06.08.2019

Рішення №505пп-19


Про затвердження рейтингу кандидатів на вакантну посаду прокурора відділу нагляду за додержанням законів при розслідуванні злочинів проти життя управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Донецької області

 
КВАЛІФІКАЦІЙНО-ДИСЦИПЛІНАРНА
КОМІСІЯ ПРОКУРОРІВ

РІШЕННЯ
№505пп-19

06 серпня 2019

Київ

Про затвердження рейтингу кандидатів на вакантну посаду прокурора відділу нагляду за додержанням законів при розслідуванні злочинів проти життя управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Донецької області


Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів у складі: головуючого  Грушковського В.Ю., членів Комісії – Архіпова В.І., Коваленка А.А., Костенка С.К., Нечепоренка С.О., Піцика Ю.М., Погребняка С.П., Сергійчука С.О., Шемчука В.В. та Юсипа В.В. на підставі вивчення відомостей за результатами тестування та співбесіди у конкурсі для зайняття вакантної (тимчасово вакантної) посади прокурора в порядку переведення до органу прокуратури вищого рівня,

В С Т А Н О В И Л А :

Рішенням Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів від 02.07.2019 № 489пп-19 оголошено конкурс для зайняття вакантної посади прокурора відділу нагляду за додержанням законів при розслідуванні злочинів проти життя управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Донецької області в порядку переведення до органу прокуратури вищого рівня.
У межах вказаного конкурсу проведено тестування на знання законодавства (професійний тест) та співбесіду. За їх результатами опрацьовано відомості шляхом додавання отриманих балів кандидатами, де найвище місце у рейтингу на вищевказану посаду займає кандидат Сосонський Андрій Володимирович, який набрав найбільшу кількість балів.
На підставі викладеного, керуючись частиною першою статті 38 Закону України «Про прокуратуру», пунктом 65 та пунктом 96 Глави 3 розділу IV Положення про порядок роботи Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів, пунктами 7 – 11 розділу ІІ та пунктом 5 розділу V Порядку проведення конкурсу для зайняття вакантної або тимчасово вакантної посади прокурора в порядку переведення до органу прокуратури вищого рівня, Комісія

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити рейтинг кандидатів на вакантну посаду прокурора відділу нагляду за додержанням законів при розслідуванні злочинів проти життя управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Донецької області.
2. За результатами конкурсу надіслати прокурору Донецької області  подання про призначення Сосонського Андрія Володимировича на вакантну посаду прокурора відділу нагляду за додержанням законів при розслідуванні злочинів проти життя управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Донецької області.


Голова Комісії    В. Грушковський

Члени комісії:

   В. Архіпов

   А. Коваленко

   С. Костенко

   С. Нечепоренко

   Ю. Піцик

   С. Погребняк

   С. Сергійчук

   В. Шемчук

   В. Юсип