27.02.2019

Рішення №74дп-19


Про накладення дисциплінарного стягнення на прокурора Одеської місцевої прокуратури № 4 Одеської області Братову К.О.

 
КВАЛІФІКАЦІЙНО-ДИСЦИПЛІНАРНА
КОМІСІЯ ПРОКУРОРІВ

РІШЕННЯ
№74дп-19

27 лютого 2019

Київ

Про накладення дисциплінарного стягнення на прокурора Одеської місцевої прокуратури № 4 Одеської області Братову К.О.


Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів у складі головуючого – Грушковського В.Ю., членів Комісії – Архіпова В.І., Коваленка А.А., Костенка С.К., Нечепоренка С.О., Піцика Ю.М., Сергійчука С.О., Шемчука В.В. та Юсипа В.В., розглянувши висновок про наявність дисциплінарного проступку в діях прокурора Одеської місцевої прокуратури № 4 Одеської області Братової К.О. в дисциплінарному провадженні № 11/2/4-1861дс-317дп-18,

В С Т А Н О В И Л А :

Братова Катерина Олександрівна працює в органах прокуратури з грудня 2005 року по теперішній час, а на вказаній посаді – з 05.02.2018.
За місцем роботи характеризується позитивно, дисциплінарних стягнень та заохочень не має.
До Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів 13.11.2018  надійшла дисциплінарна скарга керівника Генеральної інспекції Генеральної прокуратури України Уварова В.Г. про вчинення прокурором Одеської місцевої прокуратури № 4 Одеської області Братовою К.О.  дисциплінарного проступку. 
Цього ж дня за допомогою автоматизованої системи для вирішення питання щодо відкриття дисциплінарного провадження вказану скаргу визначено члену Комісії Юсипу В.В., яким 20.11.2018 прийнято рішення про відкриття щодо цього прокурора дисциплінарного провадження № 11/2/4-1861дс-317дп-18.
Рішенням Комісії від 20.12.2018 за № 576дп-18  строк проведення перевірки відомостей про наявність підстав для притягнення прокурора Братової К.О. до дисциплінарної відповідальності продовжено на один місяць, тобто до 13.02.2019.
За результатами перевірки 05.02.2019 членом Комісії Юсипом В.В. складено висновок про наявність у діях прокурора Братової К.О. дисциплінарного проступку. 
Прокурор Братова К.О. та скаржник – керівник Генеральної інспекції ГПУ Уваров В.Г. належно повідомлені про час та місце проведення засідання Комісії.
На засідання Комісії, яке відбулося 27.02.2019, з’явився представник скаржника –  прокурор відділу Генеральної інспекції ГПУ Опішняк О.П., якому головуючим роз’яснено права та обов’язки учасників засідання.
Прокурор Братова К.О. надіслала листа про те, що не братиме участі у засіданні Комісії, попросивши долучити до матеріалів провадження її письмове пояснення, при цьому надала згоду на розгляд висновку без її участі.
Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів, заслухавши доповідача – члена Комісії Юсипа В.В., пояснення представника скаржника ОСОБА-1, обговоривши висновок про наявність дисциплінарного проступку прокурора та матеріали дисциплінарного провадження, встановила такі обставини.
Зі змісту дисциплінарної скарги вбачається, що прокурор                  Братова К.О. несвоєчасно подала декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі – декларація) за 2016 рік та в анкеті доброчесності прокурора від 09.08.2018 зазначила недостовірні твердження в частині своєчасного декларування належного їй та членам її сім’ї майна, доходів, видатків і зобов’язань фінансового характеру за 2016 рік, а тому в її діянні наявні ознаки дисциплінарного проступку, передбаченого п. 5 частини першої ст. 43 Закону України «Про прокуратуру», тобто вчинення дій, що порочать звання прокурора і можуть викликати сумнів у його об’єктивності, неупередженості та незалежності, у чесності та непідкупності органів прокуратури.
Під час дисциплінарного провадження встановлено, що на підставі інформації Генеральної інспекції Генеральної прокуратури України, отриманої під час таємної перевірки доброчесності, прокуратурою Одеської області проведено службове розслідування щодо прокурора Одеської місцевої прокуратури № 4 Братової К.О. в частині достовірності тверджень, зазначених нею у анкеті доброчесності прокурора, щодо своєчасного подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави та місцевого самоврядування за 2016 рік.  
Згідно з висновком службового розслідування у період з 23.12.2015 по 31.07.2018 прокурор Братова К.О. перебувала у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. У зв’язку з цим прокуратурою Одеської області відповідно до вимог частини другої ст. 49 Закону України «Про запобігання корупції» 10.03.2017 на її адресу надіслано листа щодо необхідності суворого дотримання вимог ст. 45 вказаного Закону та щорічного подання до 1 квітня декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Однак при здійсненні прокуратурою Одеської області контролю своєчасності подання відповідно до вимог ст. 49 Закону України «Про запобігання корупції» декларацій за 2016 рік встановлено факт неподання прокурором Братовою К.О. такої декларації, про що 05.04.2017 повідомлено Національне агентство з питань запобігання корупції (далі – НАЗК).
Після виходу із відпустки по догляду за дитиною Братова К.О. на виконання вимог частини п’ятої ст. 19 Закону України «Про прокуратуру»,                 п. 1 розділу ІІ Порядку проведення таємної перевірки доброчесності прокурорів в органах прокуратури України (далі – Порядок) у анкеті доброчесності прокурора, поданій 09.08.2018, підтвердила, що своєчасно та достовірно задекларувала своє майно, доходи та видатки і зобов’язання фінансового характеру, а також членів її сім’ї у порядку, встановленому Законами України «Про запобігання та протидії корупції» та «Про запобігання корупції», хоча була достовірно обізнана про неподання нею декларації за 2016 рік, яка була відсутня у Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі – Реєстр).
Згідно з відомостями Реєстру щорічна декларація Братової К.О. за 2016 рік подана нею 10.09.2018, а виправлена наступного дня – 11.09.2018.
Відповідно до інформації НАЗК щодо послідовності дій цього прокурора в інформаційно-телекомунікаційній системі Реєстру вбачається, що її дії щодо створення декларації за 2016 рік вчинялися протягом 27-30 березня 2017 року.
Так, 30.03.2017 о 02.04 год. Братовою К.О. натиснуто кнопку «зберегти чернетку», що підтверджено електронним цифровим підписом (далі – ЕЦП), однак через 3 хв. нею переглянуто чернетку та її видалено, після чого відкрито чат «допомога в заповненні». Після продовження роботи в Реєстрі 30.03.2017 з 10.15 год. до 22.47 год. (з перервами) нею заповнювалися різні розділи декларації, переглядалися та зберігалися чернетки, однак до 01.04.2017 декларація за 2016 рік так і не була подана. 
У подальшому, 01.04.2017, 08.04.2017 та 29.04.2017, Братова К.О. продовжувала здійснювати в Реєстрі дії щодо створення декларації (заповнення розділів, збереження чернетки), а 29.04.2017 о 10.45 год.  натиснула кнопку «подати документ», відкривши сторінку накладення ЕЦП, проте підпис так і не підтвердила. Наступний вхід за допомогою ЕЦП до Реєстру здійснено тільки 29.01.2018.
Крім цього, встановлено, що згідно з вимогами ст. 19 Закону України «Про прокуратуру» прокурор зобов’язаний щорічно проходити таємну перевірку доброчесності. Розділом ІІ Порядку передбачено, що кожний прокурор з метою виконання вимог частини п’ятої ст. 19 Закону України «Про прокуратуру» зобов’язаний щороку до 01 лютого подавати до підрозділу внутрішньої безпеки власноруч заповнену анкету доброчесності прокурора за формою, затвердженою наказом Генерального прокурора України від 16.06.2016 за № 205.
Відповідно до п. 13 розділу ІІ Порядку за результатами перевірки доброчесності управлінням внутрішньої безпеки Генеральної інспекції Генеральної прокуратури України 08.11.2018 складено відповідну довідку                      № 25/2-11534ра-18 про те, що прокурор Братова К.О. не пройшла таємну перевірку доброчесності у зв’язку з недостовірністю зазначених нею у анкеті доброчесності прокурора від 09.08.2018 тверджень в частині своєчасного декларування належного їй та членам сім’ї майна, доходів, видатків і зобов’язань фінансового характеру за 2016 рік.
Відповідно до вимог п. 15 розділу ІІ Порядку, якщо за наслідками службового розслідування, призначеного під час таємної перевірки доброчесності, встановлено вчинення прокурором дисциплінарного проступку, він притягається до відповідальності відповідно до вимог законів.
Згідно з п. 2 розділу І Порядку подання в анкеті доброчесності прокурора недостовірних (у тому числі неповних) тверджень належить до дій, що порочать звання прокурора і можуть викликати сумнів у його об’єктивності, неупередженості та незалежності, у чесності та непідкупності органів прокуратури, що згідно з п. 5 частини першої ст. 43 Закону України «Про прокуратуру» є підставою для притягнення прокурора до дисциплінарної відповідальності. 
На засіданні Комісії представник скаржника ОСОБА-1 підтримав доводи дисциплінарної скарги та повністю погодився із висновком члена Комісії, наголосивши, що прокурор Братова К.О. вчинила дисциплінарний проступок. Крім цього, він долучив до матеріалів дисциплінарного провадження копію рішення НАЗК від 09.11.2018 за № 2574. 
Під час дисциплінарного провадження прокурор Братова К.О. пояснила, що у період з 23.12.2015 по 31.07.2018 вона перебувала у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. Після виходу на роботу 09.08.2018 вона  подала анкету доброчесності прокурора, в якій підтвердила своєчасне подання декларації. З приводу неподання декларації за 2016 рік вона  пояснила, що про це їй стало відомо лише у жовтні 2018 року під час проведення прокуратурою області за цим фактом службового розслідування. 
Так, у 2017 році при спробі подати декларацію за 2016 рік у неї постійно виникали труднощі із доступом до сайту НАЗК, заповненням пунктів декларації та збереженням чернетки. Певний час вона не могла закінчити заповнення декларації, оскільки на веб-сайту НАЗК були технічні збої. Згідно із відомостями її особистого кабінету 29.03.2017 о 23.49 год. вона у черговий раз намагалася закінчити заповнення декларації, проте не зробила цього у зв’язку з технічними збоями. Останню невдалу спробу заповнити та подати декларацію вона зробила 30.03.2017 о 02.04 год. та о 02.09 год. 
Крім цього, вона зазначила, що у неї на утриманні перебувають двоє неповнолітніх дітей, з яких одна дитина потребує особливого догляду, оскільки перебуває на диспансерному обліку з приводу вродженої вади серця. У періоди з 20.02.2017 по 28.02.2017, з 01.03.2017 по 13.03.2017, з 24.03.2017 по 31.03.2017 діти хворіли, а на 31.03.2017 вона ходила до лікаря, що не давало їй змоги продовжувати роботу на сайті НАЗК.
Із засобів масової інформації їй стало відомо, що у зв’язку із перевантаженням сайту НАЗК і збоями у його роботі продовжено строк для подання декларації на 1 місяць – до 01.05.2017, однак тоді вона не знала, що   це  стосувалось лише осіб, які подають таку декларацію вперше, тому вона 01.04.2017, 08.04.2017 продовжувала здійснювати дії, спрямовані на подання декларації. Вже 29.04.2017 близько 10.45 год. вона закінчила заповнення розділів декларації і «подала документ», вважаючи декларацію поданою.
Доводи скарги щодо її обізнаності про несвоєчасність подання декларації за 2016 рік на час подання анкети доброчесності прокурора, вважає такими, що не відповідають дійсності. Будь-яких повідомлень або листів щодо неподання декларації на її адресу або електронну скриньку не надходило. Спеціальна перевірка щодо неподання нею декларації розпочалася лише 26.10.2018 вже після того, як вона дізналася про відсутність декларації за 2016 рік на сайті НАЗК та подала її 10.09.2018 (виправлену – 11.09.2018).
У подальшому до Приморського районного суду м. Одеси з НАЗК надійшов протокол з відповідними матеріалами про вчинення нею адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією, передбаченого частиною першою ст. 172-6 КУпАП. За наслідками розгляду цих матеріалів, постановою суду від 05.12.2018 провадження по справі про адміністративне правопорушення, передбачене частиною першою ст. 172-6 КУпАП, стосовно неї закрите у зв’язку з відсутністю події і складу адміністративного правопорушення.
При прийнятті такого рішення судом враховано, що спеціальна перевірка стосовно Братової К.О. розпочалася лише 26.10.2018, тобто після подачі нею декларації без належного її письмового повідомлення про пропущені строки подачі щорічної декларації, що свідчить про відсутність її умислу на вчинення адміністративного правопорушення.
З огляду на це, Братова К.О. вважає, що нею вжито всіх можливих заходів щодо своєчасного  подання декларації за 2016 рік, вона була впевненою, що подала її своєчасно, а тому в її діях відсутній склад дисциплінарного проступку у виді вчинення дій, що порочать звання прокурора і можуть викликати сумнів у його об’єктивності, неупередженості та незалежності, у чесності та непідкупності органів прокуратури.
На засідання Комісії Братова К.О. надіслала аналогічні письмові  пояснення.
Під час вивчення змісту вказаного рішення суду Комісією встановлено, що останнім констатовано недоведеність у діянні Братової К.О. об’єктивної сторони адміністративного правопорушення, передбаченого частиною першою ст. 172-6 КУпАП, а також відсутність суб’єктивної сторони у формі умислу, яка є обов’язковою для правопорушень, пов’язаних з корупцією. При цьому на відсутність умислу Братової К.О. при неподанні декларації вказує те, що спеціальна перевірка НАЗК щодо неї розпочата лише 26.10.2018 (після подачі декларації 11.09.2018) без належного її письмового повідомлення як суб’єкта декларування про пропущений строк подачі щорічної декларації та отримання пояснення, чим порушено пп. 1 п. 2  розділу ІІ Порядку проведення контролю та повної перевірки декларації, особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, затвердженого рішенням НАЗК від 10.02.2017 за № 56.  
З огляду на це, суд постановив рішення про закриття провадження у справі про адміністративне правопорушення, передбачене частиною першою ст. 172-6 КУпАП стосовно Братової К.О. у зв’язку з відсутністю події та складу адміністративного правопорушення. 
При наданні оцінки  обставинам цього дисциплінарного провадження Комісією оцінюються тільки ті факти, які можуть свідчити про наявність або відсутність у діях прокурора  складу дисциплінарного проступку. Встановлені такі факти та обставини мають значення виключно для прийняття рішень у межах компетенції Комісії та жодним чином не свідчать про доведеність вини особи у вчиненні адміністративних або кримінальних правопорушень. Водночас закриття судом справи про адміністративне правопорушення не свідчить про відсутність дисциплінарного проступку, оскільки судом оцінювалась інша сукупність доказів щодо наявності або відсутності складу адміністративного проступку. З огляду на це, рішення Приморського районного суду  м. Одеси від 05.12.2018 Комісією не має приюдиційного значення. Більше того, для кваліфікації діяння особи за ст. 172-6 КУпАП необхідна умисна форма вини як обов’язкова ознака суб’єктивної сторони складу цього адміністративного правопорушення, а дисциплінарний проступок може бути вчинений також з необережності, яка саме й мала місце з боку Братової К.О. 
З приводу доводів дисциплінарної скарги про внесення прокурором Братовою К.О. завідомо неправдивих відомостей у анкету доброчесності від 09.08.2018 в частині своєчасного подання декларації за 2016 рік, то під час перевірки встановлено, що ці відомості вона внесла, вважаючи, що подала її у строк встановлений законом, тобто помилково. Така необізнаність Братової К.О. додатково підтверджується й тим, що  вона подала декларацію лише через місяць після заповнення цієї анкети, тобто 11.09.2018. 
Разом із цим, вказаний факт безпосередньо стосується доведеності винуватості прокурора у вчиненні адміністративного проступку, що порушує презумпцію невинуватості та свободу від самовикриття, які передбачені ст. ст. 62, 63 Конституції України. Факт вчинення корупційного адміністративного правопорушення повинен доводитися у встановленому законом порядку компетентними державними органами, а тому до постановлення обвинувального вироку суду, який набрав законної сили, підстав про зазначення про це в анкеті доброчесності прокурора немає. 
Отже, вивчивши матеріали дисциплінарного провадження, Комісія дійшла висновку про наявність підстав для притягнення прокурора Братової К.О. до дисциплінарної відповідальності.  
Так, права та обов’язки прокурорів регламентовані законами України, підзаконними нормативно-правовими актами та міжнародними документами. Зокрема, рекомендація № R (2000) 10 Комітету Міністрів Ради Європи державам-членам Ради Європи щодо кодексів поведінки державних службовців передбачає: посадова особа, яка займає положення, в якому його або її особисті або приватні інтереси можуть вплинути на його або її посадові обов’язки, повинна, як того вимагає закон, подавати декларації при призначенні, через регулярні проміжки часу після цього і кожного разу, коли відбуваються зміни у характері і ступені таких інтересів. 
Прокурори повинні бути зобов’язані щорічно подавати декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру. Хоча це може розглядатися як втручання в особисті справи, це виправдане як засіб зниження ризику корупції (висновок Венеційської комісії щодо проекту Закону України «Про прокуратуру» № 667/2012 та її попередні оцінки (проекту) правової бази прокуратури в Україні, параграф 68). 
Згідно з частиною першою ст. 45 Закону особи, зазначені у п. 1, п. п. «а», «в» п. 2, п. 5 частини першої ст. 3 цього Закону, зобов’язані щорічно до 1 квітня подавати шляхом заповнення на офіційному веб-сайті НАЗК декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік за формою, що визначається НАЗК. 
Відповідно до п. 2 розділу ІІ «Порядку формування, ведення та оприлюднення (надання) інформації до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування» (зі змінами), затвердженого рішенням Національного агентства від 10.06.2016 за № 3, суб’єкти декларування подають до реєстру зазначені в п. 1 цього розділу документи шляхом заповнення електронних форм відповідних документів на веб-сайті реєстру відповідно до технічних вимог та форм. Суб’єкти декларування подають зазначені документи через мережу Інтернет з використанням програмних засобів Реєстру у власному персональному електронному кабінеті після реєстрації в Реєстрі.
Щорічна декларація подається у період з 00 год. 00 хв. 01 січня до 00 год. 00 хв. 01 квітня року, наступного за звітним роком. Подання документа до Реєстру підтверджується шляхом надсилання повідомлення суб’єкту декларування на адресу його електронної пошти, вказану під час реєстрації в Реєстрі, та до персонального електронного кабінету суб’єкта декларування. Після отримання зазначеного повідомлення суб’єкт декларування повинен невідкладно, але не пізніше семи днів після дня отримання такого повідомлення, перевірити зміст поданого ним документа та у разі виявлення неповних або недостовірних відомостей в ньому подати виправлений документ відповідно до цього Порядку. 
Пунктом 10 розділу ІІ Порядку передбачено, що усі документи, які подав суб’єкт декларування, зберігаються в Реєстрі і автоматично оприлюднюються    (за винятком конфіденційної інформації) у публічній частині Реєстру відповідно до цього Порядку. У разі створення виправленого документа первинний документ, до якого вносяться виправлення, не видаляється і зберігається в Реєстрі. 
Згідно з вимогами частини третьої ст. 19 Закону України «Про прокуратуру» прокурор зобов’язаний неухильно додержуватися присяги прокурора, а згідно з п. п. 3, 4 частини четвертої цієї ж статті прокурор зобов’язаний діяти лише на підстав, в межах та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України та додержуватися правил прокурорської етики, зокрема не допускати поведінки, яка дискредитує його як представника прокуратури та може зашкодити авторитету прокуратури. 
Отже, Братова К.О., працюючи на посаді прокурора Одеської місцевої прокуратури № 4 Одеської області, в порушення вимог ст. 45 Закону України «Про запобігання корупції», п. 3 частини третьої, п. п. 3, 4 частини четвертої ст. 19 Закону України «Про прокуратуру», у період з 01.04.2017 року по 10.09.2018, діючи з необережності, не подавала шляхом заповнення на офіційному веб-сайті НАЗК декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік.
Цими необережними діями прокурор Братова К.О. вчинила дисциплінарний проступок, передбачений п. 4 частини першої ст. 43 Закону України «Про прокуратуру», тобто порушення встановленого законом порядку подання декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру.
Факт вчинення прокурором Братовою К.О. вказаного дисциплінарного проступку прямо або опосередковано підтверджується документами та їх копіями:
- дисциплінарної скарги від 13.11.2018;
- висновку службового розслідування від 25.10.2018;
- повідомлення прокуратури Одеської області НАЗК від 05.04.2017; 
- листа НАЗК від 07.09.2018 із роздруківкою дій Братової К.О.;
- роздруківки із сайту НАЗК повідомлення про успішне подання декларації Братовою К.О.;
- рішення НАЗК від 09.11.2018 за № 2574;
- постанови Приморського районного суду м. Одеси від 05.12.2018;
- пояснень Братової К.О. від 28.08.2018;
- пояснень Братової К.О. від 11.12.2018.
Обставина, що пом’якшує ступінь та характер її дисциплінарної відповідальності, – намагання подати декларацію до Реєстру. 
Обставин, що обтяжують ступінь та характер її дисциплінарної відповідальності, Комісією не встановлено. 
З огляду на те, що дисциплінарний проступок прокурора Братової К.О. не носить грубий характер, Комісія вважає за можливе накласти на неї дисциплінарне стягнення  у виді заборони на строк шість місяців на переведення до органу прокуратури вищого рівня чи на призначення на вищу посаду в органі прокуратури, в якому прокурор обіймає посаду. Вказаний вид стягнення є пропорційним вчиненим нею проступкам. При його визначенні враховано характер проступку, відсутність його наслідків, особу прокурора, ступінь її вини та інші обставини, які мають значення для цього дисциплінарного провадження.
З огляду на викладене, прокурор Братова К.О. підлягає притягненню до дисциплінарної відповідальності на підставі п. 4 частини першої ст. 43 Закону України «Про прокуратуру», а тому, керуючись вимогами ст. ст. 43, 46-50, 77, 78  Закону України «Про прокуратуру» та п. п. 61-63, 120 Положення про порядок роботи Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів, Комісія 

В И Р І Ш И Л А :

Притягнути прокурора Одеської місцевої прокуратури № 4 Одеської області Братову Катерину Олександрівну до дисциплінарної відповідальності та накласти на неї дисциплінарне стягнення у виді заборони на строк шість місяців на переведення до органу прокуратури вищого рівня чи на призначення на вищу посаду в органі прокуратури, в якому прокурор обіймає посаду.
Копію рішення направити прокурору Одеської області для застосування до прокурора Братової К.О. накладеного дисциплінарного стягнення.
Копію рішення направити прокурору Братовій К.О. та керівнику Одеської місцевої прокуратури № 4 Одеської області.
Рішення Комісії може бути оскаржене прокурором, щодо якого воно прийняте, до адміністративного суду або до Вищої ради правосуддя протягом одного місяця з дня вручення йому чи отримання ним поштою копії рішення. 


Головуючий    В. Грушковський
Члени Комісії:

   В. Архіпов

   А. Коваленко
   С. Костенко 
   С. Нечепоренко 
   Ю. Піцик
           
   С. Сергійчук

   В. Шемчук
           
   В. Юсип