06.08.2019

Рішення №504пп-19


Про затвердження рейтингу кандидатів на вакантну посаду прокурора відділу нагляду за додержанням законів територіальними органами поліції при провадженні досудового розслідування та підтриманням державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Донецької області (3 посади)

 
КВАЛІФІКАЦІЙНО-ДИСЦИПЛІНАРНА
КОМІСІЯ ПРОКУРОРІВ

РІШЕННЯ
№504пп-19

06 серпня 2019

Київ

Про затвердження рейтингу кандидатів на вакантну посаду прокурора відділу нагляду за додержанням законів територіальними органами поліції при провадженні досудового розслідування та підтриманням державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Донецької області (3 посади)


Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів у складі: головуючого – Грушковського В.Ю., членів Комісії – Архіпова В.І., Коваленка А.А.,    Ковальчук О.М., Костенка С.К., Нечепоренка С.О., Піцика Ю.М., Погребняка С.П., Сергійчука С.О., Шемчука В.В. та Юсипа В.В. на підставі вивчення відомостей за результатами тестування та співбесіди у конкурсі для зайняття вакантної (тимчасово вакантної) посади прокурора в порядку переведення до органу прокуратури вищого рівня,

В С Т А Н О В И Л А :

Рішенням Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів від 02.07.2019 № 489пп-19 оголошено конкурс для зайняття трьох вакантних посад прокурора відділу нагляду за додержанням законів територіальними органами поліції при провадженні досудового розслідування та підтриманням державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Донецької області в порядку переведення до органу прокуратури вищого рівня.
У межах вказаного конкурсу проведено тестування на знання законодавства (професійний тест) та співбесіду. За їх результатами опрацьовано відомості шляхом додавання отриманих балів кандидатами, де найвище місце у рейтингу на вищевказану посаду займає кандидат Єрмакова Ганна Миколаївна, яка набрала найбільшу кількість балів.
На підставі викладеного, керуючись частиною першою статті 38 Закону України «Про прокуратуру», пунктом 65 та пунктом 96 Глави 3 розділу IV Положення про порядок роботи Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів, пунктами 7 – 11 розділу ІІ та пунктом 5 розділу V Порядку проведення конкурсу для зайняття вакантної або тимчасово вакантної посади прокурора в порядку переведення до органу прокуратури вищого рівня, Комісія

В И Р І Ш И Л А : 

1. Затвердити рейтинг кандидатів на вакантну посаду прокурора відділу нагляду за додержанням законів територіальними органами поліції при провадженні досудового розслідування та підтриманням державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Донецької області (додається).
2. За результатами конкурсу надіслати прокурору Донецької області  подання про призначення Єрмакової Ганни Миколаївни на вакантну посаду прокурора відділу нагляду за додержанням законів територіальними органами поліції при провадженні досудового розслідування та підтриманням державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Донецької області.


Голова Комісії    В. Грушковський

Члени комісії:

   В. Архіпов

   А. Коваленко

   С. Костенко

   С. Нечепоренко

   Ю. Піцик

   С. Погребняк

   С. Сергійчук

   В. Шемчук

   В. Юсип