30.01.2019

Рішення №26дп-19


Про накладення дисциплінарного стягнення на прокурора Київської місцевої прокуратури № 8 міста Києва Климова Д.С.

 
КВАЛІФІКАЦІЙНО-ДИСЦИПЛІНАРНА
КОМІСІЯ ПРОКУРОРІВ

РІШЕННЯ
№26дп-19

30 січня 2019

Київ

Про накладення дисциплінарного стягнення на прокурора Київської місцевої прокуратури № 8 міста Києва Климова Д.С.


Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів у складі: головуючого – Грушковського В.Ю., членів Комісії – Архіпова В.І., Коваленка А.А., Ковальчука О.М.,  Костенка С.К., Нечепоренка С.О., Піцика Ю.М., Погребняка С.П., Шемчука В.В., Юсипа В.В., розглянувши висновок про наявність дисциплінарного проступку прокурора Київської місцевої прокуратури № 8 міста Києва Климова Д.С.,

В С Т А Н О В И Л А:

Климов Денис Сергійович, (конфіденційна інформація) року народження, в органах прокуратури працює з серпня 2012 року. Наказом прокурора міста Києва № 614к від 14.04.2016 призначений на посаду прокурора Київської місцевої прокуратури № 8 міста Києва. 
Зі змісту службової характеристики, наданої керівником Київської місцевої прокуратури № 8 міста Києва ОСОБА-1, вбачається, що за час роботи Климов Д.С. зарекомендував себе з позитивної сторони, як добросовісний працівник, який належним чином організовує свою роботу, кваліфікований юрист, постійно вивчає нове законодавство, судову та прокурорську практику. 
Наказом прокурора міста Києва № 2281к від 15.11.2017 до Климова Д.С. застосоване дисциплінарне стягнення у виді догани на підставі рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів (далі – Комісія) № 249дп-17 від 08.11.2017. Діючих дисциплінарних стягнень немає.   
Климов Д.С. прийняв Присягу працівника прокуратури 08.05.2015. З Кодексом професійної етики та поведінки працівників прокуратури ознайомлений 02.01.2013. За час роботи в органах прокуратури не заохочувався. 
До Комісії 08.10.2018 надійшла дисциплінарна скарга керівника Генеральної інспекції Генеральної прокуратури України ОСОБА-2 про вчинення дисциплінарного проступку прокурором Київської місцевої прокуратури №8 міста Києва Климовим Д.С. 
В якості підстав для притягнення прокурора до дисциплінарної відповідальності у дисциплінарній скарзі зазначені  п.п. 5, 6  ч. 1 ст. 43 Закону України «Про прокуратуру»: вчинення дій, що порочать звання прокурора і можуть викликати сумнів у його об’єктивності, неупередженості та незалежності, у чесності та непідкупності органів прокуратури; систематичне (два і більше разів протягом одного року) або одноразове грубе порушення правил прокурорської етики. 
Автоматизованою системою розподілу дисциплінарних скарг для вирішення питання про відкриття дисциплінарного провадження дисциплінарну скаргу  розподілено за членом Комісії Костенком С.К. (протокол розподілу між членами Комісії від 08.10.2018). 
Рішенням члена Комісії Костенка С.К. від 17.10.2018 відкрито дисциплінарне провадження № 11/2/4-1676дс-282дп-18 щодо прокурора Київської місцевої прокуратури №8 м. Києва Климова Д.С. 
До Комісії 26.11.2018 від керівника Генеральної інспекції Генеральної прокуратури України ОСОБА-2 надійшла заява за результатами проведеної перевірки доброчесності прокурора, внаслідок якої встановлено вчинення дисциплінарного проступку прокурором Київської місцевої прокуратури №8 міста Києва Климовим Д.С.
Автоматизованою системою розподілу дисциплінарних скарг для вирішення питання про відкриття дисциплінарного провадження вказану заяву  розподілено за членом Комісії Костенком С.К. (протокол розподілу між членами Комісії від 26.11.2018). 
Рішенням члена Комісії Костенка С.К. від 28.11.2018 відкрито дисциплінарне провадження № 11/2/4-1934дс-329дп-18 щодо прокурора Київської місцевої прокуратури №8 м. Києва Климова Д.С. 
Рішенням Комісії № 524дп-18 від 28.11.2018 строк проведення перевірки відомостей про наявність підстав для притягнення прокурора Київської місцевої прокуратури № 8 м. Києва Климова Д.С. до дисциплінарної відповідальності у дисциплінарному проваджені № 11/2/4-1676дс-282дп-18 продовжений на один місяць – до 08 січня 2019 року.
Рішенням Комісії № 541дп-18 від 05.12.2018 дисциплінарні провадження № 11/2/4-1676дс-282дп-18 та № 11/2/4-1934дс-329дп-18 стосовно прокурора Київської місцевої прокуратури № 8 міста Києва   Климова Д.С. об’єднані в одне провадження, якому присвоєно № 11/2/4-1676дс-282дп-18.
Відповідно до ст. 45 Закону України «Про прокуратуру» № 1697-VII від 14 жовтня 2014 року (далі – Закон України «Про прокуратуру»), дисциплінарне провадження - це процедура розгляду Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією прокурорів дисциплінарної скарги, в якій містяться відомості про вчинення прокурором дисциплінарного проступку. 
Згідно ст. 44 вказаного Закону, дисциплінарне провадження здійснюється Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією прокурорів. 
За статтями 46 та 47 Закону України «Про прокуратуру» після відкриття дисциплінарного провадження член Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів проводить перевірку в межах обставин, повідомлених у дисциплінарній скарзі. У разі виявлення під час перевірки інших обставин, що можуть бути підставою для притягнення прокурора до дисциплінарної відповідальності, інформація про це включається у висновок члена Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів за результатами перевірки. Член Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів за результатами перевірки готує висновок, який повинен містити інформацію про наявність чи відсутність дисциплінарного проступку прокурора та виклад обставин, якими це підтверджується. Якщо за результатами перевірки член Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів встановив наявність дисциплінарного проступку, у висновку додатково зазначається характер проступку, його наслідки, відомості про особу прокурора, ступінь його вини, інші обставини, що мають значення для прийняття рішення про накладення дисциплінарного стягнення, а також пропозиція члена Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів щодо конкретного виду дисциплінарного стягнення. Висновок та зібрані у процесі перевірки матеріали передаються на розгляд Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів та мають бути отримані його членами не пізніш як за п’ять днів до засідання, на якому такий висновок розглядатиметься.  Розгляд висновку про наявність чи відсутність дисциплінарного проступку прокурора відбувається на засіданні Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів. 
Заслухавши доповідача – члена Комісії Костенка С.К., пояснення прокурора Климова Д.С., пояснення представників Генеральної інспекції Генеральної прокуратури України – заступника начальника відділу ОСОБА-3 та прокурора відділу ОСОБА-4, а також пояснення свідка ОСОБА-5, дослідивши дисциплінарні скарги та додані до них матеріали, а також матеріали перевірки, вивчивши висновок про наявність дисциплінарного проступку прокурора та відомості, отримані Комісією під час розгляду висновку про наявність дисциплінарного проступку прокурора, Комісія встановила наступні обставини.
У дисциплінарній скарзі, яка надійшла 08.10.2018 зазначено, що «працівниками управління патрульної поліції у місті Києві вночі 19.05.2018 зупинено автомобіль FORD  MONDEO, днз (конфіденційна інформація), водій і власник якого – прокурор Київської місцевої прокуратури № 8 Климов Денис Сергійович перетнув подвійну суцільну лінію дорожньої розмітки.
Керування Климовим Д.С. транспортним засобом працівники поліції ОСОБА-6 і ОСОБА-5 зафіксували на відеокамеру.
Під час спілкування вони виявили у Климова Д.С. ознаки алкогольного сп’яніння і запропонували йому пройти відповідний огляд в порядку п. 3 розділу І та п. 1 розділу ІІ Інструкції про порядок виявлення у водіїв транспортних засобів ознак алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, затвердженої спільним наказом МВС України і МОЗ України від 09.11.2015 № 1452/735 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 11.11.2015 за № 1413/37858.
Усвідомлюючи, що за керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння може бути притягнуто як до адміністративної, так і до дисциплінарної відповідальності (як прокурора), Климов Д.С. з метою уникнення огляду з місця події втік. 
Працівник поліції ОСОБА-6 наздогнав його і повернув до місця зупинки транспортного засобу.
У присутності двох свідків Климов Д.С. відмовився пройти огляд на стан алкогольного сп’яніння за допомогою пристрою «Драгер» та проїхати для такого огляду до закладу охорони здоров’я.
20.08.2016 стосовно Климова Д.С. вже було складено протокол за аналогічне правопорушення, однак йому вдалося уникнути адміністративної та дисциплінарної відповідальності шляхом повідомлення відомостей про те, що він не керував транспортним засобом.
19.05.2018 Климов Д.С. зайняв аналогічну лінію захисту. Усвідомлюючи, що здійснюється відеозапис, який буде вивчатися судом і Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією прокурорів, Климов Д.С. з метою створення штучних доказів для їх подальшого використання в суді та КДКП повідомив завідомо неправдиву інформацію, що він нібито не керував транспортним засобом і з цих надуманих причин відмовився від огляду. 
Водночас керування Климовим Д.С. автомобілем об’єктивно та беззаперечно доводиться відеозаписом «20180519092005000805», на якому зафіксовано як він перебував за кермом та підтверджував порушення ним Правил дорожнього руху України. 
Відеозаписом «20180519092433000810» з 06 хв. 16 сек. по 06 хв. 20 сек. та з 06 хв. 40 сек. по 06 хв. 45 сек. зафіксовано, як поліцейський у відповідь на неправдиві пояснення Климова Д.С. про нібито некерування транспортним засобом роз’яснив «…на боді-камері інспектора записано, як Ви були за кермом…»
Керування Климов Д.С. автомобілем, наявність у нього ознак алкогольного сп’яніння та безпідставна відмова від огляду на стан сп’яніння доводиться і поясненнями поліцейських ОСОБА-6 та ОСОБА-5.
Належність автомобіля FORD  MONDEO, днз (конфіденційна інформація), Климову Д.С. у сукупності з іншими доказами також підтверджує, що саме Климов Д.С. керував транспортним засобом. 
Про стан сп’яніння Климова Д.С. об’єктивно свідчить його неадекватна поведінка, яка зафіксована відеозаписами.
Приблизно через годину після відмови від огляду на стан сп’яніння Климов Д.С., знімаючи свої дії на відеокамеру власного телефону, із застосуванням ненормативної лексики у грубій формі почав безпідставно вимагати від поліцейських проходження такого огляду, висловлюючись: «дайте мне еще раз, я при них дую, отвечаю…, …я спал тогда, я не мог вдуплиться…, я тут сплю, меня будят…, …я готов задуться…, дайте мне дудку задуться!.., вы меня подняли с заднего сиденья и оттуда, аж с дома…, …я сейчас готов дунуть!…, хочу дунуть!..., …это пипец!, це ваші поняті!…, …дайте мне трубку, я при вас дую в дудку! слово даю, дайте мне дудку и я дую! Я вам покажу, что «по нулям», б…, с…, …я спал вы меня дуплите…» (відеозапис 20180519092804000814» з 40 хв. 00 сек. по  43 хв. 00 сек. по 43 хв. 20 сек.)
На зауваження працівника поліції, щоб Климов Д.С. був хоча б послідовним у своїх неправдивих висловах він відповів «…я спал, а во дворе – писюнял…» (з 43 хв. 20 сек. по 43 хв. 26 сек.)
Поліцейський ОСОБА-6 пояснив, що разом з Климовим Д.С. перебувала дівчина, яка представилася працівником суду, через що він припустив, що Климов Д.С. також є державним службовцем. У зв’язку з цим він на місці відкрив веб-сайт Національного агентства з питань запобігання корупції та дізнався, що Климов Д.С. є прокурором.
Таким чином, наведена вище поведінка Климова Д.С., намагання уникнути відповідальності шляхом повідомлення явно неправдивої інформації, неетичні та нецензурні висловлювання зашкодили іміджу прокуратури та підірвали її авторитет серед працівників поліції, які тривалий час спостерігали дії Климова Д.С.
З приводу своїх дій Климов Д.С. повідомив, що це не відповідає дійсності, що він був не один, поводив себе чемно, працівником прокуратури не представлявся, проїхав до лікарні, де пройшов огляд на стан сп’яніння.
Відповідно до ст. 256 КУпАП щодо Климова Д.С. складено протокол за ч. 1 ст. 130 КУпАП від 19.05.2018 серії БД № 118446, а також винесено постанову від 19.05.2018 серії ЕАА № 406984 про накладення адміністративного стягнення за ч. 1 ст. 122 КУпАП у зв’язку із перетином подвійної суцільної лінії дорожньої розмітки 1.3, тобто за порушення п. 34 Правил дорожнього руху України. 
Справу стосовно Климова Д.С. за ч. 1 ст. 130 КУпАП розглянуто суддею Голосіївського районного суду міста Києва, який постановою від 12.07.2018 провадження закрив за відсутністю в діях Климова Д.С. складу адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 130 КУпАП.
Не заперечуючи, що Климов Д.С. відмовився від огляду на стан алкогольного сп’яніння в установленому порядку, суд взяв до уваги пояснення Климова Д.С. про те, що він нібито не керував транспортним засобом.
Водночас вищенаведені відомості, у т.ч. відеозапис, спростовують пояснення Климова Д.С. про некерування ним автомобілем.
Крім того, рішення у справі про адміністративне правопорушення не впливає на наявність чи відсутність в діях Климова Д.С. ознак дисциплінарного проступку». 
В якості підтвердження доводів, вказаних у дисциплінарній скарзі, додані: 
- протокол стосовно Климова Д.С. за ч. 1 ст. 130 КУпАП від 19.05.2018;
постанова серії ЕАА № 406984 про накладення на Климова Д.С. адміністративного стягнення за ч. 1 ст. 122 КУпАП у розмірі 255 грн. у зв’язку із перетином ним подвійної суцільної лінії дорожньої розмітки 1.3, тобто за порушення п. 34 ПДР України;
відеофайли «20180519092005000805», «20180519092024000807», «20180519092433000810», «20180519092804000814», зроблені за допомогою боді-камер поліцейських, які перебували на місці оформлення матеріалів про адміністративне правопорушення щодо Климова Д.С. 
пояснення працівників поліції ОСОБИ-6 і ОСОБИ-5;
пояснення Климова Д.С.;
постанова судді ОСОБИ-7 від 12.07.2018 № 752/10386/18 стосовно Климова Д.С. (витяг з Єдиного державного реєстру судових рішень). 
 У дисциплінарній скарзі, яка надійшла 26.11.2018 зазначено, що «прокуратурою міста Києва під час таємної перевірки доброчесності проведено службове розслідування щодо прокурора Київської місцевої прокуратури № 8 Климова Д.С.
У ході вказаного службового розслідування встановлено, що           Климов Д.С., будучи працівником органів прокуратури України, вчинив дії, що порочать звання прокурора і можуть викликати сумнів у його об’єктивності, неупередженості та незалежності, у чесності та непідкупності органів прокуратури.
У ст. 19 Закону України «Про прокуратуру» зазначено, що прокурор зобов’язаний щорічно проходити таємну перевірку доброчесності.
Розділом 2 Порядку проведення таємної перевірки доброчесності прокурорів в органах прокуратури України, затвердженого наказом Генерального прокурора України від 16.06.2016 № 205 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.06.2016 за № 875/29005 (далі – Порядок № 205), передбачено, що кожний прокурор з метою виконання вимог частини п’ятої статті 19 Закону України «Про прокуратуру» зобов’язаний щороку до 01 лютого подавати до підрозділу внутрішньої безпеки власноруч заповнену анкету доброчесності прокурора (далі – Анкета) за формою, затвердженою наказом Генерального прокурора України від 16 червня 2016 року № 205. 
Климовим Д.С. власноруч заповнено Анкету, яку 23.01.2018 обліковано у реєстрі таємних перевірок доброчесності прокурорів та оприлюднено на офіційному веб-сайті Генеральної прокуратури України.
У вказаній Анкеті останній підтвердив твердження про те, що:
- сумлінно виконував обов’язки прокурора, 
- своєчасно та достовірно задекларував своє майно, доходи, видатки і зобов’язання фінансового характеру його, а також членів його сім’ї у порядку, встановленому Законами України «Про засади запобігання і протидії корупції», «Про запобігання корупції», 
- не вчиняв дій, що порочать звання прокурора і можуть викликати сумніви у його об’єктивності, неупередженості та незалежності, у чесності та непідкупності органів прокуратури,
- не вчиняв корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення та не порушував обмежень, передбачених законодавством у сфері запобігання корупції.
  Водночас службовим розслідуванням встановлено, що ці твердження є недостовірними.
Так, Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією прокурорів за результатами розгляду дисциплінарної скарги прокурора м. Києва прийнято рішення від 08.11.2017 № 249дп17 про притягнення Климова Д.С. до дисциплінарної відповідальності у вигляді догани за неналежне виконання своїх службових обов’язків при поданні щорічних декларацій за 2015, 2016 роки.
Зокрема, як зазначено у рішенні КДКП «Комісія робить висновок про порушення Климовим Д.С. встановленого законом порядку подання декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування - невідображення у розділі 6 «Цінне рухоме майно-транспортні засоби» декларації за 2015 рік інформації про перебування у власності автомобіля марки «Шевроле», 2008 року випуску, дата набуття права 19.08.2015, а також перебування у власності дружини ОСОБА-4 – автомобілів «Ніссан», 2006 року випуску, дата набуття права 12.06.2014, «Фольксваген», 2007 року випуску, дата набуття права 13.08.2014, «Ауди А6», 1995 року випуску, дата набуття права 11.08.2015. У Декларації за 2016 рік у розділі 11 «Доходи, у тому числі подарунки» та розділі 14 «Видатки та правочини суб’єкта декларування» Климов Д.С. не відобразив інформацію про продаж автомобілів CHEVROLET AVEO, 2008 року випуску, вартістю 90 000 грн., та автомобіля «KIA CEED», 2010 року випуску, вартістю 100 070, та отриманий від цього дохід.»
Відповідно до пункту 2 розділу 1 Порядку організації роботи з питань внутрішньої безпеки в органах прокуратури України, затвердженого наказом Генерального прокурора України 13.04.2017 № 111, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16.05.2017 № 623/30491 (далі – Порядок № 111), до дій, що порочать звання прокурора і можуть викликати сумніви у його об’єктивності, неупередженості та незалежності, у чесності та непідкупності органів прокуратури, віднесено: порушення прокурором вимог, заборон та обмежень, встановлених Законами України «Про запобігання корупції», «Про прокуратуру».
На виконання вказаного рішення КДКП, наказом прокурора міста Києва від 15.11.2017 № 2281к до Климова Д.С. застосовано дисциплінарне стягнення у виді догани.
Відповідно до ст. 59 Закону України «Про запобігання корупції» на підставі цього наказу та рішення КДКП, відомості стосовно Климова Д.С. внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення. Вказані відомості оприлюднено на цьому сайті у порядку, визначеному Положенням про єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні правопорушення, затвердженим наказом Міністерства юстиції України №39/5 від 11.01.2012.
Крім того, подання недостовірних відомостей у щорічних деклараціях Климовим Д.С. за 2015 та 2016 роки підтверджено рішеннями Національного агентства з питань запобігання корупції від 08.06.2018 № 1156 та від 12.10.2018 № 2303 відповідно.
Таким чином, встановлено, що Климов Д.С. до моменту подання Анкети:
- неналежно виконував свої службові обов’язки, що підтверджено рішенням КДКП від 08.11.2017 № 249дп17;
- недостовірно задекларував своє майно, доходи, видатки і зобов’язання фінансового характеру його, а також членів сім’ї у порядку, встановленому Законом України «Про запобігання корупції», що підтверджено рішеннями НАЗК від 08.06.2018 № 1156 та від 12.10.2018 № 2303;
- вчинив дії, що порочать звання прокурора і можуть викликати сумніви у його об’єктивності, неупередженості та незалежності, у чесності та непідкупності органів прокуратури (щодо недотримання вимог, встановлених Законами України «Про запобігання корупції»), що підтверджено рішенням КДКП від 08.11.2017 № 249дп17, рішеннями НАЗК від 08.06.2018 № 1156 та від 12.10.2018 № 2303;
- вчинив пов’язане з корупцією правопорушення, за яке його було притягнуто до дисциплінарної відповідальності, що підтверджено рішенням КДКП від 08.11.2017 № 249дп17, наказом прокурора міста Києва від 15.11.2017 № 2281к та відомостями, що міститься у Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення.
Подаючи Анкету прокурор Київської місцевої прокуратури № 8 Климов Д.С. достовірно знав про факт притягнення до дисциплінарної відповідності за неналежне виконання своїх обов’язків щодо виконання вимог Закону України «Про запобігання корупції» в частині достовірного декларування». 
Викладені у дисциплінарній скарзі відомості підтверджуються, за твердженням скаржника: матеріалами та висновком службового розслідування від 29.10.2018 проведеного прокуратурою міста Києва, рішенням КДКП від 08.11.2017 № 249дп17, рішеннями НАЗК від 08.06.2018 № 1156 та від 12.10.2018 № 2303, наказом прокурора міста Києва від 15.11.2017 № 2281к, відомостями, що міститься у Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, анкетою доброчесності прокурора Климова Д.С. від 23.01.2018 №25/2-49-21-198вх.18 
Комісією за дисциплінарною скаргою, яка надійшла 08.10.2018, встановлене наступне. 
Згідно інформації УПП  в місті Києві відносно Климова Д.С. 19.05.2018 складено адміністративні  матеріали – протокол серії БД № 118446 за ст. 130 ч. 1 КпАП України  та виносилась постанова серії ЕАА № 406984 за ч. 1 ст. 122 КпАП України. Протокол за статтею 130 КпАП направлено на розгляд Голосіївського районного суду міста Києва. Протокол складено у присутності працівників роти № 1 батальйону № 3 полку № 1 УПП в м. Києві ОСОБА-6 та ОСОБА-5.
У копії пояснення ОСОБИ-6 на ім’я Генерального прокурора України, які додатні до скарги Генеральної інспекції, зазначено, що 19.05.2018 він разом з напарником - поліцейським роти № 1 батальйону № 3 полку № 1 Управління патрульної поліції у місті Києві Департаменту патрульної поліції ОСОБА-5 перебував на чергуванні з патрулювання центральної частини міста Києва.
Після 02.00 19.05.2018 вони на службовому автомобілі «Хьондай Соната» рухалися по вул. Великій Васильківській від вул. Саксаганського в напрямку площі Льва Толстого.
Попереду них рухався автомобіль «FORD MONDEO», днз (конфіденційна інформація), водій якого приблизно по вул. В. Васильківській, 46 перед ними перетнув подвійну суцільну лінію дорожньої розмітки для здійснення розвороту та руху в зворотньому напрямку.
У зв’язку із порушенням Правил дорожнього руху України, ними вказаний транспортний засіб зупинено та виявлено, що ним керував Климов Денис Сергійович, а на передньому місці пасажира знаходилася молода жінка.
ОСОБА-6  категорично наполягає, що за кермом транспортного засобу знаходився саме Климов Д.С. і що саме він керував ним до моменту зупинки автомобіля у зв’язку із порушенням ПДР України.
Зазначає, що його доводи об’єктивно підтверджуються відеозаписом, який здійснено ними та на якому зафіксовано, що за кермом транспортного засобу знаходився саме Климов Д.С., який пояснив причини порушення ним ПДР України.
За поясненнями Климова Д.С. чи молодої жінки вони здійснили розворот з порушенням ПДР України, оскільки чи Климов Д.С. чи вказана молода жінка проживали неподалік.
У водія Климова Д.С. були явні ознаки алкогольного сп’яніння: він  відразу почув характерний запах алкоголю з салону автомобіля, а у подальшому під час спілкування з Климовим Д.С. і з його ротової порожнини. Також, коли Климов Д.С. вийшов з-за керма транспортного засобу, він помітив, що у нього була порушена координація рухів, зокрема він оступився, коли став на брущатку. Крім того, його мова була дещо млявою.
Всі ці ознаки дали підстави обґрунтовано припускати, що Климов Д.С. перебував у стані алкогольного сп’яніння.
У зв’язку з цим Климову Д.С. висунуто вимогу пройти огляд на стан алкогольного сп’яніння.
Молода жінка, яка була в машині разом з Климовим Д.С., показала поліцейським посвідчення працівника Святошинського районного суду міста Києва, звернула увагу, що поліцейські є її колегами та просила з розумінням поставитися до них. Прізвища її не пам’ятає.
Оскільки алкотестору «Драгер» у них не було, вони викликали інший екіпаж з цим пристроєм.
Під час очікування доставки алкотестору «Драгер» іншим екіпажем, Климов Д.С., скориставшись, що він і його колега знаходилися певний час у службовому автомобілі, залишив місце події пішки.
Зокрема, він і ОСОБА-5 знаходилися у службовому автомобілі для перевірки посвідчення водія Климова Д.С. та свідоцтва про право власності на транспортний засіб.
Однак коли він (Клепка) вийшов з автомобіля, не помітив          Климова Д.С., оскільки він був відсутній на тому місці, де стояв перед цим.
У цей час він звернув увагу, що вказана молода жінка вже перебувала за кермом транспортного засобу «FORD MONDEO», днз (конфіденційна інформація), і зрозумів, що Климов Д.С. можливо хоче уникнути огляду на стан сп’яніння.
Він спочатку припустив, що Климов Д.С. зайшов у туалет, але охоронник закладу повідомив, що чоловік у сорочці пішов вниз по вул. Великій Васильківській.
У зв’язку з цим він швидким шагом вирушив в указаному напрямку, забіг в першу арку по вул. Саксаганського, де помітив, що Климов Д.С. виходив на вул. Антоновича.
Він наздогнав його, попросив його повернутися до транспортного засобу для проходження огляду на стан сп’яніння, але коли Климов Д.С. не виявив бажання повертатися повідомив про це командира роти ОСОБУ-8.
Через кілька хвилин під’їхав екіпаж ОСОБИ-8 на автомобілі «Мітсубісі Аутлендер» та він разом з ОСОБОЮ-8 доставили Климова Д.С. до місця, де знаходився його транспортний засіб «FORD MONDEO», днз (конфіденційна інформація).
Після цього Климов Д.С. виявив бажання пройти до туалету. Вони  супроводили його до найближчого туалету та, враховуючи схильність до залишення місця події, знаходилися біля кабіни туалету.
Надалі ними зупинено інші транспортні засоби, водіям яких запропоновано бути свідками відмови Климова Д.С. від огляду на стан сп’яніння. 
У присутності цих свідків ними Климову Д.С. із фіксуванням на відеозапис запропоновано пройти огляд на стан сп’яніння на місці зупинки транспортного засобу за допомогою пристрою «Драгер» або проїхати для такого огляду до закладу охорони здоров’я Київської міської наркологічної клінічної лікарні «Соціотерапія» по проспекту Визволителів, 6.
Водій Климов Д.С. відмовився пройти огляд на стан сп’яніння на обидві пропозиції.
При цьому, Климов Д.С. кілька разів повідомив неправдиву інформацію, що він не керував транспортним засобом, а тому не розумів, чому він мав пройти огляд на стан сп’яніння.
Ними Климову Д.С. роз’яснено, що вимогу пройти огляд на стан сп’яніння йому пред’явлено у зв’язку з тим, що саме він керував транспортним засобом і що керування ним транспортним засобом зафіксовано на відеозапис.
У зв’язку із відмовою Климова Д.С. пройти огляд на стан сп’яніння поліцейським ОСОБА-6 щодо нього складено протокол за ч. 1 ст. 130 КУпАП від 19.05.2018 серії БД№ 118446.
Водночас на місці події ОСОБА-6 винесла постанову від 19.05.2018 серії ЕАА № 406984 про накладення адміністративного стягнення на Климова Д.С. за ч. 1 ст. 122 КУпАП за перетин подвійної суцільної лінії дорожньої розмітки 1.3, тобто за порушення п. 34 Правил дорожнього руху України.
Після складання ними протоколу та постанови, Климов Д.С. відмовився підписувати документи.
Климов Д.С. знову почав пояснювати, що він нібито не керував транспортним засобом і що підстав для його огляду на стан сп’яніння не було. Ними йому знову було роз’яснено, що керування ним транспортним засобом зафіксовано на відеозапис.
Приблизно через годину після відмови від огляду Климов Д.С. став у грубій формі із застосуванням кількох слів ненормативної лексики вимагати від них, щоб вони надали йому можливість пройти огляд на стан сп’яніння, пред’являючи претензії стосовно свідків його відмови від огляду на стан сп’яніння та інших дій.
Ознайомившись із відеозаписом, підтверджує, що Климов Д.С. казав: «... дайте мне трубку, я при вас дую в дудку, слово даю, дайте мне дудку и я дую. Я вам покажу, что «по нулям», б..,с..»
Протокол вже було складено, Климов Д.С. відмовився від огляду на стан сп’яніння у присутності двох свідків, тобто ознаки правопорушення вже було зафіксовано, а тому підстав проходити Климову Д.С. огляд на стан сп’яніння після складання щодо нього протоколу про його відмову від огляду на стан сп’яніння не було.
Повідомляє, що відразу після зупинки Климов Д.С. вів себе нормально, але у подальшому він тягнув час.
Перед зупинкою транспортного засобу Климова Д.С. вони за ним спеціально не слідкували і, під час виконання службових обов’язків випадково виявили порушення ним ПДР України.
Про складання стосовно Климова Д.С. протоколу за ч. 1 ст. 130 КУпАП 20.08.2016 ним до часу зупинки транспортного засобу відомо не було.
Про те, що Климов Д.С. є працівником органів прокуратури відомо до зупинки транспортного засобу не було. Климов Д.С. не представлявся працівником прокуратури. Однак, коли молода жінка представилася працівником суду, він (Клепка) припустив, що Климов Д.С. також може бути державним службовцем і на місці події в телефоні через Інтернет перевірив по реєстру декларацій Національного агентства з питань запобігання корупції та виявив, що Климов Д.С. є працівником прокуратури.
У протоколі вони не зазначали, що Климов Д.С. є працівником прокуратури, оскільки особисто Климов Д.С. такої інформації не повідомляв.
У нього не було жодної упередженості стосовно Климова Д.С. у зв’язку з тим, що він є працівником прокуратури. Всі дії відповідали вимогам закону, у т.ч. щодо проходження Климовим Д.С. огляду на стан алкогольного сп’яніння.
Крім того, керування транспортним засобом Климовим Д.С. підтверджується відеозаписом, тобто є об’єктивні докази законності дій поліцейських щодо вимоги Климову Д.С. пройти огляд на стан сп’яніння. Жодної неправомірної вигоди у Климова Д.С. не вимагали.
Готовий підтвердити свої пояснення у Кваліфікаційно-дисциплінарній комісії прокурорів та у будь-яких інших державних органах, які будуть розглядати будь-які питання з приводу складання щодо Климова Д.С. протоколу за ч. 1 ст. 130 КУпАП від 19.05.2018.
З приводу судового рішення про закриття справи про адміністративне правопорушення за ч. 1 ст. 130 КУпАП стосовно Климова Д.С. наполягає , що Климов Д.С. керував транспортним засобом і у подальшому у присутності двох свідків відмовився від огляду на стан сп’яніння. Його до суду для дачі пояснень чи показань у справі Климова Д.С. за ч. 1 ст. 130 КУпАП не викликали або йому про такий виклик не відомо.
Про те, чи складався ним окремий рапорт стосовно обставин зупинки водія Климова Д.С. і чи долучався такий рапорт до матеріалів про адміністративне правопорушення він не пам’ятає.
У копії пояснення поліцейської ОСОБА-5 на ім’я Генерального прокурора України, які додатні до скарги Генеральної інспекції, містяться аналогічні відомості. Аналогічні пояснення ОСОБА-5 надала в ході засідання Комісії. 
Вивченням доданих до скарги Генеральної інспекції копії відеозаписів поліцейських встановлено, що вони містяться на носіях у виді 2 компакт-дисків. 
 На компакт-диску № 1 є відеофайли під номерами 20180519092005000805, 20180519092024000807, 20180519092433000810. На компакт-диску № 2 є відеофайл - 20180519092804000814. 
 Переглядом відеофайлу під номером 20180519092005000805 встановлено, що запис починається 19.05.2018 о 02.55.18 (згідно часу, який відображається у вигляді цифрових часів). На запису видно як працівник поліції (далі – ПП1), перебуваючи перед передніми дверима автомобіля (з боку водія) просить у чоловіка, який перебуває за кермом автомобіля, надати посвідчення водія та страховий поліс. При цьому стекло передньої двері автомобіля опущено. За рулем автомобіля перебуває чоловік (далі – ДС) у сорочці  білого кольору. Також на передньому пасажирському сидінні перебуває пасажир (жінка). На вимогу поліцейського водій передає йому документи. 
ПП1: Денис Сергійович, Вам буде виписано штраф у розмірі 255 гривень за порушення вимог дорожньої розмітки». 
ДС:  а можно без штрафу, я невесту забирал». 
ПП1: «Денис Сергійович, Ви сьогодні не вживали нічого? 
ДС: нічого не вживав.
ПП1: а якщо я вам запропоную пройти тест на Драгер. 
ДС: да без питань. 
ПП1 чекайте 2 хвілинки.
Після цього поліцейський відходить від автомобілю та сідає у поліцейське авто, де намагається викликати інший екіпаж. Запис закінчується о 02.56.33. 
Переглядом відеофайлу під номером 20180519092024000807 встановлено, що він починається 19.05.2018 о 03.00.40. Поліцейський виходе із службового автомобілю та підходить до передньої водійської двері автомобілю, із салону якого доносяться нерозбірливі слова пасажира авто, на які ПП1 відповідає: «я понімаю, прийдется 2-3 минуті подождать, командир с прибором едем». При цьому пасажир говорить, що вона колега поліцейського та прохає відпустити автомобіль. ПП1 відповідає, що незважаючи на це необхідно трохи почекати. ДС звертається до ПП1: «я сей час..» далі нерозбірливо. ПП1 відповідає: «да, конечно». ДС виходить із авто та відчиняє кришку багажника. Пасажир автомобілю також виходить з авто та починає спілкуватись з поліцейським з причин порушення ПДД. Після цього поліцейський сідає в авто (час 03.02.45). Повідомляє колезі (далі ПП2), яка перебуває в машині, що пасажирка автомобілю з Святошинського суду та перевіряє за допомогою мережі інтернет посаду ДС. Після цього о 03.04.10 знов підходе до автомобіля та запитує: «девушка, а есть Денис Сергійович?»,  на що вона відповідає, що він десь відійшов. Після цього ПП1 запитує у відвідача кафе, який перебуває на літній площадці, чи бачив він чоловіка у білій сорочці та отримав відповідь, що чоловік направився у тому напрямку. Після цього ПП1 починає бігти по вулиці та наздоганяє Климова, який йде через двір та  просить його зупинитись. На запитання ПП1 до ДС «чому він убігає?», ДС відповідає що він прямує додому. ПП1 просить ДС повернутись до автомобілю, на що ДС відповідає, що його там не було. ПП1 попереджає, що у разі невиконання його вимог до ДС буде застосовані спецзаходи. ПП1 просить другий екіпаж під’їхати до місця затримання. Після цього ДС запропоновано сісти в патрульне авто, яке довезло учасників до міста знаходження авто Климова. Запис закінчується о 03.21.17
 Переглядом відеофайлу під номером 20180519092433000810 встановлено, що він починається 19.05.2018 о 03.21.43. На прохання ДС його супроводжено поліцейськими до туалету ( в залі ігрових автоматів).О 03.26.35 один із поліцейських (ПП) запитує у ДС чи згоден він у присутності двох свідків пройти огляд за допомогою пристрою Драгер. 
ДС: в якості кого?
ПП: в якості водія 
ДС: в якості водія не можу. 
ПП1: чому Ви повідомляєте, що не керували транспортним засобом? Чи відмовляєтесь від огляду? 
ДС: не відмовляюсь, але я не керував транспортним засобом. 
ПП1:  чи будете проходити огляд ? 
ДС: в якості кого. 
ПП1: в якості водія, тому що  є відеодокази.
ДС: направляйте матеріали в суд. 
ПП1: чи відмовляєтесь від огляду?
ДС: в якості кого?
ПП1: нами встановлено, що Ви керували автомобілем. Якщо не керували, то в судовому процесі зможе надати відповідні докази і справа буде закрита. Зараз пропонують пройти огляд за допомогою газоаналізатора Драгер. Ви відмовляєтесь він  проходження огляду? 
ДС: в якості кого?
ПП1: водія.
ДС: я не був за кермом. 
У подальшому діалог продовжується у тому ключі. На чергове питання ПП1: Ви будете проходити огляд ДС повідомляє: не буду.
ПП1: Ви відмовляєтесь?
ДС: в якості водія при свідках так.
ПП1: відмовляєтесь?
ДС: так.
ПП1: Вас потрібно доставляти у медичний заклад?
ДС:  я відмовився оскільки не був в статусі водія. 
ПП1: чи будете проходити огляд у медичному закладі?
ДС: я не можу взяти на себе повноваження водія. 
ПП1: чи будете Ви проходити огляду медичному заході у якості водія?
ДС: ні.  
ПП1 гучно повідомляє, що водій відмовився від проходження огляду за допомогою драгера та у медичному закладі. Далі проходить процес підписання документів. Запис закінчується 03.35.06
Переглядом відеофайлу під номером 20180519092804000814 встановлено, що він починається 19.05.2018 о 03.54.33. Триває процес складання документів, який переходить у процес ознайомлення з протоколом. При цьому ДС займає місце пасажира на передньому сидінні, а місці водія займає жінка. ДС відмовився від підпису у протоколі (час 04.20.10). У подальшому (час 04.27.50) ДС пропонує поліцейському пройти тест. 
О 04.29.03 ДС: у вас камера снимает?
ПП2: так.
ДС:  дайте два свідка я задую. 
ПП2: Ви вже відмовились від огляду
ДС: я відмовився як свідок. 
О 04.33.20 ДС знов просить надати можливість пройти тест, на що йому відмовляють. У подальшому ДС декілька раз повторює свою вимогу, але йому відмовляють та роз’яснюють що процедуру вже пройдено. 
О 04.37.47 ДС: я вам покажу б…ть, що в мене по нулям, с..ка. Я спал Ви меня дуплите. 
ПП2: так Ви спали чи були у дворі. 
ДС: я спав,  а у дворі пісюняв. 
Після цього ДС закриває двері та у подальшому перебуває в авто.  Запис закінчується 04.46.18. 
Вивченням постанови Голосіївського районного суду міста Києва від 12.07.2018 у справі № 752/10386/18, якою розглянута справа про адміністративне правопорушення за ч. 1 ст. 130 КпАП України щодо     Климова Д.С. встановлено, що провадження у справі закрито за відсутністю в діях Климова Д.С. складу адміністративного правопорушення. 
В постанові суду зазначено, що Климов Д.С. у судове засідання не з'явився. Захисник Климова Д.С. звернувся з клопотанням про закриття провадження у справі у зв'язку із відсутністю в діях його підзахисного складу адміністративного правопорушення. Вказане клопотання аргументував тим, що Климов Д.С. не керував автомобілем в стані алкогольного сп'яніння. Надав в провадження суду акти медичного огляду з метою виявлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції № 74 від 19.05.2018 року, виданою ЦРЛ Києво-Святошинського району м. Боярка, згідно яких Климов Д.С. в стані сп'яніння не перебував. З наданого УПП в місті Києві диску «Verbatim» а саме відеозапису «20180519092433000810» вбачається, що Климов Д.С. зазначає, що не керував транспортним засобом та відмовляється пройти огляд на стан сп'яніння на місці за допомогою приладу «Драгер» та в медичній установі. Дослідивши матеріали справи суд вважає необхідним закрити справу про адміністративне правопорушення за відсутністю складу адміністративного правопорушення з наступних підстав. В матеріалах справи відсутні підтвердження того, що Климов Д.С. керував автомобілем по вул. Велика Васильківська та був зупинений інспектором патрульної поліції. До протоколу про адміністративне правопорушення не долучено рапортів інспекторів патрульної поліції про обставини зупинки автомобіля «Ford». Підстави зупинки, які зазначені у протоколі про адміністративне правопорушення БД № 118446, з яких був зупинений автомобіль «Ford» не підтверджуються жодним доказом наданим в провадження суду, а саме відсутні відомості про складання протоколу на водія автомобіля «Ford», за порушення п.п. 34.1.3 ПДР України. Крім того з переглянутого в судовому засіданні відеозапису «20180519092433000810» вбачається, що Климов Д.С. відмовляється від огляду на стан сп'яніння оскільки не керував автомобілем.
Комісією встановлено, що згідно протоколу УПП в м. Києві про адміністративне правопорушення БД № 118446 від 19.05.2018 року о 03 год. 05 хв. в м. Києві по вул. Велика Васильківська, водій Климов Д.С. керуючи автомобілем «Ford», здійснив розворот перетнувши подвійну суцільну лінію, під час перевірки документів у водія були виявлені ознаки алкогольного сп'яніння, а саме: запах алкоголю з порожнини рота, нечітка вимова, поведінка, що не відповідає дійсності, від проходження огляду в встановленому законом порядку відмовився в присутності свідків, чим порушив вимоги п. 2.5 Правил дорожнього руху.
На запит члена Комісії, який проводив перевірку, Генеральною інспекцією встановлено та опитано свідка, зазначеного у вищевказаному протоколі, - ОСОБА-9, який підтвердив факт того, що був свідком відмови Климовим Д.С. на пропозицію працівника поліції від проходження огляду на стан алкогольного сп’яніння.
На запит члена Комісії, який проводив перевірку, УПП в м. Києві повідомлено, що постанова серії ЕАВ № 406984 від 19.05.2018 відносно Климова Д.С. не оскаржувалась, інформація про сплату штрафу відсутня. 
Будучи опитаним в ході дисциплінарного провадження, Климов Д.С. надав наступні пояснення: 19.05.2018 на вул. Велика Васильківська, 46 він знаходився в автомобілі «Форд» д.н.з. (конфіденційна інформація), автомобіль був припаркований, двигун вимкнутий, та чекав свою знайому. В цей же час до нього підійшли працівники поліції в м. Києві, які вирішили, що він керував вказаним автомобілем у стані алкогольного сп'яніння.

Ним неодноразово було вказано працівникам поліції про те, що він спиртні напої не вживав, вищезазначеним автомобілем не керував, а просто очікував на свою знайому. На місці огляд на стан алкогольного сп'яніння працівниками поліції не проводився, так як у них був відсутній газоаналізатор, через деякий час біля 30 хвилин на таксі невідомою особою було привезено спец прилад газоаналізатор Драгер 6810 та працівники поліції не могли його налаштувати, та йому було запропоновано негайно пройти огляд в медичному закладі, на що він погодився, після його відповіді працівники поліції пішли до свого автомобіля та деякий час були в ньому. Згодом працівники поліції склали протокол з невірним зазначення часу складання.
Крім того, відеореєстратори працівників поліції на момент спілкування зі ним були вимкнуті щонайменше 1 годину, що підтверджується часом, вказаним у протоколі про вчинення адміністративного правопорушення і який не співпадає з моментом початку відеозйомки, доданої до вищевказаного протоколу. Крім того свідків під час складання даного протоколу він взагалі не бачив. Зрозумівши, що вказані дії працівників поліції можуть мати негативні наслідки для нього, оскільки він не перебував у стані сп'яніння, а працівниками поліції фактично було відмовлено у направленні до медичного закладу для освідування його стану, він самостійно направився в Боярську БЦРЛ Києво-Святошинського району так, як на той час проживав в с. Чайки Києво-Святошинського району та там пройшов медичний огляд на стан алкогольного сп’яніння, за результатами якого був повністю тверезий і ні в той день, ані на передодні спиртних напоїв не вживав.
Вказане освідування проходив незважаючи на те, що не керував автомобілем. Однак усвідомлюючи, що відносно нього працівниками поліції вже складено незаконний та безпідставний протокол про адміністративне правопорушення розуміючи, що в подальшому вказаний протокол стане предметом судового розгляду, як доказ своєї невинуватості та протиправності дій працівників поліції ним було прийнято рішення про необхідність проходження освідування на стан алкогольного сп'яніння, яке зрештою підтвердило, що в стані алкогольного або наркотичного сп'яніння він не перебував.
До пояснення доданий Акт медичного огляду від 19.05.2018, згідно якого Климов Д.С. тверезий. Аналогічні пояснення Климов Д.С. надав в ході засідання Комісії. 
Представники Генеральної інспекції Генеральної прокуратури України – заступник начальника відділу ОСОБА-3 та прокурор відділу ОСОБА-4 доводи дисциплінарних скарг підтримали в повному обсязі на наполягали на притягненні Климова Д.С. до дисциплінарної відповідальності.  
 Комісія критично сприймає пояснення Климова Д.С., вважає їх такими, які не є правдивими та надані з метою уникнення відповідальності за вчинений дисциплінарний проступок, оскільки вони спростовуються доказами, які встановлені в ході дисциплінарного провадження. 
Комісією не встановлено доказів перебування Климова Д.С. за кремом автомобіля в стані алкогольного сп’яніння. Крім того, з наданих представниками скаржника в ході засідання Комісії додаткових даних вбачається, що наданий Климовим Д.С. Акт медичного огляду від 19.05.2018 викликає обґрунтовані сумніви в його достовірності, оскільки прибуття Климова Д.С. до зазначеного ним медичного закладу в м. Боярка Київської області та проходження огляду за часовими рамками неможливе (запис на боді-камері поліцейського закінчується о 4 год. 46 хв., а акт медичного огляду складений вже 05 год. 10 хв. 19.05.2018, при тому, що тільки для подолання відповідної відстані необхідно не менше 50 хвилин). 
З рішення Голосіївського районного суду міста Києва від 12.07.2018 у справі № 752/10386/18, якою розглянута справа про адміністративне правопорушення за ч. 1 ст. 130 КпАП України щодо  Климова Д.С., вбачається, що судом вивчався лише відеофайл «20180519092433000810», на якому зафіксовані події, які відбувалися у час з 3 год. 21 хв. до 3 год. 35 хв. Однак, як вбачається з відеозапису, під номером 20180519092005000805 встановлено, що запис починається 19.05.2018 о 02.55.18 та з нього слідує, що Климов Д.С. знаходиться за місцем водія в автомобілі. Зі змісту спілкування між ним та поліцейським вбачається, що ним жодним чином не заперечується факту керування автомобілем, зазначає що «невесту забирал», потім надає згоду на проведення огляду на стан алкогольного сп’яніння. Отже час складання протоколу працівниками УПП в м. Києві про адміністративне правопорушення серія БД № 118446 від 19.05.2018 року - о 03 год. 05 хв., відповідає дійсності, чим спростовуються пояснення Климова Д.С., що камери поліцейських були включені лише через годину після початку спілкування з ним, а також, що він не перебував за кермом автомобіля. 
Крім того, всіма відозаписами в сукупності підтверджуються пояснення поліцейських ОСОБА-6 та ОСОБА-5 про подальшу поведінку Климова Д.С., який намагався самовільно покинути місце оформлення матеріалів про адміністративне правопорушення, повернувся туди тільки після того як його наздогнав поліцейський Клепка А.П., почав стверджувати, що він не перебував за кермом автомобіля. 
Комісія вважає, що поведінка Климова Д.С. у подальшому спілкуванні з поліцейським була спрямована лише на штучне створення доказів його непричетності до керування з автомобілем. Таким чином, Комісія вважає встановленим факт того, що Климов Д.С. відмовився від проходження огляду на стан алкогольного сп’яніння.    
Крім того, такий висновок підтверджується постановою серії ЕАВ № 406984 від 19.05.2018, згідно якої Климов Д.С. притягнутий до адміністративної відповідальності за ч. 1 ст. 122 КпАП України, тобто за правопорушення, яке він вчинив перебуваючи за кремом автомобіля 19.05.2018 та яке стало причиною його зупинки працівниками поліції. Також, факт відмови Климова Д.С. від проходження огляду на стан алкогольного сп’яніння підтверджується поясненнями свідка ОСОБА-9.
При ухваленні рішення за дисциплінарною скаргою від 08.10.2018 Комісія виходить з наступних мотивів. 
Комісія виходить з принципу автономності дисциплінарного провадження щодо інших юрисдикцій, які здійснюються у формі певних видів судочинства. Отже, закриття судом справи про адміністративне правопорушення за ч. 1 ст. 130 КпАП України, не є підставою для Комісії зробити висновок щодо відсутності дисциплінарного проступку, оскільки судом оцінювалась інша сукупність доказів у іншому виді провадження для встановлення наявності або відсутності складу адміністративного проступку.   В той же час, встановлення наявності або відсутності складу дисциплінарного проступку прокурора є виключною компетенцією Комісії. 
Відповідно до п. 2 Розділу 1 Порядку організації роботи з питань внутрішньої безпеки в органах прокуратури України, затвердженого наказом Генеральної прокуратури України 13.04.2017 № 111 і зареєстрованого Міністерством юстиції України 16.05.2017 за № 623/3049), відмову від проходження огляду з метою виявлення стану сп’яніння віднесено до дій, що порочать звання прокурора і можуть викликати сумнів у його об’єктивності, неупередженості та незалежності, у чесності та непідкупності органів прокуратури.
Відповідно до ст. 21 Кодексу професійної етики та поведінки прокурорів, затвердженого всеукраїнською конференцією прокурорів 27.04.2017, прокурор зобов’язаний не допускати дій, висловлювань і поведінки, які можуть зашкодити його репутації та авторитету прокуратури, викликати негативний суспільний резонанс. 
Комісія виходить з того, що факт відмови прокурора від проходження огляду з метою виявлення стану сп’яніння є діями, які зашкоджують як його репутації, так і авторитету органів прокуратури, викликають негативний суспільний резонанс, а тому їх вчинення є грубим порушенням правил прокурорської етики. 
Відповідно до п.п. 1, 3 Керівних принципів, що стосуються державних обвинувачів,  які прийняті восьмим конгресом Організації об’єднаних націй з попередження злочинності та поводженню з правопорушниками (Гавана, Куба, 27 серпня – 7 вересня 1990 року)  особи, відібрані для здійснення судового переслідування, повинні мати високі моральні якості та здібності, а також відповідну підготовку та кваліфікацію. Особи, які здійснюють судове переслідування, будучи найважливішими представниками системи відправлення кримінального правосуддя, завжди зберігають честь та гідність своєї професії. 
З викладеного Комісія робить висновок, що вчинення прокурором дій, які шкодять авторитету прокуратури, свідчить також про нанесення ним шкоди честі та гідності прокурорської професії, про його невідповідність вимогам щодо наявності високих моральних якостей. 
Таким чином, в ході дисциплінарного провадження Комісією встановлено, що дисциплінарна скарга керівника Генеральної інспекції Генеральної прокуратури України від 08.10.2018 про вчинення Климовим Д.С. дисциплінарного проступку є обґрунтованою. Климов Д.С. підлягає притягненню до дисциплінарної відповідальності та накладенню дисциплінарного стягнення у зв’язку з наявністю в його діях складу дисциплінарного проступку, а саме: вчинення дій, що порочать звання прокурора і можуть викликати сумнів у його об’єктивності, неупередженості та незалежності, у чесності та непідкупності органів прокуратури; одноразове грубе порушення правил прокурорської етики (п.п 5, 6 ч. 1 ст. 43 Закону України «Про прокуратуру»).
Комісією за дисциплінарною скаргою, яка надійшла 26.11.2018, встановлене наступне. 
Фактичні обставини, на яких ґрунтується дисциплінарна скарга Генеральної інспекції,  не оспорюються учасниками дисциплінарного провадження та є такими, які відповідають дійсності, тобто Климовим Д.С. дійсно не вказано в анкеті доброчесності прокурора від 23.01.2018 про факт притягнення його до дисциплінарної відповідальності згідно рішення Комісії від 08.11.2017 № 249дп17 та накладення дисциплінарного стягнення у виді догани за неналежне виконання своїх службових обов’язків при поданні щорічних декларацій за 2015, 2016 роки.
Відповідний обов’язок прокурора щодо проходження щорічно таємної перевірки доброчесності закріплений  у ч. 5 ст. 19 Закону України «Про прокуратуру». Таємну перевірку доброчесності прокурорів Генеральної прокуратури України, регіональних і місцевих прокуратур проводять підрозділи внутрішньої безпеки в порядку, затвердженому Генеральним прокурором.
Комісія вважає, що невідображення Климовим Д.С. факту його притягнення до дисциплінарної відповідальності за порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» не може свідчити про невиконання ним обов’язку щодо проходження таємної перевірки доброчесності, оскільки Климовим Д.С. жодних дій, які свідчать про його недоброчесність у цьому випадку не вчинено, тому, тільки факт невідображення в анкеті доброчесності факту притягнення до дисциплінарної відповідальності згідно рішення Комісії, яке є в загальному доступі на офіційному веб-сайті Комісії, не становить складу жодного дисциплінарного проступку. 
Формальна невідповідність дій Климова Д.С. вимогам Порядку проведення таємної перевірки доброчесності прокурорів в органах прокуратури України, затвердженого наказом Генерального прокурора України від 16.06.2016 № 205 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.06.2016 за № 875/29005, не свідчить про наявність в його діях складу дисциплінарного проступку через відсутність таких ознак суб’єктивної сторони правопорушення як вини та об`єктивної сторони як суспільної шкідливості. 
Таким чином, в ході дисциплінарного провадження Комісією встановлено, що дисциплінарна скарга керівника Генеральної інспекції Генеральної прокуратури України від 26.11.2018 про вчинення Климовим Д.С. дисциплінарного проступку не підлягає задоволенню, оскільки в діях    Климова Д.С. відсутній склад дисциплінарного проступку.  
Із дня вчинення Климовим Д.С. дисциплінарного проступку, без урахування часу тимчасової непрацездатності або перебування прокурора у відпустці, річний строк для накладення дисциплінарного стягнення не минув. 
При прийнятті рішення у дисциплінарному провадженні щодо виду дисциплінарного стягнення Комісією враховуються характер проступку, його наслідки, особа прокурора, ступінь його вини, обставини, що впливають на обрання виду дисциплінарного стягнення.
Комісія вважає, що дисциплінарний проступок, який вчинений Климовим Д.С., носить характер грубого порушення, що може бути підставою для накладення дисциплінарного стягнення у вигляді звільнення з посади в органах прокуратури. Проте, накладення дисциплінарного стягнення у вигляді звільнення з посади в органах прокуратури, яке є найбільш суворим видом дисциплінарного стягнення, можливе лише у разі, якщо Комісія не встановить підстав для накладення більш м’якого виду стягнення.  
При виборі виду дисциплінарного стягнення щодо Климова Д.С. Комісія виходить з відсутності підстав для накладення більш м’якого стягнення, ніж звільнення з посади в органах прокуратури, оскільки дотримання порушених Климовим Д.С. вимог законодавства є очевидним та обов’язковим,  таке порушення не може бути виправдано ніякими обставинами. Комісія враховує поведінку Климова Д.С. на місці оформлення матеріалів адміністративного правопорушення, яка є негідною прокурора та була направлена на уникнення будь-яким способом відповідальності за вчинене правопорушення.  
При виборі виду дисциплінарного стягнення щодо Климова Д.С. Комісія вважає, що вчинений Климовим Д.С. дисциплінарний проступок не сумісний з подальшим заняттям ним будь-якої посади в органах прокуратури. Крім того, Климов Д.С. вчинив новий дисциплінарний проступок до спливу річного року після накладення стягнення згідно рішення Комісії від 08.11.2017 № 249дп17, тобто перебуваючи в статусі прокурора, який притягнутий до дисциплінарної відповідальності. 
Комісією врахована позитивна службова характеристика Климова Д.С.
На підставі викладеного, керуючись п. 5 та 6 статті 43, статтями 11, 47–50, 77 Закону України «Про прокуратуру», пунктами 115-127 Положення про порядок роботи Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів, Комісія

В И Р І Ш И Л А:

Притягнути прокурора Київської місцевої прокуратури № 8 міста Києва Климова Дениса Сергійовича до дисциплінарної відповідальності та накласти на нього дисциплінарне стягнення у виді звільнення з посади в органах прокуратури. 
Копію рішення направити прокурору міста Києва для застосування до прокурора накладеного дисциплінарного стягнення. 
Копію рішення направити прокурору Київської місцевої прокуратури    № 8 міста Києва Климову Д.С., керівнику Київської місцевої прокуратури № 8 міста Києва та керівнику Генеральної інспекції Генеральної прокуратури України. 
Рішення Комісії за результатами дисциплінарного провадження може бути оскаржене прокурором, щодо якого воно прийняте, до адміністративного суду або до Вищої ради правосуддя протягом одного місяця з дня вручення йому чи отримання ним поштою копії рішення. 


Головуючий               В. Грушковський

В. Архіпов

А. Коваленко

О. Ковальчук

С. Костенко

С. Нечепоренко 

Ю. Піцик

В. Шемчук

В. Юсип