10.04.2019

Рішення №117дп-19


Про накладення дисциплінарного стягнення на прокурора Кам’янець-Подільської місцевої прокуратури Хмельницької області Лисюка І.В.

 
КВАЛІФІКАЦІЙНО-ДИСЦИПЛІНАРНА
КОМІСІЯ ПРОКУРОРІВ

РІШЕННЯ
№117дп-19

10 квітня 2019

Київ

Про накладення дисциплінарного стягнення на прокурора Кам’янець-Подільської місцевої прокуратури Хмельницької області Лисюка І.В.


Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів у складі головуючого Грушковського В.Ю., членів Комісії – Архіпова В.А., Коваленка А.А., Костенка С.К., Нечепоренка С.О., Піцика Ю.М., Погребняка С.П., Сергійчука С.О., Шемчука В.В. та Юсипа В.В., розглянувши висновок про наявність дисциплінарного проступку в діях прокурора Кам’янець-Подільської місцевої прокуратури Хмельницької області Лисюка І.В. у дисциплінарному провадженні № 11/2/4-2115дс-351дп-18,

В С Т А Н О В И Л А :

Лисюк Іван Вікторович в органах прокуратури Хмельницької області працював з 05.07.2001 до 17.10.2005 та працює з 03.11.2014 до теперішнього часу. 15.12.2015 призначений прокурором Кам’янець-Подільської місцевої прокуратури Хмельницької області. 
За період роботи в органах прокуратури прокурором Хмельницької області та Генеральним прокурором України не заохочувався, характеризується позитивно, дисциплінарних стягнень не має.
28.11.2014 ним прийнято Присягу працівника прокуратури України, 20.06.2017 ознайомився з положеннями Кодексу професійної етики та поведінки прокурорів, затвердженого всеукраїнською конференцією прокурорів 27 квітня 2017 року.
До Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів 26.12.2018 надійшла дисциплінарна скарга прокуратури Хмельницької області про вчинення прокурором Кам’янець-Подільської місцевої прокуратури Хмельницької області Лисюком І.В. дисциплінарного проступку.
Автоматизованою системою розподілу дисциплінарних скарг для вирішення питання про відкриття дисциплінарного провадження дисциплінарну скаргу 26.12.2018 розподілено за членом Кваліфікаційно- дисциплінарної комісії прокурорів Піциком Ю.М., яким 28.12.2018 прийнято рішення про відкриття дисциплінарного провадження № 11/2/4-2115дс-351дп- 18 щодо прокурора Лисюка І.В.
Скаржником у дисциплінарній скарзі зазначено, що прокуратурою Хмельницької області 14.12.2018 закінчено службове розслідування за фактом втрати службових документів та матеріалів, а саме матеріалів кримінального провадження № КОНФІДЕНЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ від 02.10.2018 та наглядового провадження прокурором Кам’янець-Подільської місцевої прокуратури Лисюком І.В.
У ході службового розслідування встановлено, що 14.11.2018 близько 15 години 20 хвилин Лисюк І.В. на власному автомобілі виїхав з місця роботи до Кам’янець-Подільського міськрайонного суду для участі у підготовчому судовому засіданні у зазначеному кримінальному провадженні. Дорогою зупинився та зайшов до магазину «Добриня», а сумку з матеріалами кримінального та наглядового проваджень залишив в автомобілі. Коли вийшов з магазину, виявив зникнення сумки.
За результатами службового розгляду зроблено висновок про неналежне виконання Лисюком І.В. своїх службових обов’язків, які полягають у порушенні п. 4.3.7 Інструкції з діловодства в органах прокуратури України, статей 11, 15, 16 Кодексу професійної етики та поведінки прокурорів, виразилися в халатному ставленні до збереження доручених службових документів та матеріалів, залишення їх без нагляду у власному автомобілі призвели до втрати матеріалів кримінального та наглядового проваджень.
Таким чином, на думку скаржника, в діях Лисюка І.В. наявні ознаки дисциплінарних проступків, передбачених п.п. 1, 6 ч. 1 ст. 43 Закону України «Про прокуратуру», що є підставою для дисциплінарної відповідальності прокурора.
За результатами проведеної перевірки членом Комісії Піциком Ю.М. 26.02.2019 складено висновок про наявність дисциплінарного проступку прокурора Лисюка І.В.
Скаржник та прокурор Лисюк І.В. належним чином повідомлені про час та місце проведення засідання Комісії.
Комісія, заслухавши доповідача, прокурора Лисюка І.В., обговоривши висновок про наявність дисциплінарного проступку, дослідивши дисциплінарні скарги та додані до них документи, матеріали перевірки, встановила таке.
Так, 14.11.2018 близько 15 години 20 хвилин Лисюк І.В. на власному автомобілі виїхав з місця роботи до Кам’янець-Подільського міськрайонного суду для участі у підготовчому судовому засіданні у зазначеному кримінальному провадженні. Дорогою зупинився та зайшов до магазину «Добриня», а сумку з матеріалами кримінального та наглядового проваджень залишив в автомобілі. Коли вийшов з магазину, виявив зникнення сумки.
У своїх поясненнях, наданих під час засідання Комісії, прокурор Лисюк І.В. підтвердив вищезазначені обставини втрати ним матеріалів наглядового та кримінального проваджень та зазначив, що вказана подія, на його думку, не призвела до жодних наслідків, оскільки за наслідками розгляду обвинувального акту за втраченими матеріалами кримінального провадження  особу засуджено до покарання у виді арешту. Під час вирішення питання про притягнення до дисциплінарної відповідальності просить врахувати ту обставину, що, залишаючи матеріали кримінального провадження у салоні власного автомобіля на незначний термін, він розраховував на їх збереження, оскільки автомобіль обладнаний сучасною сигналізаційною системою захисту від несанкціонованого доступу та центральним замком. Також просить врахувати відсутність негативних наслідків втрати матеріалів кримінального провадження, тому що ОСОБА-1 засуджений вироком суду.
Дослідивши дисциплінарну скаргу та долучені до неї документи, отримані за запитом члена Комісії з прокуратури Хмельницької області та Кам’янець-Подільської місцевої прокуратури Хмельницької області документи, пояснення прокурора Лисюка І.В., Комісія дійшла висновку щодо обґрунтованості доводів дисциплінарної скарги про вчинення прокурором Лисюком І.В. дисциплінарного проступку.
Так, відповідно до частини третьої статті 19 Закону України «Про прокуратуру» прокурор зобов’язаний неухильно додержуватися присяги прокурора. За порушення присяги прокурор несе відповідальність, передбачену законом.
Пунктами 3, 4 частини четвертої статті 19 Закону України «Про прокуратуру» визначено, що прокурор зобов’язаний: діяти лише на підставі, в межах та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України, не розголошувати відомості, які становлять таємницю, що охороняється законом, додержуватися правил прокурорської етики.
Відповідно до статей 11, 15, 16, 33 Кодексу професійної етики та поведінки прокурорів, затвердженого всеукраїнською конференцією прокурорів 27 квітня 2017 року, прокурор повинен постійно дбати про свою компетентність, своїм сумлінним виконанням службових обов’язків сприяти підвищенню авторитету прокуратури та зміцненню довіри громадян до неї; здійснювати службові повноваження сумлінно, компетентно, вчасно і відповідально; використовувати ввірене йому службове майно бережливо та лише за призначенням. У разі систематичного (два і більше разів протягом одного року) або одноразового грубого порушення правил прокурорської етики прокурора може бути притягнуто до дисциплінарної відповідальності.
Згідно з вимогами п. 4.3.7 Інструкції з діловодства в органах прокуратури України, затвердженої наказом Генеральної прокуратури України № 103 від 24.02.2016 з доповненням вказаного пункту відповідно до наказу Генеральної прокуратури України від 12.07.2017 № 208 (чинної на час викладених у скарзі обставин), служба діловодства та прокурорсько-слідчі працівники несуть персональну відповідальність за неналежний облік і збереження кримінальних проваджень та інших матеріальних носіїв, які містять інформацію, пов’язану з досудовим розслідуванням.
Належний облік і збереження кримінальних проваджень та інших матеріальних носіїв, які містять інформацію, пов’язану з досудовим розслідуванням, є службовим обов’язком прокурора Лисюка І.В.
Таким чином, за результатами проведеної перевірки в межах обставин повідомлених у дисциплінарній скарзі, Комісією встановлено неналежне виконання прокурором Лисюком І.В. своїх службових обов’язків, які полягали у порушенні п. 4.3.7 Інструкції з діловодства в органах прокуратури України, а також статей 11, 15, 16 Кодексу професійної етики та поведінки прокурорів, що є грубим порушенням правил прокурорської етики, у зв’язку з чим в діях прокурора Лисюка І.В. наявний дисциплінарний проступок, передбачений пунктами 1 та 6 частини першої статті 43 Закону України «Про прокуратуру», а саме неналежне виконання службових обов’язків та одноразове грубе порушення правил прокурорської етики, що є підставою для притягнення його до дисциплінарної відповідальності.
Вчинення Лисюком І.В. дисциплінарного проступку, крім його пояснень, підтверджується копіями: наказу від 11.12.2015 року №1520к про призначення на посаду прокурора Лисюка І.В.; прийняттям ним 28.11.2014 Присяги працівника прокуратури; ознайомленням його 20.06.2017 з Кодексом професійної етики та поведінки прокурорів; наказу від 02.01.2018 №1 про розподіл обов’язків між працівниками Кам’янець-Подільської місцевої прокуратури; висновком службового розслідування від 14.12.2018, затвердженого прокурором Хмельницької області 14.12.2018; витягами з Єдиного реєстру досудових розслідувань; протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 14.11.2018; заявою Лисюка І.В. про надання згоди працівникам поліції на огляд свого автомобіля; поясненнями заступника керівника Кам’янець-Подільської місцевої прокуратури  ОСОБА-2 та прокурора Лисюка І.В. під час службового розслідування.
Під час прийняття рішення в дисциплінарному провадженні щодо виду дисциплінарного стягнення Комісією враховано характер проступку, його наслідки, особу прокурора, ступінь його вини, обставини, що впливають на обрання виду дисциплінарного стягнення.
Із дня вчинення прокурором Лисюком І.В. дисциплінарного проступку, без урахування часу тимчасової непрацездатності або перебування його у відпустці, річний строк для накладення дисциплінарного стягнення не минув.
На підставі викладеного, керуючись статтями 11, 43, 47–50, 77, 78 Закону України «Про прокуратуру», пунктами 115-127 Положення про порядок роботи Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів, Комісія

В И Р І Ш И Л А :

Притягнути прокурора Кам’янець-Подільської місцевої прокуратури Хмельницької області Лисюка Івана Вікторовича до дисциплінарної відповідальності та накласти на нього дисциплінарне стягнення у виді заборони на строк три місяці на переведення до органу прокуратури вищого рівня чи на призначення на вищу посаду в органі прокуратури, в якому прокурор обіймає посаду.
Копію рішення направити прокурору Хмельницької області для застосування до прокурора Лисюка І.В. накладеного дисциплінарного стягнення.
Копію рішення направити прокурору Лисюку І.В. та керівнику Кам’янець-Подільської місцевої прокуратури Хмельницької області.
Рішення Комісії за результатами дисциплінарного провадження може бути оскаржене прокурором, щодо якого воно прийняте, до адміністративного суду або Вищої ради правосуддя протягом одного місяця з дня вручення йому чи отримання ним поштою копії рішення.


Головуючий           В. Грушковський


Члени комісії:
В. Архіпов
А. Коваленко
С. Костенко
С. Нечепоренко
Ю. Піцик
С. Погребняк
  С. Сергійчук
В. Шемчук
В. Юсип