27.02.2019

Рішення №77дп-19


Про накладення дисциплінарного стягнення на прокурора Київської місцевої прокуратури № 8 міста Києва Денисенко Ольгу Павлівну

 
КВАЛІФІКАЦІЙНО-ДИСЦИПЛІНАРНА
КОМІСІЯ ПРОКУРОРІВ

РІШЕННЯ
№77дп-19

27 лютого 2019

Київ

Про накладення дисциплінарного стягнення на прокурора Київської місцевої прокуратури № 8 міста Києва Денисенко Ольгу Павлівну


Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів у складі: головуючого Грушковського В.Ю., членів Комісії Архіпова В.І., Коваленка А.А., Костенка С.К., Нечепоренка С.О., Піцика Ю.М., Сергійчука С.О., Шемчука В.В. та Юсипа В.В., розглянувши висновок про відсутність дисциплінарного проступку у діях прокурора Київської місцевої прокуратури № 8 міста Києва Денисенко О.П. у дисциплінарному провадженні № 11/2/4-1784дс-304дп-18,

В С Т А Н О В И Л А:

Денисенко Ольга Павлівна в органах прокуратури працює з 10 квітня 2013 року. На займану посаду призначена наказом виконувача обов’язків прокурора міста Києва № 4254к від 14 грудня 2015 року.
За час роботи характеризується позитивно. Разом з тим, прокурор Денисенко О.П. на цей час вважається такою, яка притягувалася до дисциплінарної відповідальності. Рішенням Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів (далі – Комісії) від 27 вересня 2018 року № 423дп-18 її притягнуто до дисциплінарної відповідальності та накладено дисциплінарне стягнення у виді заборони на 3 місяці на переведення до органу прокуратури вищого рівня чи на призначення на вищу посаду в органі прокуратури, в якому прокурор обіймає посаду.
Присягу працівника прокуратури прийняла 4 квітня 2014 року, з Кодексом професійної етики та поведінки працівників прокуратури ознайомлена 24 квітня 2013 року.
До Комісії 29 жовтня 2018 року надійшла заява ОСОБА 1 за результатами проведеної перевірки доброчесності прокурора, внаслідок якої встановлено вчинення дисциплінарного проступку прокурором Денисенко О.П.
Автоматизованою системою розподілу дисциплінарних скарг для вирішення питання про відкриття дисциплінарного провадження заяву  розподілено за членом Комісії Шемчуком В.В. (протокол розподілу від 29 жовтня 2018 року).
Як підстави для притягнення прокурора до дисциплінарної відповідальності у заяві зазначені  пункти 1, 4, 5 та 7 частини 1 статті 43 Закону України «Про прокуратуру»: невиконання чи неналежне виконання службових обов’язків; порушення встановленого законом порядку подання декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру; вчинення дій, що порочать звання прокурора і можуть викликати сумнів у його об’єктивності, неупередженості та незалежності, у чесності та непідкупності органів прокуратури; порушення правил внутрішнього службового розпорядку.
Рішенням члена Комісії від 13 листопада 2018 року відкрито дисциплінарне провадження № 11/2/4-1784дс-304дп-18 щодо прокурора Денисенко О.П.
Крім того, до Комісії 31 жовтня 2018 року надійшла дисциплінарна скарга ОСОБА 2 про вчинення прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 міста Києва Денисенко О.П. дисциплінарного проступку.
Як підстави для притягнення її до дисциплінарної відповідальності у дисциплінарній скарзі зазначені пункти 1, 4, 5, 6 та 7 частини 1 статті 43 Закону України «Про прокуратуру»: невиконання чи неналежне виконання службових обов’язків; порушення встановленого законом порядку подання декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру; вчинення дій, що порочать звання прокурора і можуть викликати сумнів у його об’єктивності, неупередженості та незалежності, у чесності та непідкупності органів прокуратури; грубе порушення правил прокурорської етики; порушення правил внутрішнього службового розпорядку.
Автоматизованою системою розподілу дисциплінарних скарг для вирішення питання про відкриття дисциплінарного провадження скаргу розподілено за членом Комісії Шемчуком В.В. (протокол розподілу від  31 жовтня 2018 року).
Рішенням члена Комісії від 13 листопада 2018 року відкрито дисциплінарне провадження № 11/2/4-1806дс-305дп-18 щодо прокурора Денисенко О.П.
Вивченням заяви ОСОБА 1 та дисциплінарної скарги ОСОБА 2 встановлено, що їх подано стосовно одного прокурора за одними фактами.
З огляду на це, рішенням Комісії від 21 листопада 2018 року № 510дп-18 дисциплінарні провадження щодо Денисенко О.П. об’єднані в одне –                № 11/2/4-1784дс-304дп-18.  
Рішенням Комісії від 28 листопада 2018 року № 529дп-18 строк проведення перевірки відомостей у об’єднаному провадженні продовжено на один місяць – до 29 січня 2019 року.
За статтями 46 та 47 Закону України «Про прокуратуру» після відкриття дисциплінарного провадження член Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів проводить перевірку в межах обставин, повідомлених у дисциплінарній скарзі. У разі виявлення під час перевірки інших обставин, що можуть бути підставою для притягнення прокурора до дисциплінарної відповідальності, інформація про це включається у висновок члена Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів за результатами перевірки.
Член Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів за результатами перевірки готує висновок, який повинен містити інформацію про наявність чи відсутність дисциплінарного проступку прокурора та виклад обставин, якими це підтверджується. Якщо за результатами перевірки член Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів встановив наявність дисциплінарного проступку, у висновку додатково зазначається характер проступку, його наслідки, відомості про особу прокурора, ступінь його вини, інші обставини, що мають значення для прийняття рішення про накладення дисциплінарного стягнення, а також пропозиція члена Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів щодо конкретного виду дисциплінарного стягнення. Висновок та зібрані у процесі перевірки матеріали передаються на розгляд Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів та мають бути отримані його членами не пізніш як за п’ять днів до засідання, на якому такий висновок розглядатиметься. Розгляд висновку про наявність чи відсутність дисциплінарного проступку прокурора відбувається на засіданні Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів.
При розгляді висновку про відсутність дисциплінарного проступку прокурора Комісія враховує, що відповідно до пункту 1 розділу XII «Перехідні положення» Закону України «Про прокуратуру» Закон набирає чинності з 15 липня 2015 року, крім: пункту 5 розділу  XII (крім підпунктів 3, 5, 8, 9, 12, 20, 42, 49, 63, 67), розділу XIII цього Закону, які набирають чинності з дня, наступного за днем його опублікування; статей 21, 28 – 38, 42, 44 – 50, 62, 63, 65 – 79 цього Закону, які набирають чинності 15 квітня 2017 року.
Таким чином, стаття 43 Закону України «Про прокуратуру», яка передбачає підстави для притягнення прокурора до дисциплінарної відповідальності, набрала чинності з 15 липня 2015 року, а з 15 квітня  2017 року єдиним органом, що має право здійснювати дисциплінарне провадження щодо прокурора, є Комісія.
У заяві та дисциплінарній скарзі зазначено, що прокурор Денисенко О.П. не повідомила Національне агентство з питань запобігання корупції (далі – Національне агентство) у 10-денний термін про суттєві зміни у майновому стані внаслідок придбання автомобіля Honda Accord вартістю 150 000 грн., не відобразила у щорічній декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2017 рік отриманий дохід від продажу автомобіля Mitsubishi Colt за 70 000 грн., порушила правила внутрішнього службового розпорядку, не пройшла таємну перевірку доброчесності.
Таким чином, на думку заявника та скаржника, прокурор Денисенко О.П. підлягає притягненню до дисциплінарної відповідальності на підставі пунктів 1, 4, 5, 6 та 7 частини 1 статті 43 Закону України «Про прокуратуру».
За результатами перевірки членом Комісії Шемчуком В.В. 29 січня 2019 року складено висновок про відсутність дисциплінарного проступку у діях прокурора Денисенко О.П.
Заявника, скаржника та прокурора Денисенко О.П. своєчасно повідомлено про час та місце проведення засідання Комісії.
На засідання Комісії з’явилися представники заявника і скаржника – ОСОБА 3 і ОСОБА 4 відповідно та прокурор Денисенко О.П., яким головуючим роз’яснено права та обов’язки учасників засідання.
Представником заявника ОСОБА 3 заявлено клопотання про відвід члену Комісії Сергійчуку С.О.
За результатами розгляду Комісією прийнято та оголошено рішення про відмову у його задоволенні у зв’язку з безпідставністю і необґрунтованістю.
Заслухавши доповідача – члена Комісії Шемчука В.В., дослідивши заяву, дисциплінарну скаргу та додані до них матеріали, а також матеріали перевірки, вивчивши висновок про відсутність дисциплінарного проступку прокурора та відомості, отримані Комісією під час розгляду вказаного висновку, Комісія встановила такі обставини. 
Із матеріалів заяви та дисциплінарної скарги вбачається, що  Денисенко О.П. в порушення вимог частини 2 статті 52 Закону України «Про запобігання корупції» своєчасно не надала повідомлення про суттєві зміни у майновому стані у зв’язку з придбанням 25 квітня 2017 року автомобіля Honda Accord, 2011 року випуску вартістю 150 000 грн. 
На підтвердження даного факту скаржниками доданий висновок службового розслідування, яке проведено згідно з наказом прокурора міста Києва від 18 липня 2018 року № 79.
Згідно з висновком відповідно до щорічної декларації Денисенко О.П. за 2017 рік (оприлюднена на сайті Національного агентства) останньою 25 квітня 2017 року придбано автомобіль Honda Accord, 2011 року випуску, вартістю 150 000 грн., що перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на  1 січня звітного року (80 000 грн.).
Оглядом публічної частини Єдиного державного реєстру декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, ідентифікувавши особу Денисенко О.П., встановлено, що повідомлення про суттєві зміни у майновому стані до Національного агентства нею не подано.
Крім того, відповідно до копії договору купівлі-продажу транспортного засобу від 25 квітня 2017 року та додатку до нього, укладених в територіальному сервісному центрі МВС України, зазначений автомобіль за домовленістю сторін (Денисенко О.П. та ОСОБА 5 в особі ОСОБА 6) оцінено у 150 000 грн.
У заяві та дисциплінарній скарзі також зазначається про встановлення факту невідображення Денисенко О.П. у щорічній декларації за 2017 рік доходу від відчуження іншого транспортного засобу.
Зокрема, згідно з поданими Денисенко О.П. щорічними деклараціями за 2015 та 2016 роки у розділі 6 «Цінне рухоме майно – транспортні засоби» останньою зазначено, що у її власності наявний автомобіль іноземного виробництва Mitsubishi Colt 2008 року випуску. При цьому у щорічній декларації за 2017 рік відомості про наявність у її власності вказаного транспортного засобу відсутні.
У ході службового розслідування встановлено, що Денисенко О.П. цей автомобіль відчужено 29 квітня 2017 року за 70 000 грн., що підтверджується копією договору купівлі-продажу транспортного засобу від 29 квітня 2017 року № 8046/2017/438970.
Разом з тим, Денисенко О.П. дохід від відчуження рухомого майна у щорічній декларації за 2017 рік не відображено.
Службовим розслідуванням також встановлено порушення прокурором Денисенко О.П. у червні 2018 року правил внутрішнього службового розпорядку.
Так, 26 червня 2018 року за заявою Денисенко О.П. територіальним сервісним центром 8041 було проведено перереєстрацію транспортного засобу при заміні номерного знаку. Відповідно до витребуваної копії заяви Денисенко О.П. № 156929643 від 26 червня 2018 року відповідну картку було зареєстровано о 12 год 43 хвилини, тобто у робочий час.
Опитані з цього приводу керівник Київської місцевої прокуратури № 8 Ярошовець В.М., його перший заступник Жоган Р.А. та заступники            Дем’янець С.М. і Білий Д.М. повідомили, що їм невідомо про відсутність підлеглих працівників на робочому місці у робочий час з метою участі у реєстрації, перереєстрації транспортних засобів у територіальних сервісних центрах міста Києва. Про необхідність у зв’язку з цим покинути робоче місце їм ніхто, у тому числі Денисенко О.П., не повідомляв.
Крім того, ОСОБА 1 у заяві зазначається, що Денисенко О.П. не пройшла таємну перевірку доброчесності прокурора.
Так, прокурор Денисенко О.П. 23 січня 2018 року відповідно до вимог статті 19 Закону України «Про прокуратуру» та розділу II Порядку проведення таємної перевірки доброчесності прокурорів в органах прокуратури України, затвердженого наказом Генерального прокурора України від 16 червня 2016 року № 205 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 червня 2016 року за № 875/29005, власноручно заповнила анкету доброчесності прокурора, яку обліковано у реєстрі таємних перевірок доброчесності прокурорів та оприлюднено на офіційному веб-сайті Генеральної прокуратури України.
У вказаній анкеті остання підтвердила твердження про те, що не вчиняла дій, що порочать звання прокурора і можуть викликати сумнів у її об’єктивності, неупередженості та незалежності, у чесності та непідкупності органів прокуратури, сумлінно виконувала обов’язки прокурора. 
Разом з тим, відповідно до пункту 13 розділу II Порядку за результатами перевірки доброчесності управлінням внутрішньої безпеки Генеральної інспекції Генеральної прокуратури України 25 жовтня 2018 року складено відповідну довідку № (конфіденційна інформація) про те, що Денисенко О.П. не пройшла таємну перевірку доброчесності, оскільки проведеним службовим розслідуванням встановлено вчинення прокурором дій, які порочать звання прокурора і можуть викликати сумнів у її об’єктивності, неупередженості та незалежності, у чесності та непідкупності органів прокуратури (порушення порядку декларування за 2017 рік, не подала повідомлення про суттєві зміни в майновому стані у 2017 році).
Представники заявника і скаржника ОСОБА 3 і ОСОБА 4 підтримали доводи, викладені у заяві та дисциплінарній скарзі, та просили притягнути прокурора Денисенко О.П. до дисциплінарної відповідальності. У разі закриття дисциплінарного провадження стосовно Денисенко О.П. заявили клопотання про надання дозволу на оскарження такого рішення до Вищої ради правосуддя.
Прокурор Денисенко О.П. у своїх поясненнях Комісії зазначила, що частково визнає доводи скаржників про порушення нею вимог чинного законодавства.
Зокрема, нею визнано факт неподання повідомлення до Національного агентства про суттєві зміни у майновому стані у зв’язку з придбанням 25 квітня 2017 року автомобілю Honda Accord та невідображення у щорічній декларації доходу від відчуження належного їй автомобіля Mitsubishi Colt. Але будь-якого умислу на приховування цих відомостей від Національного агентства у неї не було, це сталося внаслідок її неуважності. Крім того, автомобіль Honda Accord нею придбано у розстрочку, на цей час ним не користується, а дохід від реалізації автомобіля Mitsubishi Colt не отримувала.
Денисенко О.П. не визнала порушення правил внутрішнього службового розпорядку та вважає, що не вчиняла дій, які б порочили звання прокурора і могли б викликати сумнів у її об’єктивності, неупередженості та незалежності, у чесності та непідкупності органів прокуратури, правил прокурорської етики не порушувала.
При прийнятті рішення Комісія виходить з такого.
Частиною другою статті 19 Конституції України визначено, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти  лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
Згідно зі статтею 44 Закону України «Про прокуратуру» від 14 жовтня 2014 року № 1697-VII, яка набрала чинності 15 квітня 2017 року, дисциплінарне провадження здійснюється Комісією.
Відповідно до частини 1 статті 11, статей 49, 50 Закону України «Про запобігання корупції» (набрав чинності 26 жовтня 2014 року та введений в дію через шість місяців з дня набрання ним чинності) до повноважень Національного агентства належить, зокрема, здійснення в порядку, визначеному цим Законом, контролю та перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, зберігання та оприлюднення таких декларацій, проведення моніторингу способу життя осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. 
Державні органи, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування, а також юридичні особи публічного права зобов’язані перевіряти факт подання суб’єктами декларування, які в них працюють (працювали або входять чи входили до складу утвореної в органі конкурсної комісії, до складу Громадської ради доброчесності, відповідних громадських рад, рад громадського контролю, утворених при державних органах), відповідно до цього Закону декларацій та повідомляти Національне агентство про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій у визначеному ним порядку.
Повна перевірка декларації полягає у з’ясуванні достовірності задекларованих відомостей, точності оцінки задекларованих активів, перевірці на наявність конфлікту інтересів та ознак незаконного збагачення і може здійснюватися у період здійснення суб’єктом декларування діяльності, пов’язаної з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, а також протягом трьох років після припинення такої діяльності.
Обов’язковій повній перевірці підлягають декларації службових осіб, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище, суб’єктів декларування, які займають посади, пов’язані з високим рівнем корупційних ризиків, перелік яких затверджується Національним агентством.
Обов’язковій повній перевірці також підлягають декларації, подані іншими суб’єктами декларування, у разі виявлення у них невідповідностей за результатами логічного та арифметичного контролю.
Національне агентство проводить повну перевірку декларації, а також самостійно проводить повну перевірку інформації, яка підлягає відображенню в декларації, щодо членів сім’ї суб’єкта декларування у випадках, передбачених  частиною 7 статті 46 цього Закону.
Національне агентство проводить перевірку декларації на підставі інформації, отриманої від фізичних та юридичних осіб, із засобів масової інформації та інших джерел, про можливе відображення у декларації недостовірних відомостей.
У разі встановлення за результатами повної перевірки декларації відображення у декларації недостовірних відомостей Національне агентство письмово повідомляє про це керівника відповідного державного органу, органу влади Автономної Республіки Крим, органу місцевого самоврядування, їх апарату, юридичної особи публічного права, в якому працює відповідний суб’єкт декларування, та спеціально уповноважені суб’єкти у сфері протидії корупції.
Таким чином, здійснення контролю та перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у тому числі щодо достовірності і повноти відомостей, зазначених суб’єктом декларування у декларації, належить до виключної компетенції Національного агентства. 
Комісія не уповноважена законодавством проводити перевірку декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у тому числі щодо достовірності і повноти відомостей, зазначених суб’єктом декларування у декларації. 
Реалізація Комісією своєї компетенції щодо вирішення питань про притягнення прокурорів до дисциплінарної відповідальності у разі подання прокурорами у деклараціях осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, недостовірних та/або неповних відомостей, можлива лише у разі встановлення такого факту Національним агентством відповідно до Порядку проведення контролю та повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, затвердженого рішенням Національного агентства від  10 лютого 2017 року № 56.
Відповідно до пункту 1 розділу I рішення Національного агентства від 15 лютого 2019 року № 476 «Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік, поданої Денисенко Ольгою Павлівною, прокурором Київської місцевої прокуратури № 8» Денисенко О.П. у розділі 11 «Доходи, у тому числі подарунки» декларації не зазначила відомості про свій дохід від продажу рухомого майна (автомобіля Mitsubishi Colt) у сумі 70 000 грн., чим не дотримала вимоги пункту 7 частини 1 статті 46 Закону України «Про запобігання корупції».
Так, відповідно до пункту 7 частини 1 статті 46 Закону України «Про запобігання корупції» у декларації зазначаються відомості про: отримані (нараховані) доходи, у тому числі доходи у вигляді заробітної плати (грошового забезпечення), отримані як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом, гонорари, дивіденди, проценти, роялті, страхові виплати, благодійна допомога, пенсія, доходи від відчуження цінних паперів та корпоративних прав, подарунки та інші доходи. Такі відомості включають дані про вид доходу, джерело доходу та його розмір.
Таким чином, Денисенко О.П. зазначила недостовірні відомості про свій дохід, які відрізняються від достовірних на суму 70 000 грн.
Крім того, Денисенко О.П. не зазначила відомості щодо іншого правочину, яким набуто її право власності на транспортний засіб Honda Accord (право власності виникло 25 квітня 2017 року на підставі договору купівлі-продажу транспортного засобу від 25 квітня 2017 року № 3246/2017/429486), чим порушила вимоги пункту 10 частини 1 статті 46 Закону України «Про запобігання корупції».
Згідно з пунктом 10 частини 1 статті 46 цього Закону у декларації зазначаються відомості про видатки та всі правочини, вчинені у звітному періоді, на підставі яких у суб’єкта декларування виникає або припиняється право власності, володіння чи користування на нерухоме або рухоме майно. До таких відомостей включаються дані про вид правочину, його предмет.
Таким чином, у розділі 14 «Видатки та правочини суб’єкта декларування» декларації Денисенко О.П. зазначила недостовірні відомості, не відобразивши інформацію про інший правочин, яким набуто її право власності на рухоме майно, чим не дотримала вимоги пункту 10 частини 1 статті 46 Закону України «Про запобігання корупції».
З урахуванням викладених фактичних обставин, Комісія вважає, що в діях прокурора Київської місцевої прокуратури № 8 міста Києва Денисенко О.П. наявний дисциплінарний проступок, перебачений пунктом 4 частини 1 статті 43 Закону України «Про прокуратуру», а саме порушення встановленого законом порядку подання декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру. При цьому додаткової кваліфікації вчинений  Денисенко О.П. дисциплінарний проступок за пунктом 1 частини 1 статті 43 Закону не потребує.
Відповідно до частини 4 статті 48 Закону України «Про прокуратуру» рішення про накладення на прокурора дисциплінарного стягнення може бути прийнято не пізніше ніж через рік із дня вчинення проступку.
Відповідно до офіційного веб-сайту Національного агентства декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2017 рік, Денисенко О.П. подано 23 березня 2018 року.
Таким чином, Комісія робить висновок, що строк для накладення дисциплінарного стягнення на прокурора Денисенко О.П., за порушення, про які йдеться у заяві та дисциплінарній скарзі, при заповненні нею декларації за 2017 рік, не сплинув.
Викладені вище обставини підтверджуються:
- рішенням Національного агентства від 15 лютого 2019 року № 476 «Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік, поданої Денисенко Ольгою Павлівною, прокурором Київської місцевої прокуратури  № 8»;
- матеріалами службового розслідування, проведеного на підставі наказу прокурора міста Києва від 18 липня 2018 року № 79;
- копією щорічної декларації Денисенко О.П. за 2017 рік;
- копією договору купівлі-продажу транспортного засобу від 25 квітня 2017 року № 3246/2017/429486;
 - копією договору купівлі-продажу транспортного засобу від 29 квітня 2017 року № 8046/2017/438970;
- поясненнями Денисенко О.П.
В той же час Комісія зазначає, що не підлягає притягненню до дисциплінарної відповідальності прокурор Денисенко О.П. за неподання до Національного агентства повідомлення про суттєві зміни у майновому стані у зв’язку з придбанням 25 квітня 2017 року автомобілю Honda Accord за               150 000 грн. з огляду на таке.
Рішенням Національного агентства від 2 листопада 2018 року № 2517 Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя доручено забезпечити направлення до суду відповідно до законодавства протоколу про адміністративне правопорушення від 1 листопада 2018 року № 44-03/240/18 стосовно Денисенко Ольги Павлівни, прокурора Київської місцевої прокуратури № 8 міста Києва за частиною 2 статті 172-6 КУпАП. 
Протокол складено головним спеціалістом відділу контролю за своєчасністю подання декларацій Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Національного агентства ОСОБА 7 як уповноваженою особою Національного агентства відповідно до рішення Національного агентства від 11 серпня 2016 року № 9 «Про визначення уповноважених осіб Національного агентства з питань запобігання корупції».
Таким чином, Денисенко О.П. в порушення вимог частини 2 статті 52 Закону України «Про запобігання корупції», а також рішень Національного агентства від 10 червня 2016 року № 2 «Про початок роботи системи подання та оприлюднення декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування», від 10 червня 2016 року № 3 «Про функціонування Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування» не повідомила Національне агентство про суттєві зміни в майновому стані суб’єкта декларування, чим вчинила адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією, відповідальність за яке передбачена частиною 2 статті 172-6 КУпАП – неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента або про суттєві зміни у майновому стані.
Відтак факт вчинення порушення Денисенко О.П. вимог частини 2 статті 52 Закону України «Про запобігання корупції» встановлено спеціально уповноваженим органом – Національним агентством.
Відповідно до частини 4 статті 48 Закону України «Про прокуратуру» рішення про накладення на прокурора дисциплінарного стягнення може бути прийнято не пізніше ніж через рік із дня вчинення проступку.
Разом з тим, датою вчинення дисциплінарного проступку прокурора Денисенко О.П. є 6 травня 2017 року (наступний день після закінчення визначеного Законом десятиденного терміну подачі Денисенко О.П. повідомлення про суттєві зміни в майновому стані).
З огляду на це, строк притягнення прокурора до дисциплінарної відповідальності за цим фактом сплинув.
Крім того, не підлягає притягненню до дисциплінарної відповідальності Денисенко О.П. за пунктом 7 частини 1 статті 43 Закону України «Про прокуратуру», а саме порушення правил внутрішнього службового розпорядку. 
Зокрема, отримані під час службового розслідування пояснення керівника Київської місцевої прокуратури № 8 міста Києва ОСОБА 8, його першого заступника ОСОБА 9 і заступників ОСОБА 10 та ОСОБА 11 не спростовують пояснення прокурора Денисенко О.П. щодо її відсутності 26 червня 2018 року на робочому місці упродовж 15 – 20 хвилин робочого часу.
Комісія вважає, що цей факт є малозначним, не призвів до будь-яких негативних наслідків, а тому і не утворює складу дисциплінарного проступку.
Так, не можна вважати дисциплінарним проступком діяння (дія або бездіяльність), яка хоча формально і містить ознаки будь-якого діяння, передбаченого частиною 1 статті 43 Закону України «Про прокуратуру», але через малозначність не становить суспільної шкідливості, тобто не заподіяла і не могла заподіяти будь-якої шкоди.
З приводу того, що Денисенко О.П. не пройшла таємну перевірку доброчесності прокурора і за це має бути притягнутою до дисциплінарної відповідальності, Комісія зазначає, що на час складання анкети доброчесності, тобто 23 січня 2018 року, Національним агентством не проводилась повна перевірка декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2017 рік, поданої Денисенко О.П., рішення за її результатами не приймалося, не складався протокол про адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією, стосовно Денисенко О.П. з приводу неповідомлення про суттєві зміни у майновому стані за придбання у 2017 році автомобіля Honda Accord вартістю 150 000 грн. А тому в цих її діях відсутні ознаки дисциплінарного проступку, передбаченого пунктами 5 та 6 частини 1 статті 43 Закону України «Про прокуратуру», а саме вчинення дій, що порочать звання прокурора і можуть викликати сумнів у його об’єктивності, неупередженості та незалежності, у чесності та непідкупності органів прокуратури та грубе порушення правил прокурорської етики. 
При прийнятті рішення у дисциплінарному провадженні щодо виду дисциплінарного стягнення Комісією враховуються характер проступку, його наслідки, особа прокурора, ступінь її вини, обставини, що впливають на обрання виду дисциплінарного стягнення.
На підставі викладеного, керуючись пунктом 4 частини 1 статті 43, статтями 11, 47 – 50, 77, 78 Закону України «Про прокуратуру», пунктами 115-127 Положення про порядок роботи Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів, Комісія   

В И Р І Ш И Л А:

Притягнути прокурора Київської місцевої прокуратури № 8 міста Києва Денисенко Ольгу Павлівну до дисциплінарної відповідальності та накласти на неї дисциплінарне стягнення у виді заборони на строк на один рік на переведення до органу прокуратури вищого рівня чи на призначення на вищу посаду в органі прокуратури, в якому прокурор обіймає посаду.
Копію рішення направити прокурору Денисенко О.П., керівнику Київської місцевої прокуратури № 8 міста Києва для відома. 
Копію рішення направити прокурору міста Києва для застосування накладеного дисциплінарного стягнення.
Рішення Комісії за результатами дисциплінарного провадження може бути оскаржене прокурором, щодо якого воно прийняте, до адміністративного суду або до Вищої ради правосуддя протягом одного місяця з дня вручення йому чи отримання ним поштою копії рішення.
Відмовити скаржникам у дисциплінарному провадженні у наданні дозволу на оскарження рішення Комісії до Вищої ради правосуддя.


Головуючий                                                                                                              В. Грушковський


Члени комісії:

                В.  Архіпов


А. Коваленко


С. Костенко


С. Нечепоренко


Ю. Піцик

С. Сергійчук 


В. Шемчук


В. Юсип