24.08.2023

Рішення №168дп-23


Про накладення дисциплінарного стягнення на начальника Боярського відділу Фастівської окружної прокуратури Київської області Краківського С.О.

 
кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів

РІШЕННЯ
№168дп-23

24 серпня 2023

Київ

Про накладення дисциплінарного стягнення на начальника Боярського відділу Фастівської окружної прокуратури Київської області Краківського С.О.


Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів (далі – Комісія), у складі: головуючого Гнатіва А.Я., членів – Війтовича Л.М., Житного О.О., Захарової О.С., Отвіновського П.Л., Поліщука В.В., Стуконога О.І., Томак М.В., Цуркана М.І., розглянувши висновок про наявність дисциплінарного проступку у діях начальника Боярського відділу Фастівської окружної прокуратури Київської області Краківського С.О. у дисциплінарному провадженні № 07/3/2-384дс-91дп-23,

 

У С Т А Н О В И Л А:

 

1. Відомості про прокурора, стосовно якого здійснюється дисциплінарне провадження

Краківський Сергій Олександрович, з 2009 року працює в органах прокуратури, з 04 червня 2021 року обіймає посаду начальника Боярського відділу Фастівської окружної прокуратури Київської області.

Присягу працівника прокуратури склав 14 лютого 2011 року, з положеннями Кодексу професійної етики та поведінки прокурорів ознайомлений 19 лютого 2020 року.

Характеризується позитивно, дисциплінарних стягнень не має.

 

2. Відомості щодо етапів дисциплінарного провадження

 

До Комісії 09 травня 2023 року надійшла дисциплінарна скарга виконувача обов’язків керівника Генеральної інспекції Офісу Генерального прокурора Дзюби І.І. про вчинення прокурором Краківським С.О. дисциплінарного проступку, яку автоматизованою системою розподілено члену Комісії    Житному О.О.

За результатами розгляду скарги Житним О.О. 17 травня 2023 року прийнято рішення про відкриття дисциплінарного провадження № 07/3/2-384дс-91дп-23, відповідно до вимог Закону України «Про прокуратуру» від 14 жовтня 2014 року № 1697-VII (далі – Закон № 1697-VII) проведено перевірку викладених у ній обставин та 24 липня 2023 року складено висновок про наявність дисциплінарного проступку прокурора Краківського С.О.

Скаржника та прокурора Краківського С.О. своєчасно та належним чином повідомлено про час і місце проведення засідання Комісії.

Від скаржника у засіданні взяли участь прокурори відділу управління внутрішньої безпеки Генеральної інспекції Офісу Генерального прокурора Малюк М.С. та Козорез І.О., які у повному обсязі підтримали доводи дисциплінарної скарги та зазначили про наявність ознак дисциплінарного проступку у діях прокурора Краківського С.О.

Прокурор Краківський С.О. свою провину у вчиненні дисциплінарного проступку визнав повністю, просив Комісію не застосовувати стосовно нього сувору міру дисциплінарного стягнення.

 

3. Зміст дисциплінарної скарги

Прокурор Краківський С.О. зобов’язаний щорічно проходити таємну перевірку доброчесності та у період з 01 січня до 31 березня особисто подавати декларацію доброчесності прокурора (далі – Декларація) за встановленими формою та правилами. Зазначені вимоги у поточному році він проігнорував та подав Декларацію лише 05 квітня 2023 року.

За таких обставин скаржник вважає, що у діях прокурора            Краківського С.О. вбачаються ознаки дисциплінарного проступку, передбаченого пунктом 5 (вчинення дій, що порочать звання прокурора і можуть викликати сумнів у його об’єктивності, неупередженості та незалежності, у чесності та непідкупності органів прокуратури) частини першої статті 43 Закону України «Про прокуратуру» від 14 жовтня 2014 року № 1697-VII (далі – Закон № 1697-VII).

 

4. Обставини, встановлені під час здійснення дисциплінарного провадження

Заслухавши доповідача – члена Комісії Житного О.О., прокурора Краківського С.О., представників скаржника Малюка М.С. та Козореза І.О., вивчивши висновок, дослідивши інші матеріали дисциплінарного провадження, Комісія встановила таке.

Відповідно до частини п’ятої статті 19 Закону № 1697-VII та пункту 3 розділу ІІ Порядку проведення таємної перевірки доброчесності прокурорів, затвердженого наказом Генерального прокурора від 29 грудня 2022 року № 293 (далі – Порядок № 293), Краківський С.О. як прокурор зобов’язаний щорічно проходити таємну перевірку доброчесності шляхом заповнення з 01 січня до 31 березня на офіційному вебсайті Офісу Генерального прокурора Декларації за встановленими формою та правилами.

З вимогами Порядку № 293 Краківський С.О. ознайомився 16 січня 2023 року.

Згідно з відомостями підсистеми перевірки Декларацій, Краківський С.О. у період з 01 січня до 31 березня 2023 року в особистий кабінет користувача системи не входив. Уперше він авторизувався та здійснив такий вхід лише 05 квітня 2023 року о 15 год 50 хв. та того ж дня заповнив і о 15 год 56 хв шляхом накладання власного кваліфікованого електронного підпису (далі – КЕП) підписав і подав Декларацію.

Відповідно до листа керівника Київської обласної прокуратури від 10 січня 2023 року № 07-29вих-23 керівникам окружних прокуратур надіслано Порядок № 293 та Пам’ятку Офісу Генерального прокурора щодо порядку подання прокурорами Декларації, зобов’язано ознайомити підпорядкованих прокурорів із зазначеним порядком та надіслати до обласної прокуратури листи ознайомлення.

Листом від 19 січня 2023 року № 57-207вих-29 керівник Фастівської окружної прокуратури на адресу керівника обласної прокуратури  надіслав листи ознайомлення підпорядкованих прокурорів з Порядком № 293, у тому числі лист ознайомлення прокурора Краківського С.О.

Відповідно до отриманого з Офісу Генерального прокурора сформованого 25 травня о 16 год 25 хв витягу з підсистеми перевірки декларацій доброчесності прокурорів, який містить перелік дій користувачів системи (загалом 18 записів), сесії та дії користувача з даними «Краківський Сергій Олександрович» вперше зареєстровано 05 квітня 2023 року о 15:50 год. Останню сесію цього користувача зареєстровано 05 квітня 2023 року о 15 год 58 хв.

Згідно з наданою Офісом Генерального прокурора паперовою копією Декларації доброчесності прокурора, прокурором Краківським С.О. її заповнено особисто 05 квітня 2023 року за період з 01 січня 2022 року до 05 квітня 2023 року.  

Відповідно до протоколу перевірки кваліфікованого електронного підпису (витяг з Єдиного сервісу криптографічних операцій від 25 травня 2023 року) користувачу Краківському С.О. належить серійний номер сертифікату підписанта (конфіденційна інформація) КНЕДП органів прокуратури.

 

5. Пояснення прокурора та інших осіб

Прокурор Краківський С.О. пояснив, що на посаді начальника Боярського відділу Фастівської окружної прокуратури він працює з 04 червня 2021 року дотепер. Він ознайомлений з вимогами законодавства та наказом Генерального прокурора від 29 грудня 2022 року щодо порядку та строків подання Декларації згідно з Порядком № 293, який набув чинності з 01січня 2023 року.

Зазначив, що у зв’язку з військовою агресією російської федерації та веденням на території Київської області активних бойових дій, побутовими проблемами, він подав Декларацію з порушенням строків, а саме 05 квітня 2023 року. Оскільки відповідно до вимог законодавства відтерміновано подачу декларації про майновий стан до завершення військового стану, він помилково вважав, що аналогічним чином відтерміновано подачу Декларації доброчесності.

Вважає, що оскільки подав Декларацію доброчесності, то ним не допущено суттєвих порушень вимог частини п’ятої статті 19 Закону № 1697-VII.

Окрім того, Краківський С.О. зазначив, що відповідно до пункту 2 Порядку організації роботи з питань внутрішньої безпеки в органах прокуратури України, затвердженого наказом Генеральної прокуратури України від 13 квітня 2017 року № 111 до дій, що порочать звання прокурора і можуть викликати сумнів у його об’єктивності, неупередженості та незалежності, у чесності та непідкупності органів прокуратури, окрім іншого, належить неподання або несвоєчасне подання прокурором без поважних анкети доброчесності прокурора, порядок та форма подання якої було визначено у Порядку проведення таємної перевірки доброчесності прокурорів в органах прокуратури, затвердженого наказом Генеральної прокуратури України від 16 червня 2016 року № 205, який втратив чинність із 01 січня 2023 року.

Прокурор відділу управління внутрішньої безпеки Генеральної інспекції Офісу Генерального прокурора Козорез І.О. пояснив, що відповідно до своїх функціональних обов’язків він є уповноваженою особою, яка в межах компетенції та повноважень здійснює перевірку своєчасності та повноти подачі прокурорами Київської обласної прокуратури Декларацій.

У ході цієї перевірки ним встановлено, що прокурором Краківським С.О. несвоєчасно, а саме лише 05 квітня 2023 року здійснено авторизацію та подачу Декларації.

Відповідно до пункту 1 Порядку № 329 Декларація – це електронний документ, заповнений на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора і підписаний прокурором Краківським С.О. з використанням особистого КЕП. На цім Краківським С.О. використано КЕП із реєстраційним номером сертифікату підписанта (конфіденційна інформація), виданий Кваліфікованим надавачем електронних довірчих послуг (далі – КНЕДП) органів прокуратури України.

Окрім того, Козорез І.О. зазначив, що від прокурора Краківського С.О. будь-яких письмових повідомлень про причини несвоєчасності подання ним Декларації до Генеральної інспекції Офісу Генерального прокурора не надходило.

 

6. Правові джерела, що підлягають застосуванню, та мотиви ухваленого Комісією рішення

Правові засади організації і діяльності прокуратури України, статус прокурорів, загальні права і обов’язки прокурора визначено Законом           № 1697-VII.

Згідно з пунктами 3, 4 частини четвертої статті 19 Закону № 1697-VII прокурор зобов’язаний діяти лише на підставі, в межах та у спосіб, що передбачені Конституцією України та законами України, а також додержуватись правил прокурорської етики, зокрема, не допускати поведінки, яка дискредитує його як представника прокуратури та може зашкодити авторитету прокуратури.

Відповідно до частини п’ятої статті 19 Закону № 1697-VII прокурор зобов’язаний щорічно проходити таємну перевірку доброчесності.

Подання Декларації врегульовано Порядком № 293.

Пунктами 1, 2 розділу ІІ Порядку № 293 передбачено, що щорічна таємна перевірка доброчесності прокурорів проводиться на підставі частини п’ятої статті 19 Закону № 1697-VII; проходження таємної перевірки доброчесності полягає у щорічному поданні прокурором Декларації.

Пунктом 3 розділу ІІ Порядку № 293 встановлено, що кожен прокурор щороку з 01 січня до 31 березня (включно) зобов'язаний особисто шляхом заповнення на офіційному вебсайті Офісу Генерального прокурора подати Декларацію за формою і правилами, визначеними додатком 1 до цього Порядку.

Згідно з пунктом 7 розділу ІІ Порядку № 293 неподання, несвоєчасне подання прокурором Декларації без поважних причин вважається невиконанням обов'язку, передбаченого частиною п’ятою статті 19 Закону № 1697-VII, та може бути підставою для ініціювання дисциплінарної відповідальності.

Надаючи оцінку обставинам цього дисциплінарного провадження, Комісія діє виключно в межах компетенції, встановленої Законом № 1697-VII, тобто надає оцінку тим фактам, які можуть свідчити про наявність або відсутність в діях прокурора складу дисциплінарного проступку та ступінь його вини.

Згідно зі сталою практикою Комісії, дисциплінарним проступком прокурора необхідно вважати протиправну, винну дію або бездіяльність, прийняття рішення чи його неприйняття, що полягає у невиконанні або неналежному виконанні прокурором своїх посадових обов’язків та інших вимог, встановленими Законом України «Про прокуратуру» та іншими нормативно-правовими актами, за яке до нього може бути застосоване дисциплінарне стягнення.

Тому зазначені у дисциплінарній скарзі  діяння прокурора          Краківського С.О. слід розглядати через призму їх відповідності чи невідповідності вимогам законів та нормативно-правових актів.

Скаржник пов’язав факт вчинення Краківським С.О. дій, що порочать звання прокурора і можуть викликати сумнів у його об’єктивності, неупередженості та незалежності, у чесності та непідкупності органів прокуратури, з невиконанням ним вимог Порядку № 293 щодо своєчасності подання Декларації, що призвело до направлення її на п’ятий день після закінчення строку її подання.

Перевіркою у дисциплінарному провадженні підтверджено факт несвоєчасного подання Краківським С.О. Декларації у 2023 році. Водночас, не виявлено об’єктивних обставин, які б перешкоджали Краківському С.О. подати Декларацію в межах належного строку. Наведені Краківським С.О. причини його порушення не є поважними, оскільки вони можуть свідчити лише про неналежну організацію прокурором свого робочого часу, помилкову інтерпретацію вимог нормативних актів та не виправдовують пропущення строку подання Декларації, яку прокурор мав можливість подати упродовж трьох місяців, починаючи з січня 2023 року.

Згідно з усталеною практикою Комісії до дій, що порочать звання прокурора і можуть викликати сумнів у його об’єктивності, неупередженості та незалежності, у чесності та непідкупності органів прокуратури, серед інших, належить неподання або несвоєчасне подання прокурором без поважних причин декларації доброчесності прокурора.

Таким чином, Комісія вважає, що прокурор Краківський С.О., не подавши своєчасно Декларацію, порушив вимоги пунктів 3, 4 частини четвертої, частини п’ятої статті 19 Закону № 1697-VII, пунктів 1–3 розділу ІІ Порядку № 293, тобто вчинив дисциплінарний проступок, передбачений пунктом 5 частини першої статті 43 Закону № 1697-VII, а саме вчинення дій, що порочать звання прокурора і можуть викликати сумнів у його об’єктивності, неупередженості та незалежності, у чесності та непідкупності органів прокуратури. Відтак, наявні підстави для притягнення його до дисциплінарної відповідальності.

Вчинення прокурором Краківським С.О. дисциплінарного проступку підтверджено:

– відомостями, викладеними у дисциплінарній скарзі;

– поясненнями прокурора Краківського С.О.;

– поясненнями та довідкою прокурора відділу Генеральної інспекції Офісу Генерального прокурора Козореза І.О.;

 відомостями про ознайомлення Краківського С.О. 16 січня 2023 року з Порядком проведення таємної перевірки доброчесності прокурорів;

– витягом з підсистеми перевірки декларацій доброчесності прокурорів, який містить перелік дій Краківського С.О. як користувача системи;

– листом керівника Київської обласної прокуратури від 10 січня 2023 року № 07-28вих-23 керівникам окружних прокуратур про забезпечення підпорядкованими прокурорами письмового ознайомлення з Порядком № 293;

– листом керівника Фастівської окружної прокуратури від 19 січня 2023 року № 57-207вих-23 на адресу керівника обласної прокуратури, яким надіслано письмові ознайомлення підпорядкованих прокурорів з Порядком № 293;

– копією Декларації прокурора Краківського С.О. за період з 01 січня 2022 року до 05 квітня 2023 року, датованої 05 квітня 2023 року.

Оскільки вчинене прокурором Краківським С.О. дисциплінарне правопорушення мало місце 01 квітня 2023 року (із наступного дня після закінчення граничного строку виконання прокурором обов’язку подання Декларації), встановлений частиною четвертою статті 48 Закону № 1697-VII строк для прийняття Комісією рішення про притягнення його до дисциплінарної відповідальності не минув.

При обранні виду дисциплінарного стягнення стосовно прокурора Краківського С.О. Комісія враховує характер вчиненого ним дисциплінарного проступку, його особу та ступінь вини, обставини, що впливають на обрання виду дисциплінарного стягнення, позитивну характеристику прокурора.

З огляду на викладене Комісія вважає, що до прокурора Краківського С.О. слід застосувати дисциплінарне стягнення у виді догани, що є пропорційним вчиненому ним дисциплінарному проступку.

Інших обставин, що мають значення для прийняття рішення, під час дисциплінарного провадження не встановлено.

На підставі викладеного, керуючись статтями 43, 47–50, 77, 78 Закону № 1697-VII, пунктами 108, 110–113, 115 Положення про порядок роботи відповідного органу, що здійснює дисциплінарне провадження, Комісія,

 

В И Р І Ш И Л А:

 

Притягнути начальника Боярського відділу Фастівської окружної прокуратури Київської області Краківського Сергія Олександровича до дисциплінарної відповідальності та накласти на нього дисциплінарне стягнення у виді догани.

Копію рішення направити скаржнику, керівнику Київської обласної прокуратури для застосування дисциплінарного стягнення, керівнику Фастівської окружної прокуратури Київської області та прокурору  Краківському С.О.  

Прокурор може оскаржити рішення, прийняте за результатами дисциплінарного провадження, до адміністративного суду, юрисдикція якого поширюється на місто Київ, або до Вищої ради правосуддя протягом одного місяця з дня вручення йому чи отримання ним поштою копії рішення.


Головуючий

 

Андрій ГНАТІВ

 

 

 

Члени Комісії

 

Любомир ВІЙТОВИЧ

 

Олександр ЖИТНИЙ

 

Олена ЗАХАРОВА

 

 

 

Павло ОТВІНОВСЬКИЙ

 

 

 

 

 

В’ячеслав ПОЛІЩУК

 

 

 

 

 

Олег СТУКОНОГ

 

 

 

 

 

Майя ТОМАК

 

 

 

 

 

Михайло ЦУРКАН