18.04.2019

Рішення №134пп-19


Про проведення конкурсу для зайняття вакантної (тимчасово вакантної) посади прокурора в порядку переведення до органу прокуратури вищого рівня

 
КВАЛІФІКАЦІЙНО-ДИСЦИПЛІНАРНА
КОМІСІЯ ПРОКУРОРІВ

РІШЕННЯ
№134пп-19

18 квітня 2019

Київ

Про проведення конкурсу для зайняття вакантної (тимчасово вакантної) посади прокурора в порядку переведення до органу прокуратури вищого рівня


Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів у складі головуючого  – Грушковського В.Ю., членів Комісії – Архіпова В.І., Коваленка А.А., Ковальчука О.М., Нечепоренка С.О., Піцика Ю.М., Погребняка С.П.,  Сергійчука С.О., Шемчука В.В. та Юсипа В.В. вивчивши дані про вакантні та тимчасово вакантні посади прокурорів в органах прокуратури вищого рівня,

В С Т А Н О В И Л А :

У відповідності з вимогами пункту 6 частини 1 статті 9, пункту 5   частини 1 статті 11, пункту 3 частини 1 статті 13 Закону України «Про прокуратуру» та на виконання листів Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів від 28.03.2019 № 11/2/3-2811вих-19, № 11/2/3-2812вих-19 Генеральним прокурором України, керівниками регіональних і місцевих прокуратур повідомлено Комісію про наявність вакантних або тимчасово вакантних посад прокурорів станом на 12.04.2019, а також надано обґрунтовані пропозиції щодо оголошення конкурсу в порядку переведення до органу прокуратури вищого рівня на запропоновані вакансії.
На підставі викладеного, з метою забезпечення рівних умов участі у конкурсі на зайняття посади прокурора у прокуратурі вищого рівня, керуючись статтею 38 Закону України «Про прокуратуру», пунктами 61, 63 розділу ІІІ, пунктом 95 глави 3 розділу ІV Положення про порядок роботи Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів, Комісія

В И Р І Ш И Л А : 

1. Оголосити конкурс для зайняття вакантної (тимчасово вакантної) посади прокурора в порядку переведення до органу прокуратури вищого рівня (список вакансій додається).
2. Розмістити на веб-сайті Комісії передбачені Законом України «Про прокуратуру» вимоги до кандидата, який бажає взяти участь у конкурсі, а також перелік документів, що надаються кандидатами до Комісії (додається).
3. Визначити 22.04.2019 початком, а 26.04.2019 кінцевим терміном подання документів кандидатами для участі у конкурсі.
4. Затвердити форму оголошення про проведення конкурсу для зайняття вакантної (тимчасово вакантної) посади прокурора в порядку переведення до органу прокуратури вищого рівня (додається).


Головуючий     В. Грушковський

Члени комісії:

    В. Архіпов

    А. Коваленко

    О. Ковальчук

    С. Нечепоренко

    Ю. Піцик
    
    С. Погребняк     

    С. Сергійчук

    В. Шемчук