20.09.2023

Рішення №185дп-23


Про накладення дисциплінарного стягнення на прокурора Фастівської окружної прокуратури Київської області Федуна М.М.

 
кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів

РІШЕННЯ
№185дп-23

20 вересня 2023

Київ

Про накладення дисциплінарного стягнення на прокурора Фастівської окружної прокуратури Київської області Федуна М.М.


Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів (далі – Комісія), у складі: головуючого Гнатіва А.Я., членів – Війтовича Л.М., Житного О.О., Захарової О.С., Отвіновського П.Л., Поліщука В.В., Стуконога О.І., Томак М.В., Цуркана М.І., Юзькова О.В., розглянувши висновок про наявність дисциплінарного проступку в діях прокурора Фастівської окружної прокуратури Київської області Федуна Миколи Миколайовича у дисциплінарному провадженні № 07/3/2-356дс-83дп-23, 

 

ВСТАНОВИЛА:

 

1. Відомості про прокурора, стосовно якого здійснюється дисциплінарне провадження

Федун Микола Миколайович з 2013 року працює в органах прокуратури.

З 01 листопада 2022 року обіймає посаду прокурора Фастівської окружної прокуратури Київської області, що підтверджено наказом виконувача обов’язків керівника Київської обласної прокуратури від 28 жовтня 2022 року № 279к.

Присягу прокурора склав 27 грудня 2013 року. Із положеннями Кодексу професійної етики та поведінки прокурорів ознайомився 28 серпня 2017 року.

Характеризується позитивно. Дисциплінарних стягнень не має.

 

2. Відомості щодо етапів дисциплінарного провадження

До Комісії 03 травня 2023 року надійшла дисциплінарна скарга виконувача обов’язків керівника Генеральної інспекції Офісу Генерального прокурора Дзюби І.І. про вчинення дисциплінарного проступку прокурором Федуном М.М. 

Автоматизованою системою розподілу дисциплінарну скаргу цього ж дня розподілено голові Комісії Гнатіву А.Я., яким 09 травня 2023 року прийнято рішення про відкриття дисциплінарного провадження № 07/3/2-356дс-83дп-23, а 23 серпня 2023 року складено висновок про наявність дисциплінарного проступку в діях прокурора Федуна М.М., який разом з матеріалами дисциплінарного провадження передано на розгляд Комісії.

Відповідно до наказу керівника Київської обласної прокуратури від             08 серпня 2023 року № 381к Федуна М.М. увільнено з 07 серпня 2023 року від виконання обов’язків на посаді прокурора Фастівської окружної прокуратури Київської області у зв’язку із прийняттям на військову службу за призовом під час мобілізації із збереженням посади до дня фактичного звільнення.  

06 вересня 2023 року розгляд висновку Комісією відкладено у зв’язку з неявкою прокурора Федуна М.М.

Далі, скаржника та прокурора повторно своєчасно та належним чином повідомлено про час і місце проведення засідання Комісії.

На засідання Комісії прокурор Федун М.М. повторно не з’явився.

За таких умов Комісія, ураховуючи вимоги пунктів 2, 3 частини третьої статті 47 Закону України «Про прокуратуру» від 14 жовтня 2014 року № 1697-VII (далі – Закон № 1697-VII), прийняла рішення про розгляд висновку за відсутності прокурора Федуна М.М.

Водночас, участь у засіданні від скаржника взяв прокурор відділу запобігання правопорушенням в органах прокуратури управління внутрішньої безпеки Генеральної інспекції Офісу Генерального прокурора Козорез Ігор Олексійович.

 

3. Зміст дисциплінарної скарги 

 

Скаржник вказав, що прокурор Федун М.М. несвоєчасно подав декларацію доброчесності прокурора (далі – Декларація), чим порушив Порядок проведення таємної перевірки доброчесності прокурорів, затверджений наказом Генерального прокурора від 29 грудня 2022 року № 293 (далі – Порядок № 293).

За таких обставин скаржник вважав, що в діях прокурора Федуна М.М. вбачаються ознаки дисциплінарного проступку, передбаченого пунктом 5 частини першої статті 43 Закону України «Про прокуратуру» – вчинення дій, що порочать звання прокурора і можуть викликати сумнів у його об’єктивності, неупередженості та незалежності, у чесності та непідкупності органів прокуратури.

 

4. Обставини, встановлені під час здійснення дисциплінарного провадження

 

Заслухавши доповідача – голову Комісії Гнатіва А.Я., представника скаржника – Козореза І.О., який підтримав доводи дисциплінарної скарги, вивчивши висновок, дослідивши матеріали дисциплінарного провадження, Комісія встановила таке.

Наказом виконувача обов’язків керівника Київської обласної прокуратури від 28 жовтня 2022 року № 279к Федуна М.М. призначено з 01 листопада 2022 року на посаду прокурора Фастівської окружної прокуратури Київської області.

Відповідно до аркуша ознайомлення з Порядком № 293, підписаного Федуном М.М. 18 січня 2023 року, його ознайомлено із вказаним порядком, попереджено про відповідальність за неподання, несвоєчасне подання Декларації. Також Федун М.М. зобов’язався неухильно дотримуватися вимог Порядку.

Згідно з відомостями підсистеми перевірки Декларацій Федун М.М. у період часу з 01 січня до 31 березня 2023 року в особистий кабінет користувача системи не входив. Уперше він авторизувався та здійснив такий вхід лише 05 квітня 2023 року о 16 год 02 хв та пізніше в цей же день заповнив та подав Декларацію.

Відповідно до переліку дій користувачів Підсистеми перевірки декларацій доброчесності прокурорів, користувач Федун М.М. 05 квітня 2023 року у вказаній системі здійснив 21 дію, починаючи о 16 год 02 хв та закінчуючи о 16 год 17 хв.

Згідно з долученою до дисциплінарної скарги Декларацією за період з        01 січня 2022 року до 05 квітня 2023 року, Федун М.М. на всі 11 питань надав відповідь «Підтверджую», вказав, що додаткові відомості відсутні, засвідчив, що при заповненні Декларації ним вказано повні та достовірні твердження. Вказаний документ датовано «5» квітня 2023 року.

 

5. Пояснення прокурора

 

Прокурор Федун М.М. надав до Комісії письмові пояснення по суті дисциплінарної скарги, з яких вбачається, що згідно з Порядком № 293 кожен прокурор щороку з 01 січня до 31 березня (включно) зобов’язаний особисто шляхом заповнення на офіційному вебсайті Офісу Генерального прокурора подати Декларацію за формою і правилами, визначеними додатком 1 до Порядку.

Декларація підлягає оприлюдненню на офіційному вебсайті Офісу Генерального прокурора, за винятком періоду дії у державі правового режиму воєнного стану.

Так, 24 лютого 2022 року у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, указом Президента України № 64/2022, затвердженого Законом України № 2102-IX від 24 лютого 2022 року, на території України введено воєнний стан, який потім продовжено.

Враховуючи викладене, з огляду на введений в Україні воєнний стан, він помилково порахував строк подачі декларації доброчесності прокурора та подав указану декларацію в електронному вигляді 05 квітня 2023 року.

Також прокурор Федун М.М. вказав, що у подальшому зобов’язується неухильно дотримуватись вимог Закону України «Про прокуратуру», наказів Генерального прокурора та не допускати зазначених порушень.

Разом з тим, на лист голови Комісії з пропозицією надання деталізованих пояснень про те, яким чином введення воєнного стану в Україні та його продовження вплинуло на строки подання Федуном М.М. Декларації, а також який саме строк при її подачі ним помилково пораховано, останній жодної відповіді не надав.

 

 

6. Правові джерела, що підлягають застосуванню, та мотиви ухваленого Комісією рішення

 

Правові засади організації і діяльності прокуратури України, статус прокурорів, загальні права і обов’язки прокурора визначено Законом                      № 1697-VII.

Згідно з пунктами 3, 4 частини четвертої статті 19 Закону № 1697-VII прокурор зобов’язаний діяти лише на підставі, в межах та у спосіб, що передбачені Конституцією України та законами України, а також додержуватись правил прокурорської етики, зокрема, не допускати поведінки, яка дискредитує його як представника прокуратури та може зашкодити авторитету прокуратури.

Відповідно до частини п’ятої статті 19 Закону № 1697-VII прокурор зобов’язаний щорічно проходити таємну перевірку доброчесності.

Подання Декларації врегульовано Порядком № 293.

Пунктами 1, 2 розділу ІІ Порядку № 293 передбачено, що щорічна таємна перевірка доброчесності прокурорів проводиться на підставі частини п'ятої статті 19 Закону № 1697-VII; проходження таємної перевірки доброчесності полягає у щорічному поданні прокурором Декларації.

Пунктом 3 розділу ІІ Порядку № 293 встановлено, що кожен прокурор щороку з 01 січня до 31 березня (включно) зобов’язаний особисто шляхом заповнення на офіційному вебсайті Офісу Генерального прокурора подати Декларацію за формою і правилами, визначеними додатком 1 до Порядку.

Відповідно до абзацу 2 пункту 7 розділу ІІ Порядку № 293 неподання, несвоєчасне подання прокурором Декларації без поважних причин вважається невиконанням обов’язку, передбаченого частиною п’ятою статті 19 Закону № 1697-VII, та може бути підставою для ініціювання дисциплінарної відповідальності.

Згідно з усталеною практикою Комісії, до дій, що порочать звання прокурора і можуть викликати сумнів у його об’єктивності, неупередженості та незалежності, у чесності та непідкупності органів прокуратури, належать: вчинення дій, що містять ознаки корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших кримінальних правопорушень; керування транспортними засобами у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння або відмова від проходження огляду з метою виявлення стану сп’яніння та ненадання документів, які підтверджують, що прокурор не перебував у такому стані; неподання або несвоєчасне подання прокурором без поважних причин декларації доброчесності прокурора; подання в декларації доброчесності прокурора недостовірних (у тому числі неповних) тверджень; умисне приховування достовірної інформації про вчинення іншим прокурором дій, що порушують Присягу прокурора чи вимоги Кодексу професійної етики та поведінки прокурорів; протиправні позаслужбові стосунки - використання прокурором своїх службових повноважень або службового статусу та пов’язаних із цим можливостей на користь своїх приватних інтересів або приватних інтересів третіх осіб; порушення прокурором вимог, заборон та обмежень, встановлених Законами України «Про запобігання корупції», «Про прокуратуру», добровільне перебування прокурором в умовах воєнного часу на території ворожої держави, перехід на сторону ворога або вчинення дій в інтересах ворога або окупаційної влади.

Отже, оцінивши діяльність прокурора Федуна М.М. на предмет відповідності наведеним вимогам Комісія висновує наявність їхнього порушення цим прокурором. 

Так, дисциплінарне провадження стосовно прокурора Федуна М.М. відкрито у зв’язку з вчиненням дій, що порочать звання прокурора і можуть викликати сумнів у його об’єктивності, неупередженості та незалежності, у чесності та непідкупності органів прокуратури.

Це означає, що дисциплінарним проступком прокурора необхідно вважати протиправну, винну дію або бездіяльність, прийняття рішення чи його неприйняття, що полягає у невиконанні або неналежному виконанні прокурором своїх посадових обов’язків та інших вимог, встановлених Законом та іншими нормативно-правовими актами, за яке до нього може бути застосоване дисциплінарне стягнення.

Тому, зазначені у дисциплінарній скарзі діяння прокурора Федуна М.М. варто розглядати через призму їх відповідності чи невідповідності вимогам законів та нормативно-правових актів.

Скаржник пов’язав факт вчинення Федуном М.М. дій, що порочать звання прокурора і можуть викликати сумнів у його об’єктивності, неупередженості та незалежності, у чесності та непідкупності органів прокуратури, з невиконанням ним вимог Порядку № 293 щодо строків подання декларації доброчесності прокурора, що призвело до направлення ним Декларації через п’ять днів після закінчення строку її подання.

Перевіркою у дисциплінарному провадженні підтверджено факт несвоєчасного подання Федуном М.М. Декларації у 2023 році.

Також не виявлено об’єктивних обставин, які б перешкоджали Федуну  М.М. подати Декларацію в межах належного строку. Наведені прокурором причини його порушення, а саме дія воєнного стану в Україні, не можна визнати поважними, оскільки вони не виправдовують пропущення строку на подання Декларації, яку прокурор мав можливість подати упродовж трьох місяців, починаючи з січня 2023 року. Ба більше, Порядок № 293 затверджено та він почав діяти під час воєнного стану в Україні, а прокурор Федун М.М. ще        18 січня 2023 року ознайомився із вимогою щодо необхідності своєчасного подання Декларації.

Таким чином, прокурор Федун М.М., несвоєчасно подавши Декларацію, порушив вимоги пунктів 3, 4 частини четвертої, частини п’ятої статті 19 Закону України «Про прокуратуру», пунктів 1-3 розділу ІІ Порядку № 293, тобто вчинив дисциплінарний проступок, відповідальність за який передбачено пунктом 5 частини першої статті 43 Закону України «Про прокуратуру», а саме, вчинення дій, що порочать звання прокурора і можуть викликати сумнів у його об’єктивності, неупередженості та незалежності, у чесності та непідкупності органів прокуратури, а відтак наявні підстави для притягнення його до дисциплінарної відповідальності.

Вчинення прокурором Федуном М.М. дисциплінарного проступку підтверджено:

-    відомостями, викладеними у дисциплінарній скарзі виконувача обов’язків керівника Генеральної інспекції Офісу Генерального прокурора Дзюби І.І;

-    листом-ознайомлення Федуна М.М. з вимогами Порядку № 293;

-    поясненнями Федуна М.М.;

-    витягом із переліку дій користувача Федуна М.М. у підсистемі перевірки Декларацій;

-    копією Декларації прокурора Федуна М.М., датованої 05 квітня 2023 року.

Дії та бездіяльність прокурора Федуна М.М. належать до триваючих правопорушень, а тому днем початку вчинення дисциплінарного проступку треба вважати 31 березня 2023 року, тобто день до якого Федун М.М. мав подати Декларацію, а завершення – 05 квітня 2023 року, день її подання.

Отже, встановлений законодавством строк для прийняття Комісією рішення про притягнення прокурора до дисциплінарної відповідальності, не минув.

При виборі виду дисциплінарного стягнення стосовно Федуна М.М., Комісія зважає на його позитивну характеристику, відсутність дисциплінарних стягнень, характер проступку, ступінь вини, а тому дійшла висновку про можливість накладення на нього стягнення у виді догани.

Інших обставин, що мають значення для прийняття рішення у дисциплінарному провадженні, не встановлено.

На підставі викладеного, керуючись статтями 43, 47–50, 77, 78 Закону України «Про прокуратуру», пунктами 108, 110–112, 115–117 Положення про порядок роботи відповідного органу, що здійснює дисциплінарне провадження, Комісія

ВИРІШИЛА:

 

Притягнути прокурора Фастівської окружної прокуратури Київської області Федуна Миколу Миколайовича до дисциплінарної відповідальності та накласти на нього дисциплінарне стягнення у виді догани.

Копію рішення направити керівнику Київської обласної прокуратури для застосування накладеного дисциплінарного стягнення, прокурору Федуну М.М., особі, яка подала дисциплінарну скаргу, а також керівнику Фастівської окружної прокуратури Київської області.

Прокурор може оскаржити рішення, прийняте за результатами дисциплінарного провадження, до адміністративного суду, юрисдикція якого поширюється на місто Київ, або до Вищої ради правосуддя протягом одного місяця з дня вручення йому чи отримання ним поштою копії рішення.


Головуючий

 

Андрій ГНАТІВ

Члени Комісії

 

Любомир ВІЙТОВИЧ

 

 

 

 

 

 

Олена ЗАХАРОВА

 

 

 

 

 

 

Олександр ЖИТНИЙ

 

 

 

 

 

 

Павло ОТВІНОВСЬКИЙ

 

 

 

 

 

 

В’ячеслав ПОЛІЩУК

 

 

 

 

 

 

Олег СТУКОНОГ

 

 

 

 

 

 

Майя ТОМАК

 

 

 

 

 

 

Михайло ЦУРКАН

 

 

Олександр ЮЗЬКОВ