12.06.2019

Рішення №176дп-19


Про накладення на прокурора Васильківського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області Виродова А.Ю. дисциплінарного стягнення

 
КВАЛІФІКАЦІЙНО-ДИСЦИПЛІНАРНА
КОМІСІЯ ПРОКУРОРІВ

РІШЕННЯ
№176дп-19

12 червня 2019

Київ

Про накладення на прокурора Васильківського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області Виродова А.Ю. дисциплінарного стягнення


Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів у складі головуючого Грушковського В.Ю., членів Комісії – Архіпова В.І., Коваленка А.А., Ковальчука О.М., Костенка С.К., Нечепоренка С.О., Піцика Ю.М., Погребняка С.П., Шемчука В.В. та Юсипа В.В., розглянувши висновок про наявність дисциплінарного проступку в діях прокурора Васильківського відділу Києво-Святошинської  місцевої прокуратури Київської області Виродова Антона Юрійовича у дисциплінарному провадженні № 11/2/4-447дс-62дп-19,

В С Т А Н О В И Л А:

Виродов Антон Юрійович в органах прокуратури працює з липня 2014 року. Наказом прокурора Київської області від 13 листопада 2017 року № 306к призначений на посаду прокурора Васильківського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області, яку обіймає до цього часу.
Зі змісту службової характеристики вбачається, що прокурор Виродов А.Ю. зарекомендував виключно з позитивної сторони, є достатньо підготовленим, дисциплінованим, вольовим, ініціативним та старанним працівником. Дисциплінарних стягнень не має.
До Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів (далі – Комісія) 21 березня 2019 року надійшла дисциплінарна скарга прокурора Київської області Киричука Максима Юрійовича про вчинення прокурором Васильківського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області Виродовим А.Ю. (далі – прокурор Виродов А.Ю.) дисциплінарного проступку.
Для вирішення питання про відкриття дисциплінарного провадження автоматизованою системою цього ж дня вказану скаргу розподілено за членом Комісії Коваленком А.А., яким 26 березня 2019 року прийнято рішення про відкриття дисциплінарного провадження № 11/2/4-447дс-62дп-19.
Положеннями статей 46 та 47 Закону України від 14 жовтня 2014 року № 1697-VII «Про прокуратуру» (далі – Закон № 1697-VII) передбачено, що після відкриття дисциплінарного провадження член Комісії проводить перевірку в межах обставин, повідомлених у дисциплінарній скарзі. Член Комісії за результатами перевірки готує висновок, який повинен містити інформацію про наявність чи відсутність дисциплінарного проступку прокурора та виклад обставин, якими це підтверджується. Висновок та зібрані у процесі перевірки матеріали передаються на розгляд Комісії та мають бути отримані його членами не пізніш як за п’ять днів до засідання, на якому такий висновок розглядатиметься. Розгляд висновку про наявність чи відсутність дисциплінарного проступку прокурора відбувається на засіданні Комісії.
При розгляді висновку про наявність чи відсутність дисциплінарного проступку прокурора Комісія враховує, що відповідно до пункту 1 розділу ХІІ «Перехідні положення» Закону № 1697-VII він набирає чинності з 15 липня 2015 року, крім: пункту 5 розділу XII (за винятком підпунктів 3, 5, 8, 9, 12, 20, 42, 49, 63, 67), розділу XIII цього Закону, які набирають чинності з дня, наступного за днем його опублікування; статей 21, 28-38, 42, 44-50, 62-63, 65-79 цього Закону, що набирають чинності 15 квітня 2017 року. 
Таким чином, стаття 43 Закону № 1697-VII, яка передбачає підстави для притягнення прокурора до дисциплінарної відповідальності, набрала чинності з 15 липня 2015 року, а з 15 квітня 2017 року єдиним органом, що має право здійснювати дисциплінарне провадження щодо прокурора, є Комісія. 
За результатами перевірки членом Комісії 17 травня 2019 року складено висновок про наявність дисциплінарного проступку в діях прокурора Виродова А.Ю.
Скаржник та прокурор Виродов А.Ю. належним чином повідомлені про час та місце проведення засідання Комісії. 
На засідання Комісії з’явилися представник скаржника – заступник начальника відділу роботи з кадрами прокуратури Київської області ОСОБА-1, прокурор Виродов А.Ю., яким роз’яснено їхні права та обов’язки.
Заслухавши доповідача – члена Комісії Коваленка А.А., пояснення представника скаржника, прокурора Виродова А.Ю., свідка – прокурора Генеральної інспекції Генеральної прокуратури України ОСОБА-2, дослідивши матеріали перевірки, вивчивши висновок про наявність дисциплінарного проступку прокурора, Комісія встановила таке.
Зі змісту дисциплінарної скарги вбачається, що прокурор Виродов А.Ю., бувши потерпілим у кримінальному провадженні № _____, та достовірно знаючи, що включений у групу прокурорів у ньому, своєчасно не вжив заходів, передбачених чинним законодавством з врегулювання конфлікту інтересів.
Так, у провадженні Васильківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області (далі – Васильківський відділ поліції) перебувало кримінальне провадження № _____ за ознаками злочину, передбаченого частиною другою статті 189 Кримінального кодексу України.
Згідно з фабулою кримінального провадження – 23 березня 2018 року до Васильківського відділу поліції надійшла заява Виродова А.Ю. про те, що чоловік та жінка, які представились родичами Борисенка М.О., неправомірно з невідомих причин вимагають з заявника грошові кошти у сумі 10 000 доларів США.
Потерпілим у кримінальному провадженні 26 березня 2018 року визнано Виродова А.Ю., який з 13 листопада 2017 року перебуває на посаді прокурора Васильківського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області. 
Як слідує із скарги, відповідно до даних Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі – ЄРДР) 27 березня 2018 року заступником керівника Києво-Святошинської місцевої прокуратури у вказаному кримінальному провадженні визначено групу прокурорів, до якої серед інших включено і прокурора Виродова А.Ю.
Старшим групи прокурорів у цьому кримінальному провадженні визначено прокурора ОСОБА-3.
При цьому прокурор Виродов А.Ю. у наданих поясненнях не заперечував факт визнання його потерпілим у кримінальному провадженні № _____, однак вказував, що про включення його до групи прокурорів у кримінальному провадженні дізнався лише 12 вересня 2018 року, у зв’язку з чим відразу підготував повідомлення про врегулювання конфлікту інтересів.
Разом з тим, старший групи прокурорів у цьому кримінальному провадженні ОСОБА-3 пояснила, що про включення прокурора Виродова А.Ю. до групи прокурорів, в якому його визнано потерпілим, вона дізналась 22 травня 2018 року і того ж дня повідомила начальника відділу про конфлікт інтересів та підготувала проект постанови про створення нової групи прокурорів, до складу якої Виродов А.Ю. вже не входив.
Відповідно до даних книги обліку усних та письмових повідомлень про конфлікт інтересів, поданих працівниками Києво-Святошинської місцевої прокуратури, Виродов А.Ю. та ОСОБА-3 повідомили про вказаний факт лише 24 вересня 2018 року.
В той час, як до книги обліку усних та письмових повідомлень про конфлікт інтересів у Васильківському відділі Києво-Святошинської місцевої прокуратури такі повідомлення Виродов А.Ю. та ОСОБА-3 внесли 12 вересня 2018 року. Вказані повідомлення передано для розгляду керівнику місцевої прокуратури ОСОБА-4.
Скаржник також навів інформацію, що згідно даних відділу інформаційних технологій прокуратури Київської області доступ до ЄРДР, зокрема, у картку кримінального провадження прокурор ОСОБА-3 здійснювала двічі 21 квітня 2018 року, чотири рази 22 травня 2018 року, шість разів 12, 21 та 24 вересня 2018 року, а прокурор Виродов А.Ю. один раз – 8 серпня 2018 року.
Як вважає скаржник, суперечності у вищевказаних поясненнях та у датах книг обліку усних та письмових повідомлень про конфлікт інтересів свідчать про нещирість прокурорів Васильківського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури, а тому, до їх аргументів слід віднестись критично.
При цьому скаржник відмітив, що відповідно до вимог статті 28 Закону України «Про запобігання корупції» особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування зобов’язані вживати заходів щодо недопущення виникнення реального, потенційного конфлікту інтересів; повідомляти не пізніше наступного робочого дня з моменту, коли особа дізналася чи повинна була дізнатися про наявність у неї реального чи потенційного конфлікту інтересів безпосереднього керівника; вжити заходів щодо врегулювання реального чи потенційного конфлікту інтересів.
Ураховуючи викладене, з посиланням на частину третьою статті 19 Закону № 1697-VII, пункт 2 розділу І Порядку організації роботи з питань внутрішньої безпеки в органах прокуратури, статтю 14 Кодексу професійної етики та поведінки прокурорів, затвердженого конференцією прокурорів 27 квітня 2017 року, скаржник вважає, що в діях прокурора Виродова А.Ю. вбачаються ознаки дисциплінарного провадження, що відповідно до пунктів 1, 5 частини першої статті 43 Закону № 1697-VII є підставою для притягнення його до дисциплінарної відповідальності.
У своїх поясненнях, наданих Комісії, прокурор Виродов А.Ю. пояснив, що 12 вересня 2018 року під час проведення Генеральною інспекцією Генеральної прокуратури України перевірки у Васильківському відділі Києво-Святошинської місцевої прокуратури йому стало відомо про те, що у кримінальному провадженні № _____, зареєстрованому 23 березня 2018 року у ЄРДР за його зверненням, та у якому його визнано потерпілим, його включено до складу групи прокурорів.
У зв’язку з цим, на виконання пункту 2 частини першої статті 28 Закону України «Про запобігання корупції» ним та прокурором ОСОБА-3 12 вересня 2018 року було підготовлено повідомлення про потенційний конфлікт інтересів, що підтверджується записами з «Книги обліку усних та письмових повідомлень про конфлікт інтересів у Васильківському відділі Києво-Святошинської місцевої прокуратури».
Окремо прокурор Виродов А.Ю. додав, що будь-якого умислу на вчинення дій в умовах реального конфлікту інтересів під час виконання службових повноважень у нього не було.
У наданих прокурором Васильківського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА-3 поясненнях повідомила, що у провадженні Васильківського відділу поліції перебуває кримінальне провадження № _____ за ознаками злочину, передбаченого частиною другою статті 189 КК України, яке зареєстровано за заявою прокурора Виродова А.Ю. та визнано його потерпілим у кримінальному провадженні.
Зазначила, що 27 березня 2018 року заступником керівника Києво-Святошинської місцевої прокуратури у цьому кримінальному провадженні її визначено старшим групи. Водночас постанови вона не отримувала і про вказаний факт дізналась у травні 2018 року з відомостей, які містяться в ЄРДР.
Внаслідок проведеного у травні 2018 року моніторингу даних Реєстру, як повідомила ОСОБА-3, вона також дізналась і про включення до групи прокурорів у цьому кримінальному провадженні Виродова А.Ю.
Про вказаний факт, як стверджує ОСОБА-3, вона відразу повідомила колишнього начальника Васильківського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури ОСОБА-5.
Того ж дня, 22 травня 2018 року, як вказує ОСОБА-3, нею було підготовлено проект постанови про виключення Виродова А.Ю. зі складу групи прокурорів у кримінальному провадженні. Вказаний проект вона передала ОСОБА-5 для підпису у заступника керівника Києво-Святошинської місцевої прокуратури ОСОБА-6, і як вона вказує, наскільки пам’ятає, наступного дня ОСОБА-5 повернув їй вказану постанову з підписом ОСОБА-6, але чи внесено останнім відповідні зміни до ЄРДР вона не перевірила.
Прокурор ОСОБА-3 також повідомила, що згідно з розподілом службових обов’язків між працівниками Васильківського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури у неї передбачена взаємозамінність з прокурором Виродовим А.Ю.
Окрім того, у кримінальному провадженні № _____ прокурор Виродов А.Ю. жодних процесуальних чи слідчих дій не проводив, повноваження, передбачені статті 36 КПК України. не здійснював.
Аналізуючи вказані обставини, Комісія дійшла висновку, що доводи скаржника про вчинення прокурором Виродовим А.Ю. дисциплінарного проступку знайшли своє підтвердження, виходячи з такого.
Відповідно до частини третьої та четвертої статті 19 Закону № 1697-VII прокурор зобов’язаний неухильно додержуватися Присяги прокурора, прокурорської етики та не допускати поведінки, яка дискредитує його як працівника прокуратури та може зашкодити авторитету прокуратури.
Так, положеннями вимог статті 28 Закону України «Про запобігання корупції» передбачено порядок та шляхи врегулювання конфлікту інтересів службових осіб. 
Згідно з вимогами частини першої статті 28 цього Закону особи, зазначені у пунктах 1, 2 частини першої статті 3 цього Закону, зобов’язані вживати заходів щодо недопущення виникнення реального, потенційного конфлікту інтересів, повідомляти не пізніше наступного робочого дня з моменту, коли особа дізналася чи повинна була дізнатися про наявність у неї реального чи потенційного конфлікту інтересів безпосереднього керівника, а у випадку перебування особи на посаді, яка не передбачає наявності у неї безпосереднього керівника, або в колегіальному органі – Національне агентство чи інший визначений законом орган або колегіальний орган, під час виконання повноважень у якому виник конфлікт інтересів, відповідно.
Виконання викладених обов’язків є службовим обов’язком прокурора як особи, уповноваженої на виконання функцій держави згідно з пунктом 1 частини першої статті 3 Закону України «Про запобігання корупції».
Статтею 19 Кодексу професійної етики та поведінки прокурорів, затвердженого 27 квітня 2017 року всеукраїнською конференцією прокурорів визначено, що прокурор має суворо дотримуватись обмежень, передбачених антикорупційним законодавством, не допускати будь-яких проявів, які можуть створити враження корупційних, у тому числі вступати в позаслужбові стосунки з метою використання службових повноважень або службового становища.
Водночас Виродов А.Ю. перебуваючи на посаді прокурора Васильківського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області, не виконав зазначені законодавчо встановлені вимоги щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, та своєчасно не вжив заходів щодо недопущення виникнення реального конфлікту інтересів та не повідомив свого безпосереднього керівника про наявність в нього реального конфлікту інтересів.
Він усвідомлював свій обов’язок, проте, знехтував ним, чим створив враження корупційного вияву зі свого боку.
Так, згідно з поясненнями прокурора Виродова А.Ю. йому відомі вимоги статті 28 Закону України «Про запобігання корупції», якою, зокрема, передбачено обов’язок повідомляти не пізніше наступного робочого дня з моменту, коли особа дізналася чи повинна була дізнатися про наявність у неї реального чи потенційного конфлікту інтересів безпосереднього керівника.
Згідно з відомостями відділу інформаційних технологій прокуратури Київської області установлено, що доступ до ЄРДР, зокрема, у картку кримінального провадження № _____ прокурор Виродов А.Ю. здійснював 8 серпня 2018 року.
В той же час до книги обліку усних та письмових повідомлень про конфлікт інтересів у Васильківському відділі Києво-Святошинської місцевої прокуратури такі повідомлення прокурори Виродов А.Ю. та ОСОБА-3 внесли лише 12 вересня 2018 року.
У цьому випадку не можуть сприйматись як належні пояснення Виродова А.Ю., що доступ до картки у кримінальному провадженні він здійснив під час інформаційно-аналітичної діяльності доступ і відповідно не помітив, що це провадження порушено за його зверненням. 
При цьому заслуговує на увагу факт розбіжностей у датах повідомлень внесених до книги обліку усних та письмових повідомлень про конфлікт інтересів у Васильківському відділі Києво-Святошинської місцевої прокуратури та книги обліку усних та письмових повідомлень про конфлікт інтересів, оскільки, до останньої такі відомості внесено лише 24 вересня 2018 року. 
Водночас у діях прокурора Виродова А.Ю. відсутні ознаки дисциплінарного проступку у виді дій, що порочать звання прокурора і можуть викликати сумнів у його об’єктивності, неупередженості та незалежності, у чесності та непідкупності органів прокуратури, оскільки його винуватість у вчиненні якого-небудь кримінального правопорушення не встановлена обвинувальним вироком, який набрав законної сили.
Таким чином, враховуючи вищенаведене, за результатами дисциплінарного провадження встановлено наявність у діях прокурора Виродова А.Ю. дисциплінарного проступку, передбаченого пунктом 1 частини першої статті 43 Закону № 1697-VII, – неналежного виконання прокурором службових обов’язків.
Факт вчинення дисциплінарного проступку підтверджується такими документами: 
- витягами з ЄРДР щодо включення прокурора Виродова А.Ю. до групи прокурорів кримінального провадження № _____, здійснення доступу до відомостей цього кримінального провадження;
- книгою обліку усних та письмових повідомлень про конфлікт інтересів у Васильківському відділі Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області;
- книгою обліку усних та письмових повідомлень про конфлікт інтересів Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області;
- поясненнями прокурора Виродова А.Ю;
- поясненнями прокурора ОСОБА-3;
- поясненнями свідка ОСОБА-2.
Згідно з приписами частини четвертої статті 48 Закону № 1697-VII рішення про накладення на прокурора дисциплінарного стягнення може бути прийнято не пізніше ніж через рік із дня вчинення проступку без урахування часу тимчасової непрацездатності або перебування прокурора у відпустці. 
Відповідно до наказів прокурора Київської області від 14 травня 2018 року № 303вк та від 24 жовтня 2018 року № 954вк прокурор Виродов А.Ю. перебував у відпустці тривалістю 30 календарних днів.
З огляду на вищевикладене, з дня вчинення проступку, без урахування часу перебування прокурора у відпустці, річний строк для накладення дисциплінарного стягнення не сплинув. 
Під час прийняття рішення в дисциплінарному провадженні щодо виду дисциплінарного стягнення Комісія, з огляду на вимоги частини третьої статті 48 Закону № 1697-VII, зважаючи на характер проступку, його наслідки, особу прокурора, ступінь його вини, обставини, що впливають на обрання виду дисциплінарного стягнення. 
Визначаючи вид стягнення, що має бути застосованим до прокурора, Комісія зважає на позитивну характеристику прокурора, відсутність шкідливих наслідків від його дій, відсутність застосованих дисциплінарних стягнень. З іншого боку, підлягає врахуванню очевидна недбалість прокурора, а також те, що вона підриває авторитет самого прокурора, органів прокуратури, так і держави в цілому. 
З огляду на зазначене Комісія вважає, що застосування до прокурора Виродова А.Ю. дисциплінарного стягнення у виді заборони на строк шість місяців на переведення до органу прокуратури вищого рівня чи призначення на вищу посаду в органі прокуратури, в якому прокурор обіймає посаду є пропорційним вчиненому ним проступку.
На підставі викладеного, керуючись вимогами статей 43, 47-50, 77 Закону України «Про прокуратуру», пунктів 61-63, 115-127 Положення про порядок роботи Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів Комісія,

В И Р І Ш И Л А:

Притягнути прокурора Васильківського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області Виродова Антона Юрійовича до дисциплінарної відповідальності та накласти на нього дисциплінарне стягнення у виді заборони на строк шість місяців на переведення до органу прокуратури вищого рівня та на призначення на вищу посаду в органі прокуратури, в якому прокурор обіймає посаду.
Копію рішення направити прокурору Київської області для застосування накладеного дисциплінарного стягнення та прокурору Виродову А.Ю.
Рішення Комісії за результатами дисциплінарного провадження може бути оскаржене прокурором, щодо якого воно прийняте, до суду або до Вищої ради правосуддя протягом одного місяця з дня вручення йому чи отримання ним поштою копії рішення. Головуючий В. Грушковський

Члени Комісії:


В. Архіпов

А. Коваленко

О. Ковальчук

С. Костенко

С. Нечепоренко 

Ю. Піцик

С. Погребняк

В. Шемчук

В. Юсип