02.08.2019

Рішення №494пп-19


Про відмову в допуску до участі у конкурсі для зайняття посади прокурора в порядку переведення до органу прокуратури вищого рівня

 
КВАЛІФІКАЦІЙНО-ДИСЦИПЛІНАРНА
КОМІСІЯ ПРОКУРОРІВ

РІШЕННЯ
№494пп-19

02 серпня 2019

Київ

Про відмову в допуску до участі у конкурсі для зайняття посади прокурора в порядку переведення до органу прокуратури вищого рівня


Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів у складі: головуючого  Грушковського В.Ю., членів Комісії – Архіпова В.І., Коваленка А.А., Нечепоренка С.О., Піцика Ю.М., Погребняка С.П., Сергійчука С.О.,  Шемчука В.В. та Юсипа В.В., розглянувши заяву Кожемяки Євгена Олександровича про допуск його до участі у конкурсі на зайняття вакантної посади в Генеральній прокуратурі України,

В С Т А Н О В И Л А:

Прокурор Маріупольської місцевої прокуратури Донецької області Кожемяка Євген Олександрович 12.07.2019 через офіційний веб-сайт Комісії надіслав заяву про допуск до участі у конкурсі на зайняття вакантної посади прокурора відділу запобігання правопорушенням в органах прокуратури управління внутрішньої безпеки Генеральної інспекції Генеральної прокуратури України (з місцем дислокації у прокуратурі Луганської області).
Відповідно до частини 3 статті 27 Закону України «Про прокуратуру»,  прокурором Генеральної прокуратури України може бути призначений громадянин України, який має стаж роботи в галузі права не менше п’яти років.
Пунктом 3 Розділу І Порядку проведення конкурсу для зайняття вакантної або тимчасово вакантної посади прокурора в порядку переведення до органу прокуратури вищого рівня, затвердженого рішенням Кваліфікаційно- дисциплінарної комісії прокурорів 17 жовтня 2018 року № 241пп-18 (із змінами, внесеними рішенням Комісії від 20.02.2019 №48пп-19 та від 18.04.2019 № 131пп-19), до участі в конкурсі в порядку переведення допускаються: до Генеральної прокуратури України – прокурори місцевих прокуратур (військові прокурори військових прокуратур гарнізонів) та прокурори регіональних прокуратур (військові прокурори військових прокуратур регіонів), які мають стаж роботи в галузі права не менше п’яти років.
Як вбачається з біографічної довідки,  Кожемяка Є.О. у 2009 році закінчив Одеську національну юридичну академію, отримав вищу освіту за спеціальністю «Правознавство» та здобув кваліфікацію спеціаліста.
Після здобуття вищої юридичної освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста останній до жовтня 2008 працював агентом з надання послуг з нерухомістю ФОП Купенко В.І.; упродовж травня 2011 –  травня 2012 –  державним виконавцем відділу державної виконавчої служби Криворізького районного управління юстиції у Дніпропетровській області; серпня 2012 – вересня 2012 –  менеджером з відпрацювання проблемної заборгованості Legal Collection Криворізького філіалу ПАТ КБ «Приватбанк» м. Кривий Ріг Дніпропетровської області; вересня 2012 – лютого 2014 – експертом направлення «Credit Collection» Криворізького філіалу ПАТ КБ «Приватбанк» м. Кривий Ріг Дніпропетровської області; лютого 2014 – червня 2014 – юрисконсультом та старшим юрисконсультом направлення «Credit Collection» Криворізького філіалу ПАТ КБ «Приватбанк» м. Кривий Ріг Дніпропетровської області; провідним експертом Департаменту безпеки по Криворізькому філіалу Головного офісу ПАТ КБ «Приватбанк» м. Кривий Ріг Дніпропетровської області; з лютого 2017 року до цього часу працюэ прокурором Маріупольської місцевої прокуратури № 1 Донецької області.
Пунктом першим Переліку посад, обіймання яких зараховується до стажу роботи в галузі права (далі – Перелік), затвердженого рішенням Комісії від 07.02.2018 № 30дк-18, визначено посади, які зараховуються до стажу роботи в галузі права. 
Ураховуючи, що посади: агент з надання послуг з нерухомістю ФОП Купенко В.І.; менеджер з відпрацювання проблемної заборгованості Legal Collection Криворізького філіалу ПАТ КБ «Приватбанк» м. Кривий Ріг Дніпропетровської області; експерт направлення «Credit Collection» Криворізького філіалу ПАТ КБ «Приватбанк» м. Кривий Ріг Дніпропетровської області; провідний експерт Департаменту безпеки по Криворізькому філіалу Головного офісу ПАТ КБ «Приватбанк» м. Кривий Ріг Дніпропетровської області відсутні у Переліку, то період роботи на цих посадах не підлягає зарахуванню до стажу роботи в галузі права.
Отже, стаж у галузі права становить 3 роки 10 місяців. 
Таким чином, на час подання заяви про допуск до участі в конкурсі для зайняття посади прокурора в порядку переведення до органу прокуратури вищого рівня Кожемяка Є.О. не має п’ятирічного стажу роботи в галузі права, необхідного для зайняття посади прокурора Генеральної прокуратури України, тобто не відповідає вимогам частини третьої статті 27 Закону.
На підставі викладеного, керуючись вимогами статтей 27, 38 Закону України «Про прокуратуру», пунктів 61, 63 Положення про порядок роботи Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів, Порядком проведення конкурсу для зайняття вакантної або тимчасово вакантної посади прокурора в порядку переведення до органу прокуратури вищого рівня, Комісія


В И Р І Ш И Л А:

Відмовити Кожемяці Євгену Олександровичу в допуску до участі у конкурсі для зайняття вакантної посади прокурора відділу запобігання правопорушенням в органах прокуратури управління внутрішньої безпеки Генеральної інспекції Генеральної прокуратури України (з місцем дислокації у прокуратурі Луганської області).


Головуючий    В. Грушковський 

Члени комісії:
   В. Архіпов

   А. Коваленко

   С. Нечепоренко

   Ю. Піцик

   С. Погребняк

   С. Сергійчук

   В. Шемчук

   В. Юсип