04.09.2019

Рішення №252дп-19


Про накладення на прокурора відділу нагляду за додержанням законів територіальними органами поліції при провадженні оперативно-розшукової діяльності, досудового розслідування та підтриманням обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні, аналізу інформації та координації правоохоронної діяльності прокуратури Полтавської області Стовбуна В.О. дисциплінарного стягнення

 
КВАЛІФІКАЦІЙНО-ДИСЦИПЛІНАРНА
КОМІСІЯ ПРОКУРОРІВ

РІШЕННЯ
№252дп-19

04 вересня 2019

Київ

Про накладення на прокурора відділу нагляду за додержанням законів територіальними органами поліції при провадженні оперативно-розшукової діяльності, досудового розслідування та підтриманням обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні, аналізу інформації та координації правоохоронної діяльності прокуратури Полтавської області Стовбуна В.О. дисциплінарного стягнення


Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів у складі головуючого Грушковського В.Ю., членів Комісії – Архіпова В.І., Ковальчука О.М., Нечепоренка С.О., Піцика Ю.М., Погребняка С.П., Сергійчука С.О., Шемчука В.В. та Юсипа В.В., розглянувши висновок про наявність дисциплінарного проступку в діях прокурора відділу нагляду за додержанням законів територіальними органами поліції при провадженні оперативно-розшукової діяльності, досудового розслідування та підтриманням обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні, аналізу інформації та координації правоохоронної діяльності прокуратури Полтавської області Стовбуна В.О. в дисциплінарному провадженні № 11/2/4-509дс-74дп-19,
 
В С Т А Н О В И Л А :

Стовбун Володимир Олегович в органах прокуратури працює з 2011 року. На обійману посаду призначений наказом прокурора Полтавської області № 365к від 28 вересня 2018 року.
Зі змісту службової характеристики вбачається, що Стовбун В.О. характеризується позитивно. Заохочувався прокурором Полтавської області. Дисциплінарних стягнень не має.
До Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів (далі – Комісія) 1 квітня 2019 року надійшла дисциплінарна скарга ОСОБА-1 про вчинення прокурором відділу нагляду за додержанням законів територіальними органами поліції при провадженні оперативно-розшукової діяльності, досудового розслідування та підтриманням обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні, аналізу інформації та координації правоохоронної діяльності прокуратури Полтавської області Стовбуном В.О. дисциплінарного проступку.
  Автоматизованою системою розподілу дисциплінарних скарг для вирішення питання про відкриття чи відмову у відкритті дисциплінарного провадження дисциплінарну скаргу розподілено члену Комісії Погребняку С.П. (протокол розподілу між членами Комісії від 1 квітня 2019 року). 
  Рішенням члена Комісії Погребняка С.П. від 8 квітня 2019 року відкрито дисциплінарне провадження № 11/2/4-509дс-74дп-19 щодо прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Полтавської області Стовбуна В.О.
  Рішенням Комісії № 168дп-19 від 29 травня 2019 року продовжено строк перевірки відомостей про наявність підстав для притягнення прокурора до дисциплінарної відповідальності у дисциплінарному провадженні № 11/2/4-509дс-74дп-19 на один місяць, тобто до 1 липня 2019 року.
  Положеннями статей 46 та 47 Закону України «Про прокуратуру» передбачено, що після відкриття дисциплінарного провадження член Комісії проводить перевірку в межах обставин, повідомлених у дисциплінарній скарзі. Член Комісії за результатами перевірки готує висновок, який повинен містити інформацію про наявність чи відсутність дисциплінарного проступку прокурора та виклад обставин, якими це підтверджується. Висновок та зібрані у процесі перевірки матеріали передаються на розгляд Комісії та мають бути отримані його членами не пізніш як за п’ять днів до засідання, на якому такий висновок розглядатиметься. Розгляд висновку про наявність чи відсутність дисциплінарного проступку прокурора відбувається на засіданні Комісії.
  При розгляді висновку про наявність дисциплінарного проступку прокурора Комісія враховує, що відповідно до пункту 1 розділу ХІІ «Перехідні положення» Закону України «Про прокуратуру» Закон набирає чинності з  15 липня 2015 року, крім: пункту 5 розділу XII (крім підпунктів 3, 5, 8, 9, 12, 20, 42, 49, 63, 67), розділу XIII цього Закону, які набирають чинності з дня, наступного за днем його опублікування; статей 21, 28-38, 42, 44-50, 62-63, 65-79 цього Закону, які набирають чинності 15 квітня 2017 року. 
 Таким чином, стаття 43 Закону України «Про прокуратуру», яка передбачає підстави для притягнення прокурора до дисциплінарної відповідальності, набрала чинності з 15 липня 2015 року, а з 15 квітня 2017 року єдиним органом, що має право здійснювати дисциплінарне провадження щодо прокурора, є Комісія.
 1 липня 2019 року за результатами перевірки членом Комісії Погребняком  С.П. складено висновок про наявність у діях прокурора Стовбуна В.О. дисциплінарного проступку. 
 Скаржник та прокурор своєчасно повідомлені про час та місце проведення засідання Комісії. На засідання прибув прокурор Стовбун В.О. Скаржник на засідання Комісії не з’явився та про причини неявки не повідомив.    
Заслухавши доповідача – члена Комісії Погребняка С.П., пояснення прокурора Стовбуна В.О., дослідивши матеріали дисциплінарного провадження та обговоривши висновок про наявність дисциплінарного проступку в діях прокурора Стовбуна В.О., Комісія встановила таке.
Відповідно до дисциплінарної скарги з 1 лютого 2017 року слідчим слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА-2 здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №________ за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною п’ятою ст. 27, частиною третьою ст. 212 КК України, частиною п’ятою ст. 191, частиною першою, другою ст. 222 КК України. Процесуальним прокурором у вказаному провадженні є прокурор Стовбун В.О.
Зі слів заявника, наприкінці 2017 року прокурор Стовбун В.О. оголосив про підозру ОСОБА-1 за частиною п’ятою ст. 191, частиною першою, другою ст. 222 КК України, проте повідомлення про підозру за частиною п’ятою ст. 27, частиною третьою ст. 212 КК України не повідомлялося жодній особі. Досудове розслідування  в цій частині зупинено. 
На думку заявника, слідчий ОСОБА-2 у кримінальному провадженні за №_________ виніс необґрунтовану та незаконну постанову про зупинення провадження без повідомлення особі про підозру за частиною п’ятою ст. 27, частиною третьою ст. 212 КК України.
10 грудня 2018 року скаржником було складено клопотання в порядку ст. 220 КПК України до процесуального прокурора Стовбуна В.О. про скасування незаконної та необґрунтованої постанови про зупинення досудового розслідування у кримінальному провадженні за №__________, оскільки підозра за частиною п’ятою ст. 27, частиною третьою ст. 212 КК України не повідомлялася жодній особі. 
У відповідь на вказане клопотання заявник отримав лист прокурора відділу Стовбуна В.О. за № 04/5-1000-17 від 9 січня 2019 року, відповідно до якого в зв’язку з тим, що скаржник у кримінальному провадженні №_________ не є одним із зазначених у ст. 220 КПК України осіб, його клопотання не підлягає розгляду в порядку ст. 220 КПК України.
Крім того, скаржник зазначив, що відповідно до ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА-3 від 12 березня 2019 року у справі № 554/10301/17 його скаргу, подану в порядку ст. 303 КПК на бездіяльність прокурора відділу Полтавської області Стовбуна В.О. щодо нерозгляду в порядку ст. 220 КПК України клопотання ОСОБА-1 від 10 грудня 2018 року, поданого в межах кримінального провадження №_______, задоволено.
Як зазначає заявник, слідчим суддею встановлено, що станом на момент розгляду скарги відсутні докази належного розгляду вказаного клопотання процесуальним керівником у кримінальному провадженні  №__________ та відомості про повідомлення заявника про результати розгляду, що свідчить про порушення вимог ст. 202 КПК України під час проведення досудового розслідування.
Зазначеним судовим рішенням зобов’язано прокурора, що здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №____________, розглянути в порядку ст. 220 КПК України клопотання ОСОБА-1 від 10 грудня 2018 року, подане в межах кримінального провадження, а також повідомити про результат такого розгляду особу, яка заявила клопотання, у порядку, передбаченому частиною другою ст. 220 КПК України.
Як зазначає скаржник, прокурор Стовбун В.О. продовжує вчиняти бездіяльність, оскільки станом на момент подання дисциплінарної скарги він не виконав вимоги ухвали суду, не розглянув клопотання скаржника, а також не повідомив про результат такого розгляду в порядку, передбаченому частиною другою ст. 220 КПК України. Тому скаржник вважає, що в діях прокурора Стовбуна В.О. містяться ознаки дисциплінарного проступку, а саме невиконання чи неналежне виконання службових обов’язків та необґрунтоване зволікання з розглядом звернення.
Під час проведеної перевірки прокурор Стовбун В.О. надав такі пояснення.
Упродовж листопада 2014 року – вересня 2018 року Стовбун В.О. працював на посаді прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Полтавської області.
Слідчим управлінням ГУ ДФС у Полтавській області проводилося досудове розслідування у кримінальному провадженні №__________. Відповідно до постанови заступника прокурора Полтавської області від 20 лютого 2018 року Стовбуна В.О. включено до групи прокурорів, які здійснювали процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №_____________.
Надалі відповідно до наказу прокурора області № 365к від 28 вересня 2018 року його призначено на посаду прокурора відділу нагляду за додержанням законів територіальними органами поліції при провадженні оперативно-розшукової діяльності, досудового розслідування та підтриманням обвинувачення, на якій він працює безперервно до цього часу. Відповідно до розподілу обов’язків працівників зазначеного відділу до його повноважень не входить здійснення процесуального керівництва та підтримання обвинувачення у кримінальних провадженнях. Водночас за ним визначено роль «аналітика прокуратури» в системі ЄРДР. 
У зв’язку з цим усі матеріали наглядових проваджень та інші службові документи, що стосувалися роботи у відділі нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби (у тому числі наглядове провадження № 04/5-1000-17 у кримінальному провадженні №__________), передано працівникам відповідного відділу.
Як йому відомо, надалі було змінено групу прокурорів у кримінальних провадженнях, досудове розслідування у яких проводилося слідчим управлінням ГУ ДФС у Полтавській області, окрім кримінального провадження №__________, яке зупинено у зв’язку з переховуванням підозрюваного від органів досудового розслідування.
Як зазначає Стовбун В.О., про необхідність призначення нових процесуальних прокурорів у вказаному провадженні ним повідомлялося керівництво відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби та керівництво прокуратури Полтавської області, зокрема керуючий заступник прокурора області, оскільки згідно зі ст. 37 КПК України такі повноваження має виключно керівник органу прокуратури, яким згідно зі ст. 3 КПК України є керівник регіональної прокуратури, його перший заступник та заступники.
Стовбун В.О. також пояснив, що до відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Полтавської області надійшло звернення ОСОБА-1 про скасування постанови слідчого про зупинення досудового розслідування у кримінальному провадженні №__________. У зв’язку з тим, що звернення було направлено на ім’я Стовбуна В.О. та до групи процесуальних прокурорів у вказаному провадженні діючих працівників відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби включено не було, звернення було передано йому в січні 2019 року.
Як зазначає Стовбун В.О., 9 січня 2019 року ОСОБА-1 підготовлено та направлено відповідь про те, що досудове розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні зупинено постановою слідчого на підставі п. 2 частини першої ст. 280 КПК України; підстав для скасування вказаного рішення на той час не вбачалось, а також повідомлено, що ОСОБА-1 не є жодною з осіб, зазначених у ст. 220 КПК України, тому його клопотання не підлягає розгляду в порядку зазначеної статті, та роз’яснено порядок оскарження.
Надалі 7 березня 2019 року на виконання до галузевого відділу 04/2/2 надійшла повістка про виклик до Октябрського районного суду міста Полтави у кримінальному провадженні №_________, а також ухвала суду про призначення проведення судового засідання за скаргою ОСОБА-1 на 12 березня 2019 року.
Станом на 11 березня 2019 року керівництвом прокуратури області група прокурорів у вказаному кримінальному провадженні змінена не була, а до його повноважень з вересня 2018 року не входить здійснення процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях (у тому числі досудове розслідування у яких проводиться слідчими СУ ФР ГУ ДФС в області) та участь у судових засіданнях з розгляду питань, які виникають під час досудового розслідування.
У зв’язку з викладеним 11 березня 2019 року начальником управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні, аналізу інформації та координації правоохоронної діяльності прокуратури Полтавської області участь у розгляді скарги доручено працівникам відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби.
Як зазначає Стовбун В.О., після 11 березня 2019 року він участі у розгляді будь-яких скарг не брав, інших документів у вказаному провадженні не отримував, про наявність рішення слідчого судді йому стало відомо виключно з листа члена Комісії про відкриття стосовно нього дисциплінарного провадження.
Окрім цього, ознайомившись із текстом ухвали слідчого судді, Стовбун В.О. наголошує, що 12 березня 2019 року під час розгляду судом скарги ОСОБА-1 та його адвокатом приховано факт отримання відповіді на звернення від 9 січня 2019 року, про що свідчить твердження слідчого судді, що «відомості про повідомлення заявника про результати розгляду також відсутні, що свідчить про порушення вимог ст. 202 КПК України під час проведення досудового розслідування». Як зазначає Стовбун В.О., факт отримання цієї відповіді підтверджено самим ОСОБА-1 у дисциплінарній скарзі.
Ураховуючи, що з вересня 2018 року Стовбун В.О. не здійснює повноваження прокурора у вказаному провадженні, він вважає скаргу ОСОБА-1 щодо вчинення ним дисциплінарного проступку безпідставною та необґрунтованою, у зв’язку з чим дисциплінарне провадження за вказаною скаргою підлягає закриттю.
Під час проведення перевірки на запит члена Комісії з прокуратури Полтавської області надійшла така інформація (лист від 18 червня 2019 року № 11/2-5484вх-19).
Слідчим управлінням ФР ГУ ДФС у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №_____________ від 1 лютого 2017 року за частиною п’ятою ст. 27, частиною третьою ст. 212, частиною п’ятою ст. 191, частиною першою ст. 209, частинами першою та другою ст. 222 КК України.
Постановою заступника прокурора Полтавської області від 20 лютого 2018 року визначено групу прокурорів, які здійснюють повноваження прокурора у зазначеному кримінальному провадженні у складі прокурорів відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури області Стовбуна В.О., ОСОБА-4, ОСОБА-5, заступника начальника цього ж відділу ОСОБА-6 та прокурорів Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА-7 та ОСОБА-8.
Досудове розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні зупинено постановою слідчого від 4 травня 2018 року на підставі п. 2 частини першої ст. 280 КПК України.
Водночас повідомлено, що ухвала слідчого судді Октябрського районного суду міста Полтави від 12 березня 2019 року у справі № 554/10301/17 надійшла до прокуратури області 22 березня 2019 року, виконання якої 8 квітня 2019 року доручено прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні, аналізу інформації та координації правоохоронної діяльності прокуратури області ОСОБА-9.
Згідно з інформацією прокуратури Полтавської області у зв’язку із зупиненням кримінального провадження вказана ухвала буде розглянута одразу після відновлення досудового розслідування з підстав, передбачених КПК України.
 Крім цього, повідомлено, що клопотання ОСОБА-1 від 10 грудня 2018 року надійшло до прокуратури Полтавської області 18 грудня 2018 року та за результатами їх розгляду заявнику надано відповідь 9 січня 2019 року.
Аналізуючи матеріали перевірки, Комісія дійшла висновку про наявність підстав для притягнення прокурора Стовбуна В.О. до дисциплінарної відповідальності у зв’язку з наявністю в його діях ознак дисциплінарного проступку, що підтверджується таким.
Відповідно до ст. 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. 
   У силу частини першої ст. 9 КПК України прокурор зобов’язаний неухильно додержуватися вимог Кримінального процесуального кодексу.
Відповідно до частини першої ст. 220 КПК України клопотання сторони захисту, потерпілого і його представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, про виконання будь-яких процесуальних дій та у випадках, установлених цим Кодексом, іншої особи, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування, або її представника, слідчий, прокурор зобов’язані розглянути в строк не більше трьох днів з моменту подання й задовольнити їх за наявності відповідних підстав. 
Відповідно до частини другої ст. 220 КПК України про результати розгляду клопотання повідомляється особа, яка заявила клопотання. Про повну або часткову відмову в задоволенні клопотання виноситься вмотивована постанова, копія якої вручається особі, яка заявила клопотання, а в разі неможливості вручення з об’єктивних причин – надсилається їй.
        Оскільки ОСОБА-1 є особою, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування кримінального провадження                                       №___________, та оскільки в нього під час обшуку було вилучено автомобіль, його клопотання підлягало розгляду в порядку ст. 220 КПК України.
Крім того, прокурором Стовбувном В.О. було порушено чинне кримінальне процесуальне законодавство в частині невинесення та невручення постанови за результатом розгляду клопотання ОСОБА-1.
До пояснень Стовбуна В.О. з приводу того, що на момент надходження клопотання скаржника він не перебував у відділі нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Полтавської області та не був уповноважений здійснювати процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №____________, слід поставитися критично, враховуючи, що Стовбун В.О. на цей момент був старшим групи процесуальних керівників у вищевказаному провадженні, що підтверджується копією постанови про визначення групи прокурорів від 20 лютого 2018 року, яка міститься в матеріалах дисциплінарного провадження.
Крім того, в межах проведення перевірки на запит члена Комісії надійшов лист з прокуратури Полтавської області від 14 червня 2019 року за № 200вих19, у якому зазначено, що станом на червень 2019 року Стовбун В.О. був процесуальним керівником у цьому провадженні.
Тобто своїми діями Стовбун В.О. не виконав свого службового обов’язку, визначеного ст. 36 та 220 КПК України, а саме щодо розгляду клопотань сторін у кримінальному провадженні та скасування необґрунтованих постанов слідчих про зупинення досудового розслідування у кримінальному провадженні, винесенню вмотивованих постанов про відмову у задоволенні клопотань. Ці можливості не пов’язані з посадою, що він обіймає, а належать до процесуальних повноважень прокурора, що визначені КПК України.
Більше того, прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів, аналізу інформації та координації правоохоронної діяльності прокуратури Полтавської області ОСОБА-9, якому було доручено виконання ухвали Октябрського районного суду м. Полтави від 12 березня 2019 року, у своєму рапорті від               15 квітня 2019 року вказав, що він не є процесуальним керівником у кримінальному провадженні №__________ та просив доручити виконання вказаної ухвали іншому виконавцю.
        Вважаємо, що доводи дисциплінарної скарги ОСОБА-1 частково знайшли своє підтвердження та прокурором Стовбуном В.О. допущено порушення вимог кримінального процесуального законодавства. 
У діях прокурора відділу нагляду за додержанням законів територіальними органами поліції при провадженні оперативно-розшукової діяльності, досудового розслідування та підтриманням обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні, аналізу інформації та координації правоохоронної діяльності прокуратури Полтавської області Стовбуна В.О. вбачаються ознаки дисциплінарного проступку, передбаченого пунктом 1 частини першої статті 43 Закону України «Про прокуратуру», а саме неналежне виконання службових обов’язків, що є підставою для притягнення прокурора до дисциплінарної відповідальності.
Установлені під час перевірки відомості щодо неправомірних дій Стовбуна В.О. підтверджуються, зокрема,:  
- дисциплінарною скаргою від 28 березня 2019 року та додатків до неї;
- поясненнями прокурора Стовбуна В.О. від 16 квітня 2019 року;
- листом прокуратури Полтавської області від 18 червня 2019 року з додатками.
Під час прийняття рішення Комісія керувалася таким. 
З дня вчинення проступку Стовбуном В.О., без урахування часу тимчасової непрацездатності або перебування прокурора у відпустці, річний строк для накладення дисциплінарного стягнення не минув. 
При прийнятті рішення в дисциплінарному провадженні щодо виду дисциплінарного стягнення враховуються характер проступку, його наслідки, особа прокурора, ступінь його вини, обставини, що впливають на обрання виду дисциплінарного стягнення. Враховується те, що Стовбун В.О. наявних дисциплінарних стягнень не має та наявна позитивна характеристика прокурора Полтавської області. 
 Комісія вважає, що дисциплінарний проступок, вчинений Стовбуном В.О., не має характеру грубого порушення. При виборі виду дисциплінарного стягнення щодо Стовбуна В.О. Комісія керується наявністю таких підстав для накладення більш м’якого стягнення.
 Так, у Стовбуна В.О. відсутні дисциплінарні стягнення; проступком не завдано суттєвих негативних наслідків; під час дисциплінарного провадження не здобуто відомостей про завдання значної шкоди авторитету органів прокуратури.
 Інших обставин, що мають значення для прийняття рішення про наявність чи відсутність дисциплінарного проступку, не встановлено.
 На підставі викладеного, керуючись статтями 43, 47-50, 77 Закону України «Про прокуратуру», пунктами 61-63, 115-127 Положення про порядок роботи Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів, Комісія

В И Р І Ш И Л А:

Притягнути прокурора відділу нагляду за додержанням законів територіальними органами поліції при провадженні оперативно-розшукової діяльності, досудового розслідування та підтриманням обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні, аналізу інформації та координації правоохоронної діяльності прокуратури Полтавської області Стовбуна Володимира Олеговича до дисциплінарної відповідальності та накласти дисциплінарне стягнення у виді заборони строком на 3 місяці на переведення до органу прокуратури вищого рівня чи на призначення на вищу посаду в органі прокуратури, в якому прокурор обіймає посаду.
Копію цього рішення направити прокурору Полтавської області для застосування до прокурора накладеного дисциплінарного стягнення, скаржнику та прокурору Стовбуну В.О.
Вказане рішення, прийняте за результатами дисциплінарного провадження, може бути оскаржене прокурором до адміністративного суду або до Вищої ради правосуддя протягом одного місяця з дня отримання поштою його копії.Головуючий           В. ГрушковськийЧлени комісії:

                                                                                                     В. Архіпов
                                                                                                  
                                                                                                     О. Ковальчук
                                                                                                     С. Нечепоренко
  
                                                                                                     Ю. Піцик
                                                                                                                                                  
                                                                                                     С. Погребняк 

                                                                                                     С. Сергійчук 

                                                                                                     В. Шемчук   
                                                              
                                                                                                     В. Юсип