які можуть прийняти участь у конкурсі, формується відповідно до місця в рейтингу кандидатів та кількості набраних балів (від найбільшого до найменшого).
Особи запрошуватимуться до зали засідань Комісії згідно їх місця у рейтингу кандидатів. Першою запрошується особа, яка займає найвище місце у рейтингу. Кандидати з однаковою кількістю балів запрошуватимуться до Зали засідань одночасно.
Після обрання вакантної (тимчасово вакантної) посади прокурора в місцевій прокуратурі, у конкурсі на яку особа бажає взяти участь, кандидат подає відповідну заяву. Перебіг подання конкурсантами заяв на вакантну (тимчасово вакантну) посаду можна відслідковувати у режимі реального часу за наступним посиланням або QR-кодом:
 


     Заяви, подані поза строком, визначеного графіку (крім надання можливості особі у виключних випадках подати заяву до настання дати, передбаченої цим графіком), а також про участь у конкурсі на іншу посаду, про відкликання своєї попередньої заяви, залишаються без розгляду і не повертаються.

До уваги кандидатів!
Відповідно до абзацу четвертого пункту 88 Положення про порядок роботи Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів, прийнятого всеукраїнською конференцією прокурорів 27 квітня 2017 року (із змінами, прийнятими всеукраїнською конференцією прокурорів 21 грудня 2018 року) Комісією у встановленому законом порядку вживаються заходи для стягнення з особи, яка з  неповажних причин неуспішно пройшла, припинила спецпідготовку або не подала жодної заяви для участі у конкурсі на заміщення вакантних посад прокурора до завершення строку дії результатів кваліфікаційного іспиту, суми бюджетних коштів, які були витрачені у зв’язку з проходженням нею спеціальної підготовки (в тому числі стипендії).