06.09.2023

Рішення №175дп-23


Про накладення дисциплінарного стягнення на прокурора Миронівського відділу Обухівської окружної прокуратури Київської області Олефіренка С.В.

 
кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів

РІШЕННЯ
№175дп-23

06 вересня 2023

Київ

Про накладення дисциплінарного стягнення на прокурора Миронівського відділу Обухівської окружної прокуратури Київської області Олефіренка С.В.


Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів (далі – Комісія), у складі: головуючого Гнатіва А.Я., членів: Війтовича Л.М., Житного О.О., Захарової О.С., Отвіновського П.Л., Поліщука В.В., Стуконога О.І., Томак М.В., Цуркана М.І., Юзькова О.В., розглянувши висновок про наявність дисциплінарного проступку в діях прокурора Миронівського відділу Обухівської окружної прокуратури Київської області Олефіренка С.В. у дисциплінарному провадженні № 07/3/2-463дс-100дп-23,

 

УСТАНОВИЛА:

 

1. Відомості про прокурора, стосовно якого здійснюється дисциплінарне провадження

 

Олефіренко Сергій Володимирович в органах прокуратури працює з жовтня 2019 року, а на посаді прокурора Миронівського відділу Обухівської окружної прокуратури Київської області – з 15 березня 2021 року.

Присягу працівника прокуратури склав 08 жовтня 2019 року, цього ж дня ознайомлений з положеннями Кодексу професійної етики та поведінки прокурорів.

Характеризується посередньо, має дисциплінарне стягнення. Зокрема, наказом виконувача обов’язків керівника Київської обласної прокуратури від 23 грудня 2022 року №3дк до Олефіренка С.В. застосовано дисциплінарне стягнення у виді догани на підставі рішення відповідного органу, що здійснює дисциплінарне провадження, від 14 грудня 2022 року № 230дп-22.

 

2. Відомості щодо етапів дисциплінарного провадження

До Комісії 05 червня 2023 року надійшла дисциплінарна скарга виконувача обов’язків керівника Генеральної інспекції Офісу Генерального прокурора Дзюби І.І. про вчинення прокурором Олефіренком С.В. дисциплінарного проступку.

За допомогою автоматизованої системи дисциплінарну скаргу  розподілено члену Комісії Отвіновському П.Л., за результатами вивчення якої 07 червня  2023 року прийнято рішення про відкриття дисциплінарного провадження № 07/3/2-463дс-100дп-23.

За результатами перевірки членом Комісії 01 серпня 2023 року складено висновок про наявність дисциплінарного проступку в діях прокурора Олефіренка С.В., який разом з матеріалами дисциплінарного провадження передано на розгляд Комісії.

23 серпня 2023 року розгляд висновку Комісією відкладено у зв’язку з неявкою прокурора Олефіренка С.В. та ураховуючи вимоги пункту 108 Положення про порядок роботи відповідного органу, що здійснює дисциплінарне провадження, ухвалено протокольне рішення про продовження розгляду висновку на один місяць.

Далі скаржника та прокурора повторно своєчасно та належним чином повідомлено про час і місце проведення засідання Комісії.

На засідання Комісії з’явився прокурор Олефіренко С.В. Від скаржника участь у засіданні взяв прокурор відділу запобігання правопорушенням в органах прокуратури управління внутрішньої безпеки Генеральної інспекції Офісу Генерального прокурора ОСОБА_1.

 

 3. Зміст дисциплінарної скарги

Прокурор Олефіренко С.В. зобов’язаний щорічно проходити таємну перевірку доброчесності та з 01 січня до 31 березня особисто подавати декларацію доброчесності прокурора (далі – Декларація) за встановленими формою та правилами.

26 січня 2023 року ним подано Декларацію, до якої внесено недостовірні відомості, зокрема про те, що стосовно нього не приймалися рішення про наявність у його діях дисциплінарного проступку і до дисциплінарної відповідальності він не притягувався.

Водночас Олефіренко С.В. має незняте в установленому законом порядку дисциплінарне стягнення у виді догани, накладене на нього згідно з рішенням відповідного органу, що здійснює дисциплінарне провадження, від 14 грудня 2022 року № 230дп-22.

За таких обставин скаржник вважав, що в діях Олефіренка С.В. вбачаються ознаки дисциплінарного проступку, передбаченого пунктом 5 частини першої статті 43 Закону України «Про прокуратуру» від 14 жовтня 2014 року (далі – Закон № 1697-VII), а саме – вчинення дій, що порочать звання прокурора і можуть викликати сумнів у його об’єктивності, неупередженості та незалежності, у чесності та непідкупності органів прокуратури.

 

4. Обставини, встановлені під час здійснення дисциплінарного провадження

Заслухавши доповідача – члена Комісії Отвіновського П.Л., прокурора Олефіренка С.В., представника скаржника – ОСОБА_1, вивчивши висновок, дослідивши матеріали перевірки, встановлено таке.

Відповідно до частини п’ятої статті 19 Закону № 1697-VII та пункту 3 розділу ІІ Порядку проведення таємної перевірки доброчесності прокурорів, затвердженому наказом Генерального прокурора від 29 грудня 2022 року № 293 (далі – Порядок № 293), Олефіренко С.В. зобов’язаний щорічно проходити таємну перевірку доброчесності шляхом заповнення з 01 січня до 31 березня на офіційному вебсайті Офісу Генерального прокурора Декларації за встановленими формою та правилами, визначеними додатком 1 до Порядку, надати правдиві відповіді у формі «Підтверджую» або «Не підтверджую» на запитання, що стосуються або можуть стосуватися його доброчесності, а у випадках, визначених Порядком, Декларацією і правилами її заповнення, навести додаткові відомості.

З вимогами Порядку № 293 Олефіренка С.В. ознайомлено 26 січня 2023 року, що підтверджено відповідним листком ознайомлення.

Цього ж дня Олефіренком С.В. подано Декларацію, передбачену вищевказаним Порядком.

Розділ (графа) 11 Декларації передбачає необхідність підтвердити або не підтвердити наступне твердження: «Стосовно мене не приймалися рішення про наявність у моїх діях дисциплінарного проступку, до дисциплінарної відповідальності я не притягувався (-лася)». У цій графі Олефіренко С.В. вказав – «підтверджую».

Проте, встановлено, що рішенням відповідного органу, що здійснює дисциплінарне провадження, від 14 грудня 2022 року № 230дп-22, реалізованим наказом виконувача обов’язків керівника Київської обласної прокуратури від 23 грудня 2022 року № 3дк, Олефіренка С.В. притягнуто до дисциплінарної відповідальності у виді догани за вчинення дисциплінарного проступку, передбаченого пунктом 1 частини першої статті 43 Закону № 1697-VII.

Таким чином, на момент подання Декларації Олефіренко С.В. мав незняте дисциплінарне стягнення, що свідчить про зазначення ним у розділі (графі) 11 Декларації недостовірних відомостей.

 

5. Пояснення прокурора

Олефіренко С.В. пояснив, що рішенням відповідного органу, що здійснює дисциплінарне провадження, від 14 грудня 2022 року № 230дп-22 на нього накладено дисциплінарне стягнення у виді догани. Наказом виконувача обов’язків керівника Київської обласної прокуратури від 23 грудня 2022 року це дисциплінарне стягнення до нього застосовано.

         Далі, 13 січня 2023 року, ним подано адміністративний позов до Київського окружного адміністративного суду про скасування вищевказаного рішення та наказу.

         Вважав, що ним не порушено вимог Порядку проведення таємної перевірки доброчесності прокурорів, затвердженого наказом Генерального прокурора від 29 грудня 2022 року № 293, оскільки декларацію він подав своєчасно і умислу щодо внесення до неї недостовірних відомостей він не мав, оскільки рішення відповідного органу, що здійснює дисциплінарне провадження, від 14 грудня 2022 року № 230дп-22 наявне у вільному доступі на вебсайті Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів. Крім цього, воно оскаржене в судовому порядку.

         Олефіренко С.В. вважає себе доброчесним прокурором, який дотримується вимог законодавства та Присяги. Матеріали службового розслідування не містять доказів вини у вчиненні ним дисциплінарного проступку. Його представником подано скаргу Генеральному прокурору на висновок службового розслідування.

         Водночас підтвердив, що на момент подання Декларації він мав незняте дисциплінарне стягнення за вчинення дисциплінарного проступку, передбаченого пунктом 1 частини першої статті 43 Закону № 1697-VII. Однак вважає, що приписи вищевказаного Закону та Порядку № 293 не встановлюють обов’язку зазначати у Декларації доброчесності прокурора відомості про свою поведінку за минулий рік (період), за винятком конкретних розділів Декларації, які семантично вказують на події (факти) у минулому часі.

         Незазначення у Декларації доброчесності прокурора факту його притягнення до дисциплінарної відповідальності не може свідчити про невиконання ним обов’язку щодо проходження таємної перевірки доброчесності, оскільки жодних дій, які б вказували на його недоброчесність, у цьому випадку не вчинено.

         Вважає, що доводи скаржника в цій частині свідчать лише про формальну невідповідність його дій вимогам Порядку № 293, однак не вказують на наявність у його діях ознак дисциплінарного проступку через відсутність умислу. У дисциплінарному провадженні не встановлено конкретних фактів, які б безумовно свідчили про умисне порушення ним вимог частини п’ятої статті 19 Закону № 1697-VII.

У своїх поясненнях Олефіренко С.В. також вказав на наявність низки рішень Європейського суду з прав людини (далі – ЄСПЛ) щодо дії принципу верховенства права та правової визначеності (Олександр Волков проти України, Копп проти Швейцарії, Гриненко проти України та ін.). Вважає, що Порядок № 293 не містить чітких критеріїв, за який саме період подається Декларація, а доводи скаржника не ґрунтуються на вимогах чинного законодавства та практики ЄСПЛ. Просить закрити дисциплінарне провадження.

 

6. Правові джерела, що підлягають застосуванню, та мотиви ухваленого Комісією рішення

 

Надаючи юридичну оцінку діям прокурора Олефіренка С.В., Комісія виходить з наступного.

Відповідно до частини другої статті 19 Конституції України органи прокуратури України та їх посадові особи зобов’язані діяти в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Правові засади організації і діяльності прокуратури України, статус прокурорів, їх загальні права і обов’язки визначено Законом № 1697-VII.

Згідно з пунктами 3, 4 частини четвертої статті 19 Закону № 1697-VII прокурор зобов’язаний діяти лише на підставі, в межах та у спосіб, що передбачені Конституцією України та законами України, а також додержуватись правил прокурорської етики, зокрема, не допускати поведінки, яка дискредитує його як представника прокуратури та може зашкодити авторитету прокуратури.

Відповідно до частини п’ятої статті 19 Закону № 1697-VII прокурор зобов’язаний щорічно проходити таємну перевірку доброчесності.

Подання Декларації врегульовано Порядком № 293.

Пунктами 1, 2 розділу ІІ Порядку № 293 передбачено, що щорічна таємна перевірка доброчесності прокурорів проводиться на підставі частини п'ятої статті 19 Закону № 1697-VII, проходження таємної перевірки доброчесності полягає у щорічному поданні прокурором Декларації.

Пунктом 3 розділу ІІ Порядку № 293 встановлено, що кожен прокурор щороку з 01 січня до 31 березня (включно) зобов'язаний особисто шляхом заповнення на офіційному вебсайті Офісу Генерального прокурора подати Декларацію за формою і правилами, визначеними додатком 1 до Порядку.

Цим же пунктом встановлено необхідність надати правдиві відповіді у формі «Підтверджую» або «Не підтверджую» на запитання, що стосуються або можуть стосуватися його доброчесності, а у випадках, визначених Порядком, Декларацією і правилами її заповнення, навести додаткові відомості.

До дій, що порочать звання прокурора і можуть викликати сумнів у його об’єктивності, неупередженості та незалежності, у чесності та непідкупності органів прокуратури, серед іншого, належать неподання або несвоєчасне подання прокурором без поважних причин декларації доброчесності прокурора, а також відображення у декларації недостовірних (у тому числі неповних) тверджень, що підтверджується усталеною практикою Комісії.

Дисциплінарне провадження стосовно прокурора Олефіренка С.В. відкрито у зв’язку з вчиненням ним дій, що порочать звання прокурора і можуть викликати сумнів у його об’єктивності, неупередженості та незалежності, у чесності та непідкупності органів прокуратури.

При наданні оцінки обставинам цього дисциплінарного провадження Комісія діє виключно в межах компетенції, встановленої Законом № 1697-VII, тобто надає оцінку тим фактам, які можуть свідчити про наявність або відсутність в діях прокурора складу дисциплінарного проступку та ступінь його вини.

Згідно із сталою практикою Комісії дисциплінарним проступком прокурора необхідно вважати протиправну, винну дію або бездіяльність, прийняття рішення чи його неприйняття, що полягає у невиконанні або неналежному виконанні прокурором своїх посадових обов’язків та інших вимог, встановленими Законом № 1697-VII та іншими нормативно-правовими актами, за яке до нього може бути застосоване дисциплінарне стягнення.

Тому, зазначені у дисциплінарній скарзі діяння прокурора Олефіренка С.В. слід розглядати через призму їх відповідності чи невідповідності вимогам законів та нормативно-правових актів.

Скаржник пов’язав факт вчинення Олефіренком С.В. дій, що порочать звання прокурора і можуть викликати сумнів у його об’єктивності, неупередженості та незалежності, у чесності та непідкупності органів прокуратури, з невиконанням ним вимог Порядку № 293 щодо надання правдивих (достовірних) відомостей, а саме щодо притягнення Олефіренка С.В. до дисциплінарної відповідальності.

Наведені Олефіренком С.В. аргументи щодо відсутності в його діях ознак дисциплінарного проступку Комісія вважає неспроможними, оскільки оскарження ним в судовому порядку рішення від 14 грудня 2022 року № 230дп‑22 про притягнення до дисциплінарної відповідальності не спростовує факту наявності стосовно нього незнятого дисциплінарного стягнення.

Розділ (графа) 11 Декларації чітко та недвозначно вказує на необхідність підтвердження або не підтвердження факту притягнення прокурора до дисциплінарної відповідальності та наявності відповідного рішення про наявність у його діях дисциплінарного проступку.

Доводи Олефіренка С.В. про відсутність чітких критеріїв, за який саме період подається Декларація, Комісія також сприймає критично, оскільки на сторінці 1 власноруч заповненої Олефіренком С.В. Декларації вказано, що вона подається за період з 01 січня 2022 року до 26 січня 2023 року.

Таким чином, Комісія вважає, що прокурор Олефіренко С.В., зазначивши у Декларації недостовірні відомості про відсутність щодо нього рішення про притягнення до дисциплінарної відповідальності, порушив вимоги пункту 3 частини четвертої, частини п’ятої статті 19 Закону № 1697-VII, пунктів 1–3 розділу ІІ Порядку № 293, тобто вчинив дисциплінарний проступок, відповідальність за який передбачено пунктом 5 частини першої статті 43 Закону № 1697-VII, а саме, вчинення дій, що порочать звання прокурора і можуть викликати сумнів у його об’єктивності, неупередженості та незалежності, у чесності та непідкупності органів прокуратури, а відтак наявні підстави для притягнення його до дисциплінарної відповідальності.

Вчинення прокурором Олефіренком С.В. дисциплінарного проступку підтверджено:

- відомостями, викладеними у  дисциплінарній скарзі, а також поясненнями ОСОБА_1;

копією Декларації прокурора Олефіренка С.В. за період з 01 січня 2022 року до 26 січня 2023 року;

- поясненнями Олефіренка С.В.;

копіями рішення відповідного органу, що здійснює дисциплінарне провадження, від 14 грудня 2022 року № 230дп-22 та наказу виконувача обов’язків керівника Київської обласної прокуратури від 23 грудня 2022 року № 3дк;

- матеріалами службового розслідування стосовно Олефіренка С.В.

Оскільки дисциплінарний проступок Олефіренком С.В. вчинено 26 січня 2023 року, встановлений частиною четвертою статті 48 Закону № 1697-VII строк для прийняття Комісією рішення про притягнення його до дисциплінарної відповідальності не минув.

При обранні виду дисциплінарного стягнення стосовно прокурора Олефіренка С.В. Комісія враховує характер вчиненого ним дисциплінарного проступку, його особу та ступінь вини, обставини, що впливають на обрання виду дисциплінарного стягнення, характеристику прокурора, а також наявність у нього незнятого дисциплінарного стягнення.

З огляду на викладене Комісія вважає, що застосування до прокурора Олефіренка С.В. дисциплінарного стягнення у виді заборони на строк 1 місяць на переведення до органу прокуратури вищого рівня та на призначення на вищу посаду в органі прокуратури, в якому прокурор обіймає посаду, є пропорційним вчиненому ним дисциплінарному проступку.

Інших обставин, що мають значення для прийняття рішення, під час дисциплінарного провадження не встановлено.

На підставі викладеного, керуючись статтями 43, 47–49, 77, 78 Закону № 1697-VII, пунктами 110–112, 115, 117 Положення про порядок роботи відповідного органу, що здійснює дисциплінарне провадження, Комісія,

 

ВИРІШИЛА:

 

Притягнути прокурора Миронівського відділу Обухівської окружної прокуратури Київської області Олефіренка Сергія Володимировича до дисциплінарної відповідальності та накласти на нього дисциплінарне стягнення у виді заборони строком на 1 місяць на переведення до органу прокуратури вищого рівня та на призначення на вищу посаду в органі прокуратури, в якому прокурор обіймає посаду.

Копію рішення направити керівнику Київської обласної прокуратури для застосування накладеного дисциплінарного стягнення, прокурору Олефіренку С.В., керівнику Обухівської окружної прокуратури Київської області, а також скаржнику.  

Прокурор може оскаржити рішення, прийняте за результатами дисциплінарного провадження, до адміністративного суду, територіальна юрисдикція якого поширюється на місто Київ, або до Вищої ради правосуддя протягом одного місяця з дня вручення чи отримання ним поштою копії рішення.


Головуючий

 

Андрій ГНАТІВ

 

 

 

 

 

 

Члени Комісії

 

Любомир ВІЙТОВИЧ

 

 

Олександр ЖИТНИЙ

 

 

 

 

 

 

 

 

Олена ЗАХАРОВА

 

 

 

 

 

 

 

 

Павло ОТВІНОВСЬКИЙ

 

 

В’ячеслав ПОЛІЩУК

 

 

Олег СТУКОНОГ

 

 

Майя ТОМАК

 

 

Михайло ЦУРКАН

 

 

 

 

 

 

Олександр ЮЗЬКОВ