09.04.2019

Рішення №62дк-19


Про зарахування до резерву на заміщення вакантних посад прокурорів

 
КВАЛІФІКАЦІЙНО-ДИСЦИПЛІНАРНА
КОМІСІЯ ПРОКУРОРІВ

РІШЕННЯ
№62дк-19

09 квітня 2019

Київ

Про зарахування до резерву на заміщення вакантних посад прокурорів


Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів у складі головуючого – Грушковського В.Ю., членів Комісії – Архіпова В.І.,  Коваленко А.А., Костенка С.К., Нечепоренка С.О., Піцика Ю.М., Погребняка С.П., Сергійчука С.О., Шемчука В.В. та Юсипа В.В., розглянувши питання проходження кандидатами на посаду прокурора місцевої прокуратури спеціальної перевірки та зарахування до резерву на заміщення вакантних посад,

В С Т А Н О В И Л А :

Рішенням Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів №52дк-19 від 28.03.2019 зараховано до резерву на заміщення вакантних посад прокурорів 337 кандидатів, які успішно склали кваліфікаційний іспит та пройшли спеціальну перевірку у межах конкурсу, оголошеного рішенням Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів від 14.06.2018 № 85дк-18.
У ході проведення засідання Комісії встановлено, що стосовно певних кандидатів Національним агентством з питань запобігання корупції виявлено розбіжності їх даних у деклараціях, які потребують особистого підтвердження або спростування кандидатами.
У зв’язку з цим Комісією письмово запрошено цих кандидатів прийняти участь 09.04.2019 у засіданні Комісії з метою спростування або підтвердження розбіжностей.
Під час засідання кандидати надали ґрунтовні пояснення та підтверджуючі документи щодо виявлених Національним агентством з питань запобігання корупції розбіжностей.
З метою забезпечення формування резерву на заміщення вакантних посад прокурорів, до якого зараховуються кандидати, що успішно склали кваліфікаційний іспит та пройшли спеціальну перевірку, керуючись пунктом 6 частини першої статті 29, статтею 32 Закону України «Про прокуратуру», розділу V Положення про порядок розгляду питань та підготовки матеріалів щодо проведення добору кандидатів на вакантну (тимчасово вакантну) посаду прокурора місцевої прокуратури, Комісія

В И Р І Ш И Л А :

1. Зарахувати до резерву на заміщення вакантних посад прокурорів кандидатів, які успішно склали кваліфікаційний іспит та пройшли спеціальну перевірку у межах конкурсу, оголошеного рішенням Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів від 14.06.2018 № 85дк-18, а саме: 

1. Гладенка Ярослава Юрійовича.
2. Гайворонського Романа Олександровича.
3. Клименко Тетяну Миколаївну. 
4. Комарова Ігора Вікторовича.
5. Кривякіну Вікторію Вячеславівну.
6. Олефіренка Сергія Володимировича. 
7. Панасюка Артура Олексійовича. 

2. Секретаріату Комісії розмістити на офіційному веб-сайті відповідне оголошення для кандидатів, які зараховані до резерву на заміщення вакантних посад прокурорів (додається).


Головуючий     В. Грушковський 

Члени комісії:

    В. Архіпов

    А. Коваленко
    С. Костенко 

    С. Нечепоренко

    Ю. Піцик

    С. Погребняк

    С. Сергійчук

    В. Шемчук
 
    В. Юсип