30.01.2019

Рішення №25дп-19


Про накладення на прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 міста Києва Байдюка Д.А. дисциплінарного стягнення

 
КВАЛІФІКАЦІЙНО-ДИСЦИПЛІНАРНА
КОМІСІЯ ПРОКУРОРІВ

РІШЕННЯ
№25дп-19

30 січня 2019

Київ

Про накладення на прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 міста Києва Байдюка Д.А. дисциплінарного стягнення


Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів у складі: головуючого Грушковського В.Ю., членів Комісії: Архіпова В.І., Коваленка А.А., Ковальчука О.М., Костенка С.К., Нечепоренка С.О., Піцика Ю.М., Погребняка С.П., Шемчука В.В. та Юсипа В.В. розглянувши висновок про наявність дисциплінарного проступку в діях прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 міста Києва Байдюка Д.А. у дисциплінарному провадженні № 11/2/4-1726дс-291дп-18,

В С Т А Н О В И Л А:

Байдюк Дмитро Анатолійович в органах прокуратури працює з квітня 2008 року. Наказом виконувача обов’язків прокурора міста Києва від 14 грудня 2015 року № 4527 призначений на посаду прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 міста Києва, яку обіймає на теперішній час. 
За час роботи зарекомендувала себе позитивно, дисциплінарних стягнень не має.
До Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів (далі – Комісія) 19 жовтня 2018 року надійшла дисциплінарна скарга ОСОБА-1, який діє в інтересах Київського національного торговельно-економічного університету, про вчинення дисциплінарного проступку прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 міста Києва Байдюком Д.А.
Для вирішення питання про відкриття дисциплінарного провадження автоматизованою системою цього ж дня вказану скаргу розподілено за членом Комісії Коваленком А.А., яким 24 жовтня 2018 року прийнято рішення про відкриття дисциплінарного провадження № 11/2/4-1726дс-291дп-18.
Положеннями статей 46 та 47 Закону України від 14 жовтня 2014 року №1697-VII «Про прокуратуру» (далі – Закон № 1697-VII) передбачено, що після відкриття дисциплінарного провадження член Комісії проводить перевірку в межах обставин, повідомлених у дисциплінарній скарзі. Член Комісії за результатами перевірки готує висновок, який повинен містити інформацію про наявність чи відсутність дисциплінарного проступку прокурора та виклад обставин, якими це підтверджується. Висновок та зібрані у процесі перевірки матеріали передаються на розгляд Комісії та мають бути отримані його членами не пізніш як за п’ять днів до засідання, на якому такий висновок розглядатиметься. Розгляд висновку про наявність чи відсутність дисциплінарного проступку прокурора відбувається на засіданні Комісії.
При розгляді висновку про наявність дисциплінарного проступку прокурора Комісія враховує, що відповідно до пункту 1 розділу ХІІ «Перехідні положення» Закону № 1697-VII, Закон набирає чинності з 15 липня 2015 року, крім: пункту 5 розділу XII (крім підпунктів 3, 5, 8, 9, 12, 20, 42, 49, 63, 67), розділу XIII цього Закону, які набирають чинності з дня, наступного за днем його опублікування; статей 21, 28-38, 42, 44-50, 62-63, 65-79 цього Закону, які набирають чинності 15 квітня 2017 року. 
Таким чином, стаття 43 Закону № 1697-VII, яка передбачає підстави для притягнення прокурора до дисциплінарної відповідальності, набрала чинності з 15 липня 2015 року, а з 15 квітня 2017 року єдиним органом, що має право здійснювати дисциплінарне провадження щодо прокурора, є Комісія. 
За результатами перевірки членом Комісії 6 грудня 2018 року складено висновок про наявність дисциплінарного проступку в діях Байдюка Д.А.
Скаржник – ОСОБА-1 та прокурор Байдюк Д.А. належним чином повідомлені про час та місце проведення засідання Комісії. 
Від скаржника надійшов лист з приводу підтримання доводів дисциплінарної скарги та неможливість прийняти участь у засіданні.
На засідання Комісії з’явився Байдюк Д.А., якому роз’яснено його права та обов’язки.
Заслухавши доповідача – члена Комісії Коваленка А.А., пояснення прокурора, дослідивши матеріали перевірки, вивчивши висновок про наявність дисциплінарного проступку прокурора, Комісія встановила таке.
Зі змісту дисциплінарної скарги вбачається, що Байдюк Д.А. є старшим групи прокурорів у кримінальному провадженню за обвинуваченням ОСОБА-2 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною другою статті 28, частиною першою статті 364, частиною першою статті 366, частиною п’ятою статті 27, частиною першою статті 366 КК України, внесеному в Єдиний державний реєстр досудових розслідувань 5 листопада 2014 року за № _____. 
Вказаний прокурор також є старшим групи прокурорів у кримінальному провадженні за обвинуваченням ОСОБА-3 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною другою статті 28, частиною першою статті 364, частиною першою статті 366, частиною другою статті 27, частиною першою статті 366 КК України, внесеному в Єдиний державний реєстр досудових розслідувань 3 березня 2013 року за № _____.
Зазначені вище провадження, на думку скаржника, підлягають об’єднанню. Наразі вони перебувають на розгляді судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА-4. 
Як зазначив скаржник, Байдюк Д.А. у порушення вимог частини третьої статті 36 КПК України тричі не з’явився у судові засідання для розгляду кримінального провадження у Печерському районному суді міста Києва, а саме: 23 грудня 2017 року, 22 червня 2018 року та 12 вересня 2018 року.
При цьому, прокурор не повідомив про причини своєї неявки.
Скаржник також зауважив, що провадження надійшли до суду ще у 2016 році, але досі перебувають на стадії підготовчого судового засідання. Ураховуючи викладене, така поведінка прокурора є недопустимою, та викликає сумнів у його неупередженості та незалежності, як представника органів прокуратури. Адже, відомо, що спливають строки притягнення до кримінальної відповідальності.
Таким чином, на думку скаржника, своїми діями Байдюк Д.А. вчинив дисциплінарний проступок, передбачений пунктом 1 частини першої статті 43 Закону № 1697-VII.
У своїх поясненнях, наданих Комісії, Байдюк Д.А. повідомив, що дійсно не з’явився у судове засідання 23 листопада 2017 року, оскільки повідомлення про судовий розгляд отримав безпосередньо перед засіданням, у зв’язку з чим зателефонував секретарю і вона повідомила, що справа розглядатись не буде у зв’язку з відсутністю захисника.
З аналогічних причин прокурор не з’явився і в судове засідання, призначене на 12 вересня 2018 року, а про слухання на 22 червня 2018 року його не повідомили.
Аналізуючи вказані обставини, Комісія дійшла висновку, що доводи скаржника про вчинення Байдюком Д.А. дисциплінарного проступку знайшли своє підтвердження, виходячи з такого.
До Печерського районного суду міста Києва 9 березня 2016 року надійшов обвинувальний акт у кримінальному провадженні, внесеному 6 листопада 2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № _____ щодо вчинення ОСОБА-2 кримінальних правопорушень, передбачених частиною п’ятою статті 27, частиною першою  статті 366, частиною першою статті 366, частиною другою статті 28, частиною першою статті 364 КК України.
Процесуальне керівництво у цьому кримінальному провадженні здійснювалось групою прокурорів Київської місцевої прокуратури № 6. Постановою заступника керівника місцевої прокуратури від 19 вересня 2017 року старшим групи прокурорів призначено Байдюка Д.А. 
Ухвалою Печерського районного суду міста Києва від 11 березня 2016 року у справі № 757/10115/16-к кримінальне провадження призначено до розгляду у підготовчому судовому засіданні. 
У подальшому, як свідчать відомості Єдиного державного реєстру судових рішень, у цьому судовому провадженні двічі проводилась зміна суддів.
Крім того, до Печерського районного суду міста Києва 22 квітня 2016 року надійшов обвинувальний акт у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № _____ за обвинуваченням Покрещука О.О. у вчиненні злочинів, передбачених частиною другою статті 27 частини першої статті 366, частини другої статті 28, частиною першою статті 364 КК України.
Обидва провадження на момент перевірки доводів дисциплінарної скарги перебувають на розгляді судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА-4, проте, відомості про їх об’єднання відсутні. 
На вимогу члена Комісії Печерським районним судом міста Києва надіслано інформацію про хід судового провадження у кримінальних провадженнях за обвинуваченням ОСОБА-2 та ОСОБА-3.
З наданої судом інформації слідує, що у провадженні Печерського районного суду міста Києва перебувають кримінальні провадження № 757/10115/16-к за обвинуваченням ОСОБА-2 та № 757/19217/16-к за обвинуваченням ОСОБА-3.
Станом на 1 листопада 2018 року питання про їх об’єднання судом не вирішено. Відсутні відомості про вказане і в Єдиному державному реєстрі судових рішень.
Суд також повідомив, що будь-які процесуальні рішення у цих кримінальних провадженнях не приймались та в матеріалах відсутні будь-які клопотання прокурора про відкладення розгляду справи.
Водночас як вбачається із повісток, судом здійснено виклик прокурорів у кримінальному провадженні № _____ за обвинуваченням ОСОБА-2 на 23 листопада 2017 року, 22 червня 2018 року та 12 вересня 2018 року.
Проте, як свідчать відомості журналів судового засідання, у вказані дати, прокурор у судове засідання не з’явився з невідомих причин.
Участь прокурора в кримінальному провадженні згідно з частиною третьою статті 36 КПК України є обов’язковою.
Згідно з розподілом функціональних обов’язків між працівниками Київської місцевої прокуратури № 6, затверджених наказами керівника місцевої прокуратури від 21 листопада 2017 року № 42 та від 7 червня 2018 року № 24 (пункти 4.2), на Байдюка Д.А. покладений обов’язок забезпечення участі у кримінальному провадженні в суді з розгляду обвинувальних актів.
При цьому, наведена в поясненнях прокурором Байдюк Д.А. підстава для неявки в судове засідання не сприймається як належна, оскільки така не передбачена нормами процесуального законодавства і не може вважатись поважною з огляду на наступне.
Так, відповідно до вимог пункту 20 наказу Генерального прокурора України від 19 грудня 2012 року № 4гн «Про організацію діяльності прокурорів у кримінальному провадженні» прокурор зобов’язаний сприяти суду в забезпеченні розумних строків судового провадження. Виключити випадки неявки у судові засідання прокурора без поважних причин. У разі неможливості участі в судовому засіданні заздалегідь письмово повідомляти суд про причину з пропозицією про відкладення засідання. 
У відповідності до пункту 1.3 цього наказу процесуальним керівникам досудового розслідування необхідно забезпечити швидке, всебічне, повне та неупереджене розслідування кримінальних правопорушень, обов’язкову участь прокурорів – процесуальних керівників досудового розслідування в їх судовому розгляді (у визначених законом випадках), поновлення порушених прав, свобод і законних інтересів учасників кримінального провадження. 
Окрім того, пункту 14.1 наказу Генерального прокурора України № 4гн передбачено обов’язок у судовому провадженні в першій інстанції брати участь прокурору, групі прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво або у разі їх заміни, іншим прокурорам відповідно до  вимог закону. 
Згідно до вимог пункту 15 наказу Генерального прокурора України № 4гн прокурору у судовому розгляді кримінальних проваджень здійснювати свої повноваження щодо підтримання державного обвинувачення, відмови від підтримання державного обвинувачення, зміни його або висунення додаткового обвинувачення, оскарження судових рішень, інші повноваження на стадіях провадження в суді першої інстанції та з перегляду судових рішень відповідно до вимог кримінального процесуального закону. 
Всупереч названому Байдюк Д.А. не з’явився в судові засідання, причини неявки суду не повідомив і будучи старшим групи прокурорів у кримінальному провадженні за обвинуваченням ОСОБА-2 не організував належним чином роботу інших прокурорів, що входили до складу групи та не забезпечив їх явку до суду.
Таким чином, враховуючи вищенаведене, за результатами дисциплінарного провадження встановлено наявність у діях Байдюка Д.А. дисциплінарного проступку, передбаченого пунктом 1 частини першої статті 43 Закону № 1697-VII – неналежне виконання прокурором службових обов’язків.
Факт вчинення дисциплінарного проступку підтверджується таким документами: 
- постановою від 19 липня 2017 року заступника керівника Київської місцевої прокуратури № 6 про зміну групи прокурорів у кримінальному провадженні № _____;
- судовими повідомленнями прокурора про час та місце судових засідань у справі за обвинуваченням ОСОБА-2 у вчиненні злочинів, передбачених частиною другою статті 28, частиною першою статті 364, частиною першою статті 366, частиною п’ятою статті 27, частиною першою статті 366 КК України на 23 листопада 2017 року, 22 червня 2018 року та 12 вересня 2018 року;
- журналами судових засідань розгляду кримінальної справи за обвинуваченням ОСОБА-2 у вчиненні злочинів, передбачених частиною другою статті 28, частиною першою статті 364, частиною першою статті 366, частиною п’ятою статті 27, частиною першою статті 366 КК України від 23 листопада 2017 року, 22 червня 2018 року та 12 вересня 2018 року, в яких зафіксовано факти неявки прокурора;
- поясненнями Байдюка Д.А.
Згідно з приписами частини четвертої статті 48 Закону № 1697-VII рішення про накладення на прокурора дисциплінарного стягнення може бути прийнято не пізніше ніж через рік із дня вчинення проступку без урахування часу тимчасової непрацездатності або перебування прокурора у відпустці. 
Враховуючи зазначене, строк накладення дисциплінарного стягнення на прокурора Байдюка Д.А., у зв’язку з неявкою 23 листопада 2017 року у судове засідання без поважних причин, сплинув. 
Водночас, з дня вчинення дисциплінарного проступку, а саме 22 червня 2018 року та 12 вересня 2018 року, річний строк для накладення дисциплінарного стягнення не сплинув. 
При прийнятті рішення у дисциплінарному провадженні щодо виду дисциплінарного стягнення Комісією, з огляду на вимоги частини третьої статті 48 Закону № 1697-VII, враховуються характер проступку, його наслідки, особа прокурора, ступінь його вини, обставини, що впливають на обрання виду дисциплінарного стягнення. 
Визначаючи вид стягнення, що має бути застосоване до прокурора, Комісія враховує позитивну характеристику прокурора, тривалий час роботи в органах прокуратури. При цьому враховано очевидні та грубі порушення, а також те, що вони підривають авторитет самого прокурора, органів прокуратури, так і держави в цілому. 
З огляду на наведене Комісія вважає, застосування до Байдюка Д.А. дисциплінарного стягнення у виді заборони на строк три місяці на переведення до органу прокуратури вищого рівня чи на призначення на вищу посаду в органі прокуратури, в якому прокурор обіймає посаду, є пропорційним вчиненому ним проступку.
На підставі викладеного, керуючись вимогами статей 43, 47-50, 77 Закону України «Про прокуратуру», пунктів 61-63, 115-127 Положення про порядок роботи Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів Комісія,

В И Р І Ш И Л А:

Притягнути прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 міста Києва Байдюка Дмитра Анатолійовича до дисциплінарної відповідальності та накласти на нього дисциплінарне стягнення у виді заборони на строк три місяці на переведення до органу прокуратури вищого рівня чи на призначення на вищу посаду в органі прокуратури, в якому прокурор обіймає посаду.
Копію рішення направити прокурору міста Києва для застосування накладеного дисциплінарного стягнення, Байдюку Д.А., (ОСОБА-1), а також керівнику Київської місцевої прокуратури № 6.
Рішення може бути оскаржене прокурором до адміністративного суду або до Вищої ради правосуддя протягом одного місяця з дня отримання його копії.Головуючий В. Грушковський

Члени Комісії:

В. Архіпов

А. Коваленко

О. Ковальчук

С. Костенко

С. Нечепоренко 

Ю. Піцик

С. Погребняк

В. Шемчук

В. Юсип