16.05.2019

Рішення №144дп-19


Про накладення дисциплінарного стягнення на прокурора Новомосковської місцевої прокуратури Дніпропетровської області Мельника О.Г. та закриття дисциплінарного провадження стосовно керівника цієї ж місцевої прокуратури Носенка А.О.

 
КВАЛІФІКАЦІЙНО-ДИСЦИПЛІНАРНА
КОМІСІЯ ПРОКУРОРІВ

РІШЕННЯ
№144дп-19

16 травня 2019

Київ

Про накладення дисциплінарного стягнення на прокурора Новомосковської місцевої прокуратури Дніпропетровської області Мельника О.Г. та закриття дисциплінарного провадження стосовно керівника цієї ж місцевої прокуратури Носенка А.О.


Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів у складі: головуючого  – Грушковського В.Ю., членів Комісії – Архіпова В.І., Коваленка А.А., Ковальчука О.М., Костенка С.К., Нечепоренка С.О., Піцика Ю.М., Сергійчука С.О., Шемчука В.В., Юсипа В.В., розглянувши висновок про наявність дисциплінарного проступку прокурора Новомосковської місцевої прокуратури Дніпропетровської області Мельника О.Г. та відсутність дисциплінарного проступку керівника цієї ж місцевої прокуратури            Носенка А.О., 

В С Т А Н О В И Л А:

Мельник Олександр Григорович, 1984 року народження, в органах прокуратури працює з липня 2006 року по теперішній час. На займану посаду  прокурора Новомосковської місцевої прокуратури Дніпропетровської області призначений з 15.12.2015 наказом прокурора області від 14.12.2015 № 2499к .
Зі змісту службової характеристики, наданої прокурором Дніпропетровської області ОСОБА -1 , вбачається, що за час роботи Мельник О.Г. зарекомендував себе задовільно. Заохочувався прокурором області. Наявних дисциплінарних стягнень немає.
Носенко Артем Олександрович, 1986 року народження, в органах прокуратури працює з квітня 2008 року по цей час. На займану посаду керівника Новомосковської місцевої прокуратури Дніпропетровської області призначений з 15.12.2015 наказом Генерального прокурора України від 09.12.2015 № 812к. 
Зі змісту службової характеристики, наданої прокурором Дніпропетровської області ОСОБА - - 1, вбачається, що за час роботи  Носенко А.О. зарекомендував себе задовільно. Заохочувався прокурором області. Наказом прокурора області № 1-дк від 08.01.2019 накладено дисциплінарне стягнення у виді догани. 
До Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів (далі – Комісія) 28.01.2018 надійшла дисциплінарна скарга адвоката ОСОБА - 2 про вчинення дисциплінарного проступку прокурором Новомосковської місцевої прокуратури Мельником О.Г. та керівником цієї ж прокуратури Носенком А.О.
В якості підстав для притягнення прокурора до дисциплінарної відповідальності у дисциплінарній скарзі зазначені  пункти 1, 2, 5  та 8 ч. 1 ст. 43 Закону України «Про прокуратуру»: невиконання чи неналежне виконання службових обов’язків; необґрунтоване зволікання з розглядом звернення; вчинення дій, що порочать звання прокурора і можуть викликати сумнів у його об’єктивності, неупередженості та незалежності, у чесності та непідкупності органів прокуратури; втручання чи будь-який інший вплив прокурора у випадках чи порядку, не передбачених законодавством, у службову діяльність іншого прокурора, службових, посадових осіб чи суддів, у тому числі шляхом публічних висловлювань стосовно їх рішень, дій чи бездіяльності, за відсутності при цьому ознак адміністративного чи кримінального правопорушення.
Автоматизованою системою розподілу дисциплінарних скарг для вирішення питання про відкриття дисциплінарного провадження дисциплінарну скаргу розподілено за членом Комісії Костенком С.К. (протокол розподілу між членами Комісії від 28.01.2019).   
Рішенням члена Комісії Костенка С.К. від 08.02.2019 року відкрито дисциплінарне провадження № 11/2/4-113дс-31дп-19 стосовно Мельника О.Г. та Носенка А.О. 
Рішенням Комісії № 83дп-19 від 26.03.2019 строк проведення перевірки відомостей про наявність підстав для притягнення Мельника О.Г. та Носенка А.О. до дисциплінарної відповідальності у дисциплінарному проваджені № 11/2/4-113дс-31дп-19  продовжено на один місяць – до 28 квітня 2019 року.
Відповідно до ст. 45 Закону України «Про прокуратуру» № 1697-VII від 14 жовтня 2014 року (далі – Закон України «Про прокуратуру»), дисциплінарне провадження - це процедура розгляду Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією прокурорів дисциплінарної скарги, в якій містяться відомості про вчинення прокурором дисциплінарного проступку. 
Згідно зі ст. 44 вказаного Закону дисциплінарне провадження здійснюється Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією прокурорів. 
За статтями 46 та 47 Закону України «Про прокуратуру» після відкриття дисциплінарного провадження член Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів проводить перевірку в межах обставин, повідомлених у дисциплінарній скарзі. У разі виявлення під час перевірки інших обставин, що можуть бути підставою для притягнення прокурора до дисциплінарної відповідальності, інформація про це включається у висновок члена Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів за результатами перевірки. Член Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів за результатами перевірки готує висновок, який повинен містити інформацію про наявність чи відсутність дисциплінарного проступку прокурора та виклад обставин, якими це підтверджується. Якщо за результатами перевірки член Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів встановив наявність дисциплінарного проступку, у висновку додатково зазначається характер проступку, його наслідки, відомості про особу прокурора, ступінь його вини, інші обставини, що мають значення для прийняття рішення про накладення дисциплінарного стягнення, а також пропозиція члена Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів щодо конкретного виду дисциплінарного стягнення. Висновок та зібрані у процесі перевірки матеріали передаються на розгляд Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів та мають бути отримані його членами не пізніш як за п’ять днів до засідання, на якому такий висновок розглядатиметься. Розгляд висновку про наявність чи відсутність дисциплінарного проступку прокурора відбувається на засіданні Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів.
Прокурори Мельник О.Г. та Носенко А.О. та адвокат ОСОБА - 2 на засідання Комісії з’явились. 
Заслухавши доповідача – члена Комісії Костенка С.К., пояснення Мельника О.Г. та Носенка А.О., а також заявника ОСОБА - 2,  дослідивши дисциплінарну скаргу та додані до неї матеріали, а також матеріали перевірки, вивчивши висновок про наявність дисциплінарного проступку прокурора та відомості, отримані Комісією під час розгляду висновку про наявність дисциплінарного проступку прокурора, Комісія встановила наступні обставини.
З дисциплінарної скарги адвоката ОСОБА - 2 вбачається, що «в провадженні СВ Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження внесене до ЄРДР за № ___________від 03.08.2018 за ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України, потерпілою у якому є ОСОБА - 3. Дане кримінальне провадження виділене з кримінального провадження № _________. Процесуальним керівником у цьому провадженні є прокурор Новомосковської місцевої прокуратури Мельник О.Г., яким не вчинено жодної дії направленої на проведення досудового розслідування та ефективного захисту порушених прав потерпілої. Навпаки, прокурор Мельник О.Г. умисно не виконує судові рішення, займається умисним приховуванням злочинної діяльності осіб, які вчинили особливо тяжкі кримінальні правопорушення у відношенні потерпілої. Так, під час проведення досудового розслідування кримінального провадження ЄРДР № ____________ 05.01.2018 за погодженням з прокурором Мельником О.Г. було повідомлено про підозру організатора ОСОБА - 4, який вчинив низку злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України.
У подальшому, під час тривалого перебування прокурора Мельника О.Г. на лікарняному, за допомогою прокурора ОСОБА - 5, вказана особа була незаконно звільнена від кримінальної відповідальності.
Для приховування злочинної діяльності ОСОБА – 4, прокурор ОСОБА  - 5 кримінальне провадження внесене до ЄРДР за № ____________ за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України незаконно закрив 13.07.2018 та в той же день, в порушення кримінального процесуального законодавства, без виділення матеріалів досудового розслідування, обвинувальний акт у кримінальному провадженні № ___________ за ознаками ч. 1 ст. 125 КК України, яке не має жодного відношення до потерпілої ОСОБА - 3, направив до Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області, де його було розглянуто, а ухвалене рішення про звільнення ОСОБА - 4 від відповідальності набрало законної сили.
Далі суддя ОСОБА - 6 за скаргою ОСОБА - 4  25.07.18. виніс ухвалу, якою постанову прокурора від 13.07.2018 про закриття кримінального провадження № ___________ скасовано; зобов’язано прокурора винести постанову про закриття кримінального провадження за відсутності події кримінального правопорушення.
Водночас 27.07.2018 суддя ОСОБА - 6, за скаргою потерпілої сторони виніс ухвалу про скасування постанови прокурора ОСОБА - 555 від 13.07.18. про закриття кримінального провадження стосовно ОСОБА - 4, зобов’язав належним чином провести досудове розслідування. 
Так, 03.08.2018 року прокурором ОСОБА - 5, в порушення вимог КПК, без виділення матеріалів кримінального провадження, внесені відомості до ЄРДР за № _____________, а матеріали кримінального провадження  № ___________ просто долучено до кримінального провадження внесеного до ЄРДР за               № ___________ щодо кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України та у подальшому винесено постанову про закриття кримінального провадження.  
22.08.2018 слідчим суддею Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області постановлено ухвалу, якою скасовано незаконну постанову прокурора Новомосковської місцевої прокуратури ОСОБА - 5 від 06.08.2018 року про закриття кримінального провадження. 
30.08.2018 слідчим суддею Новомосковського міськрайонного суду винесено ухвалу, якою заяву адвоката ОСОБА - 2 про відвід прокурора    ОСОБА - 5 задоволено.
11.10.2018 року слідчим суддею Новомосковського міськрайонного суду винесено ухвалу (у справі № ____________, провадження № __________) про роз’яснення судового рішення, а саме ухвали слідчого судді від 27.07.2018 (у справі № ___________, провадження № ___________), якою встановлено: ухвала слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області від 27.07.2018 року (у справі № ________, провадження № ___________) про скасування постанови прокурора ОСОБА - 5 від 13.07.18. про закриття кримінального провадження внесеного до ЄРДР за _№ ____________ від 13 жовтня 2017 року відносно підозрюваного ОСОБА - 4 повинна бути виконана прокурором, який зобов’язаний відновити досудове розслідування відносно підозрюваного ОСОБА - 4 та організувати належним чином проведення досудового розслідування. Після винесення ухвали слідчим суддею Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області від 27.07.2018 року по справі № _________, провадження № ________, якою скасовано постанову прокурора ОСОБА - 5 від 13.07.2018 про закриття кримінального провадження № ____________ ОСОБА - 4 має кримінальний процесуальний статус підозрюваного.
У зв’язку з цим, 17.10.2018 заявник звернуся до прокурора Мельника О.Г. з клопотанням про виконання рішення суду – ухвали слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду від 27.07.2018 (у справі № __________, провадження № __________) з урахуванням ухвали слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду від 11.10.2018 (у справі № __________, провадження № _________) про роз’яснення судового рішення.
Але, замість виконання судового рішення, прокурор Мельник О.Г. виніс постанову від 22.10.2018 про відмову в задоволенні зазначеного клопотання, мотивуючи її тим, що він звернувся до слідчого судді за роз’ясненням вказаного судового рішення. Тобто така постанова не може бути остаточною, а питання повинно бути вирішене після постановлення відповідної ухвали.
Окрім цього, 17.10.2018 він звернувся зі скаргою в порядку ст. 308 КПК до керівника прокуратури Носенка А.О., в якій у т.ч. просив надати прокурору Мельнику О.Г. вказівки щодо виконання зазначеного рішення суду.
Але, замість надання законних вказівок, Носенко А.О. повідомив, що прокурор Мельник О.Г. цілком законно не виконує судові рішення та останнім ініційовано роз’яснення судового рішення.
30.10.18 ухвалою слідчого судді відмовлено в заяві прокурора Мельника О.Г. про роз’яснення судового рішення, оскільки суд вважає ухвалу від 11.10.2018. викладеною ясно та зрозуміло для розуміння, а посилання прокурора щодо того, що кримінальне провадження стосовно ОСОБА - 4 закрито, то воно стосується злочину за ст. 125 КК та ніяк не стосується кримінального провадження щодо потерпілої ОСОБА – 3.
Не дивлячись на це, прокурор Мельник О.Г. продовжує ігнорувати доказову базу, яка значно збільшилась після повідомлення, за погодженням з ним, 05.01.2018 ОСОБА - 4 про підозру у вчиненні злочинів проти потерпілої ОСОБА - 3 та умисно не виконує судові рішення.
В результаті такої бездіяльності він звернувся зі скаргою до слідчого судді та 02.11.2018 постановлено ухвалу, якою скасовано постанову прокурора Мельника О.Г. від 22.10.2018 та зобов’язано останнього здійснити процесуальні дії, які вказані у ухвалі від 11.10.2018, та які він зобов’язаний вчинити у визначений КПК строк. 
Але, замість виконання чергової ухвали, з метою приховування злочинної діяльності ОСОБА - 4, прокурор Мельник О.Г. взагалі не здійснив жодної дії, вказаної в ухвалі від 02.11.18. 
Окрім цього, керівник прокуратури Носенко А.О. своєю бездіяльністю, яка полягає в невиконанні вимог ст. 308 КПК, змусив його тричі звернутись зі скаргами до слідчого судді, а саме: 02.11.2018, 13.12.2018, 27.12.2018 (судова справа № ___________).
Але, Носенко А.О., замість з’явитись у судові засідання, близько десяти разів проігнорував судові виклики. Замість себе постійно присилає в судові засідання прокурора Мельника О.Г., у відношенні якого я подавав скарги в порядку ст. 308 КПК. В результаті слідчі судді були змушені неодноразово відкладати судовий розгляд у зв’язку з неявкою керівника прокуратури    Носенка А.О. та змушені були приймати рішення на підставі наданих прокурором Мельником О.Г. пояснень. А остання скарга від 27.12.18. не розглянута до сьогодні у зв’язку з тим, що в чергове керівник прокуратури Носенко А.О. проігнорував судовий виклик.
Так, керівник прокуратури Носенко А.О., на якого Законом покладено обов’язок наглядати за дотриманням розумних строків підлеглими, не тільки не реагує на порушення з боку підлеглого прокурора Мельника О.Г., а навіть сам умисно затягує судовий розгляд з метою порушення розумних строків та подальшого порушення прав потерпілої ОСОБА – 3.
03.01.2019 він звернувся з клопотанням в порядку ст. 220 КПК до прокурора Мельника О.Г. 
Але прокурор Мельник О.Г. виніс постанову від 04.01.2019 про відмову в задоволенні клопотання від 03.01.2019. 
09.01.2019 він звернувся до керівника прокуратури Носенка А.О. зі скаргою в порядку ст. 308 КПК, в якій просив у т.ч. надати прокурору   Мельнику О.Г., який умисно порушує розумні строки, обов’язкові для виконання письмові вказівки щодо строків вчинення процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень, направлених на виконання судових рішень щодо відновлення статусу підозрюваного – повідомлення про підозру ОСОБА – 4.
Але, керівник прокуратури Носенко А.О. ігнорує зазначену скаргу.
Таким чином, прокурору Мельнику О.Г. та керівнику прокуратури Носенку А.О. є цілком зрозумілим, яким чином потрібно було виконати явно незаконну ухвалу слідчого судді від 25.07.2018, в якій слідчий суддя вийшов за межі своєї компетенції зобов’язавши прокурора закрити кримінальне провадження з підстав відсутності події у кримінальному провадженні, про яке мова не йдеться, але вказаним особам незрозуміло, яким чином повинно бути відновлене досудове розслідування відносно підозрюваного  ОСОБА – 4.
Тобто, керівник прокуратури Носенко А.О., разом з підлеглим йому прокурором Мельником О.Г., приховують злочинну діяльність ОСОБА – 4, який незаконно заволодів та продовжує безкарно користуватись нерухомим майном потерпілої ОСОБА - 3 – займаються легалізацією рейдерської діяльності.
Вказане свідчить про незаконний вплив керівника Новомосковської місцевої прокуратури Носенко А.О. на прокурора цієї ж прокуратури Мельника О.Г.» 
В ході проведеної членом Комісії Костенком С.К. перевірки отримані пояснення від прокурорів щодо яких здійснювалось дисциплінарне провадження, а також додаткові данні від скаржника. 
Прокурор Мельник О.Г надав письмові пояснення, у яких повідомив, що у провадженні СВ Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувало кримінальне провадження №12017040350003330 від 13.10.2017 за підозрою ОСОБА - 4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, ч. 2 ст.15, ч. 4 ст. 190 КК України, ч. 4 ст. 358 КК України. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснювалося групою прокурорів Новомосковської місцевої прокуратури у складі: Мельника О.Г. (старший групи), ОСОБА - 5 та ОСОБА – 7. 
05.01.2018 у вказаному кримінальному провадженні слідчим поліції Міщенко А.В. за погодженням з ним, як процесуальним керівником у вказаному кримінальному провадженні, повідомлено про підозру ОСОБА - 4, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, ч. 2 ст.15, ч. 4 ст. 190 КК України, ч. 4 ст. 358 КК України. 23.03.2018 він пішов на довготривалий лікарняний (перелом ноги зі зміщенням кістки). 14.08.2018 закінчивши лікування йому стало відомо, що за результатами проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні стосовно ОСОБА - 4 13.07.2018 процесуальним керівником ОСОБА - 5 прийнято рішення про закриття кримінального провадження. Обвинувальний акт у вказаному кримінальному провадженні 13.07.2018 відносно ОСОБА - 4 за ч. 1 ст. 125 КК України направлено до Новомосковського міськрайонного суду для розгляду по суті. 19.07.2018 обвинувальний акт у вказаному кримінальному провадженні щодо ОСОБА - 4 судом розглянуто та ухвалено рішення, яке ніким не оскаржувалося та наразі набрало законної сили. 
30.07.2018 на адресу Новомосковської місцевої прокуратури з Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області надійшла ухвала слідчого судді ОСОБА - 6 у кримінальному провадженні № __________ (справа № ______, провадження № _________) та ухвала цього ж слідчого судді від 27.07.2018 (справа № __________, провадження № __________) у цьому ж кримінальному провадженні. З метою виконання зазначених ухвал слідчого судді, 03.08.2018 Новомосковською місцевою прокуратурою внесені відповідні відомості до ЄРДР за №_________ за ч. 4        ст. 190 КК України, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України, ч. 4 ст. 358 КК України та долучено до матеріалів вказаного кримінального провадження матеріали кримінального провадження № _____________ від 13.07.2017 щодо кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України, ч. 4 ст. 358 КК України.
Разом з тим, на виконання ухвали слідчого судді від 25.07.2018 (справа № _________, провадження № _____________) в частині зобов’язання прокурора винести постанову про закриття кримінального провадження за відсутності події кримінального правопорушення, 06.08.2018 прокурором Новомосковської місцевої прокуратури Тузом І.І. винесено постанову про закриття кримінального провадження № ___________ від 03.08.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України, ч. 4 ст. 358 КК України на підставі п. 1 ч. 1 ст. 284 КК України.
17.10.2018 року до нього, як процесуального керівника, звернувся з клопотанням адвокат ОСОБА - 2 щодо виконання ухвали слідчого судді від 27.07.2018 (справа №__________, провадження № ___________) та ухвалу суду від 11.10.2018 щодо скасування постанови про закриття у кримінальному провадженні №_____________ від 13.10.2017 відносно підозрюваного за ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України ОСОБА – 4. Але зі змісту вказаних ухвал не зрозуміло яким чином виконати вказані ухвали так, як суд не врахував особливостей функціоналу ЄРДР та неможливість вчиняти будь-які дії у кримінальному провадженні, що вже розглянуто судом                                           (№____________), оскільки в системі ЄРДР вищевказане кримінальне провадження відображається, як «розглянуте судом», а функції скасування розглянутого судом провадження системою ЄРДР не передбачено.
Також, судом не взято до уваги, що здійснення будь-яких слідчих дій та прийняття процесуальних рішень у кримінальному провадженні згідно норм КПК, за відсутності внесення відповідних відомостей у ЄРДР суворо заборонено.
25.10.2018 з метою роз’яснення рішень ним відповідно ч. 1  ст. 380 КПК України «якщо судове рішення є незрозумілим, суд, який його ухвалив, за заявою учасника судового провадження чи органу виконання судового рішення ухвалою роз'яснює, не змінюючи при цьому його зміст» вжиті заходи щодо роз’яснення рішень суду щоб запобігти порушенню кримінального процесуального законодавства.
Але, під час розгляду 30.10.2018 слідчим суддею вищевказаної заяви, адвокат ОСОБА - 2 заперечував у роз’ясненні вказаного рішення мотивуючи тим, що процесуальному керівнику все «зрозуміло», не зважаючи на обґрунтування заяви про роз’яснення. В діях ОСОБА - 2 вбачається перешкоджання та не зацікавленість в прийнятті законного та обґрунтованого рішення прокурором, а також у виконанні ухвал суду.
Також повідомив, що 02.11.2018 року ухвалою слідчого судді скасовано його постанову щодо відмови в задоволенні клопотання, а саме повідомити про підозру ОСОБА - 4. за ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК. 05.11.2018 ним винесено постанову з докладним роз’ясненням відмови у задоволенні клопотання адвоката ОСОБА - 2, а саме «згідно положень ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК. Також відповідно до ст. 91 КПК України доказування в кримінальному провадження полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Такий обов’язок покладено на слідчого органів внутрішніх справ». Також роз’яснено ст. 276 КПК України, відповідно до якої «повідомлення про підозру здійснюється за наявності достатніх доказів для підозри особи у вчиненні кримінального правопорушення». Вказана постанова на час надання пояснень  не оскаржена.
23.01.2019 року у кримінальному провадженні № __________ за ознаками ч. 4 ст. 190 КК України, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України, ч. 4 ст. 358 КК України змінено підслідність та доручено досудове розслідування Павлоградському ВП ГУНП України в області. 
Окремо звернув увагу, що в Новомосковському міськрайонному суді на розгляді знаходиться кримінальне провадження внесене в ЄРДР за                              № ___________ (справа № __________), матеріали якого також, як і кримінальне провадження № ______________, виділені з основного кримінального провадження №_____________.  
На його думку, вказане посилання судом на кримінальне провадження, яке перебуває на розгляді в суді та у якому судом не прийнято кінцевого рішення, що набрало законної сили є неприпустимим, оскільки порушує зміст положення про презумпцію невинуватості. Ст. 62 Конституції України, ч. 2 ст. 2 КК України та ч. 1 ст. 17 КПК України чітко визначено, що особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.     
Також повідомив, що 28.01.2019 рішеннями Комісії за № 69дс-19, 05.02.2019 за № 98дс-19, 13.02.2019 за  № 175дс-19 за скаргами адвоката ОСОБА - 2 з аналогічних підстав, які вказані у скарзі від 28.01.2019, відмовлено у відкритті дисциплінарних проваджень.
Підсумовуючи вищевикладене, вважає, що ним не допущено порушень вимог кримінального процесуального законодавства при здійсненні нагляду за досудовим розслідуванням у вказаних кримінальних провадженнях, за вчинення яких передбачено притягнення до будь-якого з видів дисциплінарної відповідальності, а доводи на які у своїй скарзі посилається скаржник є необґрунтованими, а також вказують на тиск, на прокурора з метою прийняття вигідного для адвоката ОСОБА - 2 рішення незважаючи на наявні у кримінальному провадженні  фактичні дані.
Також повідомив, що жодних незаконних вказівок від керівника Новомосковської місцевої прокуратури Носенка А.О. йому не надходило.
Керівник Новомосковської місцевої прокуратури Носенко А.О. надав письмові пояснення, у яких повідомив, що скарга адвоката стосується кримінального провадження № ____________ (____________), а саме обставин, після прийняття 13.07.2018 та 06.08.2018 рішень про закриття кримінального провадження прокурором ОСОБА - 5 відносно ОСОБА 4, а також вчинення дій на виконання ухвал слідчого судді від 25.07.2018 та 27.07.2018. 
Ухвалою слідчого судді від 25.07.2018 (за скаргою адвоката ОСОБА - 4) причиною скасування постанови від 13.07.2018 про закриття кримінального провадження судом визначено невірну підставу для закриття кримінального провадження, на яку посилався прокурор під час прийняття відповідного рішення. 
Ухвалою слідчого судді від 27.07.2018 ( за скаргою адвоката ОСОБА - 3 – ОСОБА – 2) після цитування змісту скарги ОСОБА - 2, суд висловлює позицію щодо неповноти перевірки доказів на які посилався представник потерпілої з точки зору їх належності та допустимості, а також судом ставиться під сумнів сам факт вчинення злочину. Даними рішенням суду постанову про закриття кримінального провадження скасовано, а в іншій частині скаржнику відмовлено.
За наявності ухвал Новомосковського міськрайонного суду від 25.07.2018 та 27.07.2018, враховуючи, що кримінальне провадження №__________________на час винесення ухвал розглянуто судом,   процесуальним керівником ОСОБА - 5 03.08.2018 прийнято рішення про реєстрацію кримінального провадження №__________ на виконання ухвал суду від 25.07.2018 та 27.07.2018, у якому 06.08.2018 прийнято рішення про його закриття.
Обставини щодо прийняття рішення про закриття кримінального провадження №____________, реєстрації кримінального провадження №____________, а також надання відповіді Гудименку В.Г. 6 серпня 2018 року були предметом розгляду Комісією у дисциплінарному провадженні  №___________ за скаргою адвоката ОСОБА - 8 в інтересах               ОСОБА - 3 відносно керівника прокуратури Носенка А.О. та прокурора прокуратури ОСОБА – 5.
17.10.2018 адвокатом у кримінальному провадженні №__________ подано клопотання процесуальному керівнику Мельнику О.Г. у порядку ст.220 КПК України, у якому ставиться питання про необхідність повідомлення ОСОБА - 4 про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України. 
В обґрунтування клопотання адвокат посилається, зокрема, на ухвалу слідчого судді від 11.10.2018 про роз’яснення рішення суду від 27.07.2018 про скасування постанови прокурора ОСОБА - 5 від 13.07.2018 про закриття кримінального провадження №___________ відносно ОСОБА - 4 в частині вчинення злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч .4 ст. 358 КК України, тобто адвокат посилався на ухвалу про роз’яснення рішення суду у іншому кримінальному провадженні. 
Частиною 3 ст.276 КПК України визначено, що повідомлення про підозру у кримінальному провадженні здійснюється за наявності достатніх підстав.
Статтею 94 КПК України визначено, що слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв’язку для прийняття відповідного процесуального рішення.
За результатами розгляду клопотання 22.10.2018 прокурором        Мельником О.Г прийнято рішення про відмову у задоволенні клопотання, зокрема, з підстав протиріччя поставлених питань ст.ст. 94, 276 КПК України. 
 25.10.2018 процесуальний керівник звернувся до слідчого судді із заявою про роз’яснення ухвали від 11.10.2018 в тій частині, яким саме чином, на думку суду, підлягає виконанню відновлення процесуального статусу ОСОБА – 4.
 30.10.2018 ухвалою суду відмовлено процесуальному керівнику у роз’ясненні ухвали. Адвокат ОСОБА - 2, у свою чергу, у судовому засіданні проти задоволення заяви  прокурора заперечував.    
 02.11.2018 ухвалою слідчого судді скасовано постанову процесуального керівника від 22.10.2018 про відмову у задоволенні клопотання адвоката від 17.10.2018, а скаргу адвоката задоволено частково.
Так, судом не враховано особливості функціоналу ЄРДР та неможливість вчиняти будь-які дії у кримінальному провадженні, що розглянуто судом (№____________), а також необхідності виконання ухвали слідчого судді  від 25.07.2018 та 27.07.2018 про скасування постанови про закриття провадження від 13.07.2018. Судом також не взято до уваги, що функціоналом ЄРДР, крім функції повідомлення про підозру особі, не передбачено таких дій як «повернення підозри», «відновлення підозри», повідомлення про підозру за таких умов повинно здійснюватись уповноваженою особою виключно із додержанням норм ст. ст. 94, 276 КПК України. 
Повідомлення про підозру за інших випадків буде свідченням порушення незалежності прокурора, закріпленого ст. 36 КПК України. Крім того обов’язок здійснення досудового розслідування КПК покладено на слідчого, а пунктом 6 ч. 2 ст. 40 КПК слідчого уповноважено повідомляти, за погодженням із прокурором, особі про підозру. 
05.11.2018 процесуальним керівником повторно прийнято рішення про відмову у задоволенні клопотання адвоката від 17.10.2018, яке сторонами провадження не оскаржувалось. 
Також, 17.10.2018 адвокатом йому, як керівнику прокуратури подано клопотання у порядку ст. 308 КПК України, у якому адвокатом, окрім інших питань, які не є предметом розгляду скарг у порядку ст. 308 КПК України ставиться питання про зобов’язання з його боку процесуального керівника       Мельника О.Г. повідомити про підозру ОСОБА - 4 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК.    
За результатами розгляду скарги у порядку ст. 308 КПК України 22.10.2018 на виконання пункту 2 ст. 308 КПК України ним процесуальному керівнику надано вказівки. 
Щодо інших питань, що ставились у поданій скарзі та які не відносяться до переліку питань, які можуть бути оскаржені стороною кримінального провадження в порядку ст. 308 КПК України, зокрема, щодо призначення та проведення службової перевірки відносно прокурора Новомосковської місцевої прокуратури ОСОБА - 5 заявнику надано відповідне роз’яснення з даного питання. Про прийняте за результатами розгляду скарги рішення про надання вказівок в порядку ст. 308 КПК України та надання роз’яснення з інших питань, що ставились у скарзі представнику потерпілої у кримінальному провадженні адвокату ОСОБА - 2 надано мотивовану відповідь від 22.10.2018 керівником прокуратури, про що ОСОБА - 2 повідомлено у встановленому порядку. 
Не зважаючи на те що, адвокат ОСОБА - 2 був обізнаний про результат розгляду його скарги у порядку ст. 308 КПК України, зловживаючи своїм процесуальним правом, 02.11.2018, 13.12.2018 та 27.12.2018 останній звертався до слідчого судді із вимогою визнати бездіяльність Носенка А.О., у зв’язку із порушенням вимог КПК під час розгляду його скарги від 17.10.2018.
Під час розгляду вказаних скарг судом ним не допущено порушень закону, натомість, надано відповідні пояснення суду по суті скарги та доручено приймати участь під час розгляду скарги відповідному прокурору прокуратури. Вказані матеріали містяться у відповідних судових провадженнях.
За результатами розгляду скарг адвоката ОСОБА - 3 слідчим суддею Новомосковського районного суду  11.12.2018 та 20.12.2018 прийнято відповідні рішення про відмову у задоволенні скарг, а у скарзі від 27.12.2018 провадження закрито. Слід зауважити, що на момент звернення до Комісії із скаргою від 28.01.2019 адвокату ОСОБА - 2 вже було достеменно відомо про результати розгляду судом його скарг від 02.11.2018 та 13.12.2018 про визнання бездіяльності керівника прокуратури, а саме прийняття відповідних рішень про відмову у задоволенні скарг 11.12.2018 та 20.12.2018 відповідно, що свідчить про намагання адвоката ОСОБА - 2 ввести в оману Комісію. 
Щодо доводів скарги про ігнорування звернення адвоката ОСОБА - 2 від 09.01.2019 зазначає, що розгляд даної скарги, як прокурором вищого рівня відносно прокурора місцевої прокуратури у відповідності до ст. 17 Закону України «Про прокуратуру» був доручений заступнику керівника місцевої прокуратури ОСОБА - 8.   
За результатами розгляду, скаргу задоволено, надано відповідні вказівки процесуальному керівнику у порядку ст. 308 КПК України, а адвокату вмотивовану відповідь 11.01.2019 за підписом заступника керівника місцевої прокуратури ОСОБА – 8.
З урахуванням викладеного, вважає скаргу адвоката ОСОБА - 2 невмотивованою та такою, що містить викривлені та неправдиві відомості, яка має на меті здійснення тиску на посадових осіб органів прокуратури та фактично зводиться до примусу уповноважених осіб повідомити про підозру особі у супереч вимогам, передбачених ст. ст. 94, 276 КПК України.
01.08.2018 представником ОСОБА - 3 – адвокатом ОСОБА - 8 до Генеральної прокуратури України подано заяву (повідомлення) про недоброчестність прокурора Новомосковської місцевої  прокуратури ОСОБА - 5, керівника місцевої прокуратури Носенка А.О. та керівництва прокуратури Дніпропетровської області у кримінальному провадженні №_________ (___________).
04.09.2018 представником ОСОБА – 3 – адвокатом ОСОБА - 8. до Комісії подано дисциплінарну скаргу (№11/2/4-1493дс-258дп-18) відносно прокурора ОСОБА - 5 та керівника прокуратури Носенка А.О у вищевказаних кримінальних провадженнях. 
На його переконання, вказані дії мали на меті здійснення тиску на посадових осіб органів прокуратури у зв’язку із незгодою із рішенням про закриття кримінального провадження.
Його позиція знайшла своє підтвердження  04.10.2018.
У цей день до приміщення місцевої прокуратури прибув представник ОСОБА - 4 – адвокат ОСОБА - 2 та повідомив, що у разі сприяння  ним (Носенко А.О,) повідомленню ОСОБА - 4 про підозру у провадженні №____________ його «довірителями» буде вжито заходів на відмову адвокатом ОСОБА - 8 від поданої 04.09.2018 дисциплінарної скарги. У свою чергу, ним роз’яснено адвокату ОСОБА - 2 підстави повідомлення про підозру згідно чинного КПК України та запропоновано, за наявності сумнівів у неупередженості працівників місцевої прокуратури, поставити питання перед прокуратурою вищого рівня щодо зміни територіальної підслідності, однак за час перебування кримінального провадження у провадженні СВ Новомосковського ВП представниками ОСОБА - 3 адвокатами  ОСОБА - 2 та ОСОБА - 8 таке питання не ініціювалось.
11.01.2019 ним перед прокуратурою області ініційовано питання щодо зміни територіальної підслідності у кримінальному провадженні №__________ задля недопущення спекуляцій ОСОБА - 2 щодо упередженості працівників прокуратури та мого незаконного тиску на слідчих та прокурорів. За результатами розгляду вказаного листа прокуратурою області 23.01.2019 змінено територіальну підслідність у кримінальному провадженні №____________.     
 Вважає, що доводи скарги не знайшли свого об’єктивного підтвердження, скарга має викривлені та неправдиві відомості, а у переважній більшості містять необґрунтовані звинувачення та припущення. 
Описова частина скарги містить посилання на прийняття уповноваженими особами органів прокуратури та суду рішень у межах своєї компетенції, однак, у резолютивній частині скарги скаржник робить висновок, що прийняття таких рішень свідчить про тиск на процесуального керівника із боку керівника прокуратури. Таке твердження є нелогічним, суперечить матеріалам кримінального провадження та матеріалам самої дисциплінарної скарги, а по суті є необґрунтованим звинуваченням.
На підставі викладеного, вважає, що в його діях та діях процесуального керівника відсутній склад дисциплінарного проступку.
Адвокат ОСОБА - 2 надав пояснення в яких підтримав зазначені у скарзі доводи. Додав, що 31.01.2019 постановою Верховного Суду касаційну скаргу адвоката ОСОБА - 2, діючого в інтересах потерпілої ОСОБА -3, задоволено частково. Ухвалу Апеляційного суду Дніпропетровської області від 10.08.2018 про відмову у відкритті провадження на скаргу на незаконну ухвалу слідчого судді ОСОБА - 6 від 25.07.18. на яку посилаються керівник прокуратури Носенко А.О.  та прокурор Мельник О.Г. скасовано і призначено новий розгляд в суді апеляційної інстанції. 01.03.2019 ухвалою Дніпровського апеляційного суду скасовано зазначену ухвалу слідчого судді від 25.07.2018, тобто на даний час відсутній незаконний аргумент вказаних осіб.
В ході засідання Комісії прокурори Мельник О.Г., Носенко А.О. та адвокат ОСОБА - 2 надали пояснення, аналогічні тим, які вони надавали в ході перевірки дисциплінарної скарги. 
Комісією встановлені такі обставини дисциплінарного провадження. 
13.10.2017 слідчим відділом Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області внесено відомості до ЄРДР та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №___________ за ч. 4 ст. 190 КК України за фактом заволодіння шляхом обману квартирою № 20 будинку № 15 по вул. Архітектора Дольніка (колишня назва Шаумяна) у 
м. Дніпро чим завдали збитки потерпілій ОСОБА - 3 на суму 19 910 468 (дев'ятнадцять мільйонів дев’ятсот десять тисяч чотириста шістдесят вісім) гривень.
Також 05.01.2018 слідчим відділом Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області внесено відомості до ЄРДР та розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях № __________та № ___________ від 05.01.2018 за ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України та  ч. 4 ст. 358 КК України відповідно за фактом використання в березні 2015 року ОСОБА - 4 завідомо підробленого документу та за фактом замаху на заволодіння шляхом обману ОСОБА - 4 за попередньою змовою групою осіб, майна ОСОБА – 3.
Окрім того, 06.06.2018 слідчим відділом Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області за заявою ОСОБА - 10 внесено відповідні відомості до ЄРДР та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №________за ч. 1 ст. 125 КК України за фактом спричинення тілесних ушкоджень заявнику.
Вказані провадження 09.01.2018 та 12.07.2018 відповідно об’єднано в одне кримінальне провадження за №____________. Це провадження було приєднано до провадження № ____________.
Слідчим СВ Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА - 11 за погодженням з процесуальним керівником у вказаному кримінальному провадженні, прокурором Новомосковської місцевої прокуратури Мельником О.Г. 05.01.2018 повідомлено про підозру ОСОБА - 4, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України, ч. 4 ст. 358 КК України.
Вказане повідомлення про підозру обґрунтовувалося наступними письмовими доказами: свідченнями ОСОБА - 11, протоколом впізнання за фотознімками згідно з яким ОСОБА – 11 вказав на фото ОСОБА - 4 та пояснив, що саме цю особу він бачив біля реєстраційної служби у 
м. Новомосковську Дніпропетровської області, свідченнями ОСОБА - 12, протоколом впізнання за фотознімками згідно з яким ОСОБА - 12 вказав на фото ОСОБА - 4 та пояснив, що саме ця особа назвалася йому Анатолієм та передала довіреність для отримання документів, свідченнями потерпілої ОСОБА – 3. 
Разом з тим, вже після повідомлення про підозру ОСОБА - 4, в ході досудового розслідування встановлені наступні обставини.
Повторно допитаний в якості свідка ОСОБА - 4, 05.02.2018, тобто через місяць після повідомлення про підозру ОСОБА - 4, повністю змінив свої покази на протилежні, щодо попередніх показів.
Так, ОСОБА - 11 показав, що він є обвинуваченим у кримінальному провадженні, в якому представником потерпілої сторони є адвокат 
ОСОБА – 2, який до нього та до ОСОБА - 12 звернувся із пропозицією про врегулювання справи та обіцяв відмовитися від цивільного позову, заявленого в рамках вказаного кримінального провадження та сприяти тому, щоб призначене судом покарання не було пов’язане із реальним позбавленням волі за умови того, що ОСОБА - 11 та ОСОБА - 12 дадуть неправдиві свідчення у кримінальному провадженні відносно ОСОБА - 4, 26.07.2017                    ОСОБА - 11, як і обіцяв адвокату ОСОБА - 2, надав неправдиві свідчення прокурору щодо осіб на ім’я Кирило та Олександр та провів їх впізнання за фотознімками
Крім того, повторно допитаний ОСОБА - 12 дав покази, аналогічні зміненим показам свідка ОСОБА – 11. 
Допитаний підозрюваний ОСОБА - 4 показав, що він категорично заперечує обставини, які викладені у повідомленні йому про підозру. Жодних незаконних дій з нерухомістю, яка зазначена у повідомленні про підозру він не вчиняв. 
Під час проведення одночасного допиту між підозрюваним           ОСОБА - 4 та свідком ОСОБА - 11., ОСОБА - 4 повідомив, що свідка ОСОБА - 12 він бачить вперше та ніколи з ним раніше за жодних обставин не зустрічався. Свідок ОСОБА - 12 також пояснив, що не знайомий із підозрюваним ОСОБА - 4 та ніколи із ним не зустрічався. Однак наголосив на тому, що схожу на ОСОБА - 4 особу він бачив лише тоді, коли перед проведенням слідчих дій із впізнання осіб за фотознімками, адвокат ОСОБА - 2 показав йому відповідне фото на своєму мобільному телефоні. 
Допитані в ході досудового розслідування, за клопотанням представника потерпілої, свідки ОСОБА - 13. та ОСОБА - 14 не підтвердили причетність саме ОСОБА - 4 до незаконних дій з об’єктами нерухомості.
Згідно з отриманою в порядку тимчасового доступу інформації, телефонні номери, якими користувався ОСОБА - 4 у квітні - липні 2015 року не мали з’єднання 09.07.2015, 21.04.2015 та 22.04.2015  на території м. Новомосковськ у робочі часи реєстраційної служби Новомосковського міськрайонного управління юстиції Дніпропетровської області. Вказана інформація також спростовувала надані в ході досудового розслідування показання свідка ОСОБА - 11 від 26.07.2017 та 13.02.2018.
Відповідно до ч. 4 ст. 17 КПК України, усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на користь особи.     
На підставі викладеного, 13.07.2018 прокурором Новомосковської місцевої прокуратури винесено постанову про закриття вказаного кримінального провадження відносно ОСОБА - 4 за ч. 4 ст. 190 КК України, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України, ч. 4 ст. 358 КК України у звʼязку із тим, що не встановлені достатні докази для доведення винуватості останнього в суді та вичерпані можливості їх отримати, тобто на підставі п. 3 ч. 1 ст. 284 КК України.
Того ж дня слідчим СВ Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області винесено постанову про закриття кримінального провадження № __________ за ч. 4 ст. 190 КК України, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 
КК України, ч. 4 ст. 358 КК України, у зв’язку із тим, що встановлена відсутність в діянні складу кримінального правопорушення.
За результатами прийнятих рішень, відповідні відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Разом з тим, у той же день, тобто 13.07.2018 обвинувальний акт у кримінальному провадженні № ____________ від 13.10.2017 за 
ч.1 ст. 125 КК України відносно ОСОБА - 4 направлено до Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області для розгляду по суті.
Обвинувальний акт у кримінальному провадженні № ___________ від 13.10.2017 за ч. 1 ст. 125 КК України відносно ОСОБА - 4 19.07.2018 розглянуто судом та ухвалено рішення, яке на даний час набрало законної сили.
Однак, 30.07.2018 на адресу Новомосковської місцевої прокуратури з Новомосковського міськрайонного суду надійшла ухвала слідчого судді у кримінальному провадженні № __________ за ч. 4 ст. 190 КК України, ч. 2 ст.15, ч. 4 ст. 190 КК України, ч. 4 ст. 358 КК України від 25.07.2018 (справа № ______, провадження № _________) та ухвала слідчого судді у кримінальному провадженні № __________ від 13.10.2017 за 
ч. 4 ст. 190 КК України, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України, ч. 4 ст. 358 КК України від 27.07.2018 (справа № ______, провадження 
№ __________).
Із змісту першої ухвали слідчого судді від 25.07.2018 
(справа № _________, провадження № ________) встановлено, що до суду звернулася як заявник, адвокат ОСОБА - 15 в інтересах ОСОБА – 4 із скаргою на постанову прокурора Новомосковської місцевої прокуратури від 13.07.2018 про закриття кримінального провадження відносно ОСОБА – 4.  На думку ОСОБА - 15 кримінальне провадження мало б бути закрито на підставі п. 1 ч. 1 ст. 284 КПК України, тобто за відсутності події кримінального правопорушення. 
За результатами розгляду вказаної скарги адвоката ОСОБА - 15 слідчий суддя постановив скаргу останньої задовольнити та скасувати постанову прокурора Новомосковської місцевої прокуратури від 13.07.2018 про закриття кримінального провадження № _________ від 13.10.2017. Крім того, вказаним рішення суду прокурора Новомосковської місцевої прокуратури зобов’язано винести постанову про закриття кримінального провадження № _________ від 13.10.2017 за підозрою ОСОБА - 4 за ч. 4 ст. 190 КК України, ч. 2 ст.15, ч. 4 ст. 190 КК України, ч. 4  ст. 358 КК України за відсутністю події кримінального правопорушення.
Із змісту другої ухвали слідчого судді від 27.07.2018 
(справа № ________, провадження № __________) встановлено, що до суду звернувся як заявник, адвокат ОСОБА - 2 в інтересах потерпілої ОСОБА – 3 із скаргою про скасування постанови щодо закриття кримінального провадження відносно ОСОБА - 4, яку 13.07.2018 винесено прокурором Новомосковської місцевої прокуратури. На думку адвоката ОСОБА - 2, кримінальне провадження закрито незаконно, а постанова прокурора підлягає скасуванню, так як в ході досудового розслідування не виконано всіх необхідних дій, які потрібно було провести.
За результатами розгляду скарги адвоката ОСОБА – 2, слідчий суддя постановив задовольнити останню частково та скасувати постанову прокурора Новомосковської місцевої прокуратури від 13.07.2018 про закриття кримінального провадження № ___________ від 13.10.2017.
З урахуванням викладеного, з метою виконання зазначених ухвал слідчого судді, 03.08.2018 Новомосковською місцевою прокуратурою внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № __________ за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, ч. 2 ст.15, ч. 4 ст. 190 КК України, ч. 4 ст. 358 КК України та долучено до матеріалів вказаного кримінального провадження матеріали кримінального провадження № __________ від 13.07.2017 щодо кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України, ч. 4 ст. 358 КК України.
Разом з тим, на виконання ухвали слідчого судді від 25.07.2018 
(справа № _________, провадження № ___________) 06.08.2018 прокурором Новомосковської місцевої прокуратури винесено постанову про закриття кримінального провадження №____________ від 03.08.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, ч. 2 ст.15, ч. 4 ст. 190 КК України, ч. 4 ст. 358 КК України на підставі п. 1 ч. 1 ст. 284 КК України.
22.08.2018 за скаргою адвоката ОСОБА - 2 представника потерпілої ОСОБА – 4 слідчим суддею Новомосковського міськрайонного суду постанову про закриття кримінального провадження № _____________ від 03.08.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст.15, ч. 4 ст. 190 КК, ч. 4 ст. 358 КК України скасовано.
Заступником прокурора Дніпропетровської області 23.01.2019 здійснення подальшого досудового розслідування у кримінальному провадженні доручено Павлоградському ВП ГУНП в Дніпропетровській області.
На даний час досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.
Рішенням Комісії № 44дп-18 від 13.02.2019 накладено на прокурора Новомосковської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА – 5 дисциплінарне стягнення та закрито дисциплінарного провадження щодо керівника Новомосковської місцевої прокуратури цієї області Носенка А.О.
Вивченням вказаного рішення встановлено, що воно винесено у дисциплінарному провадженні № 11/2/4-1493дс-258дп-18, яке відкрито за скаргою про вчинення дисциплінарного проступку керівником Новомосковської місцевої прокуратури Дніпропетровської області Носенком А.О. та прокурором цієї ж прокуратури ОСОБА - 5 за аналогічних обставин, про які йдеться у скарзі адвоката ОСОБА - 2, за якою здійснюється це дисциплінарне провадження. Зазначено, що Комісією з аналізу змісту доводів дисциплінарної скарги вбачається, що вони фактично зводяться до порушення розумних строків та неефективності досудового розслідування кримінального провадження, незгоди із процесуальними рішеннями прокурора ОСОБА - 2, які скасовані судом. Однак вивчення відповідних рішень, якими скасовано процесуальні рішення прокурора не дає підстав для висновку про наявність факту винного порушення прокурором норм права чи його неналежного ставлення до службових обов’язків. Комісія вважає, що незгода учасників процесу із процесуальними рішеннями прокурора та їх скасування не може автоматично мати наслідком їх дисциплінарну відповідальність. 
З приводу доводів скаржника щодо неналежного контролю з боку керівника Новомосковської місцевої прокуратури за роботою підлеглого прокурора ОСОБА - 5 Комісією зазначено таке: «дійсно, керівник несе відповідальність за роботу підпорядкованих йому працівників. Проте частиною першою статті 36 КПК України передбачено, що прокурор, здійснюючи свої повноваження відповідно до вимог цього Кодексу, є самостійним у своїй процесуальній діяльності, втручання в яку осіб, що не мають на те законних повноважень, забороняється. Так, чинне законодавство надає прокурору повноваження, у здійсненні яких він є самостійним і відповідно несе відповідальність за вчинені дії. Не беруться до уваги доводи скарги щодо фальсифікації Носенком А.О. матеріалів кримінального провадження, розголошення прокурорами стороні захисту підозрюваного відомостей досудового розслідування, приховування підозри ОСОБА - 4 та надання керівником місцевої прокуратури усних вказівок прокурору ОСОБА - 5 щодо непроведення досудового розслідування кримінального провадження, оскільки вказане не підтверджено документально». 
Отже, Комісією питання про відсутність підстав для притягнення прокурора Носенка А.О. до дисциплінарної відповідальності вже вирішено. Вивченням дисциплінарної скарги та в ході її перевірки інші доводи скаржника ОСОБА - 2 щодо вчинення вказаним прокурором дисциплінарних проступків також не знайшли свого підтвердження, оскільки ґрунтуються на незгоді з процесуальними рішеннями, діями та бездіяльністю прокурора, за результатами оскарження яких згідно КПК України не вбачається порушення прокурором закону та прав осіб, які можуть свідчити про вчинення ним дисциплінарного проступку. 
В той же час, з постанови про доручення здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення іншому органу досудового розслідування від 23.01.2019, яку винесено заступником прокурора Дніпропетровської області ОСОБА - 16 у кримінальному провадженні                № ___________ вбачається, що вивченням матеріалів кримінального провадження встановлено, що досудове розслідування проводиться неефективно, дотепер не виконано всіх слідчих (розшукових) дій, необхідних для всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування. Слідчим і процесуальним керівником під час досудового розслідування не забезпечено виконання вимог ст.ст. 9, 91-93 КПК України щодо встановлення обставин, які підлягають доказуванню. 
Отже, процесуальним рішенням, прийнятим згідно КПК України, встановлено порушення прокурором Мельником О.Г. вимог закону. 
Керівником місцевої прокуратури Носенком А.О. 22.10.2018 розглянуто скаргу адвоката ОСОБА - 2 щодо недотримання розумних строків у кримінальному провадженні  № _____________. За результатами розгляду скаргу задоволено та з метою активізації досудового слідства прокурору Мельнику О.Г. керівником прокуратури 22.10.2018 в порядку ст. 308 КПК України надані вказівки. Тільки після отримання цих вказівок прокурором Мельником О.Г. застосовані свої повноваження згідно статті 36 КПК України та слідчому надані вказівки, ідентичні тим які він отримав від керівника. 
В зв’язку з тим, що досудове розслідування продовжувало здійснюватися на  неналежному рівні та з боку прокурора – процесуального керівника не вживались будь-які заходи для забезпечення розумних строків розслідування та виконання раніше наданих вказівок, 09.01.2019 адвокатом ОСОБА - 2 знов була подана скарга керівнику Новомосковської місцевої прокуратури в порядку ст. 308 КПК України, яким її розгляд згідно ст. 17 Закону України «Про прокуратуру» був доручений заступнику керівника тієї ж прокуратури –ОСОБА – 17. За результатами розгляду повторна скарга 11.01.2019 задоволена та прокурору Мельнику О.Г. знов надані вказівки в порядку ст. 308 КПК України, які в основному аналогічні тим, які давались 22.10.2018 та які не були виконані. Прокурор Мельник О.Г., в свою чергу, 11.01.2019 продублював ці вказівки слідчому в порядку ст. 36 КПК України. 
Отже, прокурором Мельником О.Г. не виконаний його службовий обов’язок, передбачений ст. 28 КПК України, за якою проведення досудового розслідування у розумні строки забезпечує прокурор.  
В подальшому, в тому числі через протиправну бездіяльність прокурора Мельника О.Г., надходження з цього приводу обґрунтованих скарг адвоката ОСОБА - 2, 23.01.2019 прокуратурою області досудове розслідування кримінального провадження № ___________ було доручено іншому органу досудового розслідування. 
З урахуванням викладеного Комісія вважає, що викладені порушення законодавства з боку прокурора Мельника О.Г. містять ознаки дисциплінарного проступку, а саме невиконання та неналежне виконання прокурором службових обов’язків – п. 1 ч. 1 ст. 43 Закону України «Про прокуратуру». 
При прийнятті рішення у дисциплінарному провадженні щодо виду дисциплінарного стягнення Комісією враховуються характер проступку, його наслідки, особа прокурора, ступінь його вини, обставини, що впливають на обрання виду дисциплінарного стягнення.
Крім того, Комісія вважає, що стосовно прокурора Новомосковської місцевої прокуратури Мельника О.Г. наявні підстави для накладення дисциплінарного стягнення у виді догани. 
У діях керівника Новомосковської місцевої прокуратури Носенка А.О. відсутній склад дисциплінарних проступків, передбачених пунктами 1, 2, 5 та 8  частини першої статті 43 Закону України «Про прокуратуру», а відповідно відсутні підстави для накладення на нього дисциплінарного стягнення.
На підставі викладеного, керуючись пунктом 1 ч. 1 статті 43, статтями 11, 47–50, 77 Закону України «Про прокуратуру», пунктами 115-127 Положення про порядок роботи Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів, Комісія

В И Р І Ш И Л А:

Притягнути прокурора Новомосковської місцевої прокуратури Дніпропетровської області Мельника Олександра Григоровича до дисциплінарної відповідальності та накласти на нього дисциплінарне стягнення у виді догани.
Дисциплінарне провадження стосовно керівника Новомосковської місцевої прокуратури Дніпропетровської області Носенка Артема Олександровича – закрити. 
Копію рішення направити прокурору Дніпропетровської області для застосування накладеного дисциплінарного стягнення, керівнику Новомосковської місцевої прокуратури Носенку А.О. та прокурору цієї ж місцевої прокуратури Мельнику О.Г. 
Рішення Комісії за результатами дисциплінарного провадження може бути оскаржене прокурором, щодо якого воно прийняте, до адміністративного суду або до Вищої ради правосуддя протягом одного місяця з дня вручення йому чи отримання ним поштою копії рішення. 
Надати дозвіл особі, яка подала дисциплінарну скаргу про вчинення прокурором дисциплінарного проступку, оскаржити рішення Комісії до Вищої ради правосуддя. 


Головуючий В. Грушковський


Члени комісії:

В. Архіпов

А. Коваленко

О. Ковальчук 

С. Костенко

С. Нечепоренко

Ю. Піцик

С. Сергійчук

В. Шемчук

В. Юсип