02.08.2019

Рішення №493пп-19


Про відмову у допуску до участі у конкурсі для зайняття посади прокурора в порядку переведення до органу прокуратури вищого рівня

 
КВАЛІФІКАЦІЙНО-ДИСЦИПЛІНАРНА
КОМІСІЯ ПРОКУРОРІВ

РІШЕННЯ
№493пп-19

02 серпня 2019

Київ

Про відмову у допуску до участі у конкурсі для зайняття посади прокурора в порядку переведення до органу прокуратури вищого рівня


Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів у складі головуючого  Грушковського В.Ю., членів Комісії – Архіпова В.І., Коваленка А.А., Нечепоренка С.О., Піцика Ю.М., Погребняка С.П., Сергійчука С.О., Шемчука В.В. та Юсипа В.В., розглянувши заяву Верби Олександра Сергійовича про допуск його до участі у конкурсі на зайняття вакантної посади в Генеральній прокуратурі України,

В С Т А Н О В И Л А:

Головний спеціаліст відділу правового аналізу управління правового забезпечення Генеральної прокуратури Верба Олександр Сергійович 12.07.2019 через офіційний веб-сайт Комісії надіслав заяву про допуск до участі у конкурсі на зайняття тимчасово вакантної посади прокурора відділу міжнародного співробітництва та європейської інтеграції Департаменту міжнародно-правового співробітництва Генеральної прокуратури України на час відпустки працівника для догляду за дитиною до 19.03.2022.
Відповідно до статті 38 Закону України «Про прокуратуру» прокурор може бути переведений за його згодою до іншого органу прокуратури, у тому числі вищого рівня, на вакантну або тимчасово вакантну посаду. Переведення до органу прокуратури вищого рівня здійснюється за результатами конкурсу, порядок проведення якого визначається Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією прокурорів. Конкурс має включати в себе оцінку професійного рівня, досвіду, морально-ділових якостей прокурора та перевірку його готовності до здійснення повноважень в іншому органі прокуратури, у тому числі вищого рівня. Умовою участі прокурора в конкурсі є подання ним заяви про переведення, а також наявність відповідного стажу роботи на посаді прокурора, передбаченого частинами другою і третьою статті 27 цього Закону. Відповідний конкурс проводиться Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією прокурорів.
Відповідно до частини 3 статті 27 Закону України «Про прокуратуру»  прокурором Генеральної прокуратури України може бути призначений громадянин України, який має стаж роботи в галузі права не менше п’яти років.
Пунктом 3 Розділу І Порядку проведення конкурсу для зайняття вакантної або тимчасово вакантної посади прокурора в порядку переведення до органу прокуратури вищого рівня, затвердженого рішенням Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів 17 жовтня 2018 року № 241пп-18 (із змінами, внесеними рішенням Комісії від 20.02.2019 №48пп-19 та від 18.04.2019 № 131пп-19), до участі в конкурсі в порядку переведення допускаються: до Генеральної прокуратури України – прокурори місцевих прокуратур (військові прокурори військових прокуратур гарнізонів) та прокурори регіональних прокуратур (військові прокурори військових прокуратур регіонів), які мають стаж роботи в галузі права не менше п’яти років.
Зважаючи на те, що Верба О.В. не є прокурором місцевої (регіональної) прокуратури, останній не може бути допущений для зайняття посади прокурора Генеральної прокуратури України, оскільки не відповідає вимогам Закону України «Про прокуратуру».
На підставі викладеного, керуючись вимогами статтей 27, 38 Закону України «Про прокуратуру», пунктів 61, 63 Положення про порядок роботи Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів, Порядком проведення конкурсу для зайняття вакантної або тимчасово вакантної посади прокурора в порядку переведення до органу прокуратури вищого рівня, Комісія

В И Р І Ш И Л А:

Відмовити Вербі Олександру Сергійовичу в допуску до участі у конкурсі для зайняття тимчасово вакантної посади прокурора відділу міжнародного співробітництва та європейської інтеграції Департаменту міжнародно-правового співробітництва Генеральної прокуратури України на час відпустки працівника для догляду за дитиною до 19.03.2022.


Головуючий    В. Грушковський 

Члени комісії:


   В. Архіпов

   А. Коваленко

   С. Нечепоренко

   Ю. Піцик

   С. Погребняк

   С. Сергійчук

   В. Шемчук

   В. Юсип