02.08.2019

Рішення №495пп-19


Про відмову у допуску до участі у конкурсі для зайняття посади прокурора в порядку переведення до органу прокуратури вищого рівня

 
КВАЛІФІКАЦІЙНО-ДИСЦИПЛІНАРНА
КОМІСІЯ ПРОКУРОРІВ

РІШЕННЯ
№495пп-19

02 серпня 2019

Київ

Про відмову у допуску до участі у конкурсі для зайняття посади прокурора в порядку переведення до органу прокуратури вищого рівня


Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів у складі головуючого  Грушковського В.Ю., членів Комісії – Архіпова В.І., Коваленка А.А., Нечепоренка С.О., Піцика Ю.М., Погребняка С.П., Сергійчука С.О., Шемчука В.В. та Юсипа В.В., розглянувши заяву Назаренко Юлії Володимирівни про допуск її до участі у конкурсі на зайняття вакантної посади в регіональній прокуратурі,

В С Т А Н О В И Л А:

Прокурор Бахмацької місцевої прокуратури Чернігівської області Назаренко Юлія Володимирівна 11.07.2019 через офіційний веб-сайт Комісії надіслала заяву про допуск до участі у конкурсі на зайняття вакантної посади прокурора відділу нагляду за додержанням законів  територіальними органами поліції при провадженні досудового розслідування, підтриманням державного обвинувачення та координації діяльності правоохоронних органів у сфері протидії злочинності управління нагляду у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Чернігівської області
Відповідно до частини 2 статті 27 Закону України «Про прокуратуру»  прокурором регіональної прокуратури України може бути призначений громадянин України, який має стаж роботи в галузі права не менше трьох років.
Пунктом 3 Розділу І Порядку проведення конкурсу для зайняття вакантної або тимчасово вакантної посади прокурора в порядку переведення до органу прокуратури вищого рівня, затвердженого рішенням Кваліфікаційно- дисциплінарної комісії прокурорів 17 жовтня 2018 року № 241пп-18 (із змінами, внесеними рішенням Комісії від 20.02.2019 №48пп-19 та від 18.04.2019 № 131пп-19), до участі в конкурсі в порядку переведення допускаються: до регіональних прокуратур – прокурори місцевих прокуратур (військові прокурори військових прокуратур гарнізонів), які мають стаж роботи в галузі права не менше трьох років.
Як вбачається з наданих кандидатом документів,  Назаренко Ю.В. у червні 2015 року закінчила Національну академію прокуратури України,  отримала вищу освіту за спеціальністю «Правознавство» та здобула кваліфікацію магістра права.
Відповідно до біографічної довідки Назаренко Ю.В. після здобуття вищої юридичної освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра упродовж листопада 2015 - січня 2017 працювала головним спеціалістом відділу з питань нотаріату Головного територіального управління юстиції у Чернігівській області   та з січня 2017 року по даний час перебуває на посаді прокурора Бахмацької місцевої прокуратури Чернігівської області.
Відповідно до пункту 1.3 посадової інструкції головного спеціаліста відділу з питань нотаріату Головного територіального управління юстиції у Чернігівській області, затвердженої виконувачем обов’язків Головного територіального управління юстиції у Чернігівській області від 24 червня 2016 року, на посаду головного спеціаліста призначається громадянин України, який має вищу освіту за освітнім ступенем молодшого бакалавра або бакалавра за спеціальністю «Правознавство», «Міжнародне право». 
Пунктом першим Переліку посад, обіймання яких зараховується до стажу роботи в галузі права (далі – Перелік), затвердженого рішенням Комісії від 07.02.2018 № 30дк-18, визначено посади, які зараховуються до стажу роботи в галузі права. 
Враховуючи, що посада « головний спеціаліст з питань нотаріату відсутні у Переліку, період роботи на цій посаді не підлягає зарахуванню до стажу роботи в галузі права. Стаж у галузі права становить 2 роки 7 місяців. 
Таким чином, на час подання заяви про допуск до участі в конкурсі для зайняття посади прокурора в порядку переведення до органу прокуратури вищого рівня Назаренко Ю.В. не має трирічного стажу роботи в галузі права, необхідного для зайняття посади прокурора регіональної прокуратури, тобто не відповідає вимогам частини другої статті 27 Закону.
На підставі викладеного, керуючись вимогами статтей 27, 38 Закону України «Про прокуратуру», пунктів 61, 63 Положення про порядок роботи Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів, Порядком проведення конкурсу для зайняття вакантної або тимчасово вакантної посади прокурора в порядку переведення до органу прокуратури вищого рівня, Комісія

В И Р І Ш И Л А:

Відмовити Назаренко Юлії Володимирівні в допуску до участі у конкурсі для зайняття вакантної посади прокурора відділу нагляду за додержанням законів  територіальними органами поліції при провадженні досудового розслідування, підтриманням державного обвинувачення та координації діяльності правоохоронних органів у сфері протидії злочинності управління нагляду у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Чернігівської області.


Головуючий    В. Грушковський 


Члени комісії:


   В. Архіпов

   А. Коваленко

   С. Нечепоренко

   Ю. Піцик

   С. Погребняк

   С. Сергійчук

   В. Шемчук

   В. Юсип