13.02.2019

Рішення №46дп-19


Про накладення на прокурора Київської місцевої прокуратури № 4 міста Києва Коцюрубу Є.В. дисциплінарного стягнення

 
КВАЛІФІКАЦІЙНО-ДИСЦИПЛІНАРНА
КОМІСІЯ ПРОКУРОРІВ

РІШЕННЯ
№46дп-19

13 лютого 2019

Київ

Про накладення на прокурора Київської місцевої прокуратури № 4 міста Києва Коцюрубу Є.В. дисциплінарного стягнення


Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів у складі головуючого Грушковського В.Ю., членів Комісії – Архіпова В.І., Коваленка А.А., Костенка С.К., Нечепоренка С.О., Піцика Ю.М., Погребняка С.П., Сергійчука С.О., Шемчука В.В., Юсипа В.В., розглянувши висновок про наявність дисциплінарного проступку прокурора Київської місцевої прокуратури № 4 міста Києва Коцюруби Є.В. у дисциплінарному провадженні № 11/2/4-1836дс-315дп-18

В С Т А Н О В И Л А :

Коцюруба Євген Володимирович в органах прокуратури працює з серпня 2007 року, а з 14.12.2015 – на посаді прокурора Київської місцевої прокуратури № 4 міста Києва (наказ № 4201к).  
Зі змісту службової характеристики вбачається, що Коцюруба Є.В. зарекомендував себе з позитивної сторони.   
Коцюруба Є.В. прийняв Присягу працівника прокуратури 04.02.2011. 
До Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів 08.11.2018 надійшла дисциплінарна скарга керівника Київської місцевої прокуратури № 4 міста Києва ОСОБА - 1 про вчинення дисциплінарного проступку прокурором Київської місцевої прокуратури № 4 міста Києва Коцюрубою Є.В. Дисциплінарна скарга подана з підстав, передбачених п. п. 5, 6 ч. 1 ст. 43 Закону України «Про прокуратуру».
Автоматизованою системою для вирішення питання про відкриття дисциплінарного провадження дисциплінарну скаргу 08.11.2018 розподілено члену Комісії Нечепоренку С.О. 
Рішенням члена Комісії Нечепоренка С.О. від 20.11.2018 відкрито дисциплінарне провадження щодо прокурора Коцюруби Є.В.
Рішенням Комісії від 12.12.2018 № 554дп-18 строк проведення перевірки за дисциплінарною скаргою керівника Київської місцевої прокуратури № 4 міста Києва ОСОБА - 1 продовжено на один місяць.
Положеннями статей 46 та 47 Закону України «Про прокуратуру» передбачено, що після відкриття дисциплінарного провадження член Комісії проводить перевірку в межах обставин, повідомлених у дисциплінарній скарзі. Член Комісії за результатами перевірки готує висновок, який повинен містити інформацію про наявність чи відсутність дисциплінарного проступку прокурора та виклад обставин, якими це підтверджується. Висновок та зібрані у процесі перевірки матеріали передаються на розгляд Комісії та мають бути отримані його членами не пізніш як за п’ять днів до засідання, на якому такий висновок розглядатиметься. Розгляд висновку про наявність чи відсутність дисциплінарного проступку прокурора відбувається на засіданні Комісії.
При розгляді висновку про наявність дисциплінарного проступку прокурора Комісія враховує, що відповідно до пункту 1 розділу ХІІ «Перехідні положення» Закону України «Про прокуратуру» Закон набирає чинності з 15 липня 2015 року, крім: пункту 5 розділу XII (крім підпунктів 3, 5, 8, 9, 12, 20, 42, 49, 63, 67), розділу XIII цього Закону, які набирають чинності з дня, наступного за днем його опублікування; статей 21, 28-38, 42, 44-50, 62-63, 65-79 цього Закону, які набирають чинності 15 квітня 2017 року. 
Таким чином, стаття 43 Закону України «Про прокуратуру», яка передбачає підстави для притягнення прокурора до дисциплінарної відповідальності, набрала чинності з 15 липня 2015 року, а з 15 квітня 2017 року єдиним органом, що має право здійснювати дисциплінарне провадження щодо прокурора, є Комісія.
У дисциплінарній скарзі зазначено, що прокурор Київської місцевої прокуратури № 4 міста Києва Коцюруба Є.В. вчинив дії, що порочать звання прокурора і можуть викликати сумнів у його об’єктивності, неупередженості та незалежності, у чесності та непідкупності органів прокуратури та одноразово грубо порушив правила прокурорської етики.
Так, Коцюруба Є.В.  в особистій бесіді з обвинуваченим вмовляв останнього заявити клопотання у суді про відкладення розгляду кримінального провадження через погіршення стану здоров’я. 
Отже, на думку скаржника, прокурором Коцюрубою Є.В. вчинено дисциплінарний проступок, відповідальність за який передбачено пунктами 5 та 6 частини першої статті 43 Закону України «Про прокуратуру». 
За результатами перевірки членом Комісії Нечепоренком С.О. 18.01.2019 складено висновок про наявність дисциплінарного проступку прокурора Київської місцевої прокуратури № 4 міста Києва Коцюруби Є.В.
Прокурор, щодо якого здійснюється дисциплінарне провадження, та особа, яка подала дисциплінарну скаргу своєчасно повідомлені про час та місце проведення засідання Комісії.
На засідання прибули представник заявника – заступник керівника Київської місцевої прокуратури № 4 міста Києва ОСОБА - 2  та прокурор Коцюруба Є.В.
Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів, заслухавши доповідача члена Комісії Нечепоренка С.О., представника заявника ОСОБА -2, прокурора Коцюрубу Є.В., обговоривши висновок про наявність дисциплінарного проступку та матеріали перевірки, дійшла висновку про наявність підстав для притягнення до дисциплінарної відповідальності прокурора Коцюрубу Є.В. з огляду на таке.
Дніпровським районним судом міста Києва розглядається кримінальне провадження № ___________ за обвинуваченням ОСОБА - 3 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 186 КК України.   
Дніпровським районним судом міста Києва 24.10.2018 винесено ухвалу про задоволення заяви представника потерпілої про відвід прокурора Коцюруби Є.В. 
Під час вивчення  цієї ухвали встановлено, що судове засідання відбувалось за участю прокурора Коцюруби Є.В., представника потерпілої ОСОБА - 4 – адвоката ОСОБА - 5 та обвинуваченого ОСОБА - 3 На вказаному судовому засіданні представник потерпілої заявив відвід прокурору  Коцюрубі Є.В., мотивуючи його тим, що поведінка прокурора свідчить про його зацікавленість в результатах розгляду кримінального провадження, необ’єктивність та упередженість. Прокурор Коцюруба Є.В. перед судовим засіданням у приміщенні суду під час спілкування із обвинуваченим          ОСОБА - 3 вмовляв останнього заявити клопотання про відкладення розгляду кримінального провадження  через погіршення стану здоров’я. 
При цьому обвинувачений підтвердив такі дії прокурора Коцюруби Є.В., пояснив, що перед початком судового засідання, перебуваючи в приміщенні суду, прокурор радив йому які дії необхідно вчинити для того, щоб судове засідання не відбулось, оскільки у нього були невідкладні сімейні справи.     
Прокурор Коцюруба Є.В. заперечив проти задоволення відводу та зазначив, що на його думку, дані обставини є несуттєвими. При цьому підтвердив факт розмови між ним та обвинуваченим стосовно відкладення розгляду справи. Пояснив, що погано себе почував, тому попросив обвинуваченого, щоб останній клопотав відкласти судове засідання з причин поганого самопочуття.       Коцюруба Є.В. пояснив, що не хотів сам заявляти клопотання, оскільки не бажав зривати судове засідання. 
Судом зазначено, що відповідно до ч. 1 ст. 77 КПК України прокурор, слідчий не має права брати участь у кримінальному провадженні: якщо він є заявником, потерпілим, цивільним позивачем, цивільним відповідачем, членом сім’ї або близьким родичем сторони, заявника, потерпілого, цивільного позивача або цивільного відповідача; якщо він брав участь у цьому ж провадженні як слідчий суддя, суддя, захисник або представник, свідок, експерт, спеціаліст, представник персоналу органу пробації, перекладач; якщо він особисто, його близькі родичі чи члени його сім’ї заінтересовані в результатах кримінального провадження або існують інші обставини, які викликають обґрунтовані сумніви в його неупередженості.
Суд констатував, що між прокурором Коцюрубою Є.М. та обвинуваченим ОСОБА - 3 відбулась розмова, під час якої прокурор Коцюруба Є.М. підбурював обвинуваченого ввести в оману суд та зірвати розгляд кримінального провадження. 
Суд вважає, що доводи представника потерпілого про наявність обставин, які викликають сумнів у неупередженості прокурора, або його особиста зацікавленість у результаті при розгляді кримінального провадження щодо ОСОБА - 3 є обґрунтованими, підстави для відводу, які вказані у статті 77 КПК України, встановлені, тому заява про відвід підлягає задоволенню. 
Опитаний Коцюруба Є.В. повідомив, що 24.10.2018 перед початком судового засідання у справі за обвинуваченням ОСОБА – 3, у якому прокурор Коцюруба Є.В. приймав участь як сторона обвинувачення, між ним та     ОСОБА - 3 у приміщенні суду відбулась розмова щодо загального судового процесу, у тому числі обговорювалось питання щодо причин та наслідків переносу судового засідання. Під час розмови поряд із ними стояв адвокат потерпілого, який частково почув розмову, а саме як Коцюруба Є.В. розповідав, що однією із «причин відкладення судового засідання може бути погане самопочуття, як наприклад у мене зараз». Коцюруба Є.В. пояснив ОСОБА – 3, що сьогодні проведення підготовчого засідання, а судовий розгляд по суті буде призначено на іншу дату. Вказана розмова носила виключно роз’яснювальний характер. Жодних порад, тим більше підбурювання до уникнення судового засідання не могло бути взагалі, оскільки судове засідання відбулось, а перенесення підготовчого засідання на іншу дату та відвід Коцюруби Є.В., на його думку, не зрозуміло, кому мало принести користь, крім адвоката. Додав, що обвинувачений ОСОБА - 3 вину у вчиненому злочині визнає повністю. Жодних підстав для упередженості Коцюруби Є.В. не має. Крім того, Коцюруба Є.В. повідомив, що під час зазначеного судового засідання представник потерпілого ОСОБА – 5 заявив клопотання про відвід прокурора Коцюруби Є.В., мотивуючи його тим, що поведінка прокурора свідчить про його зацікавленість у результатах розгляду кримінального провадження, необ’єктивність та упередженість. Суддя Дніпровського районного суду міста Києва ОСОБА - 6 розглянув дане клопотання та того ж дня виніс ухвалу про його задоволення, при цьому порушивши вимоги КПК України. 
Так, на думку Коцюруби Є.В., суддя не мав права розглядати клопотання представника потерпілого з цього приводу на підготовчому судовому засіданні, оскільки це не передбачено КПК України, посилаючись на вимоги ч. 3 ст. 314,    ч. 2 ст. 315, ст. 344 та 350 КПК України. На думку Коцюруби Є.В., суддя  ОСОБА - 6 порушив вимоги процесуального законодавства під час розгляду клопотання про відвід та винесення ухвали з цього приводу під час підготовчого судового засідання, що потягло порушення загальних засад кримінального провадження, а саме визначений в ч. 6 ст. 22 КПК України принцип створення необхідних умов для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов’язків. З цього приводу Коцюруба Є.В. звернувся зі скаргою на дії судді до Вищої ради правосуддя. 
Відповідно до ст. 16 Кодексу професійної етики та поведінки прокурорів  при виконанні службових обов’язків прокурор має дотримуватися загальноприйнятих етичних норм поведінки, бути взірцем доброчесності, вихованості і культури. Порушення службової дисципліни, непристойна поведінка є неприпустимими для прокурора і тягнуть за собою передбачену законом відповідальність.
Частинами 1 та 2 ст. 21 Кодексу передбачено, що прокурор діє на підставі закону, неупереджено, незважаючи на приватні інтереси, особисте ставлення до будь-яких осіб, на свої ідеологічні, релігійні або інші особисті погляди чи переконання. Прокурору слід уникати особистих зв’язків, фінансових і ділових взаємовідносин, що можуть вплинути на неупередженість і об’єктивність виконання професійних обов’язків, скомпрометувати звання прокурора, не допускати дій, висловлювань і поведінки, які можуть зашкодити його репутації та авторитету прокуратури, викликати негативний суспільний резонанс.
Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 43 Закону України «Про прокуратуру» прокурора може бути притягнуто до дисциплінарної відповідальності у порядку дисциплінарного провадження з підстави одноразового грубого порушення правил прокурорської етики.
Таким чином, завдяки аналізу зібраних під час дисциплінарного провадження матеріалів та отриманих пояснень встановлено, що факти, викладені в дисциплінарній скарзі керівника Київської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА - 1, знайшли своє підтвердження та прокурор Коцюруба Є.В. підлягає притягненню до дисциплінарної відповідальності на підставі пункту 6 частини першої статті 43 Закону України «Про прокуратуру» а саме: одноразове грубе порушення правил прокурорської етики. Факти, викладені у дисциплінарній скарзі щодо учинення Коцюрубою Є.В. дисциплінарного проступку, передбаченого пунктом 5 частини першої статті 43 Закону України «Про прокуратуру» (вчинення дій, що порочать звання прокурора і можуть викликати сумнів у його об’єктивності, неупередженості та незалежності, у чесності та непідкупності органів прокуратури), не знайшли свого підтвердження.   
Встановлені під час перевірки відомості щодо дій Коцюруби Є.В. підтверджуються такими документами:  
- Копією ухвали судді Дніпровського районного суду м. Києва  ОСОБА - 6 від 24.10.2018.
- Копіями матеріалів наглядового провадження у кримінальному провадженні № ________________.
- Поясненнями Коцюруби Є.В.
Згідно з приписами частини четвертої статті 48 Закону № 1697-VII рішення про накладення на прокурора дисциплінарного стягнення може бути прийнято не пізніше ніж через рік із дня вчинення проступку без урахування часу тимчасової непрацездатності або перебування прокурора у відпустці. 
З дня вчинення проступку, без урахування часу перебування прокурора у відпустці, річний строк для накладення дисциплінарного стягнення не сплинув. 
При прийнятті рішення у дисциплінарному провадженні щодо виду дисциплінарного стягнення Комісією, з огляду на вимоги частини третьої статті 48 Закону України «Про прокуратуру», враховуються характер проступку, його наслідки, особа прокурора, ступінь його вини, обставини, що впливають на обрання виду дисциплінарного стягнення. 
Визначаючи вид стягнення, що має бути застосоване до прокурора, враховується характеристика прокурора, та те, що Коцюруба Є.В. до дисциплінарної відповідальності не притягувався. Тому Комісія вважає, що до прокурора Коцюруби Є.В. можливо застосувати дисциплінарне стягнення у виді заборони строком на шість місяців на переведення до органу прокуратури вищого рівня та на призначення на вищу посаду в органі прокуратури, в якому прокурор обіймає посаду. 
На підставі викладеного, керуючись статтями 11, 43, 47–50, 77, 78 Закону України «Про прокуратуру», пунктами 115-127 Положення про порядок роботи Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів, Комісія

В И Р І Ш И Л А

Притягнути прокурора Київської місцевої прокуратури № 4 Коцюрубу Є.В. до дисциплінарної відповідальності та накласти на нього дисциплінарне стягнення у виді заборони строком на шість місяців на переведення до органу прокуратури вищого рівня та на призначення на вищу посаду в органі прокуратури, в якому прокурор обіймає посаду.
Копію рішення направити прокурору міста Києва для застосування до прокурора Коцюруби Є.В. накладеного дисциплінарного стягнення.
Копію рішення направити прокурору Коцюрубі Є.В. та керівнику Київської місцевої прокуратури № 4 міста Києва. 
Рішення Комісії за результатами дисциплінарного провадження може бути оскаржене прокурором, щодо якого воно прийняте, до адміністративного суду або Вищої ради правосуддя протягом одного місяця з дня вручення йому чи отримання ним поштою копії рішення.


Головуючий           В. Грушковський

Члени комісії:
В. Архіпов
А. Коваленко
С. Костенко
С. Нечепоренко
Ю. Піцик
С. Погребняк
С. Сергійчук
В. Шемчук
В. Юсип