06.08.2019

Рішення №500пп-19


Про затвердження рейтингу кандидатів на тимчасово вакантну посаду прокурора відділу нагляду за додержанням законів територіальними органами поліції при провадженні досудового розслідування та підтриманням державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Вінницької області на час відпустки працівника для догляду за дитиною до 21.04.2021

 
КВАЛІФІКАЦІЙНО-ДИСЦИПЛІНАРНА
КОМІСІЯ ПРОКУРОРІВ

РІШЕННЯ
№500пп-19

06 серпня 2019

Київ

Про затвердження рейтингу кандидатів на тимчасово вакантну посаду прокурора відділу нагляду за додержанням законів територіальними органами поліції при провадженні досудового розслідування та підтриманням державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Вінницької області на час відпустки працівника для догляду за дитиною до 21.04.2021


Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів у складі: головуючого Грушковського В.Ю., членів Комісії – Архіпова В.І., Коваленка А.А.,   Костенка С.К., Нечепоренка С.О., Піцика Ю.М., Погребняка С.П.,  Сергійчука С.О., Шемчука В.В. та Юсипа В.В. на підставі вивчення відомостей за результатами тестування та співбесіди у конкурсі для зайняття тимчасово вакантної посади прокурора в порядку переведення до органу прокуратури вищого рівня,

В С Т А Н О В И Л А :

Рішенням Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів від 02.07.2019 № 489пп-19 оголошено конкурс для зайняття тимчасово вакантної посади прокурора відділу нагляду за додержанням законів територіальними органами поліції при провадженні досудового розслідування та підтриманням державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Вінницької області на час відпустки працівника для догляду за дитиною до 21.04.2021 в порядку переведення до органу прокуратури вищого рівня.
У межах вказаного конкурсу проведено тестування на знання законодавства (професійний тест) та співбесіду. За їх результатами опрацьовано відомості шляхом додавання отриманих балів кандидатами, де найвище місце у рейтингу на вищевказану посаду займає кандидат Андрушко Аліна Сергіївна, яка набрала найбільшу кількість балів.
На підставі викладеного, керуючись частиною першою статті 38 Закону України «Про прокуратуру», пунктом 65 та пунктом 96 Глави 3 розділу IV Положення про порядок роботи Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів, пунктами 7 – 11 розділу ІІ та пунктом 5 розділу V Порядку проведення конкурсу для зайняття вакантної або тимчасово вакантної посади прокурора в порядку переведення до органу прокуратури вищого рівня, Комісія

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити рейтинг кандидатів на тимчасово вакантну посаду прокурора відділу нагляду за додержанням законів територіальними органами поліції при провадженні досудового розслідування та підтриманням державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Вінницької області на час відпустки працівника для догляду за дитиною до 21.04.2021 (додається).
2. За результатами конкурсу надіслати прокурору Вінницької області  подання про призначення Андрушко Аліни Сергіївни на тимчасово вакантну посаду прокурора відділу нагляду за додержанням законів територіальними органами поліції при провадженні досудового розслідування та підтриманням державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Вінницької області на час відпустки працівника для догляду за дитиною до 21.04.2021.


Голова Комісії    В. Грушковський

Члени комісії:

   В. Архіпов

   А. Коваленко

   С. Костенко

   С. Нечепоренко

   Ю. Піцик

   С. Погребняк

   С. Сергійчук

   В. Шемчук

   В. Юсип