17.04.2019

Рішення №131дп-19


Про накладення дисциплінарного стягнення на начальника Верховинського відділу Надвірнянської місцевої прокуратури Івано-Франківської області Гнип’юка Д.Д.

 
КВАЛІФІКАЦІЙНО-ДИСЦИПЛІНАРНА
КОМІСІЯ ПРОКУРОРІВ

РІШЕННЯ
№131дп-19

17 квітня 2019

Київ

Про накладення дисциплінарного стягнення на начальника Верховинського відділу Надвірнянської місцевої прокуратури Івано-Франківської області Гнип’юка Д.Д.


Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів у складі: головуючого  – Грушковського В.Ю., членів Комісії – Архіпова В.І., Коваленка А.А., Ковальчука О.М., Костенка С.К., Нечепоренка С.О., Піцика Ю.М., Погребняка С.П., Сергійчука С.О., Шемчука В.В., Юсипа В.В., розглянувши висновок про наявність дисциплінарного проступку начальника Верховинського відділу Надвірнянської місцевої прокуратури Івано-Франківської області Гнип’юка Д.Д., 

В С Т А Н О В И Л А:

Гнип’юк Дмитро Дмитрович, (конфіденційна інформація) року народження, в органах прокуратури працював з жовтня 2000 до липня 2001 року та працює з червня 2012 року по цей час. На займану посаду начальника Верховинського відділу Надвірнянської місцевої прокуратури Івано-Франківської області призначений керівником Надвірнянської місцевої прокуратури Івано-Франківської області відповідно до наказу № 13 від 18.12.2015.
Зі змісту службової характеристики, наданої керівником Надвірнянської місцевої прокуратури ОСОБА-1, вбачається, що Гнип’юк Д.Д. за характером врівноважений, доброзичливий, з колегами по роботі тактовний. На Гнип’юка Д.Д. покладено обов’язок загального керівництва відділом, організації, спрямування та контролю діяльності працівників відділу, додержання ними трудової та виконавської дисципліни, відповідальність за своєчасне та якісне виконання покладених на відділ завдань. При цьому Гнип’юком Д.Д. не в повній мірі виконуються покладені на нього обов’язки, ігноруються доручення як керівника місцевої прокуратури, так і профільного заступника керівника місцевої прокуратури, що є наслідком неналежної виконавської дисципліни Гнип’юка Д.Д. Зокрема, мають місце факти  неналежного виконання Гнип’юком Д.Д. завдань прокуратури області, що викликає сумнів у його професійній підготовці, дисциплінованості та відповідальності. Поведінка Гнип’юка Д.Д. була предметом обговорення на оперативних нарадах. Крім того, до прокуратури області скеровувались клопотання про зменшення Гнип’юку Д.Д. розміру премії. 
До Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів (далі – Комісія) 21.12.2018 надійшла дисциплінарна скарга прокурора Івано-Франківської області ОСОБА-2 про вчинення дисциплінарного проступку начальником Верховинського відділу Надвірнянської місцевої прокуратури Івано-Франківської області Гнип’юком Д.Д. В якості підстави для притягнення прокурора до дисциплінарної  відповідальності у дисциплінарній скарзі зазначено невиконання чи неналежне виконання службових обов’язків (пункт 1 ч. 1 ст. 43 Закону України «Про прокуратуру»). 
Автоматизованою системою розподілу дисциплінарних скарг для вирішення питання про відкриття дисциплінарного провадження дисциплінарну скаргу  розподілено за членом Комісії Костенком С.К. (протокол розподілу між членами Комісії від 21.12.2018). 
Рішенням члена Комісії Костенка С.К. від 27.12.2018 відкрито дисциплінарне провадження № 11/2/4-2090дс-348дп-18 стосовно начальника Верховинського відділу Надвірнянської місцевої прокуратури Івано-Франківської області Гнип’юка Д.Д.
Рішенням Комісії № 49дп-19 від 13.02.2019 строк проведення перевірки відомостей про наявність підстав для притягнення прокурора Гнип’юка Д.Д. до дисциплінарної відповідальності продовжено на один місяць – до 21.03.2019.
Відповідно до ст. 45 Закону України «Про прокуратуру» № 1697-VII від 14 жовтня 2014 року (далі – Закон України «Про прокуратуру») дисциплінарне провадження - це процедура розгляду Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією прокурорів дисциплінарної скарги, в якій містяться відомості про вчинення прокурором дисциплінарного проступку. 
Згідно зі ст. 44 вказаного Закону дисциплінарне провадження здійснюється Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією прокурорів. 
За статтями 46 та 47 Закону України «Про прокуратуру» після відкриття дисциплінарного провадження член Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів проводить перевірку в межах обставин, повідомлених у дисциплінарній скарзі. У разі виявлення під час перевірки інших обставин, що можуть бути підставою для притягнення прокурора до дисциплінарної відповідальності, інформація про це включається у висновок члена Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів за результатами перевірки. Член Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів за результатами перевірки готує висновок, який повинен містити інформацію про наявність чи відсутність дисциплінарного проступку прокурора та виклад обставин, якими це підтверджується. Якщо за результатами перевірки член Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів встановив наявність дисциплінарного проступку, у висновку додатково зазначається характер проступку, його наслідки, відомості про особу прокурора, ступінь його вини, інші обставини, що мають значення для прийняття рішення про накладення дисциплінарного стягнення, а також пропозиція члена Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів щодо конкретного виду дисциплінарного стягнення. Висновок та зібрані у процесі перевірки матеріали передаються на розгляд Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів та мають бути отримані його членами не пізніш як за п’ять днів до засідання, на якому такий висновок розглядатиметься. Розгляд висновку про наявність чи відсутність дисциплінарного проступку прокурора відбувається на засіданні Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів. 
Заслухавши доповідача – члена Комісії Костенка С.К., пояснення прокурора Гнип’юка Д.Д. та його представника – адвоката ОСОБА-3, поставника скаржника – заступника начальника управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА-4, дослідивши матеріали дисциплінарного провадження та вивчивши висновок про наявність дисциплінарного проступку прокурора, а також матеріали і відомості, отримані Комісією під час розгляду висновку про наявність дисциплінарного проступку прокурора, Комісія встановила наступні обставини.
У дисциплінарній скарзі зазначено: «на виконання п. 5.3 рішення оперативної наради у прокурора області від 19.07.2018 про підсумки роботи органів прокуратури області у першому півріччі 2018 року працівниками прокуратури області у період з 12 по 14 вересня 2018 року проведено вивчення стану наглядової діяльності з питань додержання вимог кримінального процесуального законодавства при прийманні, реєстрації, розгляді та вирішенні заяв і повідомлень про злочини, організації та здійсненні процесуального керівництва у Верховинському відділі Надвірнянської місцевої прокуратури.
Згідно з розподілом обовʼязків між керівництвом і працівниками Надвірнянської місцевої прокуратури заступник керівника прокуратури     ОСОБА-5 відповідає за стан організації нагляду за додержанням законів при прийманні, реєстрації, розгляді та вирішенні заяв, повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення в цілому в прокуратурі, а начальник Верховинського відділу місцевої прокуратури Гнипʼюк Д.Д. безпосередньо здійснює такий нагляд у Верховинському відділенні поліції Косівського ВП ГУ НП в області. 
Під час перевірки прокуратурою області виявлено порушення вимог ст. 214 КПК України та Інструкції «Про порядок ведення єдиного обліку в органах поліції заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події» (далі – Інструкція) щодо внесення відомостей про вчинене кримінальне правопорушення до ЄРДР, зокрема виявлено факти укриття злочину від обліку.
Так, 20.04.2018 до Верховинського відділення поліції надійшла заява ОСОБА-6 про втрату її неповнолітньою дочкою мобільного телефона марки «Prestigio» на території школи в с. Верхній Ясенів Верховинського району. 
Незважаючи на це, працівник поліції з даного приводу неповнолітню ОСОБУ-7, інших учнів та вчителів школи не опитав, а 11.05.2018 склав висновок про відсутність порушень законодавства та завершення перевірки. 
Прокуратурою області 14.09.2018 з даного приводу внесено відомості до ЄРДР за № (конфіденційна інформація) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України. 
В той же час, як вбачається з довідок про проведення перевірки, у 2018 році начальником Верховинського відділу Надвірнянської місцевої прокуратури Гнипʼюком Д.Д. факти порушення вимог законодавства під час проведення перевірок за заявами громадян, відповідно до Закону України «Про звернення громадян», взагалі не виявлялися. 
Такий формальний підхід до проведення перевірок призводить до укриття кримінальних правопорушень від обліку, позбавляє можливості відновлення конституційних прав громадян та притягнення винних осіб до відповідальності.
Поряд з цим, начальник Верховинського відділу Надвірнянської місцевої прокуратури Гнипʼюк Д.Д. неналежно здійснював нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням,  допустив порушення вимог ст.ст. 2, 9, 28, 36, 91, 217, 276 КПК України та не виконав наказів Генерального прокурора України, що належить до його службових обов’язків.
Перевіркою виявлені суттєві недоліки стану організації та здійснення  діяльності прокурора у кримінальному провадженні.
Відповідно до наказу про розподіл обов’язків від 23.07.2018 та попередніх наказів здійснення нагляду за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва у Верховинському відділі Надвірнянської місцевої прокуратури покладено на всіх прокурорських працівників.
Під час вивчення матеріалів кримінальних проваджень установлено, що повноваження, надані ст. 36 КПК України, в повному об’ємі не використовуються. 
Впродовж 8 місяців 2018 року прокурорами у кримінальних провадженнях надано лише 49 письмових вказівок, більшість із яких стосуються кримінальних правопорушень невеликої тяжкості. Так, надано письмові вказівки лише у 4  (з 35, які перебувають у провадженні) кримінальних провадженнях за фактами вчинення тяжких кримінальних правопорушень. Окремі вказівки мають формальний характер, не спрямовані на розкриття злочину та досягнення мети кримінального судочинства.
Крім цього, викликає зауваження контроль процесуальних керівників за виконанням слідчими наданих вказівок.
Зокрема, не долучено до матеріалів кримінального провадження надані 06.04.2018 прокурором письмові вказівки у кримінальному провадженні № (конфіденційна інформація) від 04.02.2018 за ч. 1 ст. 185 КК України (процесуальний керівник – Гнипʼюк Д.Д.). Окрім огляду місця події, допиту потерпілого та отримання ухвали про тимчасовий доступ до документів, жодних слідчих чи процесуальних дій у кримінальному провадженні не здійснено. Слідчі дії з лютого 2018 року не проводяться.
Викликає зауваження і той факт, що впродовж 2018 року працівниками Верховинського відділу Надвірнянської місцевої прокуратури не вживались достатні заходи з метою усунення виявлених порушень КПК України, зокрема не підготовлено та не скеровано в прокуратуру області жодного листа, адресованого керівництву СУ ГУ НП в області щодо активізації розслідування та притягнення винних осіб до відповідальності.
Вказане свідчить про самоусунення прокурорів від здійснення нагляду за досудовим розслідуванням кримінальних проваджень.
Підтвердженням цьому є також стан досудового розслідування у кримінальних провадженнях, що перебувають у провадженні слідчих Верховинського ВП Косівського ВП  ГУНП в області, слідчі дії у яких не проводяться, вказівки прокурорами не надаються, при наявності підстав для прийняття кінцевого процесуального рішення - такі не приймаються.
Зокрема, вивченням матеріалів кримінальних проваджень виявлено, що в деяких з них при встановленні особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, заходи з метою оголошення про підозру та скерування обвинувального акта до суду не вживаються, слідчі та процесуальні дії не проводяться, що у свою чергу сприяє уникненню особами кримінальної відповідальності та є грубим порушенням завдань кримінального провадження, встановлених ст. 2 КПК України, згідно з якою кожен, хто вчинив кримінальне правопорушення, має бути притягнутий до відповідальності.  
Так, у кримінальному провадженні №(конфіденційна інформація) від 05.12.2017 за ч. 3 ст. 185 КК України, за фактом крадіжки шляхом зламу замка, майна з житлового будинку ОСОБА-8, ще в лютому 2018 року встановлено двох осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, а також свідка, якому вказані особи продали викрадені речі. Однак законне процесуальне рішення у провадженні не приймається. Слідчі та процесуальні дії з лютого 2018 не проводились. 
У ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення крадіжки причетний місцевий житель ОСОБА-9, який видав слідчому всі викрадені речі, і ще 17.07.2017 викрадене майно повернуто потерпілим. При цьому слідчим у кримінальному провадженні викрадені речі не оглянуто. З липня 2017 року слідчі дії не проводяться. Попри те, що за результатами перевірки у вересні 2017 року прокуратурою області зверталась увага на необхідність прийняття у зазначеному кримінальному провадженні законного процесуального рішення, вказане залишилось поза увагою процесуального керівника Гнипʼюка Д.Д., яким матеріали кримінального провадження не вивчались та вказівки не надавались.
Також, незважаючи на те, що потерпілий та свідки у кримінальному провадженні № (конфіденційна інформація) від 08.02.2016 за ч. 2 ст. 296 КК України вказують на 3-х осіб, які причетні до вчинення хуліганських дій, слідчі дії на протязі двох із половиною років фактично не проводяться. При цьому, згідно з відповіддю з військкомату, причетна до вчинення правопорушення особа 20.10.2016 була призвана для проходження строкової служби в ЗСУ.
Разом із тим, такий вкрай негативний стан слідства у вказаному кримінальному провадженні взагалі залишений поза увагою прокурора у кримінальному провадженні Гнипʼюка Д.Д. 
Відповідно до наявної в матеріалах кримінального провадження № (конфіденційна інформація) від 04.02.2018 за ч. 1 ст. 185 КК України ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до інформації операторів мобільного зв’язку, до вчинення кримінального правопорушення можуть бути причетні двоє жителів смт. Верховина, по мобільних номерах яких і отримано ухвалу. Однак, на цьому перевірка причетності осіб, вказаних в ухвалі, до вчинення кримінального правопорушення завершена. Інформація про виконання ухвали в матеріалах кримінального провадження відсутня. Слідчі дії з лютого 2018 року не проводяться, що свідчить про відсутність контролю з боку процесуального керівника Гнип’юка Д.Д. як за станом досудового розслідування, так і за виконанням отриманої на підставі погодженого ним клопотання ухвали суду.
Крім цього, Гнип’юком Д.Д. не забезпечено належного нагляду при здійсненні досудового розслідування у кримінальних провадженнях № (конфіденційна інформація) від 04.07.2016 за ч. 1 ст. 185 КК України, № (конфіденційна інформація) від 30.04.2018 за ч. 1 ст. 185 КК України, № (конфіденційна інформація) від 29.12.2017 за ч. 1 ст. 185 КК України, у яких, окрім допиту потерпілих та, в деяких випадках, огляду місця події, впродовж значного часу слідчі дії не проводяться, вказівки процесуальним керівником не надаються, законні процесуальні рішення не приймаються.
Неналежним є стан досудового розслідування та процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, внесених до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 КК України, а саме за фактами заволодіння шляхом обману грошовими коштами з банківських карток потерпілих. У переважній більшості кримінальних проваджень указаної категорії клопотання до суду про тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, не подаються, місце заволодіння грошовими коштами не встановлюється. 
Так, у  кримінальному провадженні № (конфіденційна інформація) від 27.07.2016 за ч. 1 ст. 190 КК України 27.07.2017 допитано потерпілу, яка повідомила, що невідома особа, представившись працівником управління соціального захисту, заволоділа її грошовими коштами в сумі 26 тис. грн. За весь час досудового розслідування у кримінальному провадженні лише 06.03.2018 подано до суду клопотання та отримано ухвалу про тимчасовий доступ до інформації оператора мобільного зв’язку по номерах мобільних телефонів, із яких невідомі особи телефонували до потерпілої. Ухвала суду на час перевірки не виконана.
Вказівки процесуальним керівником у кримінальному провадженні Гнип’юком Д.Д.  не надавались.
Аналогічний стан прокурорського нагляду у кримінальних провадженнях № (конфіденційна інформація) від 13.12.2017 за ч. 1 ст. 190 КК України, № (конфіденційна інформація) від 27.12.2017 за ч. 1 ст. 190 КК України (процесуальний керівник – Гнип’юк Д.Д.), у яких, окрім допиту потерпілих та отримання ухвал про тимчасовий доступ до інформації операторів мобільного зв’язку, які не виконані, жодних слідчих дій не проводиться. Вказівки прокурором в порядку ст. 36 КПК України не надавались, стан слідства при керівництві Надвірнянської місцевої прокуратури не заслуховувався.
Поряд з цим досудове розслідування у кримінальних провадженнях, у яких процесуальне керівництво здійснюється Гнипʼюком Д.Д., проводиться з порушенням розумних строків. 
Так, не забезпечено проведення всіх необхідних слідчих дій та прийняття законного процесуального рішення у кримінальному провадженні № (конфіденційна інформація) від 24.10.2014  за ч. 2 ст. 307 КК України, у якому по даний час не виконано ухвалу слідчого судді про тимчасовий доступ до інформації мобільного оператора по номеру телефону відправника посилки. Слідчі дії у кримінальному провадженні проводяться зі значними проміжками в часі, вказівки прокурором не надавались.
Лише 06.08.2018 отримано ухвалу слідчого судді про проведення інженерно-транспортної експертизи у кримінальному провадженні                        № (конфіденційна інформація) від 20.04.2018 за ч. 1 ст. 286 КК України. В ході розслідування досі не перевірено покази водія та ще одного свідка, які стверджують, що аварійну ситуацію на дорозі було створено водієм іншого транспортного засобу, який рухався посередині дороги. Не призначено та не проведено експертного дослідження обставин і механізму ДТП.
Вказівки прокурором, з метою активізації досудового розслідування, у кримінальному провадженні не надавались.
Із січня місяця 2018 року не проводяться слідчі дії у кримінальному провадженні № (конфіденційна інформація) від 04.01.2017 за ч. 2 ст. 286 КК України. Вказівки у кримінальному провадженні прокурором не надавались, законне процесуальне рішення не приймається.
Незважаючи на те, що під час проведення перевірки у квітні 2017 року прокуратурою області вказувалося на необхідність вжиття заходів для активізації досудового розслідування у кримінальному провадженні № (конфіденційна інформація) від 18.02.2013 за ст. 246 КК України, таких заходів прокурором Гнип’юком Д.Д. не вжито. З квітня 2017 року у провадженні надано всього одне доручення слідчого оперативним працівникам на проведення слідчих дій. Невиконання наданих ще 20.03.2017 письмових вказівок прокурора залишилось поза увагою та без належного реагування з боку процесуального керівника.
За результатами перевірок у квітні та вересні 2017 року, а також проведеної у травні 2018 року наради у заступника прокурора області Гнипʼюку Д.Д. вказувалось на необхідність активізації досудового розслідування у кримінальному провадженні № (конфіденційна інформація) від 15.06.2017 за ч. 2 ст. 382 КК України. Однак законне процесуальне рішення у кримінальному провадженні на час перевірки не прийнято. В матеріалах кримінального провадження наявна значна кількість скарг потерпілих. Крім цього, проведення слідчих дій зі значними проміжками в часі, неприйняття у кримінальному провадженні законного процесуального рішення стало підставою для того, що 20.07.2018 ухвалою слідчого судді Верховинського районного суду Івано-Франківської області визнано незаконною бездіяльність слідчого та прокурорів Верховинського відділу Надвірнянської місцевої прокуратури щодо непроведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № (конфіденційна інформація) та порушення розумних строків досудового розслідування (процесуальний керівник –  Гнип’юк Д.Д.). Зазначені порушення призвели до порушення прав потерпілих у кримінальному провадженні. 
При цьому участь у вказаному судовому засіданні Гнип’юком Д.Д. не забезпечено.
Не вжито заходів з метою активізації стану досудового розслідування та процесуального керівництва у кримінальних провадженнях проти життя та здоров’я, а також у сфері службової діяльності.
Зокрема, впродовж поточного року прокуратурою області проводилось вивчення стану розслідування у кримінальних провадженнях указаної категорії, за результатами якого керівнику Надвірнянської місцевої прокуратури скеровано 2 листи з вимогою вжиття заходів для активізації досудового розслідування у кримінальних провадженнях, проведення у них слідчих дій, посилення прокурорського нагляду, з метою прийняття законних процесуальних рішень у розумні строки.
Повторним вивченням ряду матеріалів кримінальних проваджень, досудове розслідування яких здійснюється СВ Верховинського ВП Косівського ВП ГУ НП в області, встановлено, що жодних заходів з метою активізації досудового розслідування не вжито. У переважній більшості кримінальних проваджень письмових вказівок не надано. Крім цього, значна кількість матеріалів кримінальних проваджень перебуває в такому ж стані, як і на момент вивчення в прокуратурі області, жодних слідчих дій у них не проводилось.
Так, із часу вивчення у квітні 2018 року у прокуратурі області не проведено жодних слідчих дій у кримінальних провадженнях  №  (конфіденційна інформація) від 21.08.2017 за ч. 1 ст. 366 КК України та № (конфіденційна інформація) від 23.11.2017 за ст. 366-1 КК України (процесуальний керівник –  Гнип’юк Д.Д.). 
Крім цього, 14.05.2018 прокуратурою області скеровано керівнику Надвірнянської місцевої прокуратури лист щодо стану досудового розслідування у кримінальному провадженні № (конфіденційна інформація) від 10.07.2013, в якому вказано на необхідність вжити заходів для активізації досудового розслідування у кримінальному проваджені та повідомити про результати прокуратуру області. Однак відповідь на лист керівництвом Надвірнянської місцевої прокуратури не надано. При цьому вивченням матеріалів кримінального провадження встановлено, що в ньому не проведено жодної слідчої дії. Вказівки процесуальним прокурором у кримінальному провадженні не надавались, належного нагляду за станом розслідування не забезпечено (процесуальний керівник –  Гнип’юк Д.Д.).
Аналогічна ситуація склалась і в кримінальних провадженнях проти життя та здоров’я. 
Крім того, проведеним вивченням виявлені факти безпідставного об’єднання  кримінальних проваджень щодо взаємного заподіяння особами один одному тілесних ушкоджень в одне провадження.
Так, у порушення вимог ст. 217 КПК України без наявності на те підстав 28.12.2017 начальником Верховинського відділу Надвірнянської місцевої прокуратури Гнип’юком Д.Д. об’єднано матеріали кримінального провадження № (конфіденційна інформація) від 14.06.2017 за ч. 1 ст. 125 КК України з матеріалами кримінального провадження № (конфіденційна інформація) від 13.06.2017 за ч. 1 ст. 125 КК України.
Неналежним є стан здійснення прокурорського нагляду у кримінальних провадженнях, де особи переховуються від органів досудового слідства та оголошені в розшук.
Так, із матеріалів кримінального провадження № (конфіденційна інформація) від 18.12.2012 за ч. 2 ст. 194 КК України вбачається, що 25.04.2005 ОСОБУ-10 у відповідності до ст.ст. 131, 132 КПК України (в редакції 1960 року) притягнуто в якості обвинуваченого у кримінальній справі № (конфіденційна інформація) за ч. 2 ст. 194 КК України. 
Надалі, 09.11.2011, відносно ОСОБА-10 порушено кримінальну справу за ч. 1 ст. 121 КК України, яка відповідно до постанови слідчого підлягала розслідуванню в межах кримінальної справи № (конфіденційна інформація). 
В подальшому, 18.12.2012, у зв’язку з набранням чинності новим КПК України, відомості про кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР за №(конфіденційна інформація), однак лише за ч. 2 ст. 194 КК України, та 24.12.2012  ОСОБІ-10. оголошено підозру за ч. 2 ст. 194 КК України. 
Таким чином, не забезпечено внесення до ЄРДР відомостей за фактом учинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 121 КК України. 
Вказане залишилось поза увагою начальника Верховинського відділу Надвірнянської місцевої прокуратури Гнип’юка Д.Д., за погодженням з яким слідчим 15.01.2018 досудове розслідування у кримінальному провадженні зупинено.
У кримінальному провадженні №(конфіденційна інформація) від 07.03.2016 за ч. 1 ст. 125 КК України, досудове розслідування у якому зупинено 05.10.2017 у зв’язку з тим, що підозрюваний ОСОБА-11 переховується від органів слідства та місце його знаходження не відоме, з дня зупинення досудового розслідування слідчі дії, спрямовані на встановлення місця знаходження особи,  у кримінальному провадженні не проводяться (процесуальний керівник –  Гнип’юк Д.Д.). 
Перевіркою законності та обґрунтованості закриття кримінальних проваджень слідчими Верховинського ВП Косівського ВП ГУНП в області на підставі  п.п. 1, 2 ч. 1 ст. 284 КПК України встановлено, що за результатами досудового розслідування упродовж 8 місяців 2018 року слідчими прийнято рішення про закриття 73 кримінальних проваджень.
Упродовж поточного року працівниками Верховинського відділу Надвірнянської місцевої прокуратури скасовано 1 постанову слідчого про закриття кримінального провадження. 
При цьому прокуратурою області під час вивчення стану організації процесуального керівництва у Верховинському відділі Надвірнянської місцевої прокуратури встановлено факти прийняття незаконних та необґрунтованих рішень про закриття кримінальних проваджень, які залишені поза увагою процесуальних керівників.
Зокрема, постановою начальника СВ Верховинського ВП Косівського ВП ГУ НП в області ОСОБА-12 від 27.12.2017 закрито кримінальне провадження № (конфіденційна інформація) за ч. 1 ст. 239 КК України на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України, у зв’язку із відсутністю складу кримінального правопорушення. З рішенням слідчого процесуальний керівник  Гнип’юк Д.Д. погодився.
Разом із тим, поза увагою прокурора Гнипʼюка Д.Д. залишено той факт, що до провадження долучені неякісні копії договорів та накладних про передачу на утилізацію відходів, із яких не можна зробити висновок, чи вони взагалі були підписані всіма сторонами угоди, також належним чином не перевірені отримані в ході слідства відомості про час коли відбулося засмічення землі на прибрежно захісній смузі річки деревообробними відходами. 
З огляду на вказане, постанова про закриття кримінального провадження прокуратурою області скасована.
За неналежне виконання службових обов’язків до Гнипʼюка Д.Д. неодноразово вживались заходи, передбачені Положенням про преміювання працівників органів прокуратури України, а саме – зменшення розміру щомісячної премії. 
Враховуючи вищевказане, заявник ставить питання про притягнення Гнипʼюка Д.Д. до дисциплінарної відповідальності. 
В ході проведеної перевірки встановлено такі обставини.
Прокурор Гнип’юк Д.Д. надав письмові пояснення, в яких повідомив, що ним як прокурором – процесуальним керівником у кримінальних провадженнях в межах компетенції, визначеної законодавством, вживались необхідні заходи для ефективного процесуального керівництва. В той же час відповідальність за ефективність досудового розслідування згідно з КПК України покладена не на прокурорів, а на орган досудового розслідування Бездіяльність у цих кримінальних провадженнях допущена саме з вини відповідних працівників поліції, проте за чинним законодавством прокурор позбавлений права ініціювати питання про їх дисциплінарну відповідальність. У 2018 році ним вносились пропозиції керівнику Надвірнянської місцевої прокуратури щодо направлення листів до ГУ НП в Івано-Франківській області щодо стану розслідуванням СВ Верховинського ВП Косівського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області. Стосовно ненадання вказівок слідчим, з яким власне теж пов’язується неефективність нагляду за дотриманням законів під час досудового розслідування, то відповідно до приписів статті 36 КПК України надання слідчому доручень/вказівок щодо проведення слідчих дій є правом (повноваженням) прокурора, визначеним процесуальним законом. Зауважив, що постанови прокурора вищого рівня про заміну його як процесуального керівника, протягом вказаного у скарзі періоду не виносились. Також зазначив, що певні недоліки дійсно мають місце у його роботі та в роботі Верховинського відділу в цілому. Основною причиною такого стану є та обставина, що протягом 2 років та 9 місяців, починаючи з грудня 2015 року, виконання завдань покладених на відділ здійснювалось 2 оперативними працівниками – прокурорами. Штатним розписом ввіреного йому відділу передбачено 3 одиниці оперативних працівників. В той же час оперативні працівники відділу здійснювали свої повноваження відповідно до розподілу обов’язків не у відділі в смт. Верховина, а в м. Надвірна за іншими напрямами, що не пов’язані з виконанням завдань, покладених на відділ. З цього приводу протягом 2017-2018 років ним на ім’я керівника Надвірнянської місцевої прокуратури подавались відповідні рапорти.    
В ході засідання Комісії прокурор Гнипʼюк Д.Д. також не погодився із доводами дисциплінарної скарги, зазначивши, що в його діяльності як прокурора мають місце певні недоліки, проте вони на є дисциплінарним проступком. Доводи прокурора підтримав його представник – адвокат ОСОБА-3. 
Представник скаржника – прокурор ОСОБА-4 підтримав доводи дисциплінарної скарги та наполягав на притягненні прокурора Гнипʼюка Д.Д. до дисциплінарної відповідальності. 
Комісія вважає, що обставини вчинення прокурором Гнипʼюк Д.Д. дисциплінарного проступку, зазначені у дисциплінарній скарзі прокурора Івано-Франківської області, частково знайшли своє підтвердження. 
Комісія неодноразово у своїх рішеннях зазначала про неможливість притягнення прокурорів до дисциплінарної відповідальності через неналежне виконання вимог наказу Генерального прокурора України № 4гн від 19.12.2012 «Про організацію діяльності прокурорів у кримінальному провадженні» щодо перевірки виконання вимог закону при прийманні, реєстрації, розгляді та вирішенні в органах досудового розслідування заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення, своєчасного внесення щодо них відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Відповідно до Закону України «Про прокуратуру», КПК України та інших законів у прокурорів відсутні повноваження щодо проведення таких перевірок. Наявність відповідних положень в наказі № 4гн від 19.12.2012 (який прийнятий відповідно до Закону України «Про прокуратуру» 1991 року) не наділяє прокурорів відповідними повноваженнями, оскільки не є законом, а відповідно до ч. 2 ст. 19 Конституції України органи державної влади, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
Тому в цій частині дисциплінарна скарга є необґрунтованою.  
В той же час за результатами перевірки отримані відомості, які підтверджують неналежне виконання прокурором Гнипʼюком Д.Д. своїх службових обов’язків, передбачених Законом України «Про прокуратуру» та КПК України. 
Так, начальник Верховинського відділу Надвірнянської місцевої прокуратури Гнипʼюк Д.Д. як прокурор у конкретних кримінальних провадженнях неналежно здійснював нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням, допустив порушення вимог ст.ст. 2, 9, 28, 36, 91, 217, 276 КПК України та не виконав наказів Генерального прокурора України, що належить до його службових обов’язків.
При цьому неналежне виконання та невиконання Гнип’юком Д.Д. службових обов’язків полягає в такому.
 При встановленні особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, заходи з метою оголошення підозри та скерування обвинувального акта до суду ні слідчим, ні прокурором не вживались узагалі, слідчі та процесуальні дії не проводились, що у свою чергу сприяє уникненню особами кримінальної відповідальності (кримінальні провадження № (конфіденційна інформація) від 05.12.2017 за ч. 3 ст. 185 КК України, № (конфіденційна інформація) від 06.05.2017 за  ч. 1 ст. 185 КК України, № (конфіденційна інформація) від 08.02.2016 за ч. 2 ст. 296).
Незважаючи на наявність свідків заподіяння тілесних ушкоджень потерпілому, не вживаються заходи щодо прийняття законного процесуального рішення у кримінальному провадженні № (конфіденційна інформація) від 21.09.2017 за ч. 1 ст. 125 КК України.
Неналежний стан досудового розслідування залишений поза увагою прокурора у кримінальному провадженні Гнипʼюка Д.Д., письмові вказівки ним не надавалися, інші заходи не вживались.  
Гнип’юком Д.Д. не забезпечено належного нагляду при здійсненні досудового розслідування у кримінальних провадженнях № (конфіденційна інформація) від 04.07.2016 за ч. 1 ст. 185 КК України, № (конфіденційна інформація) від 30.04.2018 за ч. 1 ст. 185 КК України, № (конфіденційна інформація) від 29.12.2017 за ч. 1 ст. 185 КК України, у яких, окрім допиту потерпілих та, в деяких випадках, огляду місця події, впродовж значного часу слідчі дії не проводяться, вказівки процесуальним керівником не надавались і, як наслідок, законні процесуальні рішення не приймаються.
У кримінальному провадженні № (конфіденційна інформація) від 27.07.2016 за   ч. 1 ст. 190 КК України 27.07.2017 допитано потерпілу, яка повідомила, що невідома особа, представившись працівником управління соціального захисту, заволоділа її грошовими коштами в сумі 26 тис. грн. За весь час досудового розслідування у кримінальному провадженні лише 06.03.2018 подано до суду клопотання та отримано ухвалу про тимчасовий доступ до інформації оператора мобільного зв’язку по номерах мобільних телефонів, з яких невідомі особи телефонували до потерпілої. Ухвала суду на час перевірки, проведеної прокуратурою області у вересні 2018 року, не виконана. Вказівки процесуальним керівником у кримінальному провадженні Гнип’юком Д.Д.  не надавались.
Аналогічно у кримінальних провадженнях № (конфіденційна інформація) від 13.12.2017 за ч. 1 ст. 190 КК України, № (конфіденційна інформація) від 27.12.2017 за  ч. 1 ст. 190 КК України, окрім допиту потерпілих та отримання ухвал про тимчасовий доступ до інформації операторів мобільного зв’язку, які не виконані, жодних слідчих дій не проводилось. Вказівки процесуальним керівником Гнип’юком Д.Д. у порядку ст. 36 КПК України не надавались.
Досудове розслідування у кримінальних провадженнях, у яких процесуальне керівництво здійснюється Гнипʼюком Д.Д., проводиться з порушенням розумних строків. 
Так, у кримінальному провадженні № (конфіденційна інформація) від 24.10.2014  за ч. 2 ст. 307 КК України не виконано ухвалу слідчого судді про тимчасовий доступ до інформації мобільного оператора по номеру телефону відправника посилки. Слідчі дії у кримінальному провадженні проводяться зі значними проміжками в часі, вказівки прокурором Гнипʼюком Д.Д. не надавались.
Лише 06.08.2018 отримано ухвалу слідчого судді про проведення інженерно-транспортної експертизи у кримінальному провадженні № (конфіденційна інформація) від 20.04.2018 за ч. 1 ст. 286 КК України. В ході розслідування досі не перевірено покази водія та ще одного свідка, які стверджують, що аварійну ситуацію на дорозі було створено водієм іншого транспортного засобу, який рухався посередині дороги. Не призначено та не проведено експертного дослідження обставин і механізму ДТП.
Вказівки прокурором Гнипʼюком Д.Д. з метою активізації досудового розслідування у кримінальному провадженні не надавались.
Із січня 2018 року не проводились слідчі дії у кримінальному провадженні № (конфіденційна інформація) від 04.01.2017 за ч. 2 ст. 286 КК України. Вказівки у кримінальному провадженні прокурором не надавались, законне процесуальне рішення не приймається.
Незважаючи на те, що під час проведення перевірки у квітні 2017 року прокуратурою області вказувалося на необхідність вжиття заходів для активізації досудового розслідування у кримінальному провадженні № (конфіденційна інформація) від 18.02.2013 за ст. 246 КК України, таких заходів прокурором Гнип’юком Д.Д. не вжито. З квітня 2017 року у провадженні надано всього одне доручення слідчого оперативним працівникам на проведення слідчих дій. Невиконання наданих ще 20.03.2017 письмових вказівок прокурора залишилось поза увагою та без належного реагування з боку Гнипʼюка Д.Д.
Повторним вивченням ряду матеріалів кримінальних проваджень, досудове розслідування яких здійснюється СВ Верховинського ВП Косівського ВП ГУ НП в області, встановлено, що, незважаючи на скерування прокуратурою області 2 листів з вимогою вжиття заходів для активізації досудового розслідування у кримінальних провадженнях, проведення у них слідчих дій, посилення прокурорського нагляду, з метою прийняття законних процесуальних рішень у розумні строки, - таких заходів Гнип’юком Д.Д. не вжито. 
Так із часу вивчення прокуратурою області у квітні 2018 року не проведено жодних слідчих дій у кримінальних провадженнях                             № (конфіденційна інформація) від 21.08.2017 за ч. 1 ст. 366 КК України та № (конфіденційна інформація) від 23.11.2017 за ст. 366-1 КК України (процесуальний керівник –  Гнип’юк Д.Д.). 
Крім цього, 14.05.2018 прокуратурою області скеровано керівнику Надвірнянської місцевої прокуратури лист щодо стану досудового розслідування у кримінальному провадженні № (конфіденційна інформація) від 10.07.2013, в якому вказано на необхідність вжити заходів для активізації досудового розслідування у кримінальному провадженні та повідомити про результати прокуратуру області. Вивченням матеріалів кримінального провадження встановлено, що в ньому не проведено жодної слідчої дії. Вказівки процесуальним прокурором Гнип’юком Д.Д у кримінальному провадженні не надавались, належного нагляду за станом розслідування не забезпечено.
Аналогічно після вивчення в прокуратурі області та звернення уваги на неналежний стан розслідування в кримінальних провадженнях 
№ (конфіденційна інформація) від 19.08.2017 за ч. 1 ст. 122 КК України, 
№ (конфіденційна інформація) від 24.11.2017 за ч. 1 ст. 125 КК України та 
№ (конфіденційна інформація) від 29.09.2017 за ч. 1 ст. 125 КК України процесуальним керівником Гнип’юком Д.Д. жодних заходів з метою активізації досудового розслідування вжито не було, слідчі дії так і не проводились.
Досі немає висновку судово-медичної експертизи щодо тяжкості заподіяних потерпілому тілесних ушкоджень у кримінальному провадженні                             № (конфіденційна інформація) від 25.05.2018 за ч. 1 ст. 125 КК України. Незважаючи на наявність свідка, який підтверджує факт заподіяння тілесних ушкоджень потерпілому, слідчі дії у кримінальному провадженні проводяться зі значними проміжками в часі, законне процесуальне рішення не приймається. Не надано належної оцінки обстановці заподіяння тілесних ушкоджень з метою правильної кваліфікації дій особи (процесуальний керівник –  Гнип’юк Д.Д.).
У порушення вимог ст. 217 КПК України, без наявності на те підстав 28.12.2017 начальником Верховинського відділу Надвірнянської місцевої прокуратури Гнип’юком Д.Д. об’єднано матеріали кримінального провадження  № (конфіденційна інформація) від 14.06.2017 за ч. 1 ст. 125 КК України з матеріалами кримінального провадження № (конфіденційна інформація) від 13.06.2017 за ч. 1 ст. 125 КК України.
Неналежним є стан здійснення Гнип’юком Д.Д. прокурорського нагляду у кримінальних провадженнях, де особи переховуються від органів досудового слідства та оголошені в розшук.
Так, із матеріалів кримінального провадження № (конфіденційна інформація) від 18.12.2012 за ч. 2 ст. 194 КК України вбачається, що 25.04.2005 ОСОБУ-10 відповідно до ст.ст. 131, 132 КПК України (в редакції 1960 року) притягнуто  як обвинуваченого у кримінальній справі № (конфіденційна інформація) за ч. 2 ст. 194 КК України. 
Надалі, 09.11.2011, відносно ОСОБИ-10 порушено кримінальну справу за ч. 1 ст. 121 КК України, яка відповідно до постанови слідчого підлягала розслідуванню в межах кримінальної справи № (конфіденційна інформація). 
В подальшому, 18.12.2012, у зв’язку з набранням чинності новим КПК України відомості про кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР за № (конфіденційна інформація), однак лише за ч. 2 ст. 194 КК України, та 24.12.2012  ОСОБІ-10 оголошено підозру за ч. 2 ст. 194 КК України. 
Таким чином, не забезпечено внесення до ЄРДР відомостей за фактом учинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 121 КК України. 
Вказане залишилось поза увагою Гнип’юка Д.Д., за погодженням з яким слідчим 15.01.2018 досудове розслідування у кримінальному провадженні зупинено.
У кримінальному провадженні № (конфіденційна інформація) від 07.03.2016 за   ч. 1 ст. 125 КК України, досудове розслідування у якому зупинено 05.10.2017 у зв’язку з тим, що підозрюваний ОСОБА-11 переховується від органів слідства та місце його знаходження не відоме, з дня зупинення досудового розслідування слідчі дії, спрямовані на встановлення місця знаходження особи,  у кримінальному провадженні не проводяться.
Через неналежне виконання своїх службових обов’язків щодо вивчення законності прийнятих слідчими рішень у кримінальних провадженнях  Гнип’юком Д.Д. не відреаговано на прийняття незаконного та необґрунтованого рішення про закриття кримінального провадження.
Зокрема, постановою начальника СВ Верховинського ВП Косівського ВП ГУ НП в області ОСОБА-12 від 27.12.2017 закрито кримінальне провадження № (конфіденційна інформація) за ч. 1 ст. 239 КК України на підставі п. 2   ч. 1 ст. 284 КПК України, у зв’язку із відсутністю складу кримінального правопорушення. З рішенням слідчого процесуальний керівник Гнип’юк Д.Д. погодився.
Постанова про закриття кримінального провадження № (конфіденційна інформація) прокуратурою області скасована.
Слідчим поліції 15.06.2016 зареєстровано кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за № (конфіденційна інформація), за ознаками ч.2 ст.382 КК України щодо умисного невиконання службовими особами відділу освіти Верховинської РДА рішення суду "про визнання незаконним наказу відділу освіти Верховинської РДА №59-к від 25.02.2014 про звільнення з роботи…", а також "умисного не виконання рішення Верховинського районного суду від 02.06.2016 про поновлення на роботі …".
Постановою керівника Надвірнянської місцевої прокуратури від 15.06.2016 визначено групу процесуальних прокурорів, до складу якої увійшли прокурори Верховинського відділу Надвірнянської місцевої прокуратури ОСОБА-13 та ОСОБА-14. Постановою про призначення групи прокурорів від 07.08.2017 призначено групу прокурорів у складі ОСОБА-14,    Гнип’юка Д.Д. 
За результатами перевірок у квітні та вересні 2017 року, а також проведеної у травні 2018 року наради у заступника прокурора області   Гнипʼюку Д.Д. вказувалось на необхідність активізації досудового розслідування у кримінальному провадженні № (конфіденційна інформація) від 15.06.2016 за ч. 2 ст. 382 КК України. 
Однак законне процесуальне рішення у зазначеному кримінальному провадженні на час перевірки (станом на вересень 2018 року) не прийнято. В матеріалах кримінального провадження наявна значна кількість скарг потерпілих. Крім цього, проведення слідчих дій відбувається зі значними проміжками в часі, неприйняття у кримінальному провадженні законного процесуального рішення стало підставою для того, що 20.07.2018 ухвалою слідчого судді Верховинського районного суду Івано-Франківської області визнано незаконною бездіяльність слідчого та прокурорів Верховинського відділу Надвірнянської місцевої прокуратури щодо непроведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № (конфіденційна інформація) та порушення розумних строків досудового розслідування, що призвело до порушення прав потерпілих у кримінальному провадженні. 
Слідчим суддею зазначено, що відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчі зобов’язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом’якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Згідно зі ст. 28 КПК України під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об’єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень.
Проведення досудового розслідування у розумні строки забезпечує прокурор, слідчий суддя (в частині строків розгляду питань, віднесених до його компетенції), а судового провадження - суд.
Судом встановлено, що процесуальне керівництво прокуратури Верховинського відділу Надвірнянської місцевої прокуратури не здійснюється, вказівки слідчому жодним процесуальним прокурором не надавались, справа ними не перевірялась.
Враховуючи обсяг повноважень, наданих ч. 2 ст. 36 КПК України процесуальному прокурору під час проведення досудового розслідування, відсутність будь-яких заходів реагування на затягування досудового розслідуванням з боку органів прокуратури не може розглядатись як процесуальний контроль за додержанням законів під час проведення досудового розслідування і містить ознаки невиконання з боку групи процесуальних прокурорів вимог КПК України щодо процесуального керівництва по кримінальному провадженню.
Таким чином, жодних дієвих заходів для ефективного досудового розслідування по даному кримінальному провадженню не було вжито ані слідчим, ані процесуальними прокурорами, внаслідок чого протягом тривалого часу кримінальне провадження не розслідується, процесуальне рішення в ньому не прийнято.
При розгляді цієї скарги слідчий та прокурор не надав достатнього обґрунтування такої істотної затримки та не довів, що слідчі органи та прокуратура зробили все від них залежне для забезпечення оперативного та всебічного встановлення обставин справи, підстави її не розслідування у розумні строки з урахуванням наявності у розпорядженні слідчого всього обсягу інформації про потерпілих, підозрюваних осіб, свідків, залишаються незрозумілими.
Європейський суд з прав людини визначає розумність строку з огляду на такі критерії: складність справи, поведінка заявника і органів влади, важливість предмету спору для заявника (справи «Меріт проти України», «Вітрук проти України», «Вергельський проти України», «Iванов проти України», «Сілін проти України», «Беньямінсон проти України», «Павлюлінець проти України», «Тодоров проти України», «Юртаєв проти України»).
У справі «Мащенко проти України» Європейський суд з прав людини вказав, що розслідування кримінальної справи протягом тривалого часу, яке є неефективним, поверхневим у зв’язку з недостатністю вжитих слідчим заходів, труднощами заявника в отриманні інформації про хід розслідування та участі у прийнятті процесуальних рішень, є порушенням статті 2 Конвенції.
Виходячи з вищенаведеного, суд зазначив, що для недопущення порушення прав скаржника на повний, своєчасний в розумний строк проведення досудового розслідування, приймаючи до уваги тривалий строк досудового розслідування з 2016 року, а також те, що проведення слідчих дій та прийняття процесуальних рішень проводиться із затягуванням строків, слідчий суддя вважає, що скарга в частині недотримання слідчим та прокурором розумних строків у кримінальному провадженні є підставною та підлягає до задоволення.
З урахуванням викладеного, суд постановив визнати незаконною бездіяльність слідчого СВ Верховинського відділення поліції Косівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківської області та прокурорів Верховинського відділу Надвірнянської місцевої прокуратури щодо непроведення досудового розслідування та порушення розумних строків досудового розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за № (конфіденційна інформація) від 15.06.2016.
При цьому, як вбачається з постанови заступника керівника Надвірнянської місцевої прокуратури від 07.08.2017, Гнип’юка Д.Д. визначено старшим групи прокурорів.  
Відповідно до постанов керівника Надвірнянської місцевої прокуратури про зміну групи прокурорів та призначення прокурора  від  08.02.2019 та 12.02.2019 у кримінальних провадженнях №№ (конфіденційна інформація), групу прокурорів змінено на підставі ч. 3 ст. 37 КПК України у зв’язку з нездійсненням прокурором Гнип’юком Д.Д. ефективного нагляду за дотриманням законів під час проведення досудового розслідування у вказаних кримінальних провадженнях. 
Комісія вважає, що своїми діями та бездіяльністю начальник Верховинського відділу Надвірнянської місцевої прокуратури Івано-Франківської області Гнип’юк Д.Д. вчинив дисциплінарний проступок, передбачений пунктом 1 частини 1 статті 43 Закону України «Про прокуратуру», а саме невиконання та неналежне виконання службових обов’язків. 
Із дня вчинення Гнип’юком Д.Д. проступку, без урахування часу тимчасової непрацездатності або перебування прокурора у відпустці, річний строк для накладення дисциплінарного стягнення не минув. 
При виборі рішення у дисциплінарному провадженні щодо виду дисциплінарного стягнення Комісією враховані характер проступку, його наслідки, особа прокурора, ступінь його вини, обставини, що впливають на обрання виду дисциплінарного стягнення.
Комісія вважає, що стосовно прокурора Гнип’юка Д.Д. наявні підстави для накладення дисциплінарного стягнення у виді догани з огляду, що він немає дисциплінарних стягнень, характеризується посередньо.
На підставі викладеного, керуючись статтею 11, пунктом 1 частини 1 статті 43, статтями 47–50, 77 Закону України «Про прокуратуру», пунктами 115-127 Положення про порядок роботи Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів, Комісія,  

В И Р І Ш И Л А:

Притягнути начальника Верховинського відділу Надвірнянської місцевої прокуратури Івано-Франківської області Гнип’юка Дмитра Дмитровича до дисциплінарної відповідальності та накласти на нього дисциплінарне стягнення у виді догани. 
Копію рішення направити прокурору Івано-Франківської області для застосування до прокурора накладеного дисциплінарного стягнення. 
Копію рішення направити начальнику Верховинського відділу Надвірнянської місцевої прокуратури Івано-Франківської області Гнип’юку Д.Д. та керівнику Надвірнянської місцевої прокуратури Івано-Франківської області.
Рішення Комісії за результатами дисциплінарного провадження може бути оскаржене прокурором, щодо якого воно прийняте, до адміністративного суду або до Вищої ради правосуддя протягом одного місяця з дня вручення йому чи отримання ним поштою копії рішення. 


Головуючий В. Грушковський

Члени Комісії:

В. Архіпов

А. Коваленко

О. Ковальчук

С. Костенко

С. Нечепоренко 

Ю. Піцик

С. Погребняк
 
С. Сергійчук 

В. Шемчук

В. Юсип