04.09.2019

Рішення №250дп-19


Про накладення дисциплінарного стягнення на прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Херсонської області Завістовського Є.А.

 
КВАЛІФІКАЦІЙНО-ДИСЦИПЛІНАРНА
КОМІСІЯ ПРОКУРОРІВ

РІШЕННЯ
№250дп-19

04 вересня 2019

Київ

Про накладення дисциплінарного стягнення на прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Херсонської області Завістовського Є.А.


Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів у складі головуючого   Грушковського В.Ю., членів Комісії – Архіпова В.І., Коваленка А.А., Ковальчука О.М., Костенка С.К., Нечепоренка С.О., Піцика Ю.М., Погребняка С.П., Сергійчука С.О., Шемчука В.В. та Юсипа В.В., розглянувши висновок про наявність дисциплінарного проступку в діях прокурора відділу нагляду за додержанням законів  органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Херсонської області Завістовського Є.А. в дисциплінарному провадженні № 11/2/4-836дс-120дп-19, 

В С Т А Н О В И Л А:

Завістовський Євген Анатолійович, (конфіденційна інформація), в органах прокуратури працює з листопада 2014 року. Наказом прокурора Херсонської області від 14.12.2015 № 1097к призначений на посаду прокурора Херсонської місцевої прокуратури Херсонської області. Наказом прокурора Херсонської області від 15.08.2019 № 401к призначений на посаду прокурора відділу нагляду за додержанням законів  органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Херсонської області.
 Зі змісту службової характеристики, наданої прокурором Херсонської області ОСОБА-1, вбачається, що за час роботи Завістовський Є.А. зарекомендував себе в цілому позитивно, як такий, що має належний рівень теоретичної підготовки. За професійними якостями та практичним досвідом забезпечував виконання дорученої роботи. За період роботи в органах прокуратури у 2017 році мав заохочення у виді подяки прокурора Херсонської області.  Дисциплінарних стягнень не має.  
Завістовський Є.А. прийняв Присягу працівника прокуратури 31.03.2015. З положеннями Кодексу професійної етики та поведінки прокурорів ознайомлений 02.06.2017. 
До Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів (далі – Комісія) 14.06.2019 надійшла дисциплінарна скарга прокурора Херсонської області             ОСОБА-1 про вчинення дисциплінарного проступку прокурором Херсонської місцевої прокуратури Херсонської області Завістовським Є.А.  Підставою для притягнення прокурора до дисциплінарної відповідальності в дисциплінарній скарзі зазначено  п. 1 ч. 1 ст. 43 Закону України «Про прокуратуру»: невиконання або неналежне виконання службових обов’язків. 
Автоматизованою системою розподілу дисциплінарних скарг для вирішення питання про відкриття дисциплінарного провадження дисциплінарну скаргу  розподілено за членом Комісії Костенком С.К. (протокол розподілу між членами Комісії від 14.06.2019). 
Рішенням члена Комісії Костенка С.К. від 18.06.2019 відкрито дисциплінарне провадження № 11/2/4-836дс-120дп-19 щодо прокурора Херсонської місцевої прокуратури Херсонської області Завістовського Є.А.
За результатами проведеної перевірки членом Комісії Костенком С.К. 22.07.2019 складено висновок про наявність дисциплінарного проступку прокурора, який відповідно до частини 11 статті 46 Закону України «Про прокуратуру» передано на розгляд Комісії.
Рішенням Комісії від 04.09.2019 № 242дп-19 визначено голову Комісії Грушковського В.Ю. як доповідача з питання щодо розгляду висновку про наявність дисциплінарного проступку прокурора відділу нагляду за додержанням законів  органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Херсонської області Завістовського Є.А. у дисциплінарному провадженні                № 11/2/4-836дс-120дп-19.
Відповідно до ст. 45 Закону України «Про прокуратуру» № 1697-VII від 14 жовтня 2014 року (далі – Закон України «Про прокуратуру») дисциплінарне провадження – це процедура розгляду Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією прокурорів дисциплінарної скарги, в якій містяться відомості про вчинення прокурором дисциплінарного проступку. 
Згідно зі ст. 44 вказаного Закону дисциплінарне провадження здійснюється Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією прокурорів. 
За статтями 46 та 47 Закону України «Про прокуратуру» після відкриття дисциплінарного провадження член Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів проводить перевірку в межах обставин, повідомлених у дисциплінарній скарзі. У разі виявлення під час перевірки інших обставин, що можуть бути підставою для притягнення прокурора до дисциплінарної відповідальності, інформація про це включається у висновок члена Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів за результатами перевірки. Член Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів за результатами перевірки готує висновок, який повинен містити інформацію про наявність чи відсутність дисциплінарного проступку прокурора та виклад обставин, якими це підтверджується. Якщо за результатами перевірки член Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів встановив наявність дисциплінарного проступку, у висновку додатково зазначається характер проступку, його наслідки, відомості про особу прокурора, ступінь його вини, інші обставини, що мають значення для прийняття рішення про накладення дисциплінарного стягнення, а також пропозиція члена Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів щодо конкретного виду дисциплінарного стягнення. Висновок та зібрані у процесі перевірки матеріали передаються на розгляд Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів та мають бути отримані його членами не пізніш як за п’ять днів до засідання, на якому такий висновок розглядатиметься. Розгляд висновку про наявність чи відсутність дисциплінарного проступку прокурора відбувається на засіданні Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів. 
Завістовський Є.А. на засідання Комісії з’явився. 
Виконувач обов’язків прокурора Херсонської області ОСОБА-2 листом від 28.09.2019 № 11-526вих-19 повідомив про те, що представник прокуратури області на буде приймати участь у засіданні Комісії. 
Заслухавши доповідача – голову Комісії Грушковського В.Ю., пояснення прокурора Завістовського Є.А., дослідивши матеріали дисциплінарного провадження та вивчивши висновок про наявність дисциплінарного проступку прокурора, а також матеріали і відомості, отримані Комісією під час розгляду висновку про наявність дисциплінарного проступку прокурора, Комісія встановила такі обставини.
Із дисциплінарної скарги вбачається, що 06.03.2019 у період часу з 18.25 до 19.00 год. навпроти будинку № 114а на вул. І. Кулика у м. Херсоні прокурор Херсонської місцевої прокуратури Херсонської області Завістовський Є.А. залишив в автомобілі «Опель Астра» без догляду належну йому барсетку, в якій були службове посвідчення працівника прокуратури № (конфіденційна інформація) на ім’я Завістовського Є.А., службовий блокнот синього кольору, печатка від папки РСО разом із карткою-замінником РСО та особисті речі, після чого пішов до аптеки, яка розташовувалась поруч. У цей час невстановленою особою вказані речі було викрадено з автомобіля, що було виявлено Завістовським Є.А. пізніше.
Відповідно до Розділу ІІІ Положення про службове посвідчення прокурора, затвердженого наказом Генеральної прокуратури України 05.04.2016 № 134, прокурор, якому видано посвідчення, зобов’язаний забезпечити його належне зберігання та правомірне використання, унеможливити втрату, псування або доступ до нього сторонніх осіб. Використання посвідчення допускається лише під час виконання службових обов’язків упродовж часу перебування прокурора на відповідній посаді. 
Таким чином, на думку заявника, Завістовський Є.А., маючи при собі службове посвідчення у позаробочий час, а і не під час виконання службових обов’язків, не забезпечив його належне використання та зберігання, унаслідок чого посвідчення було викрадено.
Під час перевірки членом Комісії витребувано матеріали службового розслідування за вказаним фактом та направлено лист Завістовському Є.А. про надання пояснень. 
Відповідно до висновку службового розслідування 06.03.2019 у період часу з 18.25 до 19.00 з автомобіля «Опель Астра», який був розташований навпроти будинку № 114а на вул. І. Кулика в м. Херсоні,  невстановленою особою викрадено належні Завістовському Є.А. речі, у т.ч. посвідчення працівника прокуратури на його ім’я. Відсутність речей виявлена Завістовським Є.А., коли він перебув в автомобілі в гаражному кооперативі на вул. Паровозній у м. Херсоні.
За цим фактом 07.03.2019 Дніпровським ВП Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № (конфіденційна інформація) за ч. 1 ст. 185 КК України.
Під час службового розслідування прокурор Херсонської місцевої прокуратури Херсонської області Завістовський Є.А. пояснив, що близько 18:15 години 06.03.2019, повертаючись додому з РСО Херсонської місцевої прокуратури, він зупинив автомобіль «Опель Астра», д.н.з. (конфіденційна інформація), власником якого є ОСОБА-3, на узбіччі дороги на  вул. І.Кулика біля будинку № 114 неподалік магазина «Фреш». Надалі, здійснивши покупки в аптеці, він близько 18:20 год. повернувся до автомобіля, де через деякий час виявив відсутність особистих речей, зокрема чорної сумки, в якій серед іншого, знаходилося його посвідчення працівника прокуратури. Зрозумівши, що стосовно нього вчинено крадіжку, він цього ж дня близько 19:30 год. звернувся із заявою про злочин до Дніпровського ВП Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області, де надав покази в якості потерпілого. Наразі за цим фактом у Дніпровському відділенні поліції зареєстровано кримінальне провадження № (конфіденційна інформація).
Завістовський Є.А. також зазначив, що 06.03.2019 о 14:00 год. у Херсонському міському суді було призначено судове засідання у кримінальному провадженні за обвинуваченням ОСОБА-4 за ч.2 ст. 307, ч.1 ст. 317 КК України, де ним як прокурором підтримується публічне обвинувачення. У зв’язку з цим службове посвідчення було з ним. Після судового засідання він направився до Херсонської місцевої прокуратури за адресою: м. Херсон, вул. Тираспільська, 5а, де на 17:00 год. наказом керівника було призначено навчання оперативних працівників. 
Крім того, під час проведення попереднього службового розслідування Завістовський Є.А. пояснив, що після навчання в період з 17:30 по 18:10 год. він перебував у РСО Херсонської місцевої прокуратури, де працював із документами з грифом «таємно». Відповідна інформація наявна в журналі відвідувань. Після цього, зважаючи на закінчення робочого дня, він, не повертаючись на робоче місце за адресою: вул. Пилипа Орлика, 50, поїхав додому через вул. І. Кулика у сторону Таврійського мікрорайону. По дорозі додому щодо нього було здійснено крадіжку.
На питання, чому Завістовський Є.А. не поїхав на робоче місце для того, щоб лишити посвідчення у сейфі кабінету, він пояснив, що наступного дня 07.03.2019 о 09:00 год. ним як процесуальним керівником у провадженні разом зі слідчим планувався допит підозрюваного за ч. 2 ст. 307 КК України              ОСОБА-4, який попередньо був згоден надати слідству зізнавальні покази у присутності захисника ОСОБА-5. Цих осіб слідчий ОСОБА-6 викликав завчасно відповідною повісткою до Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області, де встановлений пропускний режим і до приміщення якого Завістовський Є.А. міг потрапити за посвідченням.
Під час службового розслідування на підтвердження своєї явки в судове засідання Завістовським Є.А. надано копію повідомлення Херсонського міського суду про призначення засідання на 14.00 годину 06.03.2019 та про необхідність доставки обвинуваченого в зал судового засідання. Крім того, надано роздруківку Журналу судового засідання, засвідченого підписом секретаря судового засідання, в якій зазначено, що засідання щодо вказаного провадження дійсно розпочалося пізніше, а саме о 15.26 годин, та закінчилося о 15.34 годин. 
З метою підтвердження свого перебування після судового засідання в Херсонській місцевій прокуратурі за адресою: м. Херсон, вул. Тираспільська, 5а, Завістовським Є.А. надано копію повідомлення керівника місцевої прокуратури про проведення спільного колективного навчання для працівників щодо вивчення нового законодавства о 17.00 годині 06.03.2019. Водночас надано аркуш із підписами працівників місцевої прокуратури, які були присутні на навчанні, чим підтверджено присутність Завістовського Є.А. на зазначеному заході.
До матеріалів службового розслідування також долучено копії аркушів журналу відвідувань РСО Херсонської місцевої прокуратури, а також копію повістки про виклик до слідчого ОСОБА-6 на 09:00 год. 07.03.2019. 
Згідно з довідкою про рух досудового розслідування у кримінальному провадженні № (конфіденційна інформація), наданою процесуальним керівником ОСОБА-7, на цей час здійснено огляд транспортного засобу «Опель Астра», д.н.з. (конфіденційна інформація), у ході якого пошкоджень вікон, дверей та замків не виявлено. Під час оброблення поверхонь автомобіля й салону виявлено та вилучено 6 «ЛТ» за слідами папілярних візерунків пальців рук. Здійснено фотофіксацію.
Оперуповноваженими Дніпровського ВП Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області відпрацьовуються камери відеоспостереження закладів, прилеглих до місця скоєння правопорушення, на наявність інформації про скоєння вказаного кримінального правопорушення.
На цей час досудове розслідування триває. Хід розслідування вказаного провадження взято на контроль прокуратурою Херсонської області.
Генеральною інспекцією Генеральної прокуратури України у своєму листі від 14.05.2019 №25/2-35832-19 звернено увагу на наявність протиріччя між поясненнями Завістовського Є.А. в межах проведення попереднього службового розслідування та відомостями щодо кримінального провадження        № (конфіденційна інформація), розпочатого за його заявою, щодо періоду часу, упродовж якого службове посвідчення перебувало в автомобілі без нагляду. 
Завістовський Є.А. пояснив, що проміжок часу, коли його автомобіль 06.03.2019 залишився без нагляду на узбіччі дороги вулиці І. Кулика біля будинку № 114, був з 18:12 до 18:21 год. Такий висновок зроблено ним після перегляду відеозапису з камери відеоспостереження стоматологічного кабінету через дорогу від місця, де було залишено автомобіль. Цей відеозапис на прохання Завістовського Є.А. було надано працівниками стоматологічного кабінету пізно ввечері 06.03.2019 після проведення процесуальних дій у Дніпровському відділенні поліції. На цьому відео зафіксовано час, коли він залишив авто – 18:12 год., і час, коли він повернувся – 18:21 год. Також на ньому зафіксовано, як о 18:17 год. до автомобіля наближається людина (силует чоловіка), знімає «сканером» автомобіль із сигналізації (як видно з миготіння габаритних вогнів, типового для зняття з сигналізації) та через хвилину відходить від авто з сумками та пакетом у руках. Окрім цього, відповідно до касового чеку з аптеки зафіксовано час розрахунку о 18:20 год.  Завістовський Є.А. зазначив, що в момент відібрання в нього пояснень у приміщенні Дніпровського відділення поліції він вказував інший час вчинення щодо нього крадіжки, тому що на той час у нього не було відеозапису й ним вказано приблизний, а не точний час. 
Завістовський Є.А. також зазначив, що залишаючи посвідчення в сумці в своєму автомобілі, розраховував на схоронність майна, тому що автомобіль ставив на сигналізацію і не передбачав, що за кілька хвилин його відсутності, необхідних для купівлі ліків, щось трапиться.
Завістовський Є.А. підтвердив раніше надані пояснення з приводу того, що службове посвідчення було при ньому у позаробочий час у зв’язку з перебуванням у режимно-секретній частині до 18:10 год. у місцевій прокуратурі на вул. Тираспільській, після чого не мав наміру повертатися на місце своєї постійної дислокації за адресою: м. Херсон, вул. Пилипа Орлика, 50, що було не по дорозі, а поїхав одразу додому. Вранці 07.03.2019 слідчі (процесуальні) дії з підозрюваним ОСОБА-4 не відбулися через зайнятість адвоката ОСОБА-5, про що остання повідомила слідчого по телефону близько 9 години ранку. Тому було прийнято рішення про перенесення слідчих дій на інший день. Про необхідність проведення слідчих дій підозрюваний і захисник повідомлялися слідчим по телефону, тому підпис у повістці відсутній.
Таким чином, службовим розслідуванням установлено, що Завістовський Є.А. не лишив своє службове посвідчення працівника прокуратури у сейфі службового кабінету з метою забезпечення його належного зберігання, а мав його з собою в позаробочий час, тобто не під час виконання службових обов’язків. 
Тим самим Завістовським Є.А. не було забезпечено належне використання та зберігання свого службового посвідчення, унаслідок чого останнє було викрадено разом із його особистими речами.
Зважаючи на викладене, на думку членів комісії, що проводила службове розслідування,  Завістовським Є.А. допущено неналежне виконання своїх службових обов’язків, що полягає в незабезпеченні належного використання та зберігання свого службового посвідчення, що призвело до його втрати.
На запит члена Комісії Завістовський Є.А. надав пояснення, аналогічні викладеним у висновку службового розслідування. Також зазначив, що про вчинену стосовно нього крадіжку негайно ввечері 06.03.2019 телефоном повідомив безпосереднього керівника – першого заступника Херсонської місцевої прокуратури, а наступного дня письмово рапортом – керівника Херсонської місцевої прокуратури. 
Комісія керується такими підставами. 
Пунктами 3 і 4 частини 4 статті 19 Закону України «Про прокуратуру» визначено, що прокурор зобов’язаний діяти лише на підставі, в межах та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України, додержуватися правил прокурорської етики, зокрема не допускати поведінки, яка дискредитує його як представника прокуратури та може зашкодити авторитету прокуратури.
Відповідно до положень частини 1 статті 21 Закону України «Про прокуратуру» передбачено, що прокурори мають службове посвідчення. Положення про службове посвідчення та його зразок затверджується Генеральним прокурором.
На підставі вимог пунктів 1 і 9 Положення про службове посвідчення працівника прокуратури України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2012 № 386, службове посвідчення працівника прокуратури України є документом, який засвідчує належність посадової особи до системи органів прокуратури та підтверджує її повноваження, визначені Конституцією України, Законом України «Про прокуратуру» та іншими законодавчими актами. Використання посвідчення допускається протягом перебування працівника прокуратури на відповідній посаді та лише під час виконання службових обов’язків.
Відповідно до Розділу ІІІ Положення про службове посвідчення прокурора, затвердженого наказом Генеральної прокуратури України 05.04.2016 № 134, прокурор, якому видано посвідчення, зобов’язаний забезпечити його належне зберігання та правомірне використання, унеможливити втрату, псування або доступ до нього сторонніх осіб. Використання посвідчення допускається лише під час виконання службових обов’язків упродовж часу перебування прокурора на відповідній посаді. Про втрату посвідчення прокурор повинен негайно письмово повідомити керівника відповідної прокуратури.
Таким чином під час дисциплінарного провадження та розгляду висновку Комісією встановлено, що дисциплінарна скарга прокурора Херсонської області ОСОБА-1 про вчинення прокурором Завістовським Є.А. дисциплінарного проступку є обґрунтованою. Прокурором вчинений дисциплінарний проступок, підстави для притягнення за який до дисциплінарної  відповідальності передбачені в п. 1 ч. 1 ст. 43 Закону України «Про прокуратуру»: невиконання або неналежне виконання службових обов’язків. 
Комісія вважає, що прокурором Завістовським Є.А. не було вжито всіх необхідних заходів для забезпечення схоронності службового посвідчення, про які він повинен був подбати, залишивши після завершення робочого часу посвідчення не в службовому сейфі. У такому випадку зберігання прокурором службового посвідчення в салоні власного автомобіля без нагляду не може вважатися належним виконанням прокурором свого службового обов’язку із забезпечення схоронності службового посвідчення. Крім того, прокурором не наведено будь-яких обставин, які перешкоджали йому тримати у вказаній ним ситуації посвідчення з собою, тобто під своїм безпосереднім контролем. 
Оцінюючи факт втрати прокурором службового посвідчення як дисциплінарний проступок, Комісія керується тим, що службове посвідчення є офіційним документом, яким підтверджується службовий статус особи як прокурора, тобто особи, якій надані суттєві державно-владні повноваження. А тому потрапляння службового посвідчення прокурора до сторонніх осіб може створити передумови для вчинення ними злочинів із використанням такого посвідчення та привласненням звання прокурора. 
Із дня вчинення Завістовським Є.А. проступку, без урахування часу тимчасової непрацездатності або перебування прокурора у відпустці, річний строк для накладення дисциплінарного стягнення не минув. 
При прийнятті рішення в дисциплінарному провадженні щодо виду дисциплінарного стягнення Комісія врахувала характер проступку, його наслідки, особу прокурора, ступінь його вини, обставини, що впливають на обрання виду дисциплінарного стягнення.
Проступок не має грубого характеру.
Комісія також врахувала ступінь вини прокурора, який пом’якшується тим, що проступок вчинено з необережності, щодо прокурора мало місце вчинення кримінального правопорушення, під час якого відбулося викрадення серед іншого майна також і службового посвідчення, а також взяла до уваги пояснення прокурора щодо необхідності залишення посвідчення не в службовому сейфі через робочу обстановку, яка склалася на той час. 
При виборі виду дисциплінарного стягнення Комісія врахувала позитивну службову характеристику Завістовського Є.А., відсутність дисциплінарних стягнень. 
На підставі викладеного, керуючись статтею 11, п. 1 ч. 1 статті 43, статтями 47–50, 77 Закону України «Про прокуратуру», пунктами 115-127 Положення про порядок роботи Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів, Комісія  

В И Р І Ш И Л А:

Притягнути прокурора Херсонської місцевої прокуратури Херсонської області Завістовського Євгена Анатолійовича до дисциплінарної відповідальності та накласти на нього дисциплінарне стягнення у виді заборони на строк три місяці на переведення до органу прокуратури вищого рівня чи на призначення на вищу посаду в органі прокуратури, в якому прокурор обіймає посаду. 
Копію рішення направити прокурору Херсонської області для застосування до прокурора накладеного дисциплінарного стягнення, а також  Завістовському Є.А. 
Рішення Комісії за результатами дисциплінарного провадження може бути оскаржене прокурором, щодо якого воно прийняте, до адміністративного суду або до Вищої ради правосуддя протягом одного місяця з дня вручення йому чи отримання ним поштою копії рішення. 


Головуючий В. Грушковський


Члени Комісії:


В. Архіпов


О. Ковальчук


С. Нечепоренко 


Ю. Піцик


С. Погребняк


С. Сергійчук


В. Шемчук


В. Юсип