07.08.2019

Рішення №228дп-19


Про накладення на прокурора Генічеської місцевої прокуратури Херсонської області Венглєвського Р.Е. дисциплінарного стягнення

 
КВАЛІФІКАЦІЙНО-ДИСЦИПЛІНАРНА
КОМІСІЯ ПРОКУРОРІВ

РІШЕННЯ
№228дп-19

07 серпня 2019

Київ

Про накладення на прокурора Генічеської місцевої прокуратури Херсонської області Венглєвського Р.Е. дисциплінарного стягнення


Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів у складі головуючого Грушковського В.Ю., членів Комісії – Архіпова В.І., Коваленка А.А., Костенка С.К., Нечепоренка С.О., Погребняка С.П., Сергійчука С.О., Шемчука В.В. та Юсипа В.В., розглянувши висновок про наявність дисциплінарного проступку в діях прокурора Генічеської  місцевої прокуратури Херсонської області Венглєвського Романа Едуардовича у дисциплінарному провадженні № 11/2/4-690дс-96дп-19,

В С Т А Н О В И Л А:

Венглєвський Роман Едуардович в органах прокуратури працює з липня 2009 року. Наказом прокурора Херсонської області від 15 червня 2017 року № 224к призначений на посаду прокурора Генічеської місцевої прокуратури Херсонської області з 19 червня 2017 року, яку обіймає до цього часу.
Присягу працівника прокуратури прийняв 4 лютого 2011 року. Анкету доброчесності подав 21 січня 2019 року.
Зі змісту службової характеристики вбачається, що Венглєвський Р.Е. характеризується позитивно, неодноразово заохочувався прокурором Херсонської області, дисциплінарних стягнень не має.
До Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів (далі – Комісія) 10 травня 2019 року надійшла дисциплінарна скарга виконувача обов’язків прокурора Херсонської області Циганка С.В. про вчинення прокурором Генічеської місцевої прокуратури Венглєвським Р.Е. (далі – прокурор Венглєвський Р.Е.) дисциплінарного проступку.
Для вирішення питання про відкриття дисциплінарного провадження автоматизованою системою цього ж дня вказану скаргу розподілено за членом Комісії Коваленком А.А., яким 16 травня 2019 року прийнято рішення про відкриття дисциплінарного провадження № 11/2/4-690дс-96дп-19.
Положеннями статей 46 та 47 Закону України від 14 жовтня 2014 року № 1697-VII «Про прокуратуру» (далі – Закон № 1697-VII) передбачено, що після відкриття дисциплінарного провадження член Комісії проводить перевірку в межах обставин, повідомлених у дисциплінарній скарзі. Член Комісії за результатами перевірки готує висновок, який повинен містити інформацію про наявність чи відсутність дисциплінарного проступку прокурора та виклад обставин, якими це підтверджується. Висновок та зібрані у процесі перевірки матеріали передаються на розгляд Комісії та мають бути отримані його членами не пізніш як за п’ять днів до засідання, на якому такий висновок розглядатиметься. Розгляд висновку про наявність чи відсутність дисциплінарного проступку прокурора відбувається на засіданні Комісії.
При розгляді висновку про наявність чи відсутність дисциплінарного проступку прокурора Комісія враховує, що відповідно до пункту 1 розділу ХІІ «Перехідні положення» Закону № 1697-VII він набирає чинності з 15 липня 2015 року, крім: пункту 5 розділу XII (за винятком підпунктів 3, 5, 8, 9, 12, 20, 42, 49, 63, 67), розділу XIII цього Закону, які набирають чинності з дня, наступного за днем його опублікування; статей 21, 28-38, 42, 44-50, 62-63, 65-79 цього Закону, що набирають чинності 15 квітня 2017 року. 
Таким чином, стаття 43 Закону № 1697-VII, яка передбачає підстави для притягнення прокурора до дисциплінарної відповідальності, набрала чинності з 15 липня 2015 року, а з 15 квітня 2017 року єдиним органом, що має право здійснювати дисциплінарне провадження щодо прокурора, є Комісія. 
За результатами перевірки членом Комісії 21 червня 2019 року складено висновок про наявність дисциплінарного проступку в діях прокурора Венглєвського Р.Е.
Скаржники та прокурор Венглєвський Р.Е. належним чином повідомлені про час та місце проведення засідання Комісії. 
Від скаржника надійшов лист щодо розгляду висновку без його представника.
Прокурор Степенко С.С. повідомив, що не зможе взяти участь у засіданні Комісії та надав згоду на розгляд висновку без його участі.
Зважаючи на викладене, Комісія прийняла рішення про можливість розгляду висновку за відсутності прокурора Степенка С.С.
Заслухавши доповідача – члена Комісії Коваленка А.А., вивчивши висновок про наявність дисциплінарного проступку прокурора, дослідивши матеріали перевірки, Комісія встановила таке.
Зі змісту дисциплінарної скарги вбачається, що прокурор Венглєвський Р.Е. допустив неналежне виконання своїх службових обов’язків, що полягає у незабезпеченні належного використання та зберігання свого службового посвідчення всупереч вимогам Закону № 1697-VII, Положення про посвідчення працівника прокуратури, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 лютого 2012 року № 386, і Положення про службове посвідчення прокурора, затвердженого наказом Генеральної прокуратури України від 5 квітня 2016 року № 134, що призвело до втрати службового посвідчення прокурора.
Таким чином, прокурор Венглєвський Р.Е. вчинив дисциплінарний проступок, передбачений пунктом 1 частини першої статті 43 Закону                      № 1697-VII, тобто неналежне виконання службових обов’язків.
З огляду на викладене автор скарги просив притягнути прокурора Венглєвського Р.Е. до дисциплінарної відповідальності.
У своїх поясненнях прокурор Венглєвський Р.Е. зазначив, що в січні 2014 року йому було видано службове посвідчення від 30 січня 2014 року № ____. Вказане службове посвідчення він зберігав у сумці, яку брав лише на роботу, у цій сумці також зберігалися його паспорт та документи на автомобіль.
Востаннє своє службове посвідчення він бачив у січні 2019 року, коли перекладав документи до іншої сумки. До цього моменту ним робилася копія посвідчення у листопаді 2018 року, яка долучалася до біографічної довідки.
Втрату посвідчення він виявив у березні 2019 року під час перевірки керівником місцевої прокуратури наявності службових посвідчень у працівників Генічеської місцевої прокуратури.
За яких обставин втрачено посвідчення останній пояснити не зміг, припустив, що, можливо, воно випало із сумки. Вказані обставини ним були повідомлені керівнику Генічеської місцевої прокуратури для подальшого спрямування інформації до кадрового підрозділу прокуратури Херсонської області.
З приводу незаміни службового посвідчення після переведення з прокуратури Херсонської області до Генічеської місцевої прокуратури пояснив, що не приділив цьому належної уваги та хотів обміняти посвідчення після закінчення терміну його дії, а також пояснив територіальною віддаленістю Генічеська від Херсона й зауважив, що посвідчення фактично не використовував під час виконання своїх службових обов’язків.
Аналізуючи вказані обставини, Комісія дійшла висновку, що доводи скаржника про вчинення прокурором Венглєвським Р.Е. дисциплінарного проступку підтвердилися, зважаючи на таке.
Установлено, що на виконання вимог наказу прокурора Херсонської області від 25 березня 2019 року № 28 проведено службове розслідування за фактом втрати службового посвідчення прокурором Венглєвським Р.Е., за результатами якого підтверджено факт неналежного виконання прокурором своїх службових обов’язків, яке полягає у незабезпеченні належного використання та зберігання службового посвідчення, що призвело до його втрати. 
Під час службового розслідування з’ясовано, що від керівника Генічеської місцевої прокуратури до прокуратури Херсонської області надійшло повідомлення про те, що під час щоквартальної звірки наявності службових посвідчень у працівників місцевої прокуратури виявлено факт відсутності посвідчення прокурора місцевої прокуратури Венглєвського Р.Е., на що останній повідомив, що втратив посвідчення у 2019 році за невідомих йому обставин.
Опитаний керівник Генічеської місцевої прокуратури ОСОБА-1 зазначив, що він постійно здійснює контроль за збереженням підпорядкованими працівниками службових посвідчень. Ним вживаються заходи щодо проведення систематичної профілактично-виховної роботи у колективі прокуратури, спрямовані на додержання прокурорами Присяги та правил прокурорської етики, недопущення дій, що порочать звання прокурора, у тому числі забезпечення дбайливого ставлення до збереження службових посвідчень.
Зокрема, на оперативних нарадах при керівнику Генічеської місцевої прокуратури до відома працівників прокуратури неодноразово доводилися вимоги Положення про посвідчення працівника прокуратури, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 лютого 2012 року № 386, і Положення про службове посвідчення прокурора, затвердженого наказом Генерального прокурора України від 5 квітня 2016 року № 134, а також рішення Комісії, які стосувалися фактів втрати службових посвідчень.
Окрім того, вивчення вказаних положень проводилося на колективних навчаннях, було запроваджено проведення щоквартальної звірки наявності службових посвідчень працівників Генічеської місцевої прокуратури.
Також ОСОБА-1 повідомив, що у грудні 2018 року Венглєвському Р.Е. було запропоновано здійснити обмін службового посвідчення, оскільки запис у ньому про обійману посаду не відповідав дійсності. Вже під час звірки у першому кварталі 2019 року було виявлено факт втрати Венглєвським Р.Е. службового посвідчення.
Під час службового розслідування ОСОБА-1 надав копії актів звірки службових посвідчень у прокурорів Генічеської місцевої прокуратури станом на 25 грудня 2018 року та 20 березня 2019 року, відомості з яких підтверджують факт рекомендації Венглєвському Р.Е. заміни посвідчення та в подальшому його втрати.
З огляду на викладене можна дійти висновку про наявність підстав для притягнення прокурора Венглєвського Р.Е. до дисциплінарної відповідальності.
Так, згідно з вимогами статті 3 Закону № 1697-VII однією із засад діяльності прокуратури є неухильне дотримання вимог професійної етики та поведінки.
Відповідно до статті 21 Закону № 1697-VII прокурори мають службове посвідчення. Положення про службове посвідчення та його зразок затверджуються Генеральним прокурором. Службове посвідчення вручається Генеральним прокурором або за його дорученням іншим прокурором.
Положеннями частини першої та другої статті 11 Кодексу професійної етики та поведінки прокурорів (далі – Кодекс) прокурор повинен постійно дбати про свою компетентність, професійну честь і гідність; своєю доброчесністю, принциповістю, компетентністю, неупередженістю та сумлінним виконанням службових обов’язків сприяти підвищенню авторитету прокуратури та зміцненню довіри громадян до неї.
Цим Кодексом (статями 16 та 33) визначено, що прокурор повинен використовувати ввірене йому службове майно бережливо та лише за призначенням. Відповідно до Закону № 1697-VII прокурори зобов’язані неухильно дотримуватися вимог цього Кодексу. Їх порушення тягне за собою відповідальність, встановлену законом. 
Крім цього, згідно з Нормами професійної відповідальності та переліком необхідних прав і обов’язків прокурорів, прийнятих Міжнародною асоціацією прокурорів 23 квітня 1999 року, прокурори зобов’язані завжди підтримувати честь та гідність професії, вести себе професійно, відповідно до закону, правил та етики їх професії, в будь-який час дотримуватись найбільш високих норм чесності.
Порядок видачі та використання службового посвідчення закріплені Положенням про службове посвідчення прокурора, затвердженого наказом Генерального прокурора України від 5 квітня 2016 року № 136 (пунктами 1 та 4 розділу І), згідно з яким службове посвідчення прокурора є офіційним документом, який засвідчує належність посадової особи до системи прокуратури України, підтверджує її посаду, а також повноваження, визначені  законодавством. Посвідчення обмінюються після закінчення строку їх дії, а також у разі призначення прокурора на іншу посаду або зміни прізвища (імені чи по батькові) чи псування.
Вказаним Положенням (пунктами 1 та 4 розділу III) передбачено обов’язок прокурора забезпечити належне зберігання та правомірне використання посвідчення, унеможливити втрату, псування або доступ до нього сторонніх осіб. Втрачене посвідчення вважається недійсним. Про втрату посвідчення прокурор повинен негайно письмово повідомити керівника відповідної прокуратури. 
Крім того, Положенням про посвідчення працівника прокуратури, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 лютого 2012 року № 386 (пунктом 9), визначено, що в разі звільнення з органів прокуратури або переведення працівника прокуратури на іншу посаду посвідчення здається у кадровий підрозділ відповідної прокуратури.
Отже, Венглєвський Р.Е., працюючи на посаді прокурора Генічеської місцевої прокуратури Херсонської області, усупереч вимогам статті 3 Закону № 1697-VII, статей 11 та 16 Кодексу професійної етики та поведінки прокурорів, пунктів 1 та 4 розділу I, пунктів 1 та 4 розділу III Положення про службове посвідчення прокурора, затвердженого наказом Генерального прокурора України від 5 квітня 2016 року № 136, пункту 9 Положення про посвідчення працівника прокуратури, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 лютого 2012 року № 386, отримавши у січні 2014 року посвідчення № 024386 прокурора прокуратури Херсонської області, не здійснив його заміну в червні 2017 року після переведення на посаду прокурора Генічеської місцевої прокуратури Херсонської області, протягом листопада 2018 року – січня 2019 року не забезпечив його належне зберігання та втратив, негайно не повідомив про його втрату, чим вчинив дисциплінарний проступок, передбачений пунктом 1 частини першої статті 43 Закону № 1697-VII – неналежне виконання службових обов’язків.
Факт вчинення дисциплінарного проступку підтверджується такими документами: 
- висновком за результатами проведеного службового розслідування за фактом втрати службового посвідчення прокурора Генічеської місцевої прокуратури Херсонської області Венглєвського Р.Е.;
- актом звірки наявності службових посвідчень у прокурорів Генічеської місцевої прокуратури станом на 25 грудня 2018 року;
- актом звірки наявності службових посвідчень у прокурорів Генічеської місцевої прокуратури станом на 20 березня 2019 року;
- поясненнями керівника Генічеської місцевої прокуратури Херсонської області ОСОБА-1;
- поясненнями прокурора Венглєвського Р.Е.
Згідно з приписами частини четвертої статті 48 Закону № 1697-VII рішення про накладення на прокурора дисциплінарного стягнення може бути прийнято не пізніше ніж через рік із дня вчинення проступку без урахування часу тимчасової непрацездатності або перебування прокурора у відпустці. 
Ураховуючи вищевикладене, з дня вчинення проступку річний строк для накладення дисциплінарного стягнення не сплинув. 
Під час прийняття рішення в дисциплінарному провадженні щодо виду дисциплінарного стягнення Комісія, керуючись вимогами частини третьої статті 48 Закону № 1697-VII, зважає на характер проступку, його наслідки, особу прокурора, ступінь його вини, обставини, що впливають на обрання виду дисциплінарного стягнення. 
Визначаючи вид стягнення, що має бути застосоване до прокурора, Комісія зважає на позитивну характеристику прокурора та відсутність застосованих дисциплінарних стягнень. З іншого боку, підлягає врахуванню очевидна недбалість прокурора щодо збереження посвідчення працівника прокуратури.
З огляду на зазначене Комісія вважає, що застосування до прокурора Венглєвського Р.Е. дисциплінарного стягнення у виді заборони на строк три місяці на переведення до органу прокуратури вищого рівня чи на призначення на вищу посаду в органі прокуратури, в якому прокурор обіймає посаду, є пропорційним вчиненому ним проступку.
На підставі викладеного, керуючись вимогами статей 43, 47-50, 77 Закону України «Про прокуратуру», пунктів 61-63, 115-127 Положення про порядок роботи Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів Комісія,

В И Р І Ш И Л А:

Притягнути прокурора Генічеської місцевої прокуратури Херсонської області Венглєвського Романа Едуардовича до дисциплінарної відповідальності та накласти на нього дисциплінарне стягнення у виді заборони на строк три місяці на переведення до органу прокуратури вищого рівня чи на призначення на вищу посаду в органі прокуратури, в якому прокурор обіймає посаду.
Копію рішення направити прокурору Херсонської області для застосування накладеного дисциплінарного стягнення, прокурору Венглєвському Р.Е. та керівнику Генічеської місцевої прокуратури Херсонської області.
Рішення Комісії за результатами дисциплінарного провадження може бути оскаржене прокурором, щодо якого воно прийняте, до суду або до Вищої ради правосуддя протягом одного місяця з дня вручення йому чи отримання ним поштою копії рішення.Головуючий В. Грушковський

Члени Комісії:

В. Архіпов

А. Коваленко

С. Костенко

С. Нечепоренко 

Ю. Піцик

С. Сергійчук 

В. Шемчук

В. Юсип