02.08.2019

Рішення №490дк-19


Про продовження строку проведення добору кандидатів на посаду прокурора місцевої прокуратури

 
КВАЛІФІКАЦІЙНО-ДИСЦИПЛІНАРНА
КОМІСІЯ ПРОКУРОРІВ

РІШЕННЯ
№490дк-19

02 серпня 2019

Київ

Про продовження строку проведення добору кандидатів на посаду прокурора місцевої прокуратури


Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів у складі головуючого Грушковського В.Ю., членів Комісії – Архіпова В.І., Коваленка А.А., Костенко С.К., Нечепоренка С.О., Піцик Ю.М., Погребняка С.П., Сергійчука С.О., Шемчука В.В. та Юсипа В.В.

В С Т А Н О В И Л А :

Рішенням Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів від 29.05.2019 № 488дк-19 оголошено добір кандидатів на посаду прокурора місцевої прокуратури у кількості 350 осіб, яким визначено терміни подання документів кандидатами (з 18.06.2019 по 26.07.2019).
Станом на 02.08.2019 від кандидатів на посаду прокурора місцевої прокуратури до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів особисто та поштовим зв’язком подано 452 заяви та документи, передбачені статтею 30 Закону України «Про прокуратуру».
На підставі викладеного, з метою забезпечення прозорості діяльності прокуратури та розширення можливостей для підвищення конкурентості кандидатів на посаду прокурора місцевої прокуратури, що забезпечується відкритим і конкурсним зайняттям посади прокурора, керуючись вимогами пункту 1 частини 1 статті 29 Закону України «Про прокуратуру», пунктів 61, 63 розділу ІІІ, пунктом 73 розділу ІV Положення про порядок роботи Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів, Комісія

В И Р І Ш И Л А:

1. Внести зміни до пункту 3 рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів від 29.05.2019 за № 488дк-19 «Про проведення добору кандидатів на посаду прокурора місцевої прокуратури» після слів «16 год. 45 хв.» змінити дату з «26.07.2019» на  «16.08.2019».
2. Затвердити форму оголошення про проведення добору кандидатів на посаду прокурора місцевої прокуратури додається).


Головуючий В. Грушковський

Члени комісії:

В. Архіпов

А. Коваленко

С. Костенко

С. Нечепоренко

Ю. Піцик

С. Погребняк

С. Сергійчук

В. Шемчук

В. Юсип