19.06.2019

Рішення №190дп-19


Про накладення на прокурора другого відділу управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, що поширює свою діяльність на Київську область прокуратури Київської області Ахсарова М.А. дисциплінарного стягнення

 
КВАЛІФІКАЦІЙНО-ДИСЦИПЛІНАРНА
КОМІСІЯ ПРОКУРОРІВ

РІШЕННЯ
№190дп-19

19 червня 2019

Київ

Про накладення на прокурора другого відділу управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, що поширює свою діяльність на Київську область прокуратури Київської області Ахсарова М.А. дисциплінарного стягнення


Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів у складі: головуючого Шемчука В.В., членів Комісії – Архіпова В.І., Коваленка А.А., Ковальчука О.М., Костенка С.К., Нечепоренка С.О., Піцика Ю.М., Погребняка С.П., Юсипа В.В., розглянувши висновок про відсутність дисциплінарного проступку в діях начальника управління з розслідування кримінальних проваджень та процесуального керівництва прокуратури Київської області Ахсарова М.А. у дисциплінарному провадженні № 11/2/4-53дс-13дп-19,

В С Т А Н О В И Л А :

Ахсаров Максим Амірханович в органах прокуратури працює з серпня 1998 року. На займану посаду начальника управління з розслідування кримінальних проваджень та процесуального керівництва прокуратури Київської області призначений наказом прокурора Київської області № 299к від 29.08.2018.
Зі змісту службової характеристики вбачається, що Ахсаров М.А. характеризується позитивно, дисциплінарних стягнень не має.
До Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів 11 січня 2019 року надійшла дисциплінарна скарга прокурора Київської області Киричука М.Ю. про вчинення начальником управління з розслідування кримінальних проваджень та процесуального керівництва прокуратури Київської області Ахсаровим Максимом Амірхановичем дисциплінарного проступку.
Автоматизованою системою розподілу дисциплінарних скарг для відкриття дисциплінарного провадження вказана скарга 11 січня 2019 року розподілена за членом Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів Ковальчуком О.М.
Рішенням члена Комісії Ковальчука О.М. від 14 січня 2019 року відкрито дисциплінарне провадження № 11/2/4-53дс-13дп-19 стосовно начальника управління з розслідування кримінальних проваджень та процесуального керівництва прокуратури Київської області Ахсарова Максима Амірхановича.
За результатами перевірки членом Комісії 11 березня 2019 року складено висновок про відсутність у діях прокурора Ахсарова М.А. дисциплінарного проступку.
Скаржник і прокурор своєчасно повідомлені про час та місце проведення засідання Комісії. На засідання Комісії прибули представники скаржника – ОСОБА 1, ОСОБА 2 та прокурор Ахсарова М.А.
Присутнім роз’яснено їх права та обов’язки.
Заслухавши доповідача – члена Комісії Ковальчука О.М., пояснення прокурора Ахсарова М.А. та скаржника, дослідивши матеріали дисциплінарного провадження та обговоривши висновок про відсутність дисциплінарного проступку прокурора в діях Ахсарова М.А., Комісія встановила таке.
Відповідно до дисциплінарної скарги, що згідно до наказу прокурора Київської області Киричука М.Ю. від 10.10.2018 № _____ комісією проведено службове розслідування за інформацією Генеральної інспекції Генеральної прокуратури України (лист від 03.10.2018 № _____) про повідомлення про підозру колишньому працівнику органів прокуратури Київської області ОСОБА 3 з метою виявлення та усунення причин і умов, що сприяли вчиненню неправомірних дій, усунення їх наслідків.
У ході службового розслідування встановлено, що відповідно до наказу прокурора Київської області від 29.08.2018 № _____ Ахсарова Максима Амірхановича призначено на адміністративну посаду начальника управління з розслідування кримінальних проваджень та процесуального керівництва прокуратури Київської області, яку останній обіймав до 05.12.2018.
Наказом Генерального прокурора від 05.12.2018 № _____ у зв'язку зі зміною структури та штатного розпису прокуратури Київської області вказане вище управління ліквідовано.
Відповідно до наказу прокурора Київської області від 22.12.2018 № _____ Ахсаров М.А. з 26.12.2018 призначений на посаду прокурора відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, що поширює свою діяльність на Київську область прокуратури Київської області.
Раніше Ахсаров М.А., відповідно до наказів прокурора Київської області від 08.09.2016 № _____ перебував на посаді начальника слідчого управління прокуратури Київської області, а від 03.08.2017 № _____ - на посаді начальника управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Київської області.
За результатами службового розслідування встановлено, що Ахсаров М.А., перебуваючи на посаді керівника слідчого підрозділу прокуратури Київської області, упродовж 2017-2018 років неналежним чином виконував свої службові обов’язки, а також систематично (два і більше разів протягом одного року) грубо порушив правила прокурорської етики.
Зокрема, Ахсаров М.А. грубо порушив вимоги ч. 2 ст. 100 КПК України, ч. 3 та 4 ст. 19 Закону України «Про прокуратуру», статей 5, 10, 14, 15, 18 Кодексу професійної етики та поведінки працівників прокуратури, схваленого Всеукраїнською конференцією працівників прокуратури 28.11.2012, затвердженого наказом Генерального прокурора України від 28.11.2012, статей 5, 10, 11, 16, 21 Кодексу професійної етики та поведінки прокурорів, затвердженого Всеукраїнською конференцією прокурорів 27.04.2017, які діяли у період перебування Ахсарова М.А. на вказаних вище посадах, пункту 16 Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов’язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 листопада 2012 р. № 1104 (надалі Порядок).
Так, частиною 2 ст. 100 КПК України передбачено, що речовий доказ або документ, наданий добровільно або на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий. Сторона кримінального провадження, якій наданий речовий доказ або документ, зобов’язана зберігати їх у стані, придатному для використання у кримінальному провадженні. Речові докази, які отримані або вилучені слідчим, прокурором, оглядаються, фотографуються та докладно описуються в протоколі огляду. Зберігання речових доказів стороною обвинувачення здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
Відповідно до пункту 16 Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов’язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 листопада 2012 р. № 1104 (надалі Порядок), перевірка стану та умов зберігання речових доказів, правильності ведення документів щодо їх приймання та обліку проводиться щокварталу керівником слідчого підрозділу.
Частинами 3 та 4 ст. 19 Закону України «Про прокуратуру» від 14.10.2014 регламентовано, що прокурор зобов’язаний неухильно додержуватися присяги прокурора, виявляти повагу до осіб під час здійснення своїх повноважень, діяти лише на підставі, в межах та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України, додержуватися правил прокурорської етики, зокрема, не допускати поведінки, яка дискредитує його як представника прокуратури та може зашкодити авторитету прокуратури.
Відповідно до статей 5, 11, 15, 16, 21 Кодексу професійної етики та поведінки працівників прокуратури, затвердженого 27.04.2017 Всеукраїнською конференцією працівників прокуратури, прокурор при здійсненні повноважень зобов’язаний діяти відповідно до закону, своєчасно вживати вичерпних заходів для їх належного виконання; прокурор повинен здійснювати службові повноваження сумлінно, компетентно, вчасно і відповідально. Постійно підвищувати свій загальноосвітній та професійний рівень, культуру спілкування, виявляти ініціативу, відповідальне ставлення та творчий підхід до виконання своїх службових обов’язків, фахово орієнтуватися у чинному законодавстві, передавати власний професійний досвід колегам. Він має усвідомлювати, що його діяльність оцінюється з урахуванням рівня підготовки, знання законодавства, компетентності, ініціативності, комунікативних здібностей, здатності вчасно і якісно виконувати службові обов’язки та завдання; при виконанні службових обов’язків прокурор має дотримуватися загальноприйнятих етичних норм поведінки, бути взірцем доброчесності, вихованості і культури. Порушення службової дисципліни, непристойна поведінка є неприпустимими для прокурора і тягнуть за собою передбачену законом відповідальність; прокурор діє на підставі закону, неупереджено, незважаючи на приватні інтереси, особисте ставлення до будь-яких осіб, на свої ідеологічні, релігійні або інші особисті погляди чи переконання.
Положенням про слідче управління прокуратури Київської області, яке затверджене наказом прокуратури Київської області від 28.11.2016 № _____ передбачено, окрім інших, повноваження працівників Управління:
- начальник слідчого управління відповідно до пункту 5.1 «здійснює загальне керівництво слідчим управлінням, організовує роботу з виконання завдань і функцій, визначених Конституцією України, Законом України «Про прокуратуру», КПК України, іншими законами, організаційно-розпорядчими документами Генеральної прокуратури України, прокуратури області, Регламентом прокуратури області та цим Положенням»; «забезпечує виконання підпорядкованими працівниками (керівниками органу досудового розслідування в прокуратурі області) вимог ст. 39 КПК України та відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 3 КПК України володіє повноваженнями керівника органу досудового розслідування прокуратури області»; «відповідає за стан організації діловодства у слідчому управлінні»; «забезпечує додержання трудової та виконавської дисципліни у слідчому управлінні, дотримання працівниками управління присяги, Кодексу професійної етики та поведінки працівника прокуратури, Правил внутрішнього трудового розпорядку працівників прокуратури, проводить роботу, спрямовану на попередження злочинів, корупційних правопорушень та інших ганебних вчинків серед особового складу управління, відповідає за організацію внутрішньої безпеки»;
Положенням про управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Київської області, яке затверджено наказом прокурора області від 15.11.2017 № ______, передбачено, окрім інших, повноваження працівників Управління:
- начальник управління відповідно до пункту 4.1 «здійснює загальне керівництво діяльністю Управління, організовує, спрямовує і контролює роботу Управління з урахуванням плану роботи Генеральної прокуратури України та прокуратури Київської області, рішень оперативних нарад, інших організаційно- розпорядчих документів»; «в межах координації діяльності Управління, виконує повноваження керівника органу досудового розслідування, передбачені КПК України»; «організовує ведення первинного обліку роботи, складення статистичної звітності про роботу Управління, підписує її та несе персональну відповідальність за достовірність відображеної у ній інформації»; «здійснює контроль за дотриманням підпорядкованими працівниками службової та трудової дисципліни, проводить профілактично-виховну роботу серед працівників Управління»; «відповідає за стан діловодства в Управлінні»;
Разом з цим, діючим Положенням про управління з розслідування кримінальних проваджень та процесуального керівництва прокуратури Київської області, яке затверджено наказом прокурора області від 10.09.2018 № _____, передбачено, окрім інших, повноваження працівників Управління:
- начальник управління відповідно до пункту 4.1 «здійснює загальне керівництво діяльністю Управління, організовує, спрямовує і контролює роботу Управління з урахуванням плану роботи Генеральної прокуратури України та прокуратури Київської області, рішень оперативних нарад, інших організаційно- розпорядчих документів»; «здійснює контроль за дотриманням підпорядкованими працівниками службової та трудової дисципліни, проводить профілактично- виховну роботу серед працівників Управління»; «відповідає за стан діловодства в Управлінні»;
Зазначені повноваження керівництва слідчого підрозділу дублюються у всіх розподілах обов’язків між працівниками управління за період 2017-2018 років.
Таким чином, встановлено, що упродовж 2017 року по теперішній час керівництво слідчого підрозділу (начальник управління) прокуратури Київської області виконувало та виконує функцію керівника органу досудового розслідування, що також підтверджується тим, що в ЄРДР у нього наявна функція керівника органу досудового розслідування (визначення слідчого, тощо).
Відповідно до наказу прокурора Київської області від 26.07.2016 № _____ відповідальним за зберігання речових доказів в обладнаному приміщенні прокуратури Київської області призначено старшого слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури області ОСОБА 4.
У своїх поясненнях ОСОБА 4 повідомив, що був призначений відповідальним за зберігання речових доказів в обладнаному приміщенні прокуратури Київської області. Вказане приміщення знаходиться у підвалі адміністративної будівлі прокуратури Київської області, що розташоване за адресою: м. Київ, бульвар Лесі Українки, 27/2. ОСОБА 4 вів відповідну книгу обліку речових доказів, які були вилучені або отримані слідчими прокуратури Київської області, а також, можливо, і прокурорами. Зберігання речових доказів в обладнаному приміщенні прокуратури Київської області здійснюється відповідно до Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов’язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.11.2012 № 1104.
Після того, як ОСОБА 4 надходили речові докази (від слідчих, прокурорів прокуратури Київської області), він перевіряв документи, на підставі яких вилучались речові докази (протоколи огляду, обшуку, ухвали суду, тощо). Потім він перевіряв цілісність упакування таких предметів, відповідність записів на бирках, після чого особисто робив відповідні записи у книзі обліку речових доказів та поміщав їх до обладнаного приміщення – камери зберігання речових доказів прокуратури Київської області. Фактів невідповідностей наявних в обладнаному приміщенні прокуратури Київської області речових доказів із книгою обліку речових доказів не було.
Також ОСОБА 4 пояснив, що перевірки щодо зберігання речових доказів здійснювались керівництвом слідчого підрозділу, зокрема, Ахсаровим М.А.
Так, у 2017 році особисто колишній прокурор області разом із Ахсаровим М.А. та начальником слідчого підрозділу здійснювали лише вибіркову перевірку обладнаного приміщення – камери зберігання речових доказів прокуратури Київської області. Вони заходили до цього приміщення та вибірково звіряли дані із відповідної книги із наявними в цьому приміщенні речовими доказами. За результатами цих перевірок розбіжностей виявлено не було.
Коли останній раз були перевірки він не пам’ятає, а також чи складалися будь-які документи за результатами таких перевірок йому невідомо.
На теперішній час відповідно до наказу прокурора Київської області від 02.02.2018 № 13 відповідальним за зберігання речових доказів в обладнаному приміщенні прокуратури Київської області призначено слідчого в ОВС прокуратури області ОСОБА 5.
У своїх поясненнях ОСОБА 5 повідомив, що зберігання речових доказів в обладнаному приміщенні прокуратури Київської області здійснюється відповідно до Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов’язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.11.2012 № 1104.
Так, після надходження речових доказів він перевіряє документи, на підставі яких вилучались речові докази (протоколи огляду, обшуку, ухвали суду, тощо), цілісність упакування таких предметів, а також відповідність записів на бирках. Після чого він особисто робить відповідні записи у книзі обліку речових доказів та поміщає їх до обладнаного приміщення – камери зберігання речових доказів прокуратури Київської області.
Крім того, ОСОБА 5 повідомив, що у 2018 році відповідно до вказаної вище книги наявні 87 записів про зберігання речових доказів. Останній запис - 22.08.2018. У 2017 році - 84 записи. Останній – у грудні 2017 року.
Також, ОСОБА 5 пояснив, що керівництвом слідчого підрозділу здійснювались перевірки зберігання речових доказів, а саме перевірялася книга обліку речових доказів. Так, керівництво надає ОСОБА 5 вказівку щодо надання вказаної вище книги, ознайомлюється із нею в присутності ОСОБА 5 та повертає йому. Крім того, ОСОБА 5 повідомив, що в його присутності жодних документів керівництво слідчого підрозділу про результати такої перевірки не складало та йому не відомо чи складалися відповідні документи взагалі. Керівництво слідчого підрозділу вказаним вище чином ознайомлювалось із зазначеною книгою 5 разів.
Разом з цим, ОСОБА 5 повідомив, що керівництво слідчого підрозділу жодного разу не відвідувало обладнане приміщення для зберігання речових доказів з метою перевірки стану зберігання речових доказів.
Під час службового розслідування оглянуто обладнане приміщення прокуратури Київської області для зберігання речових доказів та встановлено наступне.
Кімната речових доказів прокуратури Київської області розташована в підвальному приміщенні прокуратури Київської області, що знаходиться за адресою: м. Київ, бульвар Лесі Українки, 27/2.
На час огляду кімната речових доказів опечатана, що унеможливлює до неї доступ.
Відповідно до наявних журналів обліку речових доказів - записи є із 2000 року по теперішній час.
Відкривши вказану вище кімнату зберігання речових доказів встановлено, що вона забруднена, більша частина речових доказів знаходяться на підлозі.
Для зберігання речових доказів є по кругу біля стін стелажі (полиці), на яких наявні речові докази. Разом з цим, вільний доступ до них відсутній, оскільки як вказано вище, на підлозі знаходяться інші речові докази.
Речові докази фактично хаотично розташовані в підвальному приміщенні прокуратури Київської області.
Протипожежна сигналізація або відповідні протипожежні засоби відсутні.
Для пошуку якогось конкретного речового доказу в цій кімнаті необхідний тривалий час.
Інвентаризація речових доказів, відповідно до усних пояснень ОСОБА 5 не проводилась (з часу його призначення по теперішній час).
Таким чином, за результатами огляду встановлено, що зазначені вище обставини не дозволяють здійснювати контроль за станом зберігання речових доказів та створюють ризики їх втрати, знищення, псування. Тобто, взагалі фізично не можливо здійснювати контроль за станом зберігання речових доказів.
Як наслідок, безсистемне нагромадження речових доказів у кімнаті їх зберігання та відсутність записів у книзі обліку не дає можливості їх ідентифікувати.
У ході службової перевірки начальнику управління з розслідування кримінальних проваджень та процесуального керівництва прокуратури Київської області Ахсарову М.А. направлено запит про надання копій відповідних документів, про проведення у відповідності до пункту 16 Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов’язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 листопада 2012 р. № 1104, упродовж 2017-2018 років перевірок стану та умов зберігання речових доказів, правильності ведення документів щодо їх приймання та обліку в слідчому підрозділі прокуратури Київської області, а також надання пояснень.
Однак, Ахсаров М.А. не надав комісії запитуваних документів та у своєму листі зазначив, що в органах прокуратури працює з серпня 1998 року з перервою з 2009 по 2012 роки.
На займаній посаді працює з вересня 2018 року.
Також повідомив, що питання достовірності і повноти первинної реєстрації підлеглими у книзі обліку речових доказів, вилучених (отриманих) стороною обвинувачення під час здійснення кримінального провадження покладалося на начальників слідчих підрозділів, у цьому випадку – на ОСОБА 6.
Особисто він перевіряв відповідність записів у книзі обліку фактичній наявності речових доказів у камері їх зберігання.
Останню таку перевірку він виконував у 2017 році, про що робив відповідні відмітки в журналі перевірок. Із серпня 2017 року у зв’язку із втратою ним статусу керівника органу досудового розслідування такі перевірки проводилися начальниками слідчих відділів, про що було складено відповідні акти.
Разом з цим, у ході службового розслідування комісія критично оцінила надану під час службового розслідування інформацію Ахсарова М.А. щодо проведення останнім щоквартальних перевірок у відповідності до пункту 16 Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов’язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 листопада 2012 р. № 1104, оскільки акти перевірок, на запит комісії не надано, а також його інформація в листі суперечить іншим зібраним в ході проведення службового розслідування матеріалам, зокрема, поясненням ОСОБА 5, ОСОБА 4 (повідомили, що перевірки належним чином упродовж 2017-2018 років не проводились), акту огляду обладнаного приміщення прокуратури Київської області для зберігання речових доказів від 19.11.2018 та іншим матеріалам службового розслідування.
Таким чином встановлено, що начальник управління з розслідування кримінальних проваджень та процесуального керівництва прокуратури Київської області Ахсаров М.А. упродовж 2017-2018 років у порушення норм законодавства, що регулює порядок обліку та зберігання речових доказів, належним чином не здійснював контроль та не організував роботу слідчого підрозділу за станом зберігання речових доказів, створив ризики їх втрати, знищення, псування.
Ахсаров М.А. упродовж 2017-2018 років належним чином не виконував свої службові обов’язки, а також систематично (два і більше разів протягом одного року) грубо порушив правила прокурорської етики.
Вказані дії призвели до фактичної відсутності обліку речових доказів, їх систематизації та забезпечення схоронності, що в результаті стало причиною втрати конкретних речових доказів у кримінальному провадженні.
Відповідно до пунктів 1 та 6 частини 1 статті 43 Закону «Про прокуратуру» невиконання чи неналежне виконання службових обов’язків, а також систематичне (два і більше разів протягом одного року) грубе порушення правил прокурорської етики є підставою для притягнення прокурора до дисциплінарної відповідальності.
Заперечуючи доводи викладені в дисциплінарній скарзі Ахсаров М.А. пояснив, що слідчим управлінням прокуратури області здійснювалося досудове розслідування кримінального провадження № _____ від 08.02.2017 стосовно старшого інспектора митного посту міжнародного аеропорту «Бориспіль» ОСОБА 7.
Підставою для здійснення досудового розслідування стала заява ОСОБА 8 про системні зловживання працівниками митниці при розмитненні товарів, що ввозяться на митну територію. 
Зокрема, було задокументовано факт вимагання ОСОБА 7 коштів у розмірі сталої суми в доларах США за кожен кілограм посилки. У розсекречених матеріалах НСРД зафіксовано бесіди нині обвинуваченого ОСОБА 7 із заявником про економічну вигоду і вигоду в часі оформлення у разі ухилення останнім від сплати обов’язкових платежів взамін на передачу готівки.
У ході здійснення оперативних заходів ОСОБА 7 у своєрідний спосіб «рекламував» свої послуги, у тому числі – й щодо можливості придбання ним товарів у магазинах безмитної торгівлі з подальшим незаконним переміщенням їх через митний кордон без сплати митних та податкових платежів за передачу неправомірної вигоди.
У зв'язку з цим на пропозицію ОСОБА 7 ОСОБА 8 інформував УВБ ДФС, що стало підставою для реєстрації нового провадження, яке в подальшому було об’єднано із основним.
Розслідуванням цього епізоду встановлено, що ОСОБА 7 запропонував ОСОБА 8 придбати мобільний телефон марки Apple iPhone 624K Gold Edition вартістю 2200 євро у магазині безмитної торгівлі мережі duty free ПП «Паво Груп». За свої послуги щодо переміщення мобільного телефону поза митним контролем ОСОБА 7 висловив вимогу щодо надання неправомірної вигоди в сумі 350 євро.
На виконання вказаної домовленості ОСОБА 8 28.03.2017 передав ОСОБА 7 кошти в сумі 2550 євро. За браком часу, для документування злочину і придбання мобільного телефону марки Apple iPhone 624K Gold Edition» використовувалися особисті кошти ОСОБА 8. 
ОСОБА 7, у свою чергу, у магазині безмитної торгівлі мережі duty free ПП «Паво Груп», розташованому на другому поверсі терміналу D, придбав зазначений мобільний телефон за ціною 2200 євро, після чого перемістив його поза митним контролем на митну територію України, передав ОСОБА 8, а решту коштів в сумі 350 євро обернув на свою користь.
У подальшому мобільний телефон та кошти в сумі 2200 і 350 євро було вилучено.
Слідчий ОСОБА 3 та його безпосередній керівник – начальник другого слідчого відділу слідчого управління – доповідали про відсутність підстав для позбавлення права користування свідка його власністю, у зв'язку з чим мобільний телефон після проведення огляду та інших слідчих дій було передано ОСОБА 8 для зберігання.
Наступні події з використанням телефону у начебто приватних цілях слідчого ОСОБА 3 є предметом дослідження у кримінальному провадженні № _____, яке розслідувалося слідчими Генеральної інспекції Генеральної прокуратури України, обвинувальний акт у цьому провадженні скеровано до суду, судом на цей час не розглянуто, вина ОСОБА 3 і об’єктивність встановлених у ході досудового розслідування обставин, у т.ч. – щодо його причетності до створення причин та умов, що сприяли вчиненню злочину, в установленому порядку не доведено.
Відтак, на цей час доводи дисциплінарної скарги належним чином не підтверджено.
Разом з цим, наявні у Комісії матеріали дають підстави для висновку про те, що станом на момент направлення до суду обвинувального акту у кримінальному провадженні № _____ подробиці про рух речових доказів у ньому було відомо безпосередньому керівнику слідчого в ОВС ОСОБА 3 – начальнику другого слідчого відділу слідчого управління, який відповідно до п.п. 5.3.5, 5.3.7, 5.3.15 Положення про слідче управління, затвердженого наказом прокурора Київської області № _____ від 28.11.2016, користувався повноваженнями, передбаченими ст. 39 КПК України, контролював дотримання порядку тимчасового вилучення речей, документів, їх зберігання та передачі, а також їх обліку, виконання підлеглими службових обов’язків та дотримання службової дисципліни і зобов’язаний був невідкладно повідомити про наявну інформацію, у т.ч. – щодо злочинів підлеглих.
Відповідно до п. 5.1 вищевказаного Положення, службові обов’язки Ахсарова М.А. передбачали загальне керівництво слідчим управлінням та не містили вказівки на виконання дій, пов’язаних із безпосереднім контролем за дотриманням порядку тимчасового вилучення речей та цінностей. Тому за відсутності реагування з боку начальника відділу інформацією про можливі протиправні дії ОСОБА 3 Ахсаров М.А. не володів.
Крім того, відповідно до ч. 2 ст. 45 Закону України «Про прокуратуру», підставою для дисциплінарного провадження не можуть бути його рішення, дії чи бездіяльність у межах кримінального провадження, якщо такі рішення, дії чи бездіяльність не оскаржено в установленому КПК України порядку і за результатами розгляду відповідної скарги не було встановлено фактів порушення ним прав осіб або вимог закону.
Ахсаров М.А. вважає, що за будь-яких обставин, рішення про накладення на нього дисциплінарного стягнення або рішення про неможливість подальшого перебування його на посаді прокурора не може бути прийнято за сплином строків, визначених ч. 4 ст. 48 Закону України «Про прокуратуру».
Прокурором Ахсаровим М.А. заявлено клопотання при заслуховування на засіданні Комісії пояснень прокурора другого відділу управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, що поширює свою діяльність на Київську область прокуратури Київської області ОСОБА 5.
Комісією прийнято рішення про задоволення клопотання прокурора Ахсарова М.А.
Прокурору ОСОБА 5, як учаснику засідання, головуючим роз’яснено його права й обов’язки. 
На засіданні Комісії ОСОБА 5 пояснив, що він був призначений наказом прокурора Київської області від 01.02.2018 відповідальним за зберігання речових доказів в обладнаному приміщенні прокуратури області та у червні-серпні 2018 року виконував покладені на нього обов’язки.
Як саме проводилися перевірки не пригадує, однак перевірки проводилися як правило начальником слідчого відділу. Перевірялася книжка речових доказів, а за його присутності приміщення зберігання речових доказів керівництвом не відвідувалося.
На запитання прокурора Ахсарова М.А. чи заходили вони разом до приміщення зберігання речових доказів, де він йому робив зауваження по недолікам у зберіганні речових доказів, прокурор ОСОБА 5 відповів, що жодного разу вони разом до зазначеного приміщення не заходили.
З приводу доводів, викладених в дисциплінарній скарзі прокуратури Київської області, зокрема того, що начальник управління з розслідування кримінальних проваджень та процесуального керівництва прокуратури Київської області Ахсаров М.А. упродовж 2017-2018 років у порушення норм законодавства, що регулює порядок обліку та зберігання речових доказів, належним чином не здійснював контроль та не організував роботу слідчого підрозділу за станом зберігання речових доказів, створив ризики їх втрати, знищення, псування, Комісія дійшла висновку про підтвердження доводів дисциплінарної скарги щодо порушень допущених прокурором Ахсаровим М.А. в організації діяльності прокуратури Київської області.
Прокурор Ахсаров М.А. порушив вимоги ч. 2 ст. 100 КПК України, частинами 3 та 4 ст. 19 Закону України «Про прокуратуру», статей 5, 10, 14, 15, 18 Кодексу професійної етики та поведінки працівників прокуратури, схваленого Всеукраїнською конференцією працівників прокуратури 28.11.2012, затвердженого наказом Генерального прокурора України від 28.11.2012, статей 5, 10, 11, 16, 21 Кодексу професійної етики та поведінки прокурорів, затвердженого Всеукраїнською конференцією прокурорів 27.04.2017, які діяли у період перебування Ахсарова М.А. на вказаних вище посадах, пункту 16 Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов’язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 листопада 2012 р. № 1104 (надалі Порядок).
В діях начальника управління з розслідування кримінальних проваджень та процесуального керівництва прокуратури Київської області Ахсарова М.А. вбачається ознаки дисциплінарного проступку, передбаченого пунктом 1, 6 частини першої статті 43 Закону України «Про прокуратуру», а саме, невиконання чи неналежне виконання службових обов’язків, а також систематичне (два і більше разів протягом одного року) грубе порушення правил прокурорської етики, що є підставою для притягнення прокурора до дисциплінарної відповідальності.
Ураховуючи викладене дисциплінарна скарга прокурора Київської області про вчинення дисциплінарного проступку Ахсаровим М.А. підлягає задоволенню.
Встановлені під час розгляду Комісією відомості щодо дій прокурора Ахсарова М.А. підтверджуються:
- характеристикою на прокурора Ахсарова М.А.;
- Положенням про слідче управління прокуратури Київської області, яке затверджене наказом прокуратури Київської області від 28.11.2016 № _____;
- матеріалами службового розслідування, проведеного прокуратурою Київської області;
- поясненнями прокурора Ахсарова М.А;
- поясненнями прокурора ОСОБА 5.
Комісія, вивчивши матеріали дисциплінарного провадження, дійшла висновку про наявність порушень допущених прокурором Ахсаровим М.А. в організації діяльності прокуратури Київської області а саме:
- згідно з вимогами статті 19 Закону України «Про прокуратуру» прокурор зобов’язаний неухильно додержуватися присяги прокурора, діяти лише на підставі, в межах та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
- статтею 4 Кодексу професійної етики та поведінки працівників прокуратури (далі – Кодекс), затвердженого 27.04.2017 всеукраїнською конференцією прокурорів, передбачено, що одним із принципів, на яких ґрунтується професійна діяльність прокурорів, є дисциплінованість.
- відповідно до статті 15 Кодексу прокурор повинен здійснювати службові повноваження сумлінно, компетентно, вчасно і відповідально. 
При прийнятті рішення у дисциплінарному провадженні Комісія виходить з наступних мотивів.
Із дня вчинення проступку Ахсаровим М.А., без урахування часу тимчасової непрацездатності або перебування прокурора у відпустці, річний строк для накладення дисциплінарного стягнення не сплинув. 
З урахуванням з’ясованих обставин у дисциплінарному провадженні щодо виду дисциплінарного стягнення враховуються характер проступку, його наслідки, особа прокурора, ступінь її вини, обставини, що впливають на обрання виду дисциплінарного стягнення. Враховується те, що Ахсаров М.А. наявних дисциплінарних стягнень не має
Таким чином Комісія вважає, що дисциплінарні проступки, які вчинив Ахсаров М.А. носять характер грубого порушення та щодо нього можливо застосувати дисциплінарне стягнення у виді заборони на строк на шість місяців на переведення до органу прокуратури вищого рівня чи на призначення на вищу посаду в органі прокуратури, в якому прокурор обіймає посаду.
На підставі викладеного, керуючись вимогами статей 43, 47-50, 77 Закону України «Про прокуратуру», пунктами 61-63, 120 Положення про порядок роботи Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів, Комісія

В И Р І Ш И Л А:

Накласти на прокурора другого відділу управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, що поширює свою діяльність на Київську область прокуратури Київської області Ахсарова Максима Амірхановича дисциплінарне стягнення у виді заборони на строк на шість місяців на переведення до органу прокуратури вищого рівня чи на призначення на вищу посаду в органі прокуратури, в якому прокурор обіймає посаду. 
Копію рішення направити прокурору Київської області для застосування накладеного дисциплінарного стягнення.
Копію рішення направити прокурору Ахсарову М.А.
Рішення може бути оскаржене прокурором, щодо якого воно прийняте, до адміністративного суду або до Вищої ради правосуддя протягом одного місяця з дня вручення йому чи отримання ним поштою копії рішення.


Головуючий В. Шемчук
Члени Комісії:

В. Архіпов
А. Коваленко
О. Ковальчук
С. Костенко
С. Нечепоренко 
Ю. Піцик
С. Погребняк
В. Юсип