30.01.2019

Рішення №22дп-19


Про накладення дисциплінарного стягнення на начальника Михайлівського відділу Енергодарської місцевої прокуратури Запорізької області Гірного В.І.

 
КВАЛІФІКАЦІЙНО-ДИСЦИПЛІНАРНА
КОМІСІЯ ПРОКУРОРІВ

РІШЕННЯ
№22дп-19

30 січня 2019

Київ

Про накладення дисциплінарного стягнення на начальника Михайлівського відділу Енергодарської місцевої прокуратури Запорізької області Гірного В.І.


Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів у складі: головуючого  – Грушковського В.Ю., членів Комісії – Архіпова В.І., Коваленка А.А., Ковальчука О.М., Костенка С.К., Нечепоренка С.О.,      Піцика Ю.М., Шемчука В.В., Юсипа В.В., розглянувши висновок про наявність дисциплінарного проступку начальника Михайлівського відділу Енергодарської місцевої прокуратури Запорізької області Гірного В.І., 

В С Т А Н О В И Л А:

Гірний Владислав Ігорович, (конфіденційна інформація) року народження, в органах прокуратури працює з грудня 2004 року по теперішній час. Наказом керівника Енергодарської місцевої прокуратури Запорізької області № 7 від 07.04.2016 призначений на посаду начальника Михайлівського відділу Енергодарської місцевої прокуратури Запорізької області. 
Зі змісту службової характеристики, наданої керівником Енергодарської місцевої прокуратури Запорізької області ОСОБА-1, вбачається, що за час роботи  Гірний В.П. зарекомендував себе виключено з позитивної сторони. 
Гірний В.П прийняв Присягу працівника прокуратури 04.02.2011. З положеннями Кодексу професійної етики та поведінки прокурорів, який затверджений всеукраїнською конференцією прокурорів 27.04.2017, ознайомлений 11.05.2017. Заохочувався наказами Генерального прокурора України, прокурора Запорізької області, а також розпорядженням голови Запорізької облдержадміністрації. Дисциплінарних стягнень немає.  
До Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів (далі – Комісія) 22 жовтня 2018 року надійшла дисциплінарна скарга голови Токмацького районного суду Запорізької області ОСОБА-2 про вчинення прокурорами Гірним В.І., ОСОБА-3, ОСОБА-4, ОСОБА-5  дисциплінарного проступку. В якості підстав для притягнення прокурорів до дисциплінарної  відповідальності у дисциплінарній скарзі зазначені  невиконання чи неналежне виконання службових обов’язків (п. 1 ч. 1 ст. 43 Закону України «Про прокуратуру»). 
Автоматизованою системою розподілу дисциплінарних скарг для вирішення питання про відкриття дисциплінарного провадження дисциплінарну скаргу 22.10.2018 розподілено за членом Комісії                       Костенком С.К. 
Рішенням члена Комісії Костенка С.К. від 29.10.2018 відкрито дисциплінарне провадження № 11/2/4-1734дс-299дп-18 щодо начальника Михайлівського відділу Енергодарської місцевої прокуратури Запорізької області Гірного В.І.
Рішенням члена Комісії Костенка С.К. від 29.10.2018 відмовлено у відкритті дисциплінарного провадження щодо прокурорів ОСОБА-3, ОСОБА-4, ОСОБА-5. 
Відповідно до ст. 45 Закону України «Про прокуратуру» № 1697-VII від 14 жовтня 2014 року (далі – Закон України «Про прокуратуру»), дисциплінарне провадження - це процедура розгляду Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією прокурорів дисциплінарної скарги, в якій містяться відомості про вчинення прокурором дисциплінарного проступку. 
Згідно ст. 44 вказаного Закону дисциплінарне провадження здійснюється Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією прокурорів. 
За статтями 46 та 47 Закону України «Про прокуратуру» після відкриття дисциплінарного провадження член Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів проводить перевірку в межах обставин, повідомлених у дисциплінарній скарзі. У разі виявлення під час перевірки інших обставин, що можуть бути підставою для притягнення прокурора до дисциплінарної відповідальності, інформація про це включається у висновок члена Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів за результатами перевірки. Член Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів за результатами перевірки готує висновок, який повинен містити інформацію про наявність чи відсутність дисциплінарного проступку прокурора та виклад обставин, якими це підтверджується. Якщо за результатами перевірки член Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів встановив наявність дисциплінарного проступку, у висновку додатково зазначається характер проступку, його наслідки, відомості про особу прокурора, ступінь його вини, інші обставини, що мають значення для прийняття рішення про накладення дисциплінарного стягнення, а також пропозиція члена Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів щодо конкретного виду дисциплінарного стягнення. Висновок та зібрані у процесі перевірки матеріали передаються на розгляд Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів та мають бути отримані його членами не пізніш як за п’ять днів до засідання, на якому такий висновок розглядатиметься. Розгляд висновку про наявність чи відсутність дисциплінарного проступку прокурора відбувається на засіданні Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів. 
Гірний В.І. на засідання Комісії з’явився. 
Голова Токмацького районного суду Запорізької області ОСОБА-2 листом № 01-20/7/2019 від 10.01.2019 повідомив про відсутність можливості бути присутнім на засіданні Комісії. 
Заслухавши доповідача – члена Комісії Костенка С.К., пояснення прокурора Гірного В.І., дослідивши матеріали дисциплінарного провадження та вивчивши висновок про наявність дисциплінарного проступку прокурора, а також матеріали і відомості, отримані Комісією під час розгляду висновку про наявність дисциплінарного проступку прокурора, Комісія встановила наступні обставини.
В дисциплінарній скарзі голова Токмацького районного суду Запорізької області ОСОБА-2 зазначає,  що «11.10.2018 розгляд кримінального провадження за обвинуваченням ОСОБИ-6, ОСОБИ-7 за ч. 5 ст. 185 КК України було відкладено у зв’язку з неявкою  в судове засідання прокурора. 
17.09.2018 в судовому засіданні час та дати наступних судових засідань були узгоджені з усіма учасниками кримінального провадження на 27.09.2018 та 14 годину та на 11.10.2018 на 13 годину 30 хвилин. 
10.10.2018 надійшло клопотання прокурора, який підтримує державне обвинувачення у кримінальному провадженні за обвинуваченням ОСОБИ-6, ОСОБИ-7 за ч. 5 ст. 185 КК України – Гірного В.І., в якому він просить суду перенести розгляд вказаного кримінального провадження на іншу дату у зв’язку з тим, що він буде приймати участь у проведенні круглого столу з представниками Ради прокурорів України на тему «Участь Ради прокурорів України в організаційному забезпеченні діяльності прокуратури на виконання завдань прокурорського самоврядування». 
Відповідно до ч. 1 ст. 37 КПК України, якщо прокурор, який здійснюватиме повноваження прокурора у конкретному кримінальному провадженні, визначається керівником відповідного органу прокуратури після початку досудового розслідування,  у разі необхідності керівник органу прокуратури може визначити групу прокурорів, які здійснюватимуть повноваження прокурорів у конкретному кримінальному провадженні, а також старшого такої групи, який керуватиме діями інших прокурорів. 
Постановою про призначення групи прокурорів у кримінальному провадженні від 19.06.2018 було призначено групу прокурорів по кримінальному провадженню за обвинуваченням ОСОБИ-6, ОСОБИ-7 за ч. 5 ст. 185 КК України, а саме: Гірного В.І., ОСОБА-3, ОСОБА-4, ОСОБА-5.  
Відповідно до ч. 1 ст. 324 КПК України, якщо в судове засідання не прибув за повідомленням прокурор або захисник у кримінальному провадженні, де участь захисника є обв’язкою, суд відкладає судовий розгляд, визначає дату, час та місце проведення нового судового засідання і вживає заходів до прибуття їх до суду. Одночасно, якщо причина неприбуття є не поважною, суд порушує питання про відповідальність прокурора або адвоката, які не прибули, перед органами, що згідно із законом уповноважені притягати їх до дисциплінарної відповідальності. 
11.10.2018 о 13 годині 30 хвилин жоден з прокурорів, які призначені до групи прокурорів в кримінальному провадженні за обвинуваченням ОСОБИ-6, ОСОБИ-7 за ч. 5 ст. 185 КК України не з’явився у судове засідання, розгляд вказаного кримінального провадження було відкладено на 18.10.2019 на 9 годину 30 хвилин. 
Поважними причинами неприбуття особи на виклик, згідно ч. 1 ст. 138 КПК України, є: затримання, тримання під вартою або відбування покарання; обмеження свободи пересування внаслідок дії закону або судового рішення; обставини непереборної сили (епідемії, військові події, стихійні лиха або інші подібні обставини); відсутність особи у місці проживання протягом тривалого часу внаслідок відрядження, подорожі тощо; тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров'я у зв'язку ї лікуванням або вагітністю за умови неможливості тимчасово залишити цей заклад; смерть близьких родичів, членів сім'ї чи інших близьких осіб або серйозна загроза їхньому життю; несвоєчасне одержання повістки про виклик; інші обставини, які об'єктивно унеможливлюють з'явлення особи на виклик». 
Крім того, на додатковий запит члена Комісії, який проводив перевірку, голова вказаного суду повідомив, що на 11.10.2018 було призначено початок судового розгляду кримінального провадження за обвинуваченням            ОСОБИ-6, ОСОБИ-7 за ч. 5 ст. 185 КК України по суті. В судове засідання прибули обидва обвинувачених, захисники ОСОБИ-8, ОСОБИ-9 та представник потерпілого ОСОБА-10. Кримінальне провадження розглядається колегіально у складі головуючого судді ОСОБИ-2, суддів ОСОБИ-11, ОСОБИ-12. Через неявку прокурора, розгляд справи було відкладено. Наслідки відкладення справи через неявку прокурора – всі учасники процесу, що з’явилися, понесли зайві витрати через явку до суду з інших районів області. 11.10.2018 прокурор повинен був оголосити обвинувальний акт, необхідно було з’ясувати обсяг доказів та порядок їх дослідження, кого зі свідків викликати в судове засідання.  
В ході перевірки встановлені наступні обставини. 
03 березня 2018 року начальником Михайлівського відділу Енергодарської місцевої прокуратури Гірним В.І. затверджено обвинувальний акт у кримінальному провадженні відносно ОСОБИ-6, ОСОБИ-7 за ч. 5                ст. 185 КК України. 
19 червня 2018 року постановою першого заступника керівника Енергодарської місцевої прокуратури ОСОБИ-13 у кримінальному провадженні відносно ОСОБИ-6, ОСОБИ-7 за ч. 5 ст. 185 КК України призначено групу прокурорів державними обвинувачами у складі начальника Михайлівського відділу Енергодарської місцевої прокуратури Гірного В.І., прокурорів цього ж відділу ОСОБИ-3, ОСОБИ-4, ОСОБИ-5. Старшим групи призначено Гірного В.І. 
До прокуратури Запорізької області надійшов лист голови Ради прокурорів України від 02.10.2018 про організацію проведення круглого столу 11.10.2018 о 10.00 год. за участю прокурорів місцевих та регіональної прокуратури Запорізької області у кількості орієнтовно по 10 прокурорів від місцевих прокуратур та близько 30 прокурорів регіональної прокуратури з членами Ради прокурорів України на тему «Участь Ради прокурорів України в організаційному забезпеченні діяльності прокуратури та виконанні завдань прокурорського самоврядування». 
04 жовтня 2018 року за підписом в.о. прокурора області ОСОБИ-14 керівникам місцевих прокуратур направлений лист про те, що 11.10.2018 о 10 годині відбудеться круглий стіл з представниками Ради прокурорів України. До участі в круглому столі запрошуються керівники місцевих прокуратур, їх перші заступники та заступники, начальники відділів місцевих прокуратур. Участь вказаних осіб у заході є обов’язковою. Також участь у круглому столі можуть приймати прокурори прокуратур, загалом кількість представників з кожної місцевої прокуратури має складати 10 осіб. Про учасників круглого столу необхідно повідомити прокуратуру області не пізніше 08.10.2018. 
Листом від 08.10.2018 керівник Енергодарської місцевої прокуратури ОСОБА-1 повідомив прокуратуру області про прокурорів цієї місцевої прокуратури, які приймуть участь у заході, зокрема ними є начальник Михайлівського відділу Гірний В.І. та прокурор цього ж відділу ОСОБА-4.
Як в цьому листі, так і в іншій переписці місцевої прокуратури з прокуратурою області, про те, що у разі прийняття Гірним В.І. та           ОСОБОЮ-4 участі у круглому столі, не відбудеться призначене на цей же час судове засідання у кримінальному провадженні за особливо тяжким злочином, не повідомлено. 
Судом заздалегідь погоджена з прокурором та іншими учасниками судового засідання наступна дата його проведення 11.10.2018 о 10.00 год. 
10 жовтня 2018 року Гірний В.І. направив судді ОСОБІ-2 лист, в якому зазначив, що 11.10.2018 буде знаходитись в прокуратурі Запорізької області та приймати участь у проведенні круглого столу з представниками Ради прокурорів України, в зв’язку з чим просить перенести розгляд цього провадження на іншу дату. 
Згідно інформації прокуратури Запорізької області, наданої на запит члена Комісії, який проводив перевірку, Гірний В.І. дійсно був присутній на зустрічі з представниками Ради прокурорів України 11.10.2018, участі в обговоренні питань не брав. Письмово прокуратуру області не повідомляв про те, що заплановане судове засідання на вказану дату за його участі.   Викладені обставини підтверджуються: 
 - матеріалами, наданими Токмацьким районним судом Запорізької області: журналом судового засідання від 11.10.2018; ухвалою від 27.09.2018; листом прокурора Гірного В.І. від 10.10.2018;
 - матеріалами, наданими прокуратурою Запорізької області, згідно листа № 11-1206вих.18 від 16.11.2018. 
Будучи опитаним в ході перевірки, Гірний В.І. пояснив, що у провадженні Токмацького районного суду Запорізької області на розгляді перебуває обвинувальний акт у кримінальному провадженні за обвинуваченням ОСОБИ-6 та ОСОБИ-7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України.  
17.09.2018 відповідно до вимог глави 27 КПК України проведено підготовче судове засідання у вищевказаному кримінальному провадженні, за результатами якого судом ухвалено рішення про призначення даного кримінального провадження до судового розгляду на 27.09.2018 на 14.00 годину.
27.09.2018 судове засідання не відбулося, у зв’язку з зайнятістю судді в іншому процесі. 
Розгляд даного кримінального провадження було перенесено на 11 жовтня 2018 року на 13.30 годину.
04.10.2018 до Енергодарської місцевої прокуратури Запорізької області надійшов лист-запрошення з прокуратури Запорізької області за №11-1064 вих-18-419 окв від 04.10.2018 за підписом виконувача обов’язків прокурора області ОСОБИ-14 про те, що «у прокуратурі області 11.10.2018 о 10 годині відбудеться круглий стіл з представниками Ради прокурорів України на тему «Участь Ради прокурорів України в організаційному забезпечені діяльності прокуратури та виконанні завдань прокурорського самоврядування». До участі у круглому столі запрошуються керівники місцевих прокуратур, їх перші заступники та заступники, начальник відділів місцевих прокуратур. Участь вказаних осіб у заході є обов’язковою. Також участь у круглому столі можуть приймати прокурори прокуратур, загалом кількість представників з кожної місцевої прокуратури має складати 10 осіб. 
10.10.2018 за вихідним №1.3-8013-18 ним, як прокурором у даному кримінальному провадженні, на ім’я головуючого у справі ОСОБИ-2 електронною поштою направлено письмове клопотання про те, що у прокуратурі області 11.10.2018 о 10 годині відбудеться круглий стіл з представниками Ради прокурорів України на тему «Участь Ради прокурорів України в організаційному забезпечені діяльності прокуратури та виконанні завдань прокурорського самоврядування» з додатком листа прокуратури області, з урахуванням принципу незмінності процесуального прокурора у кримінальному провадженні, з проханням суд відкласти судовий розгляд на іншу дату, яку вже раніше було заплановано з усіма учасниками процесу, тобто на 18.10.2018. 
Вказане клопотання суд отримав о 12.53 години 10.10.2018 на офіційній електронній пошті. В матеріалах справи міститься вказане клопотання та і судом у дисциплінарній скарзі  вказано про отримання клопотання щодо відкладення розгляду кримінального провадження. 
Статтею ст. 138 КПК України передбачено поважні причини неприбуття особи на виклик, і останнім пунктом 8 передбачено також «інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють з’явлення особи на виклик». 
Так, 11.10.2018 відповідно до листа-запрошення прокуратури Запорізької області щодо проведення заходу, а саме проведення круглого столу з представниками Ради прокурорів України на тему «Участь Ради прокурорів України в організаційному забезпечені діяльності прокуратури та виконанні завдань прокурорського самоврядування», де його явка була вказана як обов’язкова, він разом зі своїми колегами, прибув о 10 годині 11.10.2018 до приміщення прокуратури Запорізької області, де на 4 поверсі за участі головуючого та представників Ради прокурорів України приймав участь в обговорення різного роду важливих для прокуратури питань. 
У зв’язку з тим, що відповідно до розподілу обов’язків він, як начальник відділу забезпечує безпосередню організацію діяльності у Михайлівському відділі Енергодарської місцевої прокуратури за всіма напрямками прокурорської діяльності, тому йому було дуже важливо бути присутнім на вказаному круглому столі, тим паче що вказаний захід проводився у прокуратурі Запорізької області вперше.  
На зазначеному круглому столі учасники задавали головуючому та представникам Ради прокурорів України питання, обговорювалися різного роду проблеми в діяльності прокуратури. Особисто він питання не задавав, тому як питань було дуже багато від колег, які також цікавили і його. Вказаний захід закінчився близько 14.00 години, після чого він вирушив на своє робоче місце та продовжив працювати.
В даному випадку вважає, що у нього була саме поважна причина неприбуття у судове засідання, яке відноситься до «інших обставин, які об’єктивно унеможливлюють з’явлення особи на виклик», як це передбачено ст. 138 КПК України, а саме на 11.10.2018, у зв’язку з тим вважає, що круглий стіл з представниками Ради прокурорів України з темою «Участь Ради прокурорів України в організаційному забезпечені діяльності прокуратури та виконанні завдань прокурорського самоврядування», мав для нього дуже суттєве значення у організаційній роботі. 
Крім цього, дійсно, відповідно до ст.37 КПК України у даному провадженні була створена група прокурорів у складі його, як старшого групи прокурорів, та прокурорів Михайлівського відділу Енергодарської місцевої прокуратури ОСОБА-5, ОСОБА-4 та ОСОБА-3. Але участь вказаних осіб 11.10.2018 у судовому засідання була не можлива у зв’язку з тим, що ОСОБА-5 приймав участь у підтриманні держаного обвинувачення по обвинуваченню ОСОБИ-15 за ч.ч. 1, 2 ст.172 КК України у Великобілозерському районному суді, ОСОБА-3 приймав участь у підтриманні держаного обвинувачення по обвинуваченню ОСОБИ-16 за ч. 3 ст.185 КК України у Василівському районному суді, а прокурор ОСОБА-4, за вказівкою керівництва Енергодарської місцевої прокуратури перебував разом зі Гірним В.І. на вищевказаному круглому столі. 
На підставі вищевикладеного, вважає, що в його діях відсутній дисциплінарний проступок. Аналогічні пояснення Гірний В.І. надав в ході засідання Комісії.   
При ухваленні рішення Комісія виходить з наступних мотивів. 
В ході дисциплінарного провадження Комісією встановлено, що дисциплінарна скарга голови Токмацького районного суду Запорізької області ОСОБИ-2 про вчинення прокурором Гірним В.І. дисциплінарного проступку є обґрунтованою. Прокурором вчинений дисциплінарний проступок, підстави для притягнення за який до дисциплінарної  відповідальності передбачені в           п. 1 ч. 1 ст. 43 Закону України «Про прокуратуру»: невиконання або неналежне виконання службових обов’язків. 
Відповідно до Конституції України та Закону України «Про прокуратуру» однією з основних функцій прокуратури є підтримання прокурором публічного обвинувачення в суді. Функції прокуратури України здійснюються виключно прокурорами (ст. 4 Закону). Відповідно до п. 20 наказу Генерального прокурора України № 4гн від 19.12.2012 «Про організацію діяльності прокурорів у кримінальному провадженні» прокурору слід сприяти суду в забезпеченні розумних строків судового провадження. Виключити випадки неявки у судові засідання прокурора без поважних причин.    
Відповідно до ст. 324 КПК України, якщо в судове засідання не прибув за повідомленням прокурор або захисник у кримінальному провадженні, де участь захисника є обов’язковою, суд відкладає судовий розгляд, визначає дату, час та місце проведення нового засідання і вживає заходів до прибуття їх до суду. Одночасно, якщо причина неприбуття є неповажною, суд порушує питання про відповідальність прокурора або адвоката, які не прибули, перед органами, що згідно із законом уповноважені притягати їх до дисциплінарної відповідальності.  Відповідно до ст. 138 КК України, поважними причинами неприбуття особи на виклик, є: затримання, тримання під вартою або відбування покарання; обмеження свободи пересування внаслідок дії закону або судового рішення; обставини непереборної сили (епідемії, військові події, стихійні лиха або інші подібні обставини); відсутність особи у місці проживання протягом тривалого часу внаслідок відрядження, подорожі тощо; тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров'я у зв'язку ї лікуванням або вагітністю за умови неможливості тимчасово залишити цей заклад; смерть близьких родичів, членів сім'ї чи інших близьких осіб або серйозна загроза їхньому життю; несвоєчасне одержання повістки про виклик; інші обставини, які об'єктивно унеможливлюють з'явлення особи на виклик». 
Комісія не вважає доводи прокурора Гірного В.І. такими, що підтверджують поважність причин його неявки в судове засідання, про яке він був заздалегідь та належним чином повідомлений. Прокурор повинен в такій ситуації виходити з пріоритету виконання ним насамперед функцій прокуратури, закріплених Конституцією України, якою, зокрема є підтримання прокурором публічного обвинувачення в суді. Прокурор повинен був врахувати, що проведення круглого столу з Радою прокурорів України відбулося б і без його участі, на відміну від судового засідання, неявка в яке прокурора зриває його проведення. Крім того, прокурор Гірний В.І. не вжив ніяких заходів для запобігання зриву судового засідання за наявності у нього для цього реальних можливостей: ним не було повідомлено про викладені обставини як безпосереднє керівництво в місцевій прокуратурі, так і прокуратуру Запорізької області, не вжито заходів як старшим групи прокурорів, так і начальником відділу, для направлення в суд іншого прокурора. Тим більше, що в судовому засіданні планувалось провести лише первинні процесуальні дії для початку судового слідства. Незважаючи на наявність можливості для участі в засіданні прокурора ОСОБИ-4, участь якого в зустрічі з Радою прокурорів України не була обов’язковою згідно листа прокуратури області, останній прокурор в судове засідання направлений не був, а також приймав участь в цій зустрічі.  
Із дня вчинення Гірним В.І. проступку, без урахування часу тимчасової непрацездатності або перебування прокурора у відпустці, річний строк для накладення дисциплінарного стягнення не минув. 
При прийнятті рішення у дисциплінарному провадженні щодо виду дисциплінарного стягнення Комісією враховуються характер проступку, його наслідки, особа прокурора, ступінь його вини, обставини, що впливають на обрання виду дисциплінарного стягнення.
Проступок не носить грубого характеру. 
Комісією враховуються наслідки вчиненого Гірним В.І. дисциплінарного проступку: зрив судового засідання у кримінальному провадженні за особливо тяжким злочином та порушення розумних строків судового розгляду, нераціональне використання робочого часу суддів, задіяних в судовій колегії, зайві витрати для прибуття в судове засідання інших його учасників. Така поведінка прокурора явно не сприяє авторитету прокуратури. 
При виборі виду дисциплінарного стягнення щодо Гірного В.І. Комісія враховує ступінь якого вини, який пом’якшуються тим, що хоча він і не вжив заходів для запобігання зриву судового засідання, проте помилково виходив з пріоритетності виконання листа прокуратури області про обов’язкову участь у заході з Радою прокурорів України. 
При виборі виду дисциплінарного стягнення Комісією врахована виключно позитивна службова характеристика Гірного В.І., відсутність дисциплінарних стягнень. 
На підставі викладеного, керуючись статтею 11, п.п. 5, 6 ч. 1 статті 43, статтями 47–50, 77 Закону України «Про прокуратуру», пунктами 115-127 Положення про порядок роботи Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів, Комісія,  

В И Р І Ш И Л А:

Притягнути начальника Михайлівського відділу Енергодарської місцевої прокуратури Запорізької області Гірного Владислава Ігоровича до дисциплінарної відповідальності та накласти на нього дисциплінарне стягнення у виді заборони на строк три місяці на переведення до органу прокуратури вищого рівня та на призначення на вищу посаду в органі прокуратури, в якому прокурор обіймає посаду. 
Рішення направити прокурору Запорізької області для застосування до прокурора накладеного дисциплінарного стягнення. 
Копію рішення направити начальнику Михайлівського відділу Енергодарської місцевої прокуратури Запорізької області Гірному В.І., керівнику Енергодарської місцевої прокуратури Запорізької області та голові Токмацького районного суду Запорізької області ОСОБА-2. 
Рішення Комісії за результатами дисциплінарного провадження може бути оскаржене прокурором, щодо якого воно прийняте, до адміністративного суду або до Вищої ради правосуддя протягом одного місяця з дня вручення йому чи отримання ним поштою копії рішення. 


Головуючий        В. Грушковський

Члени Комісії:

В. Архіпов

А. Коваленко

О. Ковальчук

С. Костенко

С. Нечепоренко 

Ю. Піцик

В. Шемчук

В. Юсип