15.05.2019

Рішення №138дп-19


Про накладення дисциплінарного стягнення на прокурора Чернівецької місцевої прокуратури Чернівецької області Столяра О.О.

 
КВАЛІФІКАЦІЙНО-ДИСЦИПЛІНАРНА
КОМІСІЯ ПРОКУРОРІВ

РІШЕННЯ
№138дп-19

15 травня 2019

Київ

Про накладення дисциплінарного стягнення на прокурора Чернівецької місцевої прокуратури Чернівецької області Столяра О.О.


Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів у складі головуючого Грушковського В.Ю., членів Комісії – Архіпова В.А., Ковальчука О.М., Костенка С.К., Нечепоренка С.О., Піцика Ю.М., Погребняка С.П., Сергійчука С.О., та Юсипа В.В., розглянувши висновок про наявність дисциплінарного проступку в діях прокурора Чернівецької місцевої прокуратури Чернівецької області Столяра О.О. у дисциплінарному провадженні № 11/2/4-30дс-8дп-19,

ВСТАНОВИЛА:

Столяр Олександр Олександрович в органах прокуратури працює з травня 2013 року, а на посаді прокурора Чернівецької місцевої прокуратури Чернівецької області – з червня 2017 року. 
Згідно з характеристикою, наданою керівником Чернівецької місцевої прокуратури Чернівецької області, прокурор Столяр О.О. є дисциплінованим та відповідальним працівником. До виконання своїх службових обов’язків ставиться сумлінно, самостійно приймає юридично-правильні рішення, виявляє ініціативу та наполегливість, цілеспрямований. За характером спокійний, скромний, стриманий, врівноважений, із колегами ввічливий, підтримує з ними добрі стосунки, користується повагою серед працівників прокуратури. Дисциплінарних стягнень не має.
До Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів 04.01.2019 надійшла дисциплінарна скарга прокуратури Чернівецької області про вчинення прокурором Чернівецької місцевої прокуратури Чернівецької області Столяром О.О. дисциплінарного проступку.
Цього ж дня вказану скаргу за допомогою автоматизованої системи для вирішення питання про відкриття дисциплінарного провадження визначено за членом Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів Піциком Ю.М., яким 10.01.2019 прийнято рішення про відкриття дисциплінарного провадження № 11/2/4-30дс-8дп-19 щодо прокурора Столяра О.О.
Скаржником у дисциплінарній скарзі зазначено, що прокурор Столяр О.О. допустив неналежне виконання своїх службових обов’язків, яке полягає в недбалому зберіганні службового посвідчення прокурора, що призвело до його втрати. У зв’язку з чим, на думку скаржника, в діях прокурора Чернівецької місцевої прокуратури Чернівецької області      Столяра О.О. вбачаються ознаки дисциплінарного проступку, що відповідно до пункту 1 частини першої статті 43 Закону України «Про прокуратуру» є підставою для притягнення його до дисциплінарної відповідальності.
За результатами перевірки членом Комісії Піциком Ю.М. 04.03.2019 складено висновок про наявність дисциплінарного проступку прокурора Столяра О.О.
Скаржник та прокурор Столяр О.О. належним чином повідомлені про час та місце проведення засідання Комісії.
15.05.2018 на засідання Комісії з’явилися прокурор Столяр О.О., представник скаржника – начальник відділу роботи з кадрами прокуратури Чернівецької області ОСОБА-1 , яким головуючим роз’яснено їхні права та обов’язки учасників засідання.
Комісія, заслухавши доповідача, прокурора Столяра О.О., представника скаржника ОСОБА-1, обговоривши висновок про наявність дисциплінарного проступку, вивчивши матеріали дисциплінарного провадження, дійшла висновку про наявність підстав для накладення на прокурора Столяра О.О. дисциплінарного стягнення з огляду на таке.
Зі змісту дисциплінарної скарги вбачається, що 29.11.2018 від прокурора Чернівецької місцевої прокуратури Столяра О.О. надійшла доповідна записка, з якої вбачається, що 18.11.2018 у період з 12.30 год. до 13.30 год. з його автомобіля марки «Тоуота Саmrу», д. н. з. КОНФІДЕНЦІЙНА  ІНФОРМАЦІЯ, який знаходився за адресою: КОНФІДЕНЦІЙНА  ІНФОРМАЦІЯ невідомими особами з багажника вказаного автомобіля викрадено чорну шкіряну сумку, у якій були мобільний телефон та чорний клатч із особистими документами, зокрема, його посвідченням працівника прокуратури.
Прокурору Чернівецької місцевої прокуратури Чернівецької області Столяру О.О. 29.06.2017 видано службове посвідчення за № 047332, зі строком дії до 29.06.2022.
За результатами службового розслідування встановлено, що прокурором Столяром О.О. у порушення вимог Положення про службове посвідчення прокурора, затвердженого наказом Генеральної прокуратури України №134 від 05.04.2016, не забезпечено належне зберігання та унеможливлення втрати службового посвідчення.
З огляду на викладене, на думку скаржника, у діях прокурора Столяра О.О. наявні ознаки дисциплінарного проступку, передбаченого пунктом 1 частини першої ст. 43 Закону України «Про прокуратуру», тобто невиконання чи неналежне виконання службових обов’язків.
На засіданні Комісії представник скаржника ОСОБА-1 підтримала доводи дисциплінарної скарги у повному обсязі та погодилася із висновком про наявність дисциплінарного проступку прокурора Столяра О.О.
У своїх поясненнях, наданих під час  перевірки, прокурор Столяр О.О. пояснив, що з доводами викладеними в цій скарзі не погоджується, вважає їх не обґрунтованими та безпідставними з огляду на таке.
Так, 18.11.2018, в період часу з 12:30 год. по 13:30 год., з його автомобіля марки «Тойота Кемрі», д. н. з. КОНФІДЕНЦІЙНА  ІНФОРМАЦІЯ, який був припаркований за адресою: КОНФІДЕНЦІЙНА  ІНФОРМАЦІЯ, невідомою особою (особами) з багажника було викрадено його чорну чоловічу сумку, в якій знаходився мобільний телефон марки Нокіа 206 та чорний клатч в якому були особисті документи, в тому числі на автомобіль, а також, як виявилось пізніше, а саме 28.11.2018 було і його службове посвідчення прокурора Чернівецької місцевої прокуратури та печатка РСЧ прокуратури Чернівецької області.
У зв’язку з цим, 23.11.2018 він звернувся до Регіонального сервісного центру МВС в Чернівецькій області для відновлення документів на автомобіль.
На засіданні Комісії прокурор Столяр О.О. підтвердив обставини незабезпечення ним належного зберігання свого службового посвідчення прокурора, що спричинило його втрату. Інші пояснення прокурора  Столяра О.О. щодо застосування окремих положень нормативно-правових актів у частині визначення його як прокурора, службових обов’язків щодо належного зберігання службового посвідчення, є його особистою думкою, що об’єктивно не відображає положень таких актів, а також посиланням на окремий акт, який втратив свою чинність.
Вивчивши матеріали дисциплінарного провадження, Комісія приходить  висновку про наявність у діях прокурора Столяра О.О. ознак дисциплінарного проступку, передбаченого пунктом 1 частини першої ст. 43 Закону України «Про прокуратуру», з огляду на таке.
Так, згідно зі статтею 3 Закону України «Про прокуратуру» однією із засад діяльності прокуратури є неухильне дотримання вимог професійної етики та поведінки. 
Відповідно до положень ст. 11 Кодексу професійної етики та поведінки прокурорів прокурор повинен постійно дбати про свою компетентність, професійну честь і гідність. Своєю доброчесністю, принциповістю, компетентністю, неупередженістю та сумлінним виконанням службових обов՚язків сприяти підвищенню авторитету прокуратури та зміцненню довіри громадян до неї.
Згідно з вимогами ст. 16 цього ж Кодексу при виконанні службових обов’язків прокурор має дотримуватися загальноприйнятих етичних норм поведінки, бути взірцем доброчесності, вихованості і культури. Порушення службової дисципліни, непристойна поведінка є неприпустимими для прокурора і тягнуть за собою передбачену законом відповідальність.
Прокурор повинен використовувати ввірене йому службове майно бережливо та лише за призначенням. 
Положення ст. 33 цього Кодексу визначають, що відповідно до Закону України «Про прокуратуру» прокурори зобов’язані неухильно дотримуватися вимог цього Кодексу. Їх порушення тягне за собою відповідальність, встановлену законом.
Відповідно до частини третьої статті 19 Закону України «Про прокуратуру» прокурор зобов’язаний неухильно додержуватися присяги прокурора. За її порушення прокурор несе відповідальність, передбачену законом.
Пунктами 3, 4 частини четвертої статті 19 Закону України «Про прокуратуру» визначено, що прокурор зобов’язаний діяти лише на підставі, в межах та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України, додержуватися правил прокурорської етики, зокрема не допускати поведінки, яка дискредитує його як представника прокуратури та може зашкодити авторитету прокуратури.
Частиною першою статті 21 Закону України «Про прокуратуру» передбачено, що прокурори мають службове посвідчення. Положення про службове посвідчення та його зразок затверджується Генеральним прокурором.
Згідно з пунктом 1 розділу І Положення про службове посвідчення прокурора, затвердженого наказом Генерального прокурора України від 05.04.2016 року №134 (далі – Положення), службове посвідчення прокурора є офіційним документом, який засвідчує належність посадової особи до системи прокуратури України, підтверджує її посаду, а також повноваження, визначені законодавством.
Відповідно до пункту 1 розділу III Положення прокурор, якому видано посвідчення, зобов’язаний забезпечити його належне зберігання та правомірне використання, унеможливити втрату, псування або доступ до нього сторонніх осіб. Тобто належне зберігання службового посвідчення є службовим обов’язком прокурора.
Отже, прокурор Столяр О.О., неналежно виконуючи свої службові обов’язки, всупереч вимогам ст. 3 Закону України «Про прокуратуру», ст. ст. 11, 16 Кодексу професійної етики та поведінки прокурорів, Присяги працівника прокуратури, частини першої розділу ІІІ Положення про службове посвідчення  прокурора, затвердженого наказом Генерального прокурора України від 05.04.2016 за № 13, отримавши 29.06.2017 службове посвідчення прокурора Чернівецької місцевої прокуратури Чернівецької області за № 0447332 з терміном дії до 29.06.2022, не забезпечив його належне зберігання, що призвело до його втрати, чим вчинив дисциплінарний проступок, передбачений пунктом 1 частини першої ст. 43 Закону України «Про прокуратуру», тобто неналежне виконання службових обов’язків.
Вчинення Столяром О.О. дисциплінарного проступку, крім його пояснень, підтверджується копіями: наказу від 17.12.2018 року № 799-к про призначення Столяра О.О. на посаду прокурора, прийняття ним 01.07.2014 Присяги працівника прокуратури, ознайомлення його 25.05.2017 з Кодексом професійної етики та поведінки прокурорів, висновку службового розслідування від 27.12.2018, затвердженого прокурором Чернівецької області, пояснень прокурорів, що перебували на адміністративних посадах Чернівецької місцевої прокуратури, ОСОБА-2, ОСОБА-3 та ОСОБА-4, прокурора Столяра О.О., наданими під час службового розслідування, повідомлення члена комісії з проведення службового розслідування щодо даних журналу обліку виданих посвідчень про видачу посвідчення прокурору Столяру О.О. за № 047332 з терміном дії до 2022 року, журналу обліку виданих посвідчень, витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 29.11.2018, заяви Столяра О.О. про вчинення кримінального правопорушення та протоколу прийняття цієї заяви від 29.11.2018.
Під час прийняття рішення у дисциплінарному провадженні щодо виду дисциплінарного стягнення Комісією враховано характер проступку, його наслідки, особу прокурора, ступінь його вини, обставини, що впливають на обрання виду дисциплінарного стягнення.
Із дня вчинення прокурором Столяром О.О. дисциплінарного проступку, без урахування часу тимчасової непрацездатності або перебування його у відпустці, річний строк для накладення дисциплінарного стягнення не минув.
На підставі викладеного, керуючись статтями 11, 43, 47–50, 77, 78 Закону України «Про прокуратуру», пунктами 115-127 Положення про порядок роботи Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів, Комісія

ВИРІШИЛА:

Притягнути прокурора Чернівецької місцевої прокуратури Чернівецької області Столяра Олександра Олександровича до дисциплінарної відповідальності та накласти на нього дисциплінарне стягнення у виді заборони на строк три місяці на переведення до органу прокуратури вищого рівня чи на призначення на вищу посаду в органі прокуратури, в якому прокурор обіймає посаду.
Копію рішення направити прокурору Чернівецької області для застосування до прокурора Столяра О.О. накладеного дисциплінарного стягнення.
Копію рішення направити прокурору Столяру О.О. та керівнику Чернівецької місцевої прокуратури Чернівецької області.
Рішення Комісії за результатами дисциплінарного провадження може бути оскаржене прокурором, щодо якого воно прийняте, до адміністративного суду або Вищої ради правосуддя протягом одного місяця з дня вручення йому чи отримання ним поштою копії рішення.


Головуючий           В. Грушковський


Члени комісії:
В. Архіпов
О. Ковальчук
С. Костенко
С. Нечепоренко
Ю. Піцик
С. Погребняк
  С. Сергійчук
В. Юсип