30.08.2023

Рішення №173дп-23


Про накладення дисциплінарного стягнення на прокурора першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Київської області Хижняка С.М.

 
кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів

РІШЕННЯ
№173дп-23

30 серпня 2023

Київ

Про накладення дисциплінарного стягнення на прокурора першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Київської області Хижняка С.М.


Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів (далі – Комісія), у складі: головуючого Гнатіва А.Я., членів: Війтовича Л.М., Житного О.О., Захарової О.С., Отвіновського П.Л., Поліщука В.В. Стуконога О.І., Томак М.В., Цуркана М.І., Юзькова О.В., розглянувши висновок про наявність дисциплінарного проступку в діях прокурора першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Київської області Хижняка С.М. у дисциплінарному провадженні № 07/3/2-441дс-98дп-23,

 

УСТАНОВИЛА:

 

1. Відомості про прокурора, стосовно якого здійснюється дисциплінарне провадження

 

Хижняк Сергій Миколайович в органах прокуратури працює з грудня
2013 року і дотепер.

Згідно з наказом прокурора Київської області від 08 травня 2020 року № 248к Хижняка С.М. призначено на посаду прокурора першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Київської області.

Хижняк С.М. не закінчив проходження атестації, оскільки перебував у відпустці з потребою дитини у домашньому нагляді та неодноразово не з’являвся для складання іспиту у формі анонімного тестування з використанням комп’ютерної техніки з метою виявлення рівня знань та умінь у застосуванні закону, відповідності здійснювати повноваження прокурора.

У зв’язку з цим, наказом керівника Київської обласної прокуратури від
10 січня 2022 року № 12к Хижняку С.М. тимчасово визначено робоче місце в управлінні нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю і координації правоохоронних органів, Київської обласної прокуратури.

Присягу працівника прокуратури Хижняк С.М. склав 12 грудня 2013 року, з положеннями Кодексу професійної етики та поведінки прокурорів ознайомлений 20 травня 2020 року. Характеризується позитивно, дисциплінарних стягнень не має.

 

2. Відомості щодо етапів дисциплінарного провадження

До Комісії 30 травня 2023 року надійшла дисциплінарна скарга виконувача обов’язків керівника Генеральної інспекції Офісу Генерального прокурора Дзюби І.І. про вчинення прокурором Хижняком С.М. дисциплінарного проступку, яку автоматизованою системою розподілено члену Комісії Юзькову О.В.

За результатами розгляду скарги Юзьковим О.В. 06 червня 2023 року прийнято рішення про відкриття дисциплінарного провадження № 07/3/2-441дс-98дп-23, відповідно до вимог Закону України «Про прокуратуру» від 14 жовтня 2014 року № 1697-VII (далі – Закон № 1697-VII) проведено перевірку викладених у ній обставин та 11 серпня 2023 року складено висновок про наявність дисциплінарного проступку прокурора Хижняка С.М., який із зібраними матеріалами передано на розгляд Комісії. Запропоновано накласти на прокурора дисциплінарне стягнення у виді догани.

Скаржника та прокурора Хижняка С.М. своєчасно та належним чином повідомлено про час і місце проведення засідання Комісії.

Від скаржника у засіданні участь взяв прокурор відділу запобігання правопорушенням в органах прокуратури управління внутрішньої безпеки Генеральної інспекції Офісу Генерального прокурора ОСОБА_1, який підтримав доводи дисциплінарної скарги та надав пояснення.

Прокурор Хижняк С.М. на засідання Комісії не з’явився, надіславши листа про надання згоди на розгляд висновку без його участі, урахувавши надіслані ним пояснення.

За вказаних обставин Комісія, ураховуючи вимоги пункту 3 частини третьої статті 47 Закону № 1697-VII, прийняла рішення про розгляд висновку за відсутності прокурора.

 

 3. Зміст дисциплінарної скарги

Прокурор Хижняк С.М. зобов’язаний щорічно проходити таємну перевірку доброчесності та з 01 січня до 31 березня особисто подавати декларацію доброчесності прокурора (далі – Декларація) за встановленими формою та правилами. Однак зазначені вимоги він проігнорував та подав Декларацію лише 06 квітня 2023 року.

Скаржник вважає, що за таких обставин у діях прокурора Хижняка С.М. вбачаються ознаки дисциплінарного проступку, передбаченого пунктом 5 (вчинення дій, що порочать звання прокурора і можуть викликати сумнів у його об’єктивності, неупередженості та незалежності, у чесності та непідкупності органів прокуратури) частини першої статті 43 Закону № 1697-VII.

 

4. Обставини, встановлені під час здійснення дисциплінарного провадження

Заслухавши доповідача – члена Комісії Юзькова О.В., представника скаржника ОСОБА_1, вивчивши висновок, дослідивши інші матеріали дисциплінарного провадження, Комісія встановила таке.

Відповідно до частини п’ятої статті 19 Закону № 1697-VII та пункту 3 розділу ІІ Порядку проведення таємної перевірки доброчесності прокурорів, затвердженому наказом Генерального прокурора від 29 грудня 2022 року № 293 (далі – Порядок № 293), прокурор Хижняк С.М. зобов’язаний щорічно проходити таємну перевірку доброчесності шляхом заповнення з 01 січня до 31 березня на офіційному вебсайті Офісу Генерального прокурора Декларації за встановленими формою та правилами.

З вимогами Порядку № 293 Хижняк С.М. ознайомився 06 лютого
2023 року.

Згідно з відомостями підсистеми перевірки Декларації, прокурор Хижняк С.М. з 01 січня до 31 березня 2023 року в особистий кабінет користувача системи не входив, вперше такий вхід здійснив 06 квітня 2023 року о 12 год
36 хв, пізніше того ж дня заповнив та подав Декларацію.

 

5. Пояснення прокурора

 

Хижняк С.М. підтвердив, що він ознайомлений з вимогами законодавства щодо строків та форм подання Декларації, а також викладені у дисциплінарній скарзі обставини, зокрема те, що він подав Декларацію після крайнього терміну подачі 31 березня 2023 року, а саме 06 квітня 2023 року.

Причинами несвоєчасного подання Декларації Хижняк С.М. зазначив те, що він функцій прокурора у відповідності до положень Закону України «Про прокуратуру» не виконував, що водночас виключало прийняття ним процесуальних рішень та здійснення своїх функціональних обов’язків. А відтак він формально вважався посадовою особою органу прокуратури, але фактично будь-яких процесуальних рішень не приймав.

Окрім цього зазначив, що наміру приховати відомості про доброчесність не мав та від проведення такої перевірки не ухилявся.

Про причини неподання Декларації повідомив органи внутрішньої безпеки, де вказав такі ж обставини та причини, які вважає достатніми, обґрунтованими та які базуються на положеннях закону.

Вважає доводи скаржника припущеннями, вони безпідставні та недоведені, а законні підстави для накладення дисциплінарного стягнення відсутніми.

 

6. Правові джерела, що підлягають застосуванню, та мотиви ухваленого Комісією рішення

 

Надаючи юридичну оцінку діям прокурора Хижняка С.М., Комісія виходить з такого.

Правові засади організації і діяльності прокуратури України, статус прокурорів, загальні права і обов’язки прокурора визначено Законом № 1697-VII.

Згідно з пунктами 3, 4 частини четвертої статті 19 Закону № 1697-VII прокурор зобов’язаний діяти лише на підставі, в межах та у спосіб, що передбачені Конституцією України та законами України, а також додержуватись правил прокурорської етики, зокрема, не допускати поведінки, яка дискредитує його як представника прокуратури та може зашкодити авторитету прокуратури.

Відповідно до частини п’ятої статті 19 Закону № 1697-VII прокурор зобов’язаний щорічно проходити таємну перевірку доброчесності.

Подання Декларації врегульовано Порядком № 293.

Пунктами 1, 2 розділу ІІ Порядку № 293 передбачено, що щорічна таємна перевірка доброчесності прокурорів проводиться на підставі частини п'ятої статті 19 Закону № 1697-VII; проходження таємної перевірки доброчесності полягає у щорічному поданні прокурором Декларації.

Пунктом 3 розділу ІІ Порядку № 293 встановлено, що кожен прокурор щороку з 01 січня до 31 березня (включно) зобов’язаний особисто шляхом заповнення на офіційному вебсайті Офісу Генерального прокурора подати Декларацію за формою і правилами, визначеними додатком 1 до Порядку.

Згідно з пунктом 7 розділу ІІ Порядку № 293 неподання, несвоєчасне подання прокурором Декларації без поважних причин вважається невиконанням обов’язку, передбаченого частиною п’ятою статті 19 Закону України «Про прокуратуру», та може бути підставою для ініціювання дисциплінарної відповідальності.

Згідно з усталеною практикою Комісії, до дій що порочать звання прокурора і можуть викликати сумнів у його об’єктивності, неупередженості та незалежності, у чесності та непідкупності органів прокуратури, належать: вчинення дій, що містять ознаки корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших кримінальних правопорушень; керування транспортними засобами у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння або відмова від проходження огляду з метою виявлення стану сп’яніння та ненадання документів, які підтверджують, що прокурор не перебував у такому стані; неподання або несвоєчасне подання прокурором без поважних причин декларації доброчесності прокурора; подання в декларації доброчесності прокурора недостовірних (у тому числі неповних) тверджень; умисне приховування достовірної інформації про вчинення іншим прокурором дій, що порушують Присягу прокурора чи вимоги Кодексу професійної етики та поведінки прокурорів; протиправні позаслужбові стосунки - використання прокурором своїх службових повноважень або службового статусу та пов’язаних із цим можливостей на користь своїх приватних інтересів або приватних інтересів третіх осіб; порушення прокурором вимог, заборон та обмежень, встановлених Законами України «Про запобігання корупції», «Про прокуратуру».

Комісія вважає, що доводи скаржника щодо вчинення Хижняка С.М. дисциплінарного проступку, передбаченого пунктом 5 частини першої статті 43 Закону № 1697-VII, знайшли своє підтвердження з огляду на таке.

Дисциплінарне провадження стосовно прокурора Хижняка С.М. відкрито у зв’язку з вчиненням ним дій, що порочать звання прокурора і можуть викликати сумнів у його об’єктивності, неупередженості та незалежності, у чесності та непідкупності органів прокуратури.

При наданні оцінки обставинам цього дисциплінарного провадження Комісія діє виключно в межах компетенції, встановленої Законом № 1697-VII, тобто надає оцінку тим фактам, які можуть свідчити про наявність або відсутність в діях прокурора складу дисциплінарного проступку та ступінь його вини.

Згідно із сталою практикою Комісії дисциплінарним проступком прокурора необхідно вважати протиправну, винну дію або бездіяльність, прийняття рішення чи його неприйняття, що полягає у невиконанні або неналежному виконанні прокурором своїх посадових обов’язків та інших вимог, встановленими Законом України «Про прокуратуру» та іншими нормативно-правовими актами, за яке до нього може бути застосоване дисциплінарне стягнення.

Тому, зазначені у дисциплінарній скарзі діяння прокурора Хижняка С.М. слід розглядати через призму їх відповідності чи невідповідності вимогам законів та нормативно-правових актів.

Скаржник пов’язав факт вчинення Хижняка С.М. дій, що порочать звання прокурора і можуть викликати сумнів у його об’єктивності, неупередженості та незалежності, у чесності та непідкупності органів прокуратури з невиконанням ним вимог Порядку № 293 щодо строків подання декларації доброчесності прокурора, що призвело до направлення ним Декларації через 3 дні після крайнього строку її подання.

Наведені Хижняком С.М. причини несвоєчасного подання Декларації (невиконання функцій прокурора у відповідності до положень Закону України «Про прокуратуру») Комісія не вважає поважними, оскільки вони можуть свідчити лише про неналежне опрацювання нормативно-правових актів, хибного розуміння статусу прокурора  і не виправдовують пропущення строку на подання Декларації, яку він мав можливість подати упродовж трьох місяців, починаючи з січня 2023 року, а не тільки у кінці березня 2023 року.

Незважаючи на перебування прокурора Хижняка С.М. поза штатом у зв’язку із незакінченням проходження атестації, правовідносини з ним, відповідно до статті 51 Закону № 1697-VII, не припинено.

На підставі положень пункту 3 розділу ІІ Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури» від 19 вересня 2019 року № 113-IX за Хижняком С.М. зберігається відповідний правовий статус (прокурора), який він мав до набрання чинності цим Законом, до дня звільнення або переведення до обласної прокуратури та він є суб’єктом дисциплінарної відповідності згідно з Законом.

Перевірку доводів дисциплінарної скарги проведено виключно в межах встановленої законом компетенції, а саме надано оцінку тільки фактам, які можуть свідчити про наявність або відсутність у діях прокурора складу дисциплінарного проступку та про ступінь його вини.

Як зазначено вище до дій, що порочать звання прокурора і можуть викликати сумнів у його об’єктивності, неупередженості та незалежності, у чесності та непідкупності органів прокуратури, серед інших, Комісія відносить неподання або несвоєчасне подання прокурором без поважних причин декларації доброчесності прокурора.

Таким чином Комісія вважає, що прокурор Хижняк С.М. несвоєчасно подавши Декларацію, порушив вимоги пунктів 3, 4 частини четвертої, частини п’ятої статті 19 Закону № 1697-VII, пунктів 1-3 розділу ІІ Порядку № 293, тобто вчинив дисциплінарний проступок, відповідальність за який передбачено пунктом 5 частини першої статті 43 Закону № 1697-VII, а саме, вчинення дій, що порочать звання прокурора і можуть викликати сумнів у його об’єктивності, неупередженості та незалежності, у чесності та непідкупності органів прокуратури, а відтак наявні підстави для притягнення його до дисциплінарної відповідальності.

Вчинення прокурором Хижняком С.М. дисциплінарного проступку підтверджено:

- відомостями, викладеними у дисциплінарній скарзі виконувача обов’язків керівника Генеральної інспекції Офісу Генерального прокурора Дзюби І.І.;

- відомостями про ознайомлення Хижняка С.М. 06 лютого 2023 року про зобов’язання подавати Декларацію щороку з 01 січня до 31 березня;

- поясненнями Хижняка С.М.;

- витягом з переліку дій користувача Хижняка С.М. у підсистемі перевірки Декларацій;

- копією Декларації прокурора Хижняка С.М. за період з 01 січня 2022 року до 06 квітня 2023 року, датованої 06 квітня 2023 року.

Оскільки вчинене прокурором Хижняком С.М. дисциплінарне правопорушення мало триваючий характер з 01 до 06 квітня 2023 року, встановлений частиною четвертою статті 48 Закону № 1697-VII строк для прийняття Комісією рішення про притягнення його до дисциплінарної відповідальності не минув.

При обранні виду дисциплінарного стягнення стосовно прокурора Хижняка С.М., Комісія враховує характер вчиненого ним дисциплінарного проступку,  його особу, ступінь його вини, обставини, що впливають на обрання виду дисциплінарного стягнення, характеристику прокурора.

З огляду на викладене Комісія вважає, що застосування до прокурора Хижняка С.М. дисциплінарного стягнення у виді догани є пропорційним вчиненому ним дисциплінарному проступку.

Інших обставин, що мають значення для прийняття рішення, під час дисциплінарного провадження не встановлено.

На підставі викладеного, керуючись статтями 43, 47–50, 77, 78 Закону № 1697-VII, пунктами 108, 110–113, 115 Положення про порядок роботи відповідного органу, що здійснює дисциплінарне провадження, Комісія,

 

ВИРІШИЛА:

Притягнути прокурора першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Київської області Хижняка Сергія Миколайовича до дисциплінарної відповідальності та накласти на нього дисциплінарне стягнення у виді догани.

Копію рішення направити Генеральному прокурору для застосування дисциплінарного стягнення, керівнику Генеральної інспекції Офісу Генерального прокурора, керівнику Київської обласної прокуратури та прокурору Хижняку С.М.

Прокурор може оскаржити рішення, прийняте за результатами дисциплінарного провадження, до адміністративного суду, юрисдикція якого поширюється на місто Київ, або до Вищої ради правосуддя протягом одного місяця з дня вручення йому чи отримання ним поштою копії рішення.


Головуючий

 

Андрій ГНАТІВ

 

 

 

 

 

 

Члени Комісії

 

Любомир ВІЙТОВИЧ

 

 

 

 

 

 

 

 

Олександр ЖИТНИЙ

 

 

 

 

 

 

 

 

Олена ЗАХАРОВА

 

 

Павло ОТВІНОВСЬКИЙ

 

 

В’ячеслав ПОЛІЩУК

 

 

Олег СТУКОНОГ

 

 

 

 

 

 

Майя ТОМАК

 

 

 

 

Михайло ЦУРКАН

 

 

 

 

 

 

Олександр ЮЗЬКОВ