05.08.2019

Рішення №223дп-19


Про накладення дисциплінарного стягнення на старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Попова А.О.

 
КВАЛІФІКАЦІЙНО-ДИСЦИПЛІНАРНА
КОМІСІЯ ПРОКУРОРІВ

РІШЕННЯ
№223дп-19

05 серпня 2019

Київ

Про накладення дисциплінарного стягнення на старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Попова А.О.


Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів у складі головуючого   Грушковського В.Ю., членів Комісії – Архіпова В.І., Коваленка А.А., Костенка С.К., Нечепоренка С.О., Піцика Ю.М.,  Погребняка С.П.,   Сергійчука С.О., Шемчука В.В. та Юсипа В.В., розглянувши висновок про наявність дисциплінарного проступку в діях старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Попова А.О. у дисциплінарному провадженні № 11/2/4-384дс-57дп-19, 

В С Т А Н О В И Л А:

Попов Андрій Олександрович, (конфіденційна інформація) року народження, в органах прокуратури працює з червня 1996 року до цього часу. Наказом Генерального прокурора України від 07.12.2017 № 1140-ц Попова А.О. призначено на посаду старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України.
Зі змісту службової характеристики, наданої начальником першого відділу з розслідування кримінальних проваджень ОСОБА-1 та погодженою із заступником начальника ГСУ – начальником управління з розслідування особливо важливих справ ОСОБА-2 та начальником ГСУ ОСОБА-3 вбачається, що за час роботи на вищевказаній посаді Попов А.О. в Головному слідчому управлінні працює з 2015 року на посадах слідчого та старшого слідчого в ОВС. За цей час зарекомендував себе сумлінним, ініціативним працівником, здібним проводити досудове розслідування у складних багатоепізодних кримінальних провадженнях. До виконання службових обов’язків ставиться відповідально, вміє використовувати набутий професійний досвід у практичній діяльності. За характером емоційно врівноважений, у стосунках з колегами по роботі тактовний та коректний. Має повагу в колективі, до оточуючих ставиться доброзичливо. Порушень трудової та виконавської дисципліни не допускає, користується авторитетом серед колег по роботі.  
Попов А.О. 15.12.2012 прийняв Присягу працівника прокуратури. Ознайомлений 21.12.2012 з положеннями Кодексу професійної етики та поведінки працівників прокуратури і надав письмове зобов’язання їх додержуватись при виконанні своїх службових обов’язків та поза службою.  
До Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів (далі – Комісія) 11.03.2019 надійшла дисциплінарна скарга керівника Генеральної інспекції Генеральної прокуратури України ОСОБА-4 про вчинення дисциплінарного проступку старшим слідчим в особливо важливих справах першого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Поповим А.О.
Підставами для притягнення прокурора до дисциплінарної  відповідальності в дисциплінарній скарзі зазначено: вчинення дій, що порочать звання прокурора і можуть викликати сумнів у його об’єктивності, неупередженості та незалежності, у чесності та непідкупності органів прокуратури; систематичне (два і більше разів протягом одного року) або одноразове грубе порушення правил прокурорської етики (пункти 5, 6 ч. 1 ст. 43 Закону України «Про прокуратуру»). 
Автоматизованою системою розподілу дисциплінарних скарг для вирішення питання про відкриття дисциплінарного провадження дисциплінарну скаргу  розподілено за членом Комісії Костенком С.К. (протокол розподілу між членами Комісії від 11.03.2019).
Рішенням члена Комісії Костенка С.К. від 18.03.2019 відкрито дисциплінарне провадження 11/2/4-384дс-57дп-19 стосовно Попова А.О. 
Рішенням Комісії № 126дп-199 від 17.04.2019 строк проведення перевірки відомостей про наявність підстав для притягнення прокурора Попова А.О. до дисциплінарної відповідальності у дисциплінарному проваджені продовжено на один місяць – до 11.06.2019.
Відповідно до ст. 45 Закону України «Про прокуратуру» № 1697-VII від 14 жовтня 2014 року (далі – Закон України «Про прокуратуру»), дисциплінарне провадження – це процедура розгляду Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією прокурорів дисциплінарної скарги, в якій містяться відомості про вчинення прокурором дисциплінарного проступку. 
Згідно зі ст. 44 вказаного Закону дисциплінарне провадження здійснюється Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією прокурорів. 
За статтями 46 та 47 Закону України «Про прокуратуру» після відкриття дисциплінарного провадження член Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів проводить перевірку в межах обставин, повідомлених у дисциплінарній скарзі. У разі виявлення під час перевірки інших обставин, що можуть бути підставою для притягнення прокурора до дисциплінарної відповідальності, інформація про це включається у висновок члена Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів за результатами перевірки. Член Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів за результатами перевірки готує висновок, який повинен містити інформацію про наявність чи відсутність дисциплінарного проступку прокурора та виклад обставин, якими це підтверджується. Якщо за результатами перевірки член Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів встановив наявність дисциплінарного проступку, у висновку додатково зазначається характер проступку, його наслідки, відомості про особу прокурора, ступінь його вини, інші обставини, що мають значення для прийняття рішення про накладення дисциплінарного стягнення, а також пропозиція члена Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів щодо конкретного виду дисциплінарного стягнення. Висновок та зібрані у процесі перевірки матеріали передаються на розгляд Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів та мають бути отримані його членами не пізніш як за п’ять днів до засідання, на якому такий висновок розглядатиметься. Розгляд висновку про наявність чи відсутність дисциплінарного проступку прокурора відбувається на засіданні Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів. 
Попов А.О., будучи належним чином повідомленим по час та місце проведення засідання Комісії, на засідання не прибув повторно, у зв’язку з чим Комісією на підставі ч. 3 ст. 47 Закону України «Про прокуратуру» вирішено розглядати висновок про наявність дисциплінарного проступку без участі Попова А.О.  Представник скаржника – керівника Генеральної інспекції Генеральної прокуратури України – прокурор відділу  ОСОБА-5 на засідання Комісії з’явився. 
Заслухавши доповідача – члена Комісії Костенка С.К., пояснення слідчого Попова А.О., пояснення представника скаржника –  прокурора відділу Генеральної інспекції Генеральної прокуратури України  ОСОБА-5, свідка – консультанта-експерта з оперативних питань ГУ БКОЗ СБ України ОСОБА-6, дослідивши матеріали дисциплінарного провадження та вивчивши висновок про наявність дисциплінарного проступку прокурора, а також матеріали і відомості, отримані Комісією під час розгляду висновку про наявність дисциплінарного проступку прокурора, Комісія встановила такі обставини.
Із дисциплінарної скарги керівника Генеральної інспекції Генеральної прокуратури України ОСОБА-4 вбачається, що Службою безпеки України розслідується кримінальне провадження № (конфіденційна інформація), у якому Попову А.О. 10.08.2018 повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України.
Відповідно до вказаного повідомлення Попов А.О. одержав від ОСОБА-7 25 000 доларів США за не накладання арештів на майно та усунення перешкод у господарській діяльності ТОВ (конфіденційна інформація). 
Так, Попов А.О. розслідував кримінальне провадження № (конфіденційна інформація) за ч. 2 ст. 364 КК України з приводу зловживання службовим становищем службовими особами (конфіденційна інформація) при виділенні земельних ділянок.
19.07.2018 проведено огляд будівельного майданчику в (конфіденційна інформація) та земельної ділянки, яка належить ТОВ (конфіденційна інформація) і на якій здійснювалося будівництво житлового комплексу (конфіденційна інформація).  
Керівник товариства ОСОБА-7 24.07.2018 прибув до Генеральної прокуратури України та зустрівся зі старшим групи слідчих Поповим А.О. 
Попов А.О. повідомив ОСОБА-7, що до товариства є багато проблемних питань і з метою уникнення «паперової тяганини», допитів, експертиз та інших слідчих дій ОСОБА-7 повинен «співпрацювати» зі слідством, не присилати адвокатів та не писати скарг. 
27.07.2018 ОСОБА-7 біля прохідної заводу «Арсенал» по вул. Московській, 8 у м. Києві знову зустрівся з Поповим А.О.
Попов А.О. надав ОСОБА-7 номер телефону особи на ім’я Євген, яким є ОСОБА-8, і пояснив, що ОСОБА-8 повідомить ОСОБА-7 порядок подальших дій.
ОСОБА-7 і ОСОБА-8 зустрілися 28.07.2018 на території АЗС «Socar» за адресою: м. Київ вул. Дружби Народів, 35.
ОСОБА-8 на власному мобільному телефоні намалював символи:                  «50 000 $» і повідомив, що якщо ОСОБА-7 влаштовує сума, всі документи з будівництва будуть перебувати у Попова А.О., який згодом прийме процесуальні рішення в інтересах ОСОБА-7 та не буде блокувати будівництво. 
ОСОБА-7 пояснив, що йому необхідно порадитися з власником земельної ділянки та співзасновником товариства ОСОБА-9.
Крім того, оскільки ОСОБА-7 не зрозумів, яке відношення до ситуації, що склалася, має ОСОБА-8, він висловив бажання зустрітися безпосередньо з Поповим А.О.
Водночас 29.07.2018 ОСОБА-7 зателефонував ОСОБА-8 і вони зустрілися в офісі по вул. Левандовській, 3-а, у місті Києві, де ОСОБА-8 повідомив, що вказані грошові кошти необхідно передати до 10.08.2018. 
Після цього ОСОБА-7 звернувся до СБ України із заявою про вимагання Поповим А.О. і ОСОБА-8 неправомірної вигоди.
08.08.2018 ОСОБА-7 зателефонував Попов А.О. і викликав його на допит до кабінету № 203, який розташований на території заводу «Арсенал» за адресою м. Київ, вул. Московська, 8.
В указаний день ОСОБА-7 прибув та повідомив Попову А.О., що він зустрічався з ОСОБА-8, але не зрозумів, за що має передати грошові кошти. 
Попов А.О. попросив ОСОБА-7 залишити свої речі, у т.ч. мобільний телефон, на робочому столі його кабінету, після чого запросив пройти з ним на вулицю. 
Під час прогулянки Попов А.О. повідомив, що у випадку передачі частини суми ОСОБА-7 уникне арешту земельної ділянки, який Попов А.О. мав намір накласти, і ОСОБА-7 буде надана допомога в уникненні тиску на його господарську діяльність.
Попов А.О. пояснив, що ОСОБА-7 має надати йому документи, натякаючи жестами рук (потиранням пальців), що має на увазі грошові кошти.
При цьому Попов А.О. запропонував передати половину суми 09.08.2018 під час повторного допиту ОСОБА-7 і роз’яснив приблизний алгоритм дій.
Зокрема, пропуск ОСОБА-7 до Генеральної прокуратури України буде замовлено зранку. Після початку допиту Попов А.О. вийде і в цей час ОСОБА-7 необхідно буде покласти грошові кошти (так звані «документи») в картонну коробку коричневого кольору, яка буде стояти ліворуч від дверей під столом в службовому кабінеті Попова А.О. 
09.08.2018 ОСОБА-7 прибув в Генеральну прокуратуру України для передачі грошових коштів, отримав пропуск на прохідній та самостійно попрямував до робочого кабінету Попова А.О. 
Під час допиту Попов А.О. відлучився з кабінету і ОСОБА-7 за раніше наданими йому вказівками поклав грошові кошти в картонну коробку.
Згідно з повідомленням про підозру Попов А.О. за вищевказаних обставин 09.08.2018, близько 18.15, у службовому кабінеті отримав неправомірну вигоду 25 000 доларів США (677 784 грн.) за не накладення арешту на земельні ділянки ТОВ (конфіденційна інформація), де здійснюється будівництво житлового комплексу (конфіденційна інформація), а також усунення інших перешкод, які можуть виникнути в указаній підприємницькій діяльності ОСОБА-7.
09.08.2018 Попова А.О. затримано в порядку ст. 208 КПК України працівниками СБ України і в ході обшуку службового кабінету 25 000 доларів США вилучено.
Відповідно до ч. ч. 3, 4 ст. 19 Закону України «Про прокуратуру» Попов А.О. зобов’язаний неухильно додержуватися присяги прокурора, виявляти повагу до осіб під час здійснення своїх повноважень, діяти лише на підставі, в межах та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України, додержуватися правил прокурорської етики, не допускати поведінки, яка дискредитує його як представника прокуратури та може зашкодити авторитету прокуратури.
Згідно із ст. ст. 3, 22 Закону України «Про запобігання корупції» посадовим та службовим особам органів прокуратури заборонено використовувати свої службові повноваження або своє становище та пов’язані з цим можливості з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб.
Статтею 4 Кодексу професійної етики та поведінки прокурорів визначено, що професійна діяльність прокурорів ґрунтується на принципах професійної честі і гідності, формування довіри до прокуратури, доброчесності, зразковості поведінки та дисциплінованості.
Відповідно до ст. ст. 11, 16 Кодексу прокурор повинен постійно дбати про свою професійну честь і гідність, своєю доброчесністю, принциповістю сприяти підвищенню авторитету прокуратури та зміцненню довіри громадян до неї; має бути взірцем доброчесності. 
Згідно із ст. 19 Кодексу (в редакції на липень-серпень 2018 року) прокурор має суворо дотримуватись обмежень, передбачених антикорупційним законодавством, не допускати будь-яких проявів, які можуть створити враження корупційних, у тому числі вступати у позаслужбові стосунки з метою використання службових повноважень або службового становища.
Відповідно до ст. 21 Кодексу прокурору слід не допускати дій, висловлювань і поведінки, які можуть зашкодити його репутації та авторитету прокуратури, викликати негативний суспільний резонанс.
Відповідно до п. 2 Розділу 1 Порядку організації роботи з питань внутрішньої безпеки в органах прокуратури України, затвердженого наказом Генеральної прокуратури України 13.04.2017 № 111 і зареєстрованого Міністерством юстиції України 16.05.2017 за № 623/30491, вчинення дій, що містять ознаки корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших кримінальних правопорушень, протиправні позаслужбові стосунки – використання прокурором своїх службових повноважень або службового статусу та пов’язаних із цим можливостей на користь своїх приватних інтересів або приватних інтересів третіх осіб віднесено до дій, що порочать звання прокурора і можуть викликати сумнів у його об’єктивності, неупередженості та незалежності, у чесності та непідкупності органів прокуратури.
Попов А.О. всупереч вимогам ч. ч. 3, 4 ст. 19 Закону України «Про прокуратуру», ст. ст. 3, 22 Закону України «Про запобігання корупції», ст. ст. 4, 11, 16, 19, 21 Кодексу професійної етики та поведінки прокурорів вчинив дії, що порочать звання прокурора і можуть викликати сумнів у його об’єктивності, неупередженості та незалежності, у чесності та непідкупності органів прокуратури, і одноразове грубе порушення правил прокурорської етики.
Знаючи про вказані обмеження та вимоги до поведінки прокурора, Попов А.О. неодноразово зустрічався з ОСОБА-7, який є керівником підприємства, діяльність якого перевірялася у кримінальному провадженні, що розслідував Попов А.О.
Попов А.О. зустрічався з ОСОБА-7 поза межами службового кабінету, вів з ним розмови, які дали підстави ОСОБА-7 припустити можливість вирішення власних питань за матеріальну винагороду. 
Попов А.О. надав ОСОБА-7 телефон знайомого ОСОБА-8, який не є працівником правоохоронних органів та не мав відношення до кримінального провадження та роботи правоохоронних органів.
Надання Поповим А.О. телефону сторонньої особи (ОСОБА-8), висловлення Поповим А.О. ОСОБА-7 пропозиції про узгодження з останнім подальших дій створювали враження у ОСОБА-7 про недоброчесність Попова А.О. та інших працівників прокуратури.
Дії Попова А.О. викликали у ОСОБА-7 намір звернутися до СБ України із заявою про вчинення Поповим А.О. корупційного злочину.
ОСОБА-7 показав, що безпосередньо Попов А.О. в завуальованій формі повідомив, що неправомірну вигоду необхідно передати Попову А.О., а також конкретні деталі передачі грошових коштів.
09.08.2018, діючи за домовленістю з Поповим А.О., ОСОБА-7 залишив 25 000 доларів США у службовому кабінеті Попова А.О., що об’єктивно підтверджено вилученням цих грошових коштів.
З огляду на викладене, Попов А.О. підлягає притягненню до дисциплінарної відповідальності на підставі п. п. 5, 6 ч. 1 ст. 43 Закону України «Про прокуратуру».
Затримання Попова А.О. висвітлено засобами масової інформації, викликало негативний суспільний резонанс і суттєво зашкодило іміджу Генеральної прокуратури України.
За цих обставин, на думку заявника, в діях Попова А.О. наявні ознаки дисциплінарних проступків, передбачених пунктами 5, 6 ч. 1 ст. 43 Закону України «Про прокуратуру», які є підставами для притягнення прокурора до дисциплінарної відповідальності. 
Комісія під час надання оцінки обставинам дисциплінарного провадження повинна діяти виключно в межах встановленої Законом компетенції, а саме надавати оцінку тільки фактам, які можуть свідчити про наявність або відсутність в діях прокурора складу дисциплінарного проступку та про ступінь його вини. Встановлені під час дисциплінарного провадження та розгляду відповідного висновку факти та обставини мають значення тільки для прийняття рішення Комісією в межах своєї компетенції  та жодним чином не свідчать про доведеність вини особи у вчиненні адміністративних або кримінальних правопорушень.  
Комісія не надає оцінки доказам, отриманим іншими органами та їх посадовими особами, зокрема, під час кримінального та інших видів проваджень, обґрунтованості підозр у вчиненні кримінальних та інших правопорушень. Водночас відомості, необхідні Комісії для здійснення своїх повноважень, можуть бути отримані з будь-яких джерел в порядку, встановленому законодавством.
 На підставі викладеного, членом Комісії отримані копії матеріалів кримінального провадження № (конфіденційна інформація), зокрема витягу з ЄРДР; заяви ОСОБА-7 від 31.07.2018 про вимагання у нього 50 000 доларів США Поповим А.О. та ОСОБА-8;  протоколів допитів свідка ОСОБА-7 від 02.08.2018, 08.08.2018, 10.08.2018, згідно з якими ОСОБА-7 підтвердив зустрічі з Поповим А.О. поза межами службового кабінету, надання Поповим А.О. телефону сторонньої особи ОСОБА-8, зустріч з ОСОБА-8, обговорення з ним суми неправомірної вигоди, а також обговорення безпосередньо з Поповим А.О. в завуальованій формі деталей передачі 09.08.2018 неправомірної вигоди та залишення цих грошових коштів у службовому кабінеті Попова А.О.;  протоколу ідентифікації і вручення ОСОБА-7 09.08.2018 25000 доларів США з метою викриття Попова А.О. в одержанні неправомірної вигоди; протоколу обшуку від 09.08.2018, згідно з яким у службовому кабінеті Попова А.О. вилучено вищевказані 25000 доларів США; протоколу допиту свідка ОСОБА-8 від 09.08.2018, згідно з яким останній підтвердив знайомство з Поповим А.О. та зустрічі з ОСОБА-7;  протоколу допиту підозрюваного Попова А.О. від 10.08.2018, згідно з яким Попов А.О. підтвердив зустрічі з ОСОБА-7; протоколу огляду від 31.08.2018 відеоматеріалів з відеокамер АЗС «Socar», згідно з якими зафіксовано зустріч ОСОБА-7 і ОСОБА-8;  протоколу огляду від 09.10.2018 аудіофайлів, наданих ОСОБА-7 під час допиту 02.08.2018, на яких зафіксовано як Попов А.О. повідомив ОСОБА-7 номер телефону ОСОБА-8, а ОСОБА-8 під час зустрічі з ОСОБА-7 обговорив вирішення проблемних питань за грошові кошти; протоколу допиту свідка ОСОБА-9 від 26.10.2018, згідно з яким остання показала, що ОСОБА-7 їй повідомив, що для вирішення припинення Генеральною прокуратурою України перевірок законності будівництва необхідно надати 50 000 США; ухвали суду; протоколи огляду тощо.
Згідно з протоколом огляду від 09.10.2018 після прослуховування двох аудіо-файлів, які містяться на лазерному диску, що доданий до протоколу допиту свідка ОСОБА-7, встановлено, що перший аудіо-файл  містить запис розмови ОСОБА-7 з Поповим А.О. (триває з 1 год. 23 хв. 01 с. по 1 год. 24 хв. 43 с.) яка відбулась 27.07.2018 напроти входу на завод «Арсенал» по вул. Московській, під назвою «Стенограма 1»; другий аудіо-файл  містить запис розмови з особою на ім’я Євген (ОСОБА-8) (триває з 07 хв. 31 с. по 17 хв. 14 с.) яка відбулась 27.08.2018 напроти входу на АЗС «Сокар» за адресою м. Київ, вул. Дружби Народів, 35, під назвою «Стенограма 2».
Із стенограми 1 (розмова ОСОБА-7 – «Т» з Поповим А.О. – «П») встановлено наступне (витяг):  
П: … Что Вы хотели
Т: Услышать
П: Вы запишите телефон (конфіденційна інформація) Евгений. Встретитесь и побеседуйте вкратце. Хорошо
Т: Его уже можно набирать
П: После обеда наберите его
Т: С ним да. Да. Без деталей особых деталей. То что мы говорили чтобы дальше не запускать. Хорошего дня. 
Із  стенограми 2  (розмова ОСОБА-7. – «Т» з  ОСОБА-8 – «Є») встановлено наступне (витяг):
Т: Женя
Є: привет
Т: Ну сказали скажут, что по чем
Є: Я ничего не называю. Я так понимаю, что я должен услышать предложение да и все
Т: я думал, что я услышу предложение 
Є: вообще я занимаюсь вводом в эксплуатацию домов…
Т: Мы встретились мне скажут озвучат. Может созвонитесь спросите. Хотя бы намек какой-то
Є: Я слышал вроде как бы. Вот так.
Т: А продолжение этого. Угу 50 тысяч. А хорошо, полностью все закрывается правильно я понимаю
Є: Хрен его знает
Т: Все мне скажешь ты. Вот этот вопрос который есть там он закрывается там полностью. Правильно я понимаю.
Є: Я так понимаю сопровождается какие-то вопросы до момента сразу нельзя сделать…
Т: …Хорошо какой срок.
Є: Они не сразу закрывают вопрос, просто так тоже нельзя просто все делается постепенно. Я слышал, что когда идет движение дальше из других организаций у этих все хранится они никуда не передают. Вот так там налоговая или какая-то организация заниматься я не знаю там все лежит. Я ничего не могу предоставить. 
Т: Я так понимаю, что закрыли и все никаких налоговых никаких криминальных …Я же за это переживаю чтобы с одними людьми работать одних понимать. Сам понимаешь в нашей стране с одними решил, а завтра налоговая тук-тук-тук прискачет. Я у тебя и спрашиваю, что у нас закрывается, окей мне надо все в кучу собрать с партнерами пообщаюсь, то есть тебе давать ответ на когда что и как. 
Є: Я так понимаю что да. Я даже меньше знаю, чем ты. 
Т: Я тоже не понимаю. Я приехал к Андрею, а он сказал Женю наберешь он тебе все озвучит и порешает
Є: Я спросил, а что там человек тебе все скажет. Я говорю, что скажет, а хотя бы как он ну хотя бы вот так. А дальше не знаю. Я думал, что он скажет…
Є: Я спрошу, что по срокам…
Згідно з протоколом огляду документів від 05.04.2019, в ході огляду вивчено протоколи проведення негласних слідчих (розшукових) дій – аудіо та відео контроль особи від 09.08.2018. Згідно з цим протоколом проведено аудіоконтроль  ОСОБА-7 та встановлені такі відомості (П.А. – старший слідчий з ОВС Попов А.О.; Т.С. – ОСОБА-7): події відбуваються 08.08.2018, розмова у службовому кабінеті № 203 старшого слідчого в ОВС ГСУ ГПУ Попова А.О. та біля адміністративної будівлі ГСУ ГПУ (м. Київ, вул. Московська, буд. 8). Зокрема (витяг):
Т.С.: Добрый день
П.А.: Добрый, добрый
Т.С.: Если он добрый (смеется)
П.А.: Ну че 
Т.С.: Я так и не понял Вашего человека 
П.А.: Та. Работаем как работали. Как работали так и будем работать. 
Т.С.: Уже хотелось решить все вопросы. И счета уже поблокировали 
П.А.: Кто хочет тот ищет возможности. Кто не хочет 
Т.С.: (переб.) Он мне сказал «Жди звонка»
П.А.: Все-все По работе. Никаких личных вопросов. Нет смысла 
Т.С.: Почему?
П.А.: Обстоятельства такие (смеется)…
Т.С.: А?
П.А.: Оставьте ключи. 
П.А. и Т.С. виходять із службового кабінету та в подальшому виходять на вулицю, де розмова продовжується. 
П.А.: Что вам (не розб.). С вашей стороны вопрос – как можно все урегулировать 
Т.С.: Да. Я ему сказал, скажи мне какие-то сроки, чтобы (не розб.). Мне надо туда, суда. Я на Западную на Черновцы еду. Подсобирал. Он мне говорит, что в воскресенье приедешь и все скажу. Я приехал. Давай. Я говорю, Женька, я не готов
П.А.: Первый вопрос. Мы определились? Мы идем таким путем или нет?
Т.С.: Я ж Жене конкретно сказал –«да, меня устраивает»… Он мне говорит, все тогда, я тебе скажу, что, как, сколько 
П.А.: Сам вопрос…
Т.С.: Он со мной не хотел это… Он говорит – я пока это, и там с кем-то общайся 
П.А.: Правильно, вопрос в чем, в том что детали…, зачем через человека передавать детали. Детали может быть он обсуждать спокойно, непринужденно, без всякого, чем можно Вам помочь. Во-первых урегулировать там, не то чтобы не нагнетать, а еще и помочь вообще ситуацию замять, потому что там параллельно еще кто-то работает. Но то что параллельно кто-то работает, вы ж понимаете, я…, мы будем стараться тогда под себя подтянуть материалы, где то, где в других местах находятся, то тесть пока не принимать никакого решения, наоборот стягивать, то есть в налоговой что-то находится, что-то еще в других местах 
Т.С.: Ну да, оно уже рассеялось нормально.
П.А.:То надо пока мы у себя, надо аккумулировать и подтягивать все под себя. Для того, чтобы понимать, что мы идем таким путем надо четкое «Да, я согласен», чтобы прозвучало. А второе, если согласен то… Ну опять же, есть такое понятие как залог, задаток, да…
Т.С.: Я же ему сказал, говорю Женя, может, как-то я половину привезу, потом скажете сколько, я вторую подсобираю 
П.А.: Опять же, или вовсе непонятно, или он переосторожничал  
Т.С.: Я его не понял. Он как-то (не розб.) общался. Я думал он конкретно скажет 
П.А.: Во-первых он сам по себе человек осторожный, а во-вторых, мы ж его и привлекаем, чтобы кому-то что-то рассказать, чтоб он не попал в халепу и никого не втянул в халепу 
Т.С.: Вы мне поверьте. Мне надо это закрыть, это у меня болезненное, я ночью не сплю 
П.А.: Ну я хотел, честно говоря думал, что мы закончили этот разговор. Просто мы сейчас как раз подаем в суд документы на арест участков, потом если вдруг куда-то обратно откатывать – это очень тяжело. Когда арест судом уже наложен, суд обратно снимает очень не охотно все. Это надо идти опять в суд нести, и там тяжелее. Поэтому я решил перед этим предварительно встретиться переговорить
Т.С.: Я и ждал этой встречи. Все равно я ж попаду туда. Я ж ему сказал еще два раза повторил – «Да»…
П.А.: Давайте, чтоб я как-то тормозил… Я понимаю 
Т.С.: Сто процентов я говорю так, чтобы у нас было какое-то соприкосновение, чтоб я понимал, что у меня есть тыл 
П.А: … У меня план был такой, смотрите, я думал, что вы отдаете пока, он пока лежит не раскидывается, оно просто лежит как гарантия, да. За следующую плюс-минус там неделя, ну пару недель, мы уже до конца все нюансы определяемся  с вами – там да-да, нет-нет – окончательно бьем по рукам. Для чего нужно сразу передать, чтобы не было дерготни…
Т.С.: Я Жене говорил, мне надо пару дней, чтобы я это все скопил….
П.А: …. Я понимаю, четко оцениваю свои возможности. Смотрите, тогда мы идем таким путем, какая-то часть уже или вы
Т.С.: Подкопил
П.А.: Можно встретиться и оставить, потом у вас плюс-минус там неделя, пока мы согласуем остальные позиции, а вы как раз соберете остальное и…
Т.С.: Ну мне максимум три дня я сейчас здесь закрою и буду ехать туда забирать все
П.А.: То есть имеется ввиду вы сейчас встретитесь с какой-то частью, а потом приедете ко мне со второй частью? 
Т.С.: Я думаю, что да
П.А.: А я тогда торможу все?
Т.С.: Да, да.
В ході засідання Комісії свідок ОСОБА-6 підтвердив, що ним виготовлені вищевказані протоколи та дані, які містяться на них повністю відповідають тим, які наявні на матеріальних носіях інформації, на які безпосередньо фіксувались відповідні розмови. 
Відповідно до пункту 2 Порядку організації роботи з питань внутрішньої безпеки в органах прокуратури України, затвердженого наказом Генеральної прокуратури України № 111 від 13.04.2017 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16.05.2017 за № 623/30491, до дій, що порочать звання прокурора і можуть викликати сумнів у його об’єктивності, неупередженості та незалежності, у чесності та непідкупності органів прокуратури, належать вчинення дій, що містять ознаки корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших кримінальних правопорушень, протиправні позаслужбові стосунки – використання прокурором своїх службових повноважень або службового статусу та пов’язаних із цим можливостей на користь своїх приватних інтересів або приватних інтересів третіх осіб.
Однак згідно зі ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду. Усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачяться на її користь. 
Із наявних у Комісії матеріалів вбачається, що факт вчинення дій, що містять ознаки корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших кримінальних правопорушень, не встановлений вироком суду. Попов А.О. має статус підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення. Таким чином, Комісія не може вирішити питання про дисциплінарну відповідальність на підставі п. 5 ч. 1 ст. 43 Закону України «Про прокуратуру», в частині вчинення дій, що містять ознаки корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших кримінальних правопорушень, до того часу, доки вина Попова А.О. не буде встановлена обвинувальним вироком суду. 
Водночас з матеріалів дисциплінарного провадження вбачається, що Поповим А.О. вчинено дисциплінарний проступок, а саме дії, що порочать звання прокурора і можуть викликати сумнів у його об’єктивності, неупередженості та незалежності, у чесності та непідкупності органів прокуратури, в частині щодо протиправних позаслужбових стосунків – використання прокурором своїх службових повноважень або службового статусу та пов’язаних із цим можливостей на користь своїх приватних інтересів або приватних інтересів третіх осіб; одноразове грубе порушення правил прокурорської етики, що є підставою для притягнення його до дисциплінарної відповідальності згідно з п.п. 5, 6 ч. 1 ст. 43 Закону України «Про прокуратуру».   
Так, відповідно до Кодексу професійної етики та поведінки прокурорів, затвердженого всеукраїнської конференцією прокурорів 27.04.2017, до поведінки Попова А.О. висувалися такі вимоги. Згідно зі ст.ст. 19, 21 вказаного Кодексу, прокурор має не допускати будь-яких проявів, які можуть створити враження корупційних, у тому числі вступати у позаслужбові стосунки з метою використання службових повноважень або службового становища; прокурору слід уникати особистих зв’язків, фінансових і ділових взаємовідносин, що можуть вплинути на неупередженість і об’єктивність виконання професійних обов’язків, скомпрометувати звання прокурора, не допускати дій, висловлювань і поведінки, які можуть зашкодити його репутації та авторитету прокуратури, викликати негативний суспільний резонанс. 
Відповідно до Модельного кодексу поведінки державних службовців (Рекомендація № R (2000) 10 Комітету Міністрів державам-членам Ради Європи щодо кодексів поведінки державних службовців, прийнята Комітетом міністрів на 106 сесії 11 травня 2000 року) державний службовець повинен здійснювати свої повноваження відповідно до закону і тих законних вимог і етичних стандартів, що стосуються його чи її функцій, завжди поводитись таким чином, щоб була забезпечена  віра громадськості у чесність, безсторонність і ефективність публічної влади.
Згідно з Нормами професійної відповідальності та переліком необхідних прав та обов’язків прокурорів, прийнятих Міжнародною асоціацією прокурорів 23.04.1999, прокурори зобов’язані завжди підтримувати честь та гідність професії, вести себе професійно, відповідно до закону, правил та етики їх професії, в  будь-який час дотримуватись найбільш високих норм чесності. 
Відповідно до п.п. 1, 3 Керівних принципів, що стосуються державних обвинувачів,  які прийняті восьмим конгресом Організації Об’єднаних Націй з попередження злочинності та поводження з правопорушниками (Гавана, Куба, 27 серпня – 7 вересня 1990 року) особи, відібрані для здійснення судового переслідування, повинні мати високі моральні якості та здібності, а також відповідну підготовку та кваліфікацію. Особи, які здійснюють судове переслідування, будучи найважливішими представниками системи відправлення кримінального правосуддя, завжди зберігають честь та гідність своєї професії. 
Попов А.О. грубо порушив вищевказані вимоги до професійної етики та поведінки прокурора, допустив протиправні позаслужбові стосунки – використання прокурором своїх службових повноважень або службового статусу та пов’язаних із цим можливостей на користь своїх приватних інтересів або приватних інтересів третіх осіб, та вчинив дисциплінарний проступок за обставин, вказаних у дисциплінарній скарзі, що підтверджується вищезазначеними фактичними даними. 
Грубе порушення правил прокурорської етики має місце, оскільки проігноровані Поповим А.О. етичні норми є основоположними нормами поведінки прокурора. Допущення подібної поведінки підриває як авторитет самого прокурора, органів прокуратури, так і держави в цілому, тому що прокурори при здійсненні своїх повноважень представляють державу. Такі дії мають своїм наслідком зростання обурення в суспільстві діями органів влади, провокують соціальні конфлікти. 
Членом Комісії запропоновано Попову А.О. надати пояснення з приводу зазначених у дисциплінарній скарзі обставин. Попов А.О. повідомив, що не може надати повні та всебічні пояснення без ознайомлення з матеріалами, які надано Генеральною інспекцією до КДКП та клопотав про надання можливості з ними ознайомитись. Членом комісії надіслано лист Попову А.О. у котрому повідомлено про можливість ознайомлення з усіма матеріалами дисциплінарної скарги та встановлено відповідний строк для такого ознайомлення. Проте Поповим А.О. направлено лист, у якому він повідомив про відсутність можливості ознайомлення з цими матеріалами у встановлений строк, у зв’язку із виконанням службових обов’язків.
 У наданих на адресу Комісії поясненнях, з якими були ознайомлені члени Комісії, Попов А.О. заперечив в повному обсязі доводи дисциплінарної скарги та вчинення ним будь-яких дисциплінарних проступків. В той же час, Комісія зазначає, що доводи Попова А.О. ґрунтуються на незгоді з рішеннями та діями оперативних працівників, слідчих СБУ та прокурорів Генеральної інспекції Генеральної прокуратури в ході кримінального провадження № (конфіденційна інформація), за яким Попов А.О. притягається до кримінальної відповідальності. Однак Комісія, як зазначалось, самостійно встановлює склад дисциплінарного правопорушення та надає оцінку отриманих в ході дисциплінарного провадження доказам незалежно від їх оцінки в рамках інших видів проваджень, в тому числі кримінального. Комісія виходить з автономності дисциплінарного провадження, яке за Законом України «Про прокуратуру» уповноважена здійснювати тільки Комісія. З цих же мотивів Комісія не вбачає підстав для виклику зазначених Поповим А.О. свідків та отримання додаткових документів, оскільки зі змісту пояснень Попова А.О. вбачається, що вони, на його думку, підтверджують порушення КПК України  в ході кримінального провадження. 
Представник скаржника –  прокурор відділу Генеральної інспекції Генеральної прокуратури України ОСОБА-5 підтримав в повному обсязі доводи дисциплінарної скарги та наполягав на притягненні Попова А.О. до дисциплінарної відповідальності. 
Під час прийняття рішення Комісія виходить з таких мотивів.
Рішенням Комісії № 3зп-19 від 13.02.2019 встановлено, що при вирішенні питань, які входять до компетенції Комісії, слід застосовувати положення Закону України «Про прокуратуру» щодо слідчих органів прокуратури.  
Відповідно до ч. 2 ст. 43 Закону України «Про прокуратуру» притягнення прокурора до дисциплінарної відповідальності не виключає можливості притягнення його до адміністративної чи кримінальної відповідальності у випадках, передбачених законом.
Під час розгляду висновку Комісією встановлено, що дисциплінарна скарга керівника Генеральної інспекції Генеральної прокуратури України ОСОБА-4 про вчинення Поповим А.О. дисциплінарного проступку обґрунтована. 
Комісія вважає, що під час перевірки та розгляду відповідного висновку  в межах компетенції встановлені факти вчинення дисциплінарного проступку, пов’язаного зі вступом Попова А.О. у позаслужбові стосунки, оскільки він у робочий час проводив зустрічі зі сторонніми особами, які жодним чином не пов’язані з виконанням ним службових обов’язків, вступивши при цьому зі вказаними особами у позаслужбові стосунки, пов’язані з отримання грошових коштів за вчинення певних дій в інтересах окремих осіб за умови передачі за це грошей.
З дня вчинення Поповим А.О. проступку, без урахування часу тимчасової непрацездатності або перебування прокурора у відпустці, річний строк для накладення дисциплінарного стягнення не минув. 
При виборі виду дисциплінарного стягнення Комісією враховуються характер проступку, його наслідки, особа прокурора, ступінь його вини, обставини, що впливають на обрання виду дисциплінарного стягнення.
Комісія вважає, що дисциплінарний проступок, який вчинений Поповим А.О., має характер грубого порушення, що є підставою для застосування дисциплінарного стягнення у виді звільнення з посади в органах прокуратури. 
Порушення, вчинене Поповим А.О., має грубий характер, оскільки дотримання вимог щодо недопущення протиправних позаслужбових стосунків – використання прокурором своїх службових повноважень або службового статусу та пов’язаних із цим можливостей на користь своїх приватних інтересів або приватних інтересів третіх осіб, недопущення порушення правил прокурорської етики є очевидним та обов’язковим. Таке порушення не може бути виправдано жодними обставинами. Крім того, дисциплінарний проступок викликав негативний громадський резонанс та завдав суттєвої шкоди авторитету прокуратури. 
Під час вибору виду дисциплінарного стягнення стосовно Попова А.О. Комісія враховує відсутність підстав для накладення більш м’якого стягнення, ніж звільнення з посади в органах прокуратури, оскільки вважає, що вчинений ним дисциплінарний проступок не сумісний з подальшим обійманням ним будь-якої посади в органах прокуратури. 
При виборі виду дисциплінарного стягнення Комісія врахувала службову характеристику Попова А.О.
На підставі викладеного, керуючись статтею 9, п. 5, 6 ч. 1 статті 43, статтями 47–50, 77 Закону України «Про прокуратуру», пунктами 115-127 Положення про порядок роботи Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів, Комісія  

В И Р І Ш И Л А:

Притягнути старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Попова Андрія Олександровича до дисциплінарної відповідальності та накласти на нього дисциплінарне стягнення у виді звільнення з посади в органах прокуратури.
Копію рішення направити Генеральному прокурору України для застосування накладеного дисциплінарного стягнення, а також  Попову А.О.
Рішення Комісії за результатами дисциплінарного провадження може бути оскаржене прокурором, щодо якого воно прийняте, до адміністративного суду або до Вищої ради правосуддя протягом одного місяця з дня вручення йому чи отримання ним поштою копії рішення. 


Головуючий В. Грушковський

Члени Комісії:

В. Архіпов


А. Коваленко


С. Костенко


С. Нечепоренко 


Ю. Піцик


С. Погребняк


С. Сергійчук


В. Шемчук


В. Юсип