20.02.2019

Рішення №49пп-19


Про проведення конкурсу для зайняття вакантної (тимчасово вакантної) посади прокурора в порядку переведення до органу прокуратури вищого рівня

 
КВАЛІФІКАЦІЙНО-ДИСЦИПЛІНАРНА
КОМІСІЯ ПРОКУРОРІВ

РІШЕННЯ
№49пп-19

20 лютого 2019

Київ

Про проведення конкурсу для зайняття вакантної (тимчасово вакантної) посади прокурора в порядку переведення до органу прокуратури вищого рівня


Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів у складі головуючого  – Грушковського В.Ю., членів Комісії – Архіпова В.І., Коваленка А.А., Ковальчука О.М., Костенка С.К., Нечепоренка С.О., Піцика Ю.М.,    Погребняка С.П.,  Сергійчука С.О., Шемчука В.В. та Юсипа В.В. вивчивши дані про вакантні та тимчасово вакантні посади прокурорів в органах прокуратури вищого рівня,

В С Т А Н О В И Л А :

У відповідності з вимогами пункту 6 частини 1 статті 9, пункту 5   частини 1 статті 11, пункту 3 частини 1 статті 13 Закону України «Про прокуратуру» та на виконання листів Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів від 18.01.2019 № 11/2/3-463вих-19, № 11/2/3-464вих-19 Генеральним прокурором України, керівниками регіональних і місцевих прокуратур повідомлено Комісію про наявність вакантних або тимчасово вакантних посад прокурорів станом на 01.02.2019, а також надано обґрунтовані пропозиції щодо оголошення конкурсу в порядку переведення до органу прокуратури вищого рівня на запропоновані вакансії.
На підставі викладеного, з метою забезпечення рівних умов участі у конкурсі на зайняття посади прокурора у прокуратурі вищого рівня, керуючись статтею 38 Закону України «Про прокуратуру», пунктами 61, 63 розділу ІІІ, пунктом 95 глави 3 розділу ІV Положення про порядок роботи Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів, Комісія

В И Р І Ш И Л А :

1. Оголосити конкурс для зайняття вакантної (тимчасово вакантної) посади прокурора в порядку переведення до органу прокуратури вищого рівня (список вакансій додається).
2. Розмістити на веб-сайті Комісії передбачені Законом України «Про прокуратуру» вимоги до кандидата, який бажає взяти участь у конкурсі, а також перелік документів, що надаються кандидатами до Комісії (додається).
3. Визначити 9 год. 00 хв. 25.02.2019 початком, а 16 год. 45 хв. 07.03.2019 кінцевим терміном подання документів кандидатами для участі у конкурсі.
4. Затвердити форму оголошення про проведення конкурсу для зайняття вакантної (тимчасово вакантної) посади прокурора в порядку переведення до органу прокуратури вищого рівня (додається).


Головуючий     В. Грушковський

Члени комісії:

В. Архіпов
А. Коваленко
О. Ковальчук
С. Костенко    
С. Нечепоренко
Ю. Піцик
С. Погребняк     
С. Сергійчук
В. Шемчук
В. Юсип