30.01.2019

Рішення №27дп-19


Про накладення дисциплінарного стягнення на прокурора відділу представництва в цивільному судочинстві та органів прокуратури в суді управління представництва інтересів держави в суді прокуратури міста Києва П’яних М.Є.

 
КВАЛІФІКАЦІЙНО-ДИСЦИПЛІНАРНА
КОМІСІЯ ПРОКУРОРІВ

РІШЕННЯ
№27дп-19

30 січня 2019

Київ

Про накладення дисциплінарного стягнення на прокурора відділу представництва в цивільному судочинстві та органів прокуратури в суді управління представництва інтересів держави в суді прокуратури міста Києва П’яних М.Є.


Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів у складі: головуючого  – Грушковського В.Ю., членів Комісії – Архіпова В.І., Коваленка А.А., Ковальчука О.М., Костенка С.К., Нечепоренка С.О.,  Піцика Ю.М., Погребняка С.П., Шемчука В.В., Юсипа В.В., розглянувши висновок про наявність дисциплінарного проступку прокурора відділу представництва в цивільному судочинстві та органів прокуратури в суді управління представництва інтересів держави в суді прокуратури міста Києва П’яних М.Є., 

В С Т А Н О В И Л А:

П’яних Максим Євгенович, (конфіденційна інформація) року народження, в органах прокуратури працює з 30.06.2005, на цей час працює на посаді прокурора відділу представництва в цивільному судочинстві та органів прокуратури в суді прокуратури міста Києва. 
На вказану посаду П’яних М.Є призначено наказом прокурора міста Києва №89к від 14.01.2015. Наказом прокурора міста Києва №1359п від 27.06.2018 П’яних М.Є визначено вважати таким, що приступив до виконання своїх службових обов’язків на посаді прокурора відділу представництва в цивільному судочинстві та органів прокуратури в суді управління представництва інтересів громадянина або держави в суді прокуратури міста Києва з 02.07.2018 року, у зв’язку з виходом з відпустки для догляду за дитиною. 
Зі змісту службової характеристики наданої виконувачем обов’язків начальника відділу представництва в цивільному судочинстві та органів прокуратури в суді ОСОБА-1 вбачається, що П’яних М.Є. працює у відділі три місяці, оскільки у період часу з грудня 2014 року по липень 2018 року перебував у відпустці по догляду за дитиною, у зв’язку з чим охарактеризувати останнього передчасно. За вказаний період дисциплінарних стягнень та заохочень немає. 
П’яних М.Є. з Кодексом професійної етики та поведінки працівників прокуратури ознайомлений 03.02.2011. 
До Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів (далі – Комісія) 02.10.2018 надійшла дисциплінарна скарга прокурора міста Києва              ОСОБА-2 про вчинення дисциплінарного проступку прокурором відділу представництва в цивільному судочинстві та органів прокуратури в суді управління представництва інтересів держави в суді прокуратури міста Києва П’яних М.Є.  В якості підстав для притягнення його до дисциплінарної відповідальності у дисциплінарній скарзі зазначені  п.п. 4-6 ч. 1 ст. 43 Закону України «Про прокуратуру»: порушення встановленого законом порядку подання декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру; вчинення дій, що порочать звання прокурора і можуть викликати сумнів у його об’єктивності, неупередженості та незалежності, у чесності та непідкупності органів прокуратури; систематичне (два і більше разів протягом одного року) або одноразове грубе порушення правил прокурорської етики.   
Автоматизованою системою розподілу дисциплінарних скарг для вирішення питання про відкриття дисциплінарного провадження дисциплінарну скаргу розподілено за членом Комісії Костенком С.К. (протокол розподілу між членами Комісії від 02.10.2018). 
Рішенням члена Комісії Костенка С.К. від 08.10.2018  відкрито дисциплінарне провадження № 11/2/4-1630дс-276дп-18 стосовно П’яних М.Є.      
Крім того, до Комісії 18.10.2018 надійшла дисциплінарна скарга (заява) керівника Генеральної інспекції Генеральної прокуратури України          ОСОБИ-3 про вчинення дисциплінарного проступку прокурором відділу представництва в цивільному судочинстві та органів прокуратури в суді управління представництва інтересів держави в суді прокуратури міста Києва П’яних М.Є. В якості підстав для притягнення його до дисциплінарної відповідальності у дисциплінарній скарзі зазначені  п.п. 1, 4-6 ч. 1 ст. 43 Закону України «Про прокуратуру»: невиконання чи неналежне виконання службових обов’язків; порушення встановленого законом порядку подання декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру; вчинення дій, що порочать звання прокурора і можуть викликати сумнів у його об’єктивності, неупередженості та незалежності, у чесності та непідкупності органів прокуратури; систематичне (два і більше разів протягом одного року) або одноразове грубе порушення правил прокурорської етики.
Автоматизованою системою розподілу дисциплінарних скарг для вирішення питання про відкриття дисциплінарного провадження дисциплінарну скаргу розподілено за членом Комісії Костенком С.К. (протокол розподілу між членами Комісії від 18.10.2018). 
Рішенням Комісії від 31.10.2018 № 481дп-18 вказані дисциплінарні провадження об’єднано в одне дисциплінарне провадження за № 11/2/4-1630дс-276дп-18.
Рішенням Комісії № 526дп-18 від 28.11.2018 строк проведення перевірки відомостей про наявність підстав для притягнення П’яних М.Є. до дисциплінарної відповідальності у вищевказаному дисциплінарному проваджені продовжено на один місяць – до 02 січня 2018 року.
Відповідно до ст. 45 Закону України «Про прокуратуру» № 1697-VII від 14 жовтня 2014 року (далі – Закон України «Про прокуратуру»), дисциплінарне провадження - це процедура розгляду Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією прокурорів дисциплінарної скарги, в якій містяться відомості про вчинення прокурором дисциплінарного проступку. 
Згідно ст. 44 вказаного Закону, дисциплінарне провадження здійснюється Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією прокурорів. 
За статтями 46 та 47 Закону України «Про прокуратуру» після відкриття дисциплінарного провадження член Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів проводить перевірку в межах обставин, повідомлених у дисциплінарній скарзі. У разі виявлення під час перевірки інших обставин, що можуть бути підставою для притягнення прокурора до дисциплінарної відповідальності, інформація про це включається у висновок члена Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів за результатами перевірки. Член Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів за результатами перевірки готує висновок, який повинен містити інформацію про наявність чи відсутність дисциплінарного проступку прокурора та виклад обставин, якими це підтверджується. Якщо за результатами перевірки член Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів встановив наявність дисциплінарного проступку, у висновку додатково зазначається характер проступку, його наслідки, відомості про особу прокурора, ступінь його вини, інші обставини, що мають значення для прийняття рішення про накладення дисциплінарного стягнення, а також пропозиція члена Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів щодо конкретного виду дисциплінарного стягнення. Висновок та зібрані у процесі перевірки матеріали передаються на розгляд Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів та мають бути отримані його членами не пізніш як за п’ять днів до засідання, на якому такий висновок розглядатиметься.  Розгляд висновку про наявність чи відсутність дисциплінарного проступку прокурора відбувається на засіданні Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів. 
Заслухавши доповідача – члена Комісії Костенка С.К., пояснення прокурора П’яних М.Є., пояснення представників скаржників – прокурора відділу Генеральної інспекції Генеральної прокуратури України    ОСОБИ-4 та прокурора відділу прокуратури міста Києва ОСОБИ-5, дослідивши матеріали дисциплінарного провадження та вивчивши висновок про наявність дисциплінарного проступку прокурора, а також матеріали і відомості, отримані Комісією під час розгляду висновку про наявність дисциплінарного проступку прокурора, Комісія встановила наступні обставини.
 В дисциплінарній скарзі прокурора міста Києва зазначено,  що «П’яних М.Є., працюючи на посаді прокурора відділу представництва в цивільному судочинстві та органів прокуратури в суді управління представництва інтересів громадянина в суді прокуратури міста Києва, порушив встановлений частиною 1 статті 45 Закону України «Про запобігання корупції» порядок подання щорічних декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 та 2017 роки,  та допустив неподання декларації за 2015 рік, а також не повідомив по суттєві зміни у майновому стані після отримання доходу у зв’язку із відчуженням у 2017 році транспортного засобу.
Крім того, нехтуючи  вимогами Закону України «Про прокуратуру», Кодексу етики та поведінки прокурорів, Присяги  працівника прокуратури, якими регламентовано права та обов’язки прокурора, вчинив системне грубе порушення правил прокурорської етики, у тому числі вчинив дії, що порочать звання прокурора і можуть викликати сумнів у його об’єктивності, неупередженості, незалежності та у чесності, які виразилися у неодноразовому, умисному внесенні недостовірних відомостей до заяв про надання відпусток для догляду за дитиною та призвели до незаконного отримання таких відпусток у період з 10.11.2016 по 27.11.2018».
На підтвердження зазначених у дисциплінарній скарзі даних заявником надано висновок службового розслідування, відповідно до якого прокурор  П’яних М.Є. будучи службовою особою органів прокуратури відповідно до підпункту «е» пункту 1 частини 1 статті 3 Закону України «Про запобігання корупції», являючись суб’єктом відповідальності, на якого поширюється дія цього Закону, на виконання вимог частини 1 статті 45 даного Закону та нормативно-правових документів Національного агентства з питань запобігання корупції зобов’язаний подати:
 - щорічну декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік з 01 вересня 2016 року до 30 жовтня 2016 року; 
 - щорічну декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2016 рік – з 01 січня 2017 року до 31 березня 2017 року; 
 - щорічну декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2017 рік – з 01 січня 2018 року до 31 березня 2018 року.
Оглядом публічної частини Єдиного державного реєстру декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування https://public.nazk.gov.ua, ідентифікувавши особу П’яних М.Є. встановлено, що перша декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, датована 30.10.2016. 
Щорічна декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2017 рік датована 20.04.2018.
Щорічна декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік у вказаному Єдиному державному реєстрі відсутня.
Аналізом, поданої П’яних М.Є декларації, датованої 30.10.2016, у розділі 6. «Цінне рухоме майно – транспортні засоби» останнім зазначено, що у його власності наявний автомобіль KIA SORENTO 2012 року випуску. При цьому, проаналізувавши декларацію П’яних М.Є. за 2017 рік, датовану 20.04.2018, відомості про наявність у його власності вказаного транспортного засобу відсутні, а у розділі 11. «доходи, у тому числі подарунки» зазначено дохід на суму 350 000 грн. від відчуження рухомого майна. Наведене може свідчити про порушення ним вимог ст. 52 Закону України «Про запобігання корупції» в частині обов’язку подання змін майнового стану у разі отримання доходу від відчуження майна. 
Крім того, в ході службового розслідування встановлено, що працюючи на посаді прокурора відділу захисту інтересів громадян і держави у сфері земельних відносин П’яних М.Є., звернувся з заявою від 23.12.2014 про надання відпустки по догляду за дитиною, надавши при цьому довідку ФОП (конфіденційна інформація), якою засвідчив те, що його дружина ОСОБА-6 не використовує відпустку по догляду за дитиною, а здійснює господарсько-фінансову діяльність. 
На  підставі вимог ст. 18 та ст. 20 Закону України «Про відпустки» наказом прокурора міста Києва № 4327к від 26.12.2014  П’яних М.Є. надано відпустку по догляду за дитиною до 27.11.2016 року.
У подальшому, достеменно усвідомлюючи, що його право, як батька, передбачене ст.ст. 18 та 20 Закону України «Про відпустки»  на отримання  відпустки по догляду за дитиною втрачене, оскільки, згідно з Реєстром його дружина ОСОБА-6 ще 09.08.2016 зняла з обліку ФОП (конфіденційна інформація) і не працювала, натомість П’яних М.Є. вчергове звернувся із заявою від 28.10.2016  про надання йому відпустки по догляду за дитиною до 27.11.2017, на підставі якої наказом прокурора міста Києва №2597к від 10.11.2016 йому надано відпустку до 27.11.2017. 
Повторно П’яних М.Є. вніс завідомо неправдиві відомості до заяви від 27.11.2017 про надання йому відпустки по догляду за дитиною до 27.11.2018, на підставі якої наказом прокурора міста Києва №2315к від 27.11.2017 йому надано відпустку до 27.11.2018.
При з’ясуванні обставин отримання незаконних відпусток з  10.11.2016 по 27.11.2018 років П’яних М.Є. проявив нещирість та з метою уникнення передбаченої чинним законодавством відповідальності, відмовився надати пояснення з цього приводу, посилаючись на ст. 63 Конституції України.  
Таким чином П’яних М.Є., як працівник прокуратури умисно неодноразово порушив  вимоги ст. 19 Закону України «Про прокуратуру», Кодексу професійної етики та поведінки прокурора, Присяги прокурора, тим самим вчинив системне грубе порушення правил прокурорської етики, у тому числі вчинив дії, що порочать звання прокурора і можуть викликати сумнів у його об’єктивності,  неупередженості,  незалежності та у чесності, які виразилися у неодноразових навмисним внесеннях  недостовірних відомостей до своїх заяв про надання відпусток по догляду за дитиною та незаконних їх отримання протягом з 10.11.2016 по 27.11.2018 років. 
Відповідно до дисциплінарної скарги (заяви) керівника Генеральної інспекції Генеральної прокуратури України ОСОБА-2,  «П’яних М.Є. 22.01.2018 заповнено Анкету, яку обліковано у реєстрі таємних перевірок доброчесності прокурорів та оприлюднено на офіційному веб-сайті Генеральної прокуратури України.
У вказаній Анкеті останній підтвердив твердження про те, що не вчиняв дій, що порочать звання прокурора і можуть викликати сумнів у його об’єктивності, неупередженості та незалежності, у чесності та непідкупності органів прокуратури, сумлінно виконував обов’язки прокурора та неухильно дотримувався Присяги працівника прокуратури. 
Водночас службовим розслідуванням встановлено, що ці твердження є недостовірними, у зв’язку  з допущенними П’яних М.Є. порушеннями встановленого законом порядку подання декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру та у неодноразовому навмисному внесенні ним недостовірних відомостей до своїх заяв про надання відпусток по догляду за дитиною та незаконне їх отримання протягом з 10.11.2016 по 27.11.2018  (встановлені службовим розслідуванням зазначені факти більш детально викладено вище).  У відповідності до пункту 13 Розділу ІІ Порядку, за результатами перевірки доброчесності управлінням внутрішньої безпеки Генеральної інспекції Генеральної прокуратури України 24.09.2018 складено відповідну довідку  № 25/2-9856ра-18 про те, що П’яних М.Є. не пройшов таємну перевірку доброчесності. У зв’язку з викладеними обставинами заявник порушує питання про притягнення П’яних М.Є. до дисциплінарної відповідальності». 
Членом Комісії під час перевірки витребувані відповідні матеріали з  прокуратури міста Києва, з Національного агентства з питань запобігання корупції. Крім того, направлено лист П’яних М.Є., в якому роз’яснено право щодо надання пояснень або відмови від їх надання стосовно себе. 
П’яних М.Є. повідомив, що за фактами несвоєчасного подання декларацій він вже надавав пояснення у ході службового розслідування. В той же час зазначив, що в період часу з 2016 по 2017 рік він перебував за межами території України та не мав можливості щодо витребування відомостей необхідних для внесення в декларацію та поновлення електронного підпису. З вказаних причин декларація за 2016 рік подана ним лише у поточному році. Стосовно несвоєчасного подання декларації за період 2017 року ним через необережність внесені дані щорічної декларації через неналежний браузер «Mozila firefox». У подальшому дізнавшись, що ці дані відсутні на сайті НАЗК, повторно подав декларацію через належний браузер. Вказані у цій декларації дані також охоплюють отримання його сім’єю коштів за відчуження транспортного засобу. Умислу щодо ухилення від подання декларації та несвоєчасного її подання, неповідомлення про майнові статки у нього не було. Також пояснив, що з грудня 2014 року він перебував у відпустці по догляду за дитиною. У період часу в з 2016 по 2018 рік його дружина була офіційно працевлаштована відповідно до норм чинного законодавства. Недостовірних відомостей до заяв про надання відпусток для догляду за дитиною він не вносив.  
У наданих П’яних М.Є. під час службового розслідування поясненнях вказано, що з грудня 2015 року перебував у декретній відпустці по догляду за дитиною. Підтвердив, що йому, як працівнику прокуратури, відомі вимоги щодо щорічного подання декларації про майно і доходи до 1 квітня. Також зазначив,  що декларацію за 2016 рік подав помилково передчасно, а саме 30.10.2016. Щорічна декларація про майновий стан і доходи за період 2017 року подавалася ним до 01 квітня, що підтверджується зміною електронного цифрового підпису та повідомлення 
support@nazk.gov.ua. Повторно зареєструвався у Єдиному державному реєстрі декларацій та відповідно до інструкції заповнив необхідні графи електронної декларації про майновий стан і доходи, після чого вчинив необхідні дії для її подання згідно інструкції. Однак в подальшому стало відомо, що вказану декларацію подано не з  рекомендованого браузера НАЗК, а з браузера  «Mozila Firefox».  У зв’язку з цим 20.04.2018 він повторно подав декларацію про майновий стан і доходи за період 2017 року, що обумовлює наявність на офіційному сайті НАЗК двох щорічних декларацій за цей період. Також П’яних М.Є. пояснив, що 22.01.2018 ним була заповнена та підписана анкета доброчесності прокурора, де особисто вказано про своєчасне та достовірне декларування майна доходів та видатків і зобов’язань фінансового характеру у порядку, встановленому Законами України «Про засади запобігання і протидії корупції», «Про запобігання корупції». На момент заповнення та підписання вказаної анкети він вважав, що зазначена інформація відповідає порядку подання щорічної податкової декларації про майновий стан і доходи, а також іншим правовим нормам, у зв’язку із тим, що ним не отримувалася інформація про порушення антикорупційного законодавства, до адміністративної чи кримінальної відповідальності за несвоєчасне подання або неподання декларації не притягувався. Пояснив, що умисел на несвоєчасне внесення в анкету доброчесності недостовірної інформації у нього був відсутній, умислу щодо неподання, несвоєчасного подання податкової декларації про майновий стан і доходи у нього також не було.
В ході засідання Комісії прокурор надав аналогічні пояснення. Представники скаржників – прокурор відділу Генеральної інспекції Генеральної прокуратури України  ОСОБА-4 та прокурор відділу прокуратури міста Києва ОСОБА-5 підтримали доводи дисциплінарних скарг та наполягали на притягненні прокурора до дисциплінарної відповідальності.  
Комісія виходить з наступних мотивів. 
Відповідно до ч. 4 ст. 48 Закону України «Про прокуратуру», рішення про накладення на прокурора дисциплінарного стягнення або рішення про неможливість подальшого перебування особи на посаді прокурора може бути прийнято не пізніше ніж через рік із дня вчинення проступку без урахування часу тимчасової непрацездатності або перебування прокурора у відпустці.
П’яних М.Є. перебував у відпустці по догляду за дитиною з 26.12.2014 до 02.07.2018 року. 
Таким чином, Комісія робить висновок, що строк для накладення дисциплінарного стягнення на П’яних М.Є. за порушення, про які йдеться у дисциплінарній скарзі не сплинув.  
Відповідно до пункту «е» п. 1 ч. 1 ст. 3 Закону України «Про запобігання корупції» прокурор П’яних М.Є. є особою уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.
Відповідно до п.п. 7, 10 ч. 1 ст. 46 Закону України «Про запобігання корупції» в декларації зазначаються отримані (нараховані) доходи, у тому числі доходи у вигляді заробітної плати (грошового забезпечення), отримані як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом, гонорари, дивіденди, проценти, роялті, страхові виплати, благодійна допомога, пенсія, доходи від відчуження цінних паперів та корпоративних прав, подарунки та інші доходи. Такі відомості включають дані про вид доходу, джерело доходу та його розмір. Відомості про видатки та всі правочини вчинені у звітному періоді, на підставі яких у суб’єкта декларування виникає або припиняється право власності, володіння чи користування, у тому числі спільної власності, на нерухоме або рухоме майно, такі відомості зазначаються у разі, якщо розмір відповідного видатку перевищує 50 прожиткових мінімумів  встановлених для працездатних осіб (50 мінімальних заробітних плат  внесення змін від 06.12.2016) від 1 січня звітного року; до таких відомостей включаються дані про вид правочину, його предмет.
Відповідно до листа Національного агентства з питань запобігання корупції від 26.11.2018 за № 44-01/56612/18 стосовно П’яних М.Є. 21.11.2018 складено протоколи про адміністративні правопорушення пов’язані з корупцією № (конфіденційна інформація). Зокрема П’яних М.Є., являючись суб’єктом на якого поширюються дія Закону України «Про запобігання корупції», несвоєчасно подав без поважних причин щорічні декларації, особи уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2016 та 2017 роки, чим порушив вимоги частини першої статті 45 зазначеного закону, відповідальність за що передбачено частиною першої статті 172-6 Кодексу України про адміністративні порушення. 
 Комісією перевірено данні Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування щодо подання ним електронних декларацій. За результатами пошуку в єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування  знайдено 4 декларацій (щорічних), які подані: 30.10.2016 14:20; 20.04.2018 18:26;  20.04.2018  18:27 (виправлена декларація); 29.08.2018  22:01.  Переглядом декларацій встановлено, що декларація, яку подано  30.10.2016 14:20 охоплює 2016 рік; подана 20.04.2018 18:26 – 2017 рік; подана 20.04.2018  18:27 (виправлена декларація) – 2017 рік; подана 29.08.2018  22:01 – 2016 рік. 
 Доводи, зазначені П’яних М.Є. щодо причин порушень законодавства з його боку, Комісія не вважає поважними, оскільки ним не наведено жодних поважних причин, за яких він, при сумлінному відношенні до свого обов’язку із вчасної подачі е-декларації, не зміг її подати. 
При наданні оцінки обставинам цього дисциплінарного провадження  Комісія діє виключно в рамках встановленої Законом компетенції, а саме надає оцінку тільки фактам, які можуть свідчити про наявність або відсутність в діях прокурора складу дисциплінарного проступку та про ступінь його вини. Встановлені в ході дисциплінарного провадження Комісією факти та обставини мають значення тільки для прийняття рішень в рамках своєї компетенції та жодним чином не свідчать про доведеність вини особи у вчиненні адміністративних, цивільних або кримінальних правопорушень.  
Ураховуючи, що оцінка своєчасності подачі декларацій вже зроблена НАЗК як уповноваженим суб’єктом, Комісія під час перевірки за дисциплінарною скаргою не здійснювала перевірку встановленого компетентним органом факту  та не вийшла за межі своїх повноважень. Комісією враховано факти порушень, встановлені НАЗК, при оцінюванні наявності складу дисциплінарного проступку. 
Відповідно до ч. 1 ст. 45 Закону України «Про запобігання корупції», особи, зазначені у пункті 1, підпунктах "а" і "в" пункту 2, пункті 5 частини першої статті 3 цього Закону, зобов’язані щорічно до 1 квітня подавати шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік за формою, що визначається Національним агентством.
Відповідно до ч. 2 ст. 43 Закону України «Про прокуратуру» притягнення прокурора до дисциплінарної відповідальності не виключає можливості притягнення його до адміністративної чи кримінальної відповідальності у випадках, передбачених законом. 
Cлужбовим обов’язком кожного прокурора є дотримання встановленого законом порядку подання декларації, а порушення вказаного порядку є невиконанням або неналежним виконанням службових обов’язків.  Крім того,             п. 4 ч. 1 ст. 43 Закону України «Про прокуратуру» встановлено окрему підставу для притягнення прокурора до дисциплінарної відповідальності - порушення встановленого законом порядку подання декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру. Обов’язок подання прокурором декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру передбачався  Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції", який втратив чинність в частині положень щодо фінансового контролю з 01.09.2016. Однак відповідно до п. 3 розділу ХІІІ «Прикінцеві положення» Закону України «Про запобігання корупції»,   до приведення у відповідність із цим Законом законодавчі та інші нормативно-правові акти застосовуються у частині, що не суперечить цьому Закону. 
Комісія вважає, що притягнення до дисциплінарної відповідальності прокурора за порушення порядку подання декларації можливе, оскільки відповідає положенням Закону України «Про запобігання корупції». Такі дії/бездіяльність прокурора (слідчого) є окремим випадком невиконанням або неналежного виконання прокурором службових обов’язків. 
Що стосується порушень при отриманні відпусток для догляду за дитиною, то вивченням рапорту, поданого П’яних М.Є 23.12.2014 для отримання відпустки по догляду за дитиною встановлено, що серед додатків до нього є виписка з державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців та довідки, відповідно до якого ОСОБА-6 є фізичною особою-підприємцем. У подальшому при поданні заяв про надання відпустки по догляду за дитиною, тобто фактично її продовження (накази від 10.10.2016          № 2597к та від 27.10.2017 № 2315к) П’яних М.Є. додано лише довідку про потребу дитини у домашньому догляді, документи про працевлаштування дружини не подавались. Таким чином Комісією не встановлено фактів внесення у заяви про надання відпусток по догляду за дитиною завідомо неправдивих даних. Інших відомостей, які б підтверджували цей факт заявником не надано та в ході перевірки не здобуто.  
Комісія неодноразово зазначала, що фактичною підставою для притягнення прокурора до дисциплінарної відповідальності є вчинення ним дисциплінарного проступку. Під час розгляду висновку Комісією має бути встановлений склад дисциплінарного проступку. Обираючи стандарт доказування, який має використовуватися в дисциплінарних провадженнях, і беручи до уваги публічно-правову природу дисциплінарної відповідальності, стандарту «поза всяким розумним сумнівом» слід віддати перевагу перед стандартом «баланс ймовірностей», який характерний для цивільного судочинства. Він означає, що в достовірності факту (винуватості особи) не повинно залишитися розумних сумнівів: це не означає, що у його достовірності взагалі не має ні тіні сумнівів, але означає, що всі альтернативні можливості пояснення наданих доказів є надмірно малоймовірними. В правовій доктрині вважається, що цей стандарт встановлює так званий соматичний маркер, тобто своєрідний емоційний сигнал, який ініціює більш відповідальний і обережний підхід до оцінки правдоподібності обвинувального варіанту історії. На думку судів, підґрунтям стандарту «поза всяким розумним сумнівом» є фундаментальна цінність суспільства – гірше осудити невинного, ніж дозволити винному уникнути покарання; відповідно суспільство, яке цінує добре ім’я і свободу кожного, не повинно засуджувати людину, коли є розумні сумніви в її винуватості.
Відповідно до п. 62 Положення про порядок роботи Комісії, прийнятого всеукраїнською конференцією прокурорів 27.04.2017, Комісією не приймається рішень на підставі припущень, неперевіреної, недостовірної інформації. 
Комісія при наданні оцінки обставинам дисциплінарного провадження повинна діяти виключно в рамках встановленої Законом компетенції, а саме надавати оцінку тільки фактам, які можуть свідчити про наявність або відсутність в діях прокурора складу дисциплінарного проступку та про ступінь його вини.  
На підставі викладеного, Комісією проаналізовано наявну в матеріалах дисциплінарного провадження інформацію щодо можливих порушень при отриманні відпусток для догляду за дитиною, з чого зроблений висновок, що вчинення прокурором П’яних М.Є. дисциплінарного проступку в цій частині дисциплінарної скарги є недоведеним.  
Таким чином, під час дисциплінарного провадження Комісією встановлено, що дисциплінарна скарга прокурора міста Києва про вчинення дисциплінарного проступку П’яних М.Є. частково знайшла своє підтвердження. П’яних М.Є. підлягає притягненню до дисциплінарної відповідальності та накладенню дисциплінарного стягнення у зв’язку з наявністю в його діях складу дисциплінарного проступку, а саме: порушення встановленого законом порядку подання декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру (п. 4 ч. 1 ст. 43 Закону України «Про прокуратуру»). 
Відповідно до Порядку організації роботи з питань внутрішньої безпеки в органах прокуратури України, затвердженого наказом Генеральної прокуратури України № 13 квітня 2017 року № 111 та зареєстрованого в  Міністерстві  юстиції України 16 травня 2017 р. за  № 623/30491, до дій, що порочать звання прокурора і можуть викликати сумнів у його об’єктивності, неупередженості та незалежності, у чесності та непідкупності органів прокуратури, належать подання в анкеті доброчесності прокурора недостовірних (у тому числі неповних) тверджень; порушення прокурором вимог, заборон та обмежень, встановлених Законами України «Про запобігання корупції», «Про прокуратуру».
Отже, П’яних М.Є. підлягає притягненню до дисциплінарної відповідальності та накладенню дисциплінарного стягнення у зв’язку з наявністю в його діях складу дисциплінарного проступку, а саме: вчинення дій, що порочать звання прокурора і можуть викликати сумнів у його об’єктивності, неупередженості та незалежності, у чесності та непідкупності органів прокуратури (п. 5 ч. 1 ст. 43 Закону України «Про прокуратуру»). 
Крім того, за цим же пунктом Закону П’яних М.Є. підлягає притягненню до дисциплінарної відповідальності за фактом подання 22.01.2018 Анкети доброчесності, яку обліковано у реєстрі таємних перевірок доброчесності прокурорів та оприлюднено на офіційному веб-сайті Генеральної прокуратури України, оскільки неподання ним у встановлені Законом терміни е-декларації є порушенням Закону України «Про запобігання корупції», отже прокурором в Анкеті доброчесності вказані недостовірні відомості про вчасне декларування майна. 
Таким чином, в ході дисциплінарного провадження Комісією встановлено, що дисциплінарна скарга керівника Генеральної інспекції Генеральної прокуратури України про вчинення П’яних М.Є. дисциплінарного проступку підлягає задоволенню. 
При прийнятті рішення у дисциплінарному провадженні щодо виду дисциплінарного стягнення Комісією враховуються характер проступку, його наслідки, особа прокурора, ступінь його вини, обставини, що впливають на обрання виду дисциплінарного стягнення. 
Комісія вважає, що дисциплінарний проступок, вчинений  П’яних М.Є., не носить характеру грубого порушення. При виборі виду дисциплінарного стягнення щодо П’яних М.Є. Комісія виходить з наявності наступних підстав для накладення більш м’якого стягнення, а саме дисциплінарного стягнення у виді заборони на строк один рік на переведення до органу прокуратури вищого рівня та на призначення на вищу посаду в органі прокуратури, в якому прокурор обіймає посаду. Так, у П’яних М.Є. відсутні дисциплінарні стягнення; проступком не завдано та не могло бути завдано суттєвих негативних наслідків правам та законним інтересам будь-яких інших осіб; в ході дисциплінарного провадження не здобуто відомостей про негативний суспільний резонанс через скоєний дисциплінарний проступок та завдання через це шкоди авторитету органів прокуратури.
На підставі викладеного, керуючись статтею 11, п.п. 4, 5 ч. 1 статті 43, статтями 47–50, 77 Закону України «Про прокуратуру», пунктами 115-127 Положення про порядок роботи Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів, Комісія,  

В И Р І Ш И Л А:

Притягнути прокурора відділу представництва в цивільному судочинстві та органів прокуратури в суді управління представництва інтересів держави в суді прокуратури міста Києва П’яних Максима Євгеновича до дисциплінарної відповідальності та накласти на нього дисциплінарне стягнення у виді заборони на строк один рік на переведення до органу прокуратури вищого рівня та на призначення на вищу посаду в органі прокуратури, в якому прокурор обіймає посаду. 
Рішення направити прокурору міста Києва для застосування до прокурора накладеного дисциплінарного стягнення. 
Копію рішення направити прокурору П’яних М.Є. 
Рішення Комісії за результатами дисциплінарного провадження може бути оскаржене прокурором, щодо якого воно прийняте, до адміністративного суду або до Вищої ради правосуддя протягом одного місяця з дня вручення йому чи отримання ним поштою копії рішення. 


Головуючий        В. Грушковський

Члени Комісії:

В. Архіпов

А. Коваленко

О. Ковальчук

С. Костенко

С. Нечепоренко 

Ю. Піцик

С. Погребняк 

В. Шемчук 

В. Юсип