20.09.2023

Рішення №186дп-23


Про накладення дисциплінарного стягнення на прокурора Дарницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону Канюку В.В.

 
кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів

РІШЕННЯ
№186дп-23

20 вересня 2023

Київ

Про накладення дисциплінарного стягнення на прокурора Дарницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону Канюку В.В.


Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів (далі – Комісія), у складі: головуючого Гнатіва А.Я., членів – Війтовича Л.М., Житного О.О., Захарової О.С., Отвіновського П.Л., Поліщука В.В., Стуконога О.І., Томак М.В., Цуркана М.І., Юзькова О.В., розглянувши висновок про наявність дисциплінарного проступку в діях прокурора Васильківського відділу Обухівської окружної прокуратури Київської області Канюки Владислава Володимировича у дисциплінарному провадженні № 07/3/2-357дс-84дп-23, 

 

ВСТАНОВИЛА:

 

1. Відомості про прокурора, стосовно якого здійснюється дисциплінарне провадження

Канюка Владислав Володимирович з липня 2014 року працює в органах прокуратури, з 01 червня 2022 року до 13 липня 2023 обіймав посаду прокурора Васильківського відділу Обухівської окружної прокуратури Київської області.

З 14 липня 2023 року до 08 серпня 2023 року працював прокурором Житомирської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону.

З 08 серпня 2023 року до теперішнього часу перебуває на посаді прокурора Дарницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону.

Присягу прокурора склав 30 грудня 2014 року. Із положеннями Кодексу професійної етики та поведінки прокурорів ознайомився 21 вересня 2021 року.

Характеризується позитивно. Дисциплінарних стягнень не має.

 

2. Відомості щодо етапів дисциплінарного провадження

До Комісії 03 травня 2023 року надійшла дисциплінарна скарга виконувача обов’язків керівника Генеральної інспекції Офісу Генерального прокурора Дзюби І.І. про вчинення дисциплінарного проступку прокурором Канюкою В.В. 

Автоматизованою системою розподілу дисциплінарну скаргу цього ж дня розподілено голові Комісії Гнатіву А.Я., яким 09 травня 2023 року прийнято рішення про відкриття дисциплінарного провадження № 07/3/2-357дс-84дп-23, а 04 вересня 2023 року складено висновок про наявність дисциплінарного проступку в діях прокурора Канюки В.В., який разом з матеріалами дисциплінарного провадження передано на розгляд Комісії.

Скаржника та прокурора Канюку В.В. своєчасно та належним чином повідомлено про час і місце проведення засідання Комісії.

У засіданні взяли участь прокурор Канюка В.В. та представник                скаржника – прокурор відділу запобігання правопорушенням в органах прокуратури управління внутрішньої безпеки Генеральної інспекції Офісу Генерального прокурора Козорез Ігор Олексійович.

 

3. Зміст дисциплінарної скарги 

 

Скаржник вказав, що прокурор Канюка В.В. несвоєчасно подав декларацію доброчесності прокурора (далі – Декларація), чим порушив Порядок проведення таємної перевірки доброчесності прокурорів, затверджений наказом Генерального прокурора від 29 грудня 2022 року № 293 (далі – Порядок № 293).

За таких обставин скаржник вважав, що в діях прокурора Канюки В.В. вбачаються ознаки дисциплінарного проступку, передбаченого пунктом 5 частини першої статті 43 Закону України «Про прокуратуру» від 14 жовтня 2014 року № 1697-VII (далі – Закон № 1697-VII) – вчинення дій, що порочать звання прокурора і можуть викликати сумнів у його об’єктивності, неупередженості та незалежності, у чесності та непідкупності органів прокуратури.

 

4. Обставини, встановлені під час здійснення дисциплінарного провадження

 

Заслухавши доповідача – голову Комісії Гнатіва А.Я., представника скаржника – Козореза І.О., який підтримав доводи дисциплінарної скарги, вивчивши висновок, дослідивши матеріали дисциплінарного провадження, Комісія встановила таке.

Наказом виконувача керівника Київської обласної прокуратури від              31 травня 2022 року № 111к Канюку В.В. призначено з 01 червня 2022 року на посаду прокурора Васильківського відділу Обухівської окружної прокуратури Київської області.

Як вбачається з аркуша ознайомлення з Порядком № 293, підписаного Канюкою В.В. 17 січня 2023 року, його ознайомлено із вказаним порядком, попереджено про відповідальність за неподання, несвоєчасне подання Декларації. Також Канюка В.В. зобов’язався неухильно дотримуватися вимог Порядку № 293.

Згідно з відомостями підсистеми перевірки Декларацій Канюка В.В. у період часу з 01 січня до 31 березня 2023 року в особистий кабінет користувача системи не входив. Уперше він авторизувався та здійснив такий вхід 04 квітня 2023 року о 13 год 18 хв, пізніше в цей же день заповнив та подав Декларацію.

Відповідно до переліку дій користувачів Підсистеми перевірки декларацій доброчесності прокурорів, користувач Канюка В.В. 04 квітня 2023 року у вказаній системі здійснив 18 дій, починаючи о 13 год 18 хв та закінчуючи о 13 год 22 хв.

Із долученої до матеріалів дисциплінарного провадження Декларації за період з 01 січня 2022 року до 04 квітня 2023 року з’ясовано, що Канюка В.В.  на всі 11 питань надав відповідь «Підтверджую», вказав, що додаткові відомості у нього відсутні, засвідчив, що при заповненні Декларації ним вказано повні та достовірні твердження. Вказаний документ датовано «4» квітня 2023 року.

Згідно з листом Офісу Генерального прокурора від 09 червня 2023 року, користувач Канюка В.В. уперше здійснив авторизацію у підсистемі подачі декларацій доброчесності прокурорів 04 квітня 2023 року о 13 год 18 хв. До цієї дати Канюка В.В. в системі не авторизовувався. У цей же день ним заповнено інформацію у формі особистого профілю, а з 13 год 19 хв до 13 год 21 хв він ознайомився з Правилами заповнення та подання форми Декларації, створив її проєкт і переглянув його.

Декларацію Канюка В.В. подав 04 квітня 2023 року о 13 год 22 хв шляхом накладання власного кваліфікованого електронного підпису.

При підписанні Декларації користувачем використано власний КЕП із реєстраційним номером сертифіката 92503A2DC8353170, виданим КНЕДП органів прокуратури України.

 

5. Пояснення прокурора

 

Із пояснень прокурора Канюки В.В. встановлено, що він обізнаний із вимогами частини п’ятої статті 19 Закону № 1697-VII та Порядком № 293 щодо обов’язку проходження прокурорами таємної перевірки доброчесності, зокрема й щодо своєчасного подання Декларації в електронному вигляді на вебсайті Офісу Генерального прокурора.

Оскільки Декларацію у такому вигляді подано ним вперше, він попросив у колег допомоги для недопущення помилок при її заповненні. Як він пам’ятає, у січні або березні 2023 року ним вчинено дії для подачі Декларації, зокрема, за допомогою особистого кваліфікованого електронного підпису він зайшов до персонального кабінету підсистеми подачі декларацій доброчесності прокурора на офіційному вебсайті Офісу Генерального прокурора та вчинив всі необхідні дії, які вважав необхідними для подачі Декларації.

Після цього був впевнений, що Декларацію подано та її в передбаченому Порядку № 293 буде оприлюднено на офіційному вебсайті Офісу Генерального прокурора, а тому наявність поданої Декларації не перевіряв.

На цім, 04 квітня 2023 року дізнався, що його Декларація відсутня, тому цього ж дня він заповнив її та подав.

Зазначив про відсутність поважних причин неподання ним Декларації в період з 01 січня до 31 березня (включно) 2023 року.

Також Канюка В.В. повідомив, що не мав наміру не виконувати вимоги частини п’ятої статті 19 Закону № 1697-VII та Порядку № 293, звернув увагу на сумлінне здійснення ним обов’язків прокурора та на відсутність у нього дисциплінарних стягнень

Свою вину у допущенні дисциплінарного проступку визнав повністю.

 

6. Правові джерела, що підлягають застосуванню, та мотиви ухваленого Комісією рішення

 

Правові засади організації і діяльності прокуратури України, статус прокурорів, загальні права і обов’язки прокурора визначено Законом                        № 1697-VII.

Згідно з пунктами 3, 4 частини четвертої статті 19 Закону № 1697-VII прокурор зобов’язаний діяти лише на підставі, в межах та у спосіб, що передбачені Конституцією України та законами України, а також додержуватись правил прокурорської етики, зокрема, не допускати поведінки, яка дискредитує його як представника прокуратури та може зашкодити авторитету прокуратури.

Відповідно до частини п’ятої статті 19 Закону № 1697-VII прокурор зобов’язаний щорічно проходити таємну перевірку доброчесності.

Процедуру та строки проходження прокурором таємної перевірки доброчесності врегульовано Порядком № 293.

Так, пунктами 1, 2 розділу ІІ Порядку № 293 передбачено, що щорічна таємна перевірка доброчесності прокурорів проводиться на підставі частини п’ятої статті 19 Закону № 1697-VII; проходження таємної перевірки доброчесності полягає у щорічному поданні прокурором Декларації.

Пунктом 3 розділу ІІ Порядку № 293 встановлено, що кожен прокурор щороку з 01 січня до 31 березня (включно) зобов’язаний особисто шляхом заповнення на офіційному вебсайті Офісу Генерального прокурора подати Декларацію за формою і правилами, визначеними додатком 1 до Порядку.

Відповідно до абзацу 2 пункту 7 розділу ІІ Порядку № 293 неподання, несвоєчасне подання прокурором Декларації без поважних причин вважається невиконанням обов’язку, передбаченого частиною п’ятою статті 19 Закону № 1697-VII, та може бути підставою для ініціювання дисциплінарної відповідальності.

Згідно з усталеною практикою Комісії, до дій, що порочать звання прокурора і можуть викликати сумнів у його об’єктивності, неупередженості та незалежності, у чесності та непідкупності органів прокуратури, належать: вчинення дій, що містять ознаки корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших кримінальних правопорушень; керування транспортними засобами у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння або відмова від проходження огляду з метою виявлення стану сп’яніння та ненадання документів, які підтверджують, що прокурор не перебував у такому стані; неподання або несвоєчасне подання прокурором без поважних причин декларації доброчесності прокурора; подання в декларації доброчесності прокурора недостовірних (у тому числі неповних) тверджень; умисне приховування достовірної інформації про вчинення іншим прокурором дій, що порушують Присягу прокурора чи вимоги Кодексу професійної етики та поведінки прокурорів; протиправні позаслужбові стосунки - використання прокурором своїх службових повноважень або службового статусу та пов’язаних із цим можливостей на користь своїх приватних інтересів або приватних інтересів третіх осіб; порушення прокурором вимог, заборон та обмежень, встановлених Законами України «Про запобігання корупції», «Про прокуратуру», добровільне перебування прокурором в умовах воєнного часу на території ворожої держави, перехід на сторону ворога або вчинення дій в інтересах ворога або окупаційної влади.

Отже, оцінивши діяльність прокурора Канюки В.В. на предмет дотримання ним наведених вимог Комісія висновує, що мало місце їхнє порушення цим прокурором. 

Дисциплінарне провадження стосовно прокурора Канюки В.В. відкрито у зв’язку з вчиненням дій, що порочать звання прокурора і можуть викликати сумнів у його об’єктивності, неупередженості та незалежності, у чесності та непідкупності органів прокуратури.

Це означає, що дисциплінарним проступком прокурора необхідно вважати протиправну, винну дію або бездіяльність, прийняття рішення чи його неприйняття, що полягає у невиконанні або неналежному виконанні прокурором своїх посадових обов’язків та інших вимог, встановлених Законом та іншими нормативно-правовими актами, за яке до нього може бути застосоване дисциплінарне стягнення.

Тому, зазначені у дисциплінарній скарзі діяння прокурора Канюки В.В. варто розглядати через призму їх відповідності чи невідповідності вимогам законів та нормативно-правових актів.

Скаржник пов’язав факт вчинення Канюкою В.В. дій, що порочать звання прокурора і можуть викликати сумнів у його об’єктивності, неупередженості та незалежності, у чесності та непідкупності органів прокуратури, з невиконанням ним вимог Порядку № 293 щодо строків подання декларації доброчесності прокурора, що призвело до направлення ним Декларації через чотири дні після закінчення строку її подання.

Перевіркою у дисциплінарному провадженні підтверджено факт несвоєчасного подання вказаним прокурором Декларації у 2023 році.

Також не виявлено об’єктивних обставин, які б перешкоджали Канюці В.В. подати Декларацію в межах визначеного строку, а повідомлені у його поясненнях обставини вчинення ним, у січні або березні 2023 року, дій для подачі Декларації, спростовуються зібраними у дисциплінарному провадженні відомостями.  

Зокрема, із листа Офісу Генерального прокурора від 09 червня 2023 року та додатків до нього (Переліку дій користувачів системи, Протоколу перевірки кваліфікованого електронного підпису в Єдиному сервісі криптографічних операцій) встановлено, що користувачем Канюкою В.В. вперше здійснено дії щодо подання Декларації лише 04 квітня 2023 року, і при її підписані, у цей день, використано власний кваліфікований електронний підпис (КЕП) із реєстраційним номером сертифіката 92503A2DC8353170, виданим КНЕДП органів прокуратури України

Достовірність КЕП, його належність Канюці В.В., цілісність та справжність електронного документа, а також точну дату і час підписання Декларації підтверджено протоколом перевірки кваліфікованого електронного підпису, здійсненої на сайті https://caas.gp.gov.ua.

Таким чином, Канюка В.В., перебуваючи на посаді прокурора Васильківського відділу Обухівської окружної прокуратури Київської області, несвоєчасно подав Декларацію, чим порушив вимоги пунктів 3, 4 частини четвертої, частини п’ятої статті 19 Закону України «Про прокуратуру», пунктів 1-3 розділу ІІ Порядку № 293, тобто вчинив дисциплінарний проступок, відповідальність за який передбачено пунктом 5 частини першої статті 43 Закону України «Про прокуратуру», а саме, вчинення дій, що порочать звання прокурора і можуть викликати сумнів у його об’єктивності, неупередженості та незалежності, у чесності та непідкупності органів прокуратури, а відтак наявні підстави для притягнення його до дисциплінарної відповідальності.

Вчинення прокурором Канюкою В.В. дисциплінарного проступку підтверджено:

-    відомостями, викладеними у дисциплінарній скарзі виконувача обов’язків керівника Генеральної інспекції Офісу Генерального прокурора Дзюби І.І;

-    листом-ознайомлення Канюки В.В. з вимогами Порядку № 293;

-    поясненнями Канюки В.В.;

-    витягом із переліку дій користувача Канюки В.В. у підсистемі перевірки Декларацій;

-    протоколом перевірки кваліфікованого електронного підпису в Єдиному сервісі криптографічних операцій, здійсненої на сайті https://caas.gp.gov.ua.

-    копією Декларації прокурора Канюки В.В., датованої 04 квітня 2023 року.

Дії та бездіяльність прокурора Канюки В.В. належать до триваючих правопорушень, а тому днем початку вчинення дисциплінарного проступку треба вважати 31 березня 2023 року, тобто день до якого Канюка В.В. мав подати Декларацію, а завершення – 04 квітня 2023 року, день її подання.

Отже, встановлений законодавством строк для прийняття Комісією рішення про притягнення прокурора до дисциплінарної відповідальності, не минув.

При виборі виду дисциплінарного стягнення стосовно Канюки В.В., Комісія зважає на його позитивну характеристику, відсутність дисциплінарних стягнень, характер проступку, ступінь вини, а тому дійшла висновку про можливість накладення на нього стягнення у виді догани.

Інших обставин, що мають значення для прийняття рішення у дисциплінарному провадженні, не встановлено.

На підставі викладеного, керуючись статтями 43, 47–50, 77, 78                           Закону України «Про прокуратуру», пунктами 108, 110–112, 115–117 Положення про порядок роботи відповідного органу, що здійснює дисциплінарне провадження, Комісія

ВИРІШИЛА:

 

Притягнути прокурора Дарницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону Канюку Владислава Володимировича до дисциплінарної відповідальності за діяння, вчиненні на посаді прокурора Васильківського відділу Обухівської окружної прокуратури Київської області, та накласти на нього дисциплінарне стягнення у виді догани.

Копію рішення направити керівнику Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону для застосування накладеного дисциплінарного стягнення, прокурору Канюці В.В., особі, яка подала дисциплінарну скаргу, а також керівнику Дарницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону.

Прокурор може оскаржити рішення, прийняте за результатами дисциплінарного провадження, до адміністративного суду, юрисдикція якого поширюється на місто Київ, або до Вищої ради правосуддя протягом одного місяця з дня вручення йому чи отримання ним поштою копії рішення.


Головуючий

 

Андрій ГНАТІВ

 

 

 

 

Члени Комісії

 

Любомир ВІЙТОВИЧ

 

 

 

 

 

 

Олена ЗАХАРОВА

 

 

 

 

 

 

Олександр ЖИТНИЙ

 

 

 

 

 

 

Павло ОТВІНОВСЬКИЙ

 

 

 

 

 

 

В’ячеслав ПОЛІЩУК

 

 

 

 

 

 

Олег СТУКОНОГ

 

 

 

 

 

 

Майя ТОМАК

 

 

 

 

 

 

Михайло ЦУРКАН

 

 

Олександр ЮЗЬКОВ