06.02.2019

Рішення №39дп-19


Про накладення на прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях Генеральної прокуратури України Бережника Віктора Володимировича дисциплінарного стягнення

 
КВАЛІФІКАЦІЙНО-ДИСЦИПЛІНАРНА
КОМІСІЯ ПРОКУРОРІВ

РІШЕННЯ
№39дп-19

06 лютого 2019

Київ

Про накладення на прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях Генеральної прокуратури України Бережника Віктора Володимировича дисциплінарного стягнення


Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів у складі: головуючого Грушковського В.Ю., членів Комісії Архіпова В.І., Коваленка А.А. Ковальчука О.М., Костенка С.К., Нечепоренка С.О., Піцика Ю.М., Сергійчука С.О., Шемчука В.В. та Юсипа В.В., розглянувши висновок про наявність дисциплінарного проступку у діях прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях Генеральної прокуратури України Бережника В.В. у дисциплінарному провадженні № 11/2/4-1688дс-293дп-18,

В С Т А Н О В И Л А :

Бережник Віктор Володимирович в органах прокуратури працює з грудня 2011 року. На займану посаду призначений наказом Генерального прокурора України № 1225ц від 29 листопада 2018 року.
Зі змісту службової характеристики вбачається, що Бережник В.В. характеризується позитивно, дисциплінарних стягнень не має. Заохочувався Генеральним прокурором України.
Присягу працівника прокуратури Бережник В.В. прийняв 11 червня 2012 року, з Кодексом професійної етики та поведінки працівників прокуратури ознайомлений 26 грудня 2012 року.
До Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів 12 жовтня 2018 року надійшла дисциплінарна скарга ОСОБА 1 про вчинення дисциплінарного проступку слідчим в особливо важливих справах першого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Бережником В.В. Дисциплінарна скарга подана з підстав, передбачених пунктами 1, 5, 6 частини 1 статті 43 Закону України «Про прокуратуру»: невиконання чи неналежне виконання службових обов’язків; вчинення дій, що порочать звання прокурора і можуть викликати сумнів у його об’єктивності, неупередженості та незалежності, у чесності та непідкупності органів прокуратури; систематичне (два і більше разів протягом одного року) або одноразове грубе порушення правил прокурорської етики.
Автоматизованою системою розподілу дисциплінарних скарг для вирішення питання про відкриття дисциплінарного провадження дисциплінарну скаргу  розподілено за членом Комісії Шемчуком В.В. (протокол розподілу від 12 жовтня 2018 року).
Рішенням члена Комісії Шемчука В.В. від 24 жовтня 2018 року відкрито дисциплінарне провадження № 11/2/4-1688-293дп-18 щодо слідчого           Бережника В.В. 
На час прийняття цього рішення Бережник В.В. обіймає посаду прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях Генеральної прокуратури України (наказ Генерального прокурора України № 1225ц від 29 листопада 2018 року).
Рішенням Комісії від 28 листопада 2018 року № 528дп-18 строк перевірки у дисциплінарному провадженні  продовжено на один місяць.
Положеннями статей 46 та 47 Закону України «Про прокуратуру» передбачено, що після відкриття дисциплінарного провадження член Комісії проводить перевірку в межах обставин, повідомлених у дисциплінарній скарзі. Член Комісії за результатами перевірки готує висновок, який повинен містити інформацію про наявність чи відсутність дисциплінарного проступку прокурора та виклад обставин, якими це підтверджується. Висновок та зібрані у процесі перевірки матеріали передаються на розгляд Комісії та мають бути отримані його членами не пізніш як за п’ять днів до засідання, на якому такий висновок розглядатиметься. Розгляд висновку про наявність чи відсутність дисциплінарного проступку прокурора відбувається на засіданні Комісії.
При розгляді висновку про наявність дисциплінарного проступку прокурора Комісія враховує, що відповідно до пункту 1 розділу ХІІ «Перехідні положення» Закону України «Про прокуратуру» Закон набирає чинності з 15 липня 2015 року, крім: пункту 5 розділу XII (крім підпунктів 3, 5, 8, 9, 12, 20, 42, 49, 63, 67), розділу XIII цього Закону, які набирають чинності з дня, наступного за днем його опублікування; статей 21, 28-38, 42, 44-50, 62-63, 65-79 цього Закону, які набирають чинності 15 квітня 2017 року.
Таким чином, стаття 43 Закону України «Про прокуратуру», яка передбачає підстави для притягнення прокурора до дисциплінарної відповідальності, набрала чинності з 15 липня 2015 року, а з 15 квітня 2017 року єдиним органом, що має право здійснювати дисциплінарне провадження щодо прокурора, є Комісія. 
У дисциплінарній скарзі зазначено, що слідчий Бережник В.В. після зміни підслідності кримінального провадження щодо ОСОБА 2 не направив його матеріали, а саме паспорти до органу розслідування. Також, навіть після закриття провадження не вжив заходів до повернення паспортів, які продовжував зберігати у себе.
Таким чином, на думку скаржника, слідчий Бережник В.В. підлягає притягненню до дисциплінарної відповідальності на підставі пунктів 1, 5, 6 частини 1 статті 43 Закону України «Про прокуратуру».
За результатами перевірки членом Комісії Шемчуком В.В. 12 січня 2019 року складено висновок про наявність дисциплінарного проступку у діях прокурора Бережника В.В.
Заявник та прокурор Бережник В.В. своєчасно повідомлені про час та місце проведення засідання Комісії.
Скаржник на засідання Комісії не з’явився, разом з тим направив до Комісії лист про розгляд висновку за його відсутності. 
На засідання прибув прокурор Бережник В.В., якому роз’яснено його права та обов’язки.
Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів, заслухавши доповідача члена Комісії Шемчука В.В., прокурора Бережника В.В., який просив Комісію прийняти рішення про закриття дисциплінарного провадження на підставі частини 4 статті 48 Закону України «Про прокуратуру», обговоривши висновок про наявність дисциплінарного проступку у діях прокурора та матеріали перевірки, дійшла до висновку про наявність підстав для притягнення до дисциплінарної відповідальності прокурора Бережника В.В. з огляду на таке.
У провадженні Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України перебували матеріали кримінального провадження № _____за підозрою ОСОБА 2, ОСОБА 3, ОСОБА 4 у заволодінні бюджетними коштами на загальну суму 1 млн. 219 тис. 250 грн. у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 5 статті 191, частиною 1 статті 366 КК України.
В межах цього провадження ухвалою Печерського районного суду міста Києва від 9 листопада 2017 року ОСОБА 2 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в певний період доби. Також його зобов’язано, крім іншого, «…здати на зберігання слідчому свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну». 
На виконання цієї ухвали ОСОБА 2 заявою від 14 листопада 2017 року на ім’я слідчого Бережника В.В. здав два паспорти громадянина України для виїзду за кордон. Заяву разом із паспортами отримав прокурор групи прокурорів Генеральної прокуратури України ОСОБА 5.
Опитаний прокурор Компаніївського відділу Олександрійської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА 5 пояснив, що він був включений до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні №_____.              
ОСОБА 5 зазначив також, що ОСОБА 2 14 листопада 2017 року особисто з’явився до Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України та здав йому документи, про що отримав відповідну розписку. Цього ж дня паспорти передано слідчому Бережнику В.В., яким їх долучено до матеріалів кримінального провадження, при яких і зберігались.
Про подальший рух кримінального провадження ОСОБА 5 не відомо.
У наданих поясненнях Бережник В.В. пояснив, що його було визначено старшим групи слідчих у кримінальному провадженні № _____ та ним підтверджено факт отримання від ОСОБА 5 паспортів ОСОБА 2 та подальшого їх зберігання весь час у робочому сейфі.
У подальшому постановою Генерального прокурора України від 5 грудня 2017 року здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні доручено детективам Національного антикорупційного бюро України.
У зв’язку з цим, супровідним листом від 12 грудня 2017 року  № 17/1/1-28218-17/2717вих-17 за підписом Генерального прокурора України кримінальне провадження № _____ у 77 томах та постанова про доручення здійснення досудового розслідування направлені директору Національного антикорупційного бюро України.
Паспорти ОСОБА 2 та речові докази цим супровідним листом до Національного антикорупційного бюро України не правлені.
Відповідно витребуваної копії Книги обліку вихідної кореспонденції управління з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури України серед виконавців супровідного листа про направлення матеріалів кримінального провадження до Національного антикорупційного бюро України значиться також Бережник В.В.
З цього приводу Бережник В.В. пояснив, що він отримав вже підписаний супровідний лист від керівництва слідчого відділу. Оскільки він його не готував, тому і не міг проконтролювати його зміст, у тому числі щодо зазначення про направлення паспортів ОСОБА 2. 
Бережник В.В. додатково зазначив, що у кримінальному провадженні були наявні і речові докази, і документи, у тому числі паспорти ОСОБА 2, які не підшивались до матеріалів провадження та зберігались окремо в опечатаному вигляді. Можливості вписати їх до супровідного листа не було. У зв’язку з цим за погодженням з керівництвом відділу було вирішено передавати провадження у томах поштовим зв’язком, а речові докази та паспорти передати у подальшому по акту прийому-передачі тому слідчому (детективу), який буде здійснювати досудове розслідування. 
Під час перевірки у дисциплінарному провадженні встановлено, що 28 лютого 2018 року за № 17/1/1-338вих-18 за підписом начальника відділу Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА 6 направлено листа старшому детективу Національного антикорупційного бюро України ОСОБА 7 із долученням «…додаткових матеріалів кримінального провадження № _____», а саме ноутбук, 8 системних блоки та флеш-накопичувач.
Паспорти ОСОБА 2 у даному переліку відсутні, а отже не направлялись.
Виконавцями цього листа згідно копії Книги обліку вихідної кореспонденції управління з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури України були ОСОБА 6, Бережник, ОСОБА 8 (також зазначений у листі як виконавець).
Опитаний прокурор відділу прокуратури міста Києва ОСОБА 8 з цього приводу пояснив, що в період часу з травня 2016 року по грудень 2017 року як слідчий групи слідчих приймав участь у здійсненні досудового розслідування кримінального провадження №_____. Безпосередні доручення йому, як слідчому групи, надавались старшим групи слідчих у цьому провадженні  Бережником В.В.
ОСОБА 8 також зазначив, що у лютому – березні 2018 року він не приймав активної участі в роботі слідчої групи по цьому кримінальному провадженню, а лише виконував допоміжні функції за вказівкою Бережника В.В., такі як систематизація матеріалів провадження, їх нумерація та підшивка у томи. Ймовірно лист про направлення матеріалів кримінального провадження детективу Національного антикорупційного бюро України готувався безпосередньо ним, оскільки його прізвище як виконавця зазначено на самому листі, а також проставлений підпис, візуального схожий на його у Книзі обліку вихідних документів. Хто дав вказівку підготувати лист він не пам’ятає. 
Бережник В.В. з цього приводу вказав, що супровідний лист детективу Національного антикорупційного бюро України готувався ним і ОСОБА 8 та у подальшому підписаний безпосереднім керівником – ОСОБА 6. Паспорти ОСОБА 2 відсутні у переліку матеріалів листа, так як передачу планувалось здійснити по акту прийому-передачі, оскільки вони є документами суворої звітності.
Опитаний начальник відділу Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА 6 пояснив, що йому не відомо з яких причин слідчий Бережник В.В. своєчасно не передав паспорти ОСОБА 2 до Національного антикорупційного бюро України, оскільки слідчий є самостійним під час розслідування кримінального провадження і несе особисту відповідальність за зберігання , як матеріалів провадження, речових доказів так і документів долучених до провадження. Лист про направлення матеріалів провадження детективу Національного антикорупційного бюро України був переданий йому на підпис Бережником В.В. і ним же було забезпечено передачу зазначених матеріалів провадження та речових доказів до Національного антикорупційного бюро України.
Факт безпосередньої передачі супровідного листа із додатками Бережником В.В. також підтверджується його власноручним підписом на ньому щодо цілісності упаковки системного блоку (додаток № 8 у листі). Таким чином, Бережником В.В. під час підготовки листа про направлення матеріалів до Національного антикорупційного бюро України свідомо не вписано у його додатки паспорти ОСОБА 2.
Перевіркою також встановлено, що кримінальне провадження № _____ з Національного антикорупційного бюро України передано за підслідністю до слідчого управління ГУ НП у місті Києві та 1 червня 2018 року постановою прокурора відділу прокуратури міста Києва ОСОБА 9 закрито. Згадки про паспорти ОСОБА 2 у цій постанові відсутні.
Прокурор ОСОБА 9 у наданих поясненнях повідомила, що паспорти ОСОБА 2 з Національного антикорупційного бюро України не отримувала. Останні разом із двома системними блоками (речовими доказами) надійшли із супровідним листом від 26 вересня 2018 року № 17/1/1-1635вих-18 (зазначений виконавець Бережник В.В.) Бережник В.В. у поясненнях підтвердив факт передачі паспортів ОСОБА 2 до прокуратури міста Києва супровідним листом ним у вересні 2018 року.
Згідно копії розписки ОСОБА 2 отримав паспорти 24 жовтня 2018 року.
Таким чином, наведені у дисциплінарній скарзі доводи щодо безпідставного утримання слідчим Бережником В.В. паспортів ОСОБА 2 знайшли своє підтвердження.
Відповідно до пункту 19 частини 1 статті 3 Кримінального процесуального кодексу України слідчий є стороною кримінального провадження з боку обвинувачення.
Згідно руху кримінального провадження № _____слідчий Бережник В.В. прийняв його до свого провадження 6 листопада 2017 року, а отже з цього часу набув статусу сторони у ньому.
ОСОБА 2 на виконання ухвали суду 14 листопада 2017 року заявою на ім’я слідчого Бережника В.В. передав свої паспорти прокурору ОСОБА 5, який в подальшому віддав їх Бережнику В.В. (це підтверджено матеріалами перевірки та поясненнями цих осіб).
Постановою Генерального прокурора України від 5 грудня 2017 року змінено підслідність за Національним антикорупційним бюро України, а отже з цього часу Бережник В.В. не є слідчим у кримінальному провадженні і відповідно стороною у ньому.
Таким чином, у слідчого Бережника В.В. з 5 грудня 2017 року відсутні були правові підстави для зберігання документів – паспортів у кримінальному провадженні.
За цих обставин слідчий Бережник В.В. повинен був вжити всіх можливих заходів до направлення матеріалів кримінального провадження, а також документів у ньому до Національного антикорупційного бюро України.
 Однак, під час направлення 12 грудня 2017 року кримінального провадження за підслідністю директору Національного антикорупційного бюро України документи (паспорти) відправлено не було. 
Також їх не було відправлено 28 лютого 2018 року листом, який безпосередньо готувався слідчим Бережником В.В. (підтвердив у своїх поясненнях) та передавався ним же до Національного антикорупційного бюро України.
Та лише після офіційних листів адвоката в інтересах ОСОБА 2 до прокуратури міста Києва (відповіді від 30 липня 2018 року № 04/2/4/1-82-18, від 7 вересня 2018 року № 04/2/4/1-82-18) щодо повернення паспортів та до Генеральної прокуратури України, відповідь на який 13 серпня 2018 року за № 17/1/1-28218-16 надав особисто Бережник В.В. зазначивши: «Що стосується паспортів громадянина України ОСОБА 2 для виїзду за кордон, то останні безпосередньо до Національного антикорупційного бюро України не передавались», паспорти та 2 системні блоки були направлені до прокуратури міста Києва супровідним листом від 26 вересня 2018 року № 17/1/1-1635вих-18.
Паспорти отримані ОСОБА 2 вже після направлення дисциплінарної скарги та відкриття членом Комісії провадження.
При цьому акт приймання-передачі, як необхідна умова направлення паспортів, згідно пояснення Бережника В.В., не складався (його наявність перевіркою не встановлено). 
Відповідно до статті 2 Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» громадянам України, а також іноземцям та особам без громадянства, які на законних підставах перебувають в Україні, гарантуються свобода пересування та вільний вибір місця проживання на її території, за винятком обмежень, які встановлені законом.
Дія запобіжного заходу ОСОБА 2 у вигляді домашнього арешту з покладенням відповідних обов’язків, у тому числі здати паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, продовженого ухвалою Солом’янського районного суду міста Києва від 26 лютого 2018 року, закінчилась 1 травня 2018 року.
Таким чином, у слідчого Бережника В.В. в порушення вимог Інструкції з діловодства в органах прокуратури України, затвердженої наказом Генеральної прокуратури України № 103 від 24 лютого 2016 року упродовж 6 місяців (з 12 грудня 2017 року (доручення здійснення розслідування іншому органу розслідування) по 1 червня 2018 року (закриття кримінального провадження)) без наявності правових підстав зберігались документи (паспорти  ОСОБА 2) та речові докази (2 системні блоки) у кримінальному провадженні та упродовж ще 3 місяців (з 1 червня по 26 вересня 2018 року) після його закриття.
Неповерненням паспортів ОСОБА 2 після закриття кримінального провадження (з 1 червня 2018 року) Бережником В.В. також порушено права ОСОБА 2 на свободу пересування та вільного залишення території України, які безпосередньо гарантовані статтею 33 Конституції України.
Зібрані матеріали, а також пояснення Бережника В.В. щодо причини неповернення паспортів у такий тривалий строк - «…до мене офіційно ніхто із запитом про повернення цих паспортів не звертався» однозначно свідчать про нехтування ним норм діючого законодавства, а отже про неналежне виконання ним своїх службових обов’язків та наявності, у зв’язку з цим, підстави для притягнення його до дисциплінарної відповідальності, передбаченої пунктом 1 частини 1 статті 43 Закону України «Про прокуратуру» – неналежне виконання прокурором службових обов’язків.
Вказані факти підтверджуються такими документами:
копією витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань про рух кримінального провадження №_____;
поясненнями ОСОБА 2;
поясненнями ОСОБА 9;
поясненнями ОСОБА 5;
копією постанови Генерального прокурора України від 5 грудня 2017 року про доручення розслідування злочинів у кримінальному провадженні № _____ детективам Національного антикорупційного бюро України;
копією листа на ОСОБА 10 та ОСОБА 11 від 12 грудня 2017 року;
копією книги обліку вихідної кореспонденції Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України;
копією листа Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України від 28 лютого 2018 року до Національного антикорупційного бюро України про направлення додаткових матеріалів кримінального провадження №_____;  
копією листа Генеральної прокуратури України від 26 вересня 2018 року до прокуратури міста Києва з направленням системних блоків і паспортів ОСОБА 2.
Строк притягнення до дисциплінарної відповідальності не сплинув (неналежне виконання службових обов’язків тривало з 12 грудня 2017 року по 26 вересня 2018 року).
 При визначенні виду дисциплінарного стягнення враховано відомості про прокурора, характер вчиненого, наслідки дисциплінарного проступку, та інші обставини, що впливають на формування позиції.
З огляду на наведене Комісія вважає, що застосування до Бережника В.В. дисциплінарного стягнення у виді догани, є пропорційним вчиненому ним діянню.
На підставі викладеного, керуючись вимогами статей 43, 47-50, 77 Закону України «Про прокуратуру», пунктів 61-63, 115-127 Положення про порядок роботи Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів Комісія,

В И Р І Ш И Л А:

Притягнути прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях Генеральної прокуратури України Бережника Віктора Володимировича до дисциплінарної відповідальності та накласти на нього дисциплінарне стягнення у виді догани.
Копію рішення направити Генеральному прокурору України для застосування до прокурора Бережника В.В. накладеного дисциплінарного стягнення, прокурору Бережнику В.В.
Рішення може бути оскаржене прокурором до адміністративного суду або до Вищої ради правосуддя протягом одного місяця з дня отримання його копії.


Головуючий                                                                      В. Грушковський


Члени комісії: 

  В.  Архіпов


  А. Коваленко


  О. Ковальчук


  С. Костенко


  С. Нечепоренко


  Ю. Піцик


  С. Сергійчук 


  В. Шемчук


  В. Юсип