10.04.2019

Рішення №61пп-19


Про затвердження графіку проведення співбесіди з кандидатами на посади прокурорів у порядку переведення до органу прокуратури вищого рівня

 
КВАЛІФІКАЦІЙНО-ДИСЦИПЛІНАРНА
КОМІСІЯ ПРОКУРОРІВ

РІШЕННЯ
№61пп-19

10 квітня 2019

Київ

Про затвердження графіку проведення співбесіди з кандидатами на посади прокурорів у порядку переведення до органу прокуратури вищого рівня


Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів у складі головуючого  – Грушковського В.Ю., членів Комісії – Архіпова В.І., Коваленка А.А.,             Костенка С.К., Нечепоренка С.О., Піцика Ю.М., Погребняка С.П., Сергійчука С.О., Шемчука В.В. та Юсипа В.В.,  розглянувши питання стану подання та розгляду документів кандидатами, які приймають участь у конкурсі для зайняття вакантної або тимчасово вакантної посади прокурора в порядку переведення до органу прокуратури вищого рівня,

В С Т А Н О В И Л А :

Рішенням Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії від 03.04.2019 № 58пп-18 затверджено список із 336 кандидатів, яких допущено до участі у конкурсі на зайняття вакантної або тимчасово вакантної посади прокурора в порядку переведення до органу прокуратури вищого рівня та до проходження тестування на знання законодавства (професійний тест).
Відповідно до пункту чотирнадцятого Розділу ІV Порядку проведення конкурсу для зайняття вакантної або тимчасово вакантної посади прокурора в порядку переведення до органу прокуратури вищого рівня, затвердженого рішенням Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів від 17 жовтня 2018 року № 241пп-18 (із змінами, внесеними рішенням Комісії від 20.02.2019 №48пп-19), на співбесіду допускаються кандидати, які набрали 80 і більше балів під час тестування при проведенні конкурсу для зайняття вакантних та тимчасово вакантних посад в Генеральній прокуратурі України, та 70 і більше балів при проведенні конкурсу для зайняття вакантних та тимчасово вакантних посад в регіональних прокуратурах.
На підставі викладеного, керуючись вимогами статтей 27, 38 Закону України «Про прокуратуру», пунктів 61, 63 Положення про порядок роботи Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів, Порядком проведення конкурсу для зайняття вакантної або тимчасово вакантної посади прокурора в порядку переведення до органу прокуратури вищого рівня, Комісія

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити графік проведення співбесід з кандидатами, які беруть участь у конкурсі для зайняття вакантних (тимчасово вакантних) посад прокурорів у порядку переведення до органу прокуратури вищого рівня, оголошеного рішенням Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів від 20.02.2019 № 49пп-19 (додається).
2. Допустити до участі у співбесіді кандидатів, які набрали 80 і більше балів під час тестування при проведенні конкурсу для зайняття вакантних  (тимчасово вакантних) посад в Генеральній прокуратурі України, та 70 і більше балів при проведенні конкурсу для зайняття вакантних та тимчасово вакантних посад в регіональних прокуратурах.


Головуючий    В. Грушковський 

Члени комісії:
   В. Архіпов

     А. Коваленко

   С. Костенко

   С. Нечепоренко

   Ю. Піцик

   С. Погребняк

   С. Сергійчук

   В. Шемчук

                     В. Юсип