02.08.2019

Рішення №492пп-19


Про виключення з переліку посад посаду прокурора, на яку оголошено конкурс

 
КВАЛІФІКАЦІЙНО-ДИСЦИПЛІНАРНА
КОМІСІЯ ПРОКУРОРІВ

РІШЕННЯ
№492пп-19

02 серпня 2019

Київ

Про виключення з переліку посад посаду прокурора, на яку оголошено конкурс


Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів у складі головуючого  Грушковського В.Ю., членів Комісії – Архіпова В.І., Коваленка А.А., Нечепоренка С.О., Піцика Ю.М., Погребняка С.П.,  Сергійчука С.О.,  Шемчука В.В. та Юсипа В.В., вивчивши дані про вакантні й тимчасово вакантні посади прокурорів у прокуратурі Чернігівської області,

В С Т А Н О В И Л А :

Рішенням Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів від 02.07.2019 № 489пп-19 оголошено конкурс для зайняття 72 вакантних (тимчасово вакантних) посад прокурорів у порядку переведення до органу прокуратури вищого рівня.
До Комісії 08.07.2019 звернувся прокурор Чернігівської області (лист від 05.07.2019 №11/1-687вих-19) з пропозицією виключити з переліку посад, на які рішенням Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів від 02.07.2019 № 489пп-19 оголошено конкурс на вакантну посаду прокурора відділу нагляду за додержанням законів  органами СБУ та державної прикордонної служби управління нагляду у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Чернігівської області, оскільки наказом прокурора Чернігівської області від 05.07.2019 №196к на вказану посаду 05.07.2019 призначено прокурора відділу нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних провадженнях та інших заходів примусового характеру прокуратури Чернігівської області Євсієнка В.В., посаду якого наказом Генерального прокурора України від 26.06.2019 №73ш скорочено у штатному розписі прокуратури Чернігівської області.
У зв’язку зі змінами у структурі та штатному розписі прокуратури Чернігівської області, керуючись частиною першою статті 38 Закону України «Про прокуратуру», пунктами 61, 63 Положення про порядок роботи Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів, Порядком проведення конкурсу для зайняття вакантної або тимчасово вакантної посади прокурора в порядку переведення до органу прокуратури вищого рівня, Комісія

В И Р І Ш И Л А :

1. Виключити з переліку посад, на які рішенням Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів від 02.07.2019 № 489пп-19 оголошено конкурс, вакантну посаду прокурора відділу нагляду за додержанням законів  органами СБУ та державної прикордонної служби управління нагляду у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Чернігівської області.
2. Про прийняте рішення повідомити кандидатів, які подали документи на участь у конкурсі для зайняття цієї посади в порядку переведення до органу прокуратури вищого рівня.  
3. Рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів набуває чинності з моменту оприлюднення на офіційному сайті.


Головуючий     В. Грушковський

Члени комісії:

    В. Архіпов

    А. Коваленко

    С. Нечепоренко

    Ю. Піцик    

    С. Погребняк

    С. Сергійчук

    В. Шемчук

    В. Юсип