23.01.2019

Рішення №17дп-19


Про накладення дисциплінарного стягнення на прокурора Київської місцевої прокуратури № 10 міста Києва Дєєва О.В.

 
КВАЛІФІКАЦІЙНО-ДИСЦИПЛІНАРНА
КОМІСІЯ ПРОКУРОРІВ

РІШЕННЯ
№17дп-19

23 січня 2019

Київ

Про накладення дисциплінарного стягнення на прокурора Київської місцевої прокуратури № 10 міста Києва Дєєва О.В.


Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів у складі: головуючого  – Грушковського В.Ю., членів Комісії – Коваленка А.А., Ковальчука О.М., Костенка С.К., Нечепоренка С.О., Піцика Ю.М., Сергійчука С.О., Шемчука В.В, Юсипа В.В., розглянувши висновки про наявність дисциплінарного проступку прокурора Київської місцевої прокуратури № 10 міста Києва Дєєва О.В., 

В С Т А Н О В И Л А:

Дєєв Олексій Володимирович, (конфіденційна інформація) року народження, в органах прокуратури працює з 24.02.2015 по теперішній час, а на займаній посаді  прокурора Київської місцевої прокуратури № 10 міста Києва з 15.12.2015. 
Зі змісту службової характеристики, наданої керівником Київської місцевої прокуратури № 10 міста Києва ОСОБА-1, вбачається, що за час роботи Дєєв О.В. в цілому зарекомендував себе з позитивної сторони. 
До дисциплінарної відповідальності Дєєв О.В. не притягувався. 
До Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів (далі – Комісія) 14.08.2018 надійшла дисциплінарна скарга керівника Київської місцевої прокуратури № 10 м. Києва ОСОБА-1 про вчинення дисциплінарного проступку прокурором цієї ж прокуратури Дєєвим О.В. 
В якості підстав для притягнення прокурора до дисциплінарної  відповідальності у дисциплінарній скарзі зазначено невиконання чи неналежне виконання службових обов’язків та грубе порушення правил прокурорської етики (пункти 1 та 6 ч. 1 ст. 43 Закону України «Про прокуратуру»). 
Автоматизованою системою розподілу дисциплінарних скарг для вирішення питання про відкриття дисциплінарного провадження дисциплінарну скаргу  розподілено за членом Комісії Костенком С.К. (протокол розподілу між членами Комісії від 14.08.2018). 
Рішенням члена Комісії Костенка С.К. від 15.08.2018 відкрито дисциплінарне провадження № 11/2/4-1402дс-236дп-18 щодо прокурора Київської місцевої прокуратури № 10 м. Києва Дєєва О.В.  
Крім того, до Комісії 20.11.2018 надійшла дисциплінарна скарга прокурора міста Києва ОСОБА-2 про вчинення дисциплінарного проступку прокурором Київської місцевої прокуратури № 10 Дєєвим О.В. 
В якості підстав для притягнення прокурора до дисциплінарної  відповідальності у дисциплінарній скарзі зазначено невиконання чи неналежне виконання службових обов’язків (пункт 1 ч. 1 ст. 43 Закону України «Про прокуратуру»). 
Автоматизованою системою розподілу дисциплінарних скарг для вирішення питання про відкриття дисциплінарного провадження дисциплінарну скаргу  розподілено за членом Комісії Костенком С.К. (протокол розподілу між членами Комісії від 20.11.2018). 
Рішенням члена Комісії Костенка С.К. від 27.11.2018 відкрито дисциплінарне провадження 11/2/4-1908дс-326дп-18 щодо прокурора Київської місцевої прокуратури № 10 м. Києва Дєєва О.В. 
Рішенням Комісії від 23.01.2019 вказані дисциплінарні провадження  об’єднано в одне провадження, якому присвоєно № 11/2/4-1402дс-236дп-18.
Відповідно до ст. 45 Закону України «Про прокуратуру» № 1697-VII від 14 жовтня 2014 року (далі – Закон України «Про прокуратуру»), дисциплінарне провадження – це процедура розгляду Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією прокурорів дисциплінарної скарги, в якій містяться відомості про вчинення прокурором дисциплінарного проступку. 
Згідно ст. 44 вказаного Закону дисциплінарне провадження здійснюється Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією прокурорів. 
За статтями 46 та 47 Закону України «Про прокуратуру» після відкриття дисциплінарного провадження член Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів проводить перевірку в межах обставин, повідомлених у дисциплінарній скарзі. У разі виявлення під час перевірки інших обставин, що можуть бути підставою для притягнення прокурора до дисциплінарної відповідальності, інформація про це включається у висновок члена Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів за результатами перевірки. Член Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів за результатами перевірки готує висновок, який повинен містити інформацію про наявність чи відсутність дисциплінарного проступку прокурора та виклад обставин, якими це підтверджується. Якщо за результатами перевірки член Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів встановив наявність дисциплінарного проступку, у висновку додатково зазначається характер проступку, його наслідки, відомості про особу прокурора, ступінь його вини, інші обставини, що мають значення для прийняття рішення про накладення дисциплінарного стягнення, а також пропозиція члена Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів щодо конкретного виду дисциплінарного стягнення. Висновок та зібрані у процесі перевірки матеріали передаються на розгляд Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів та мають бути отримані його членами не пізніш як за п’ять днів до засідання, на якому такий висновок розглядатиметься. Розгляд висновку про наявність чи відсутність дисциплінарного проступку прокурора відбувається на засіданні Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів.
Прокурор Дєєв О.В., представник керівника Київської місцевої прокуратури № 10 – ОСОБА-3, представник прокурора міста Києва –  ОСОБА-4 на засідання Комісії з’явились. 
Заслухавши доповідача – члена Комісії Костенка С.К., пояснення прокурора Дєєва О.В., пояснення представників скаржників – ОСОБА-3 та ОСОБА-4, дослідивши матеріали дисциплінарного провадження та вивчивши висновки про наявність дисциплінарного проступку прокурора, а також матеріали і відомості, отримані Комісією під час розгляду висновків про наявність дисциплінарного проступку прокурора, Комісія встановила наступні обставини.
В дисциплінарній скарзі керівник Київської місцевої прокуратури № 10   м. Києва ОСОБА-1 зазначає,  що прокуратурою здійснюється моніторинг Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі – ЄРДР) на предмет об’єктивності відображення відомостей про кримінальні правопорушення, осіб що їх вчинили та результати досудового розслідування кримінальних проваджень, а також з  питань дотримання вимог Положення про порядок ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань, затвердженого наказом Генеральної прокуратури України №139 від 06.04.2016, Інструкції зі складання звіту про роботу органів досудового розслідування та ведення первинного обліку роботи слідчого, затвердженої наказом Генерального прокурора України, Міністра внутрішніх справ України, Голови Служби безпеки України та Голови Державної податкової служби України від 15.11.2012 №110/1031/1037/514, наказу Генеральної прокуратури України №275 від 16.10.2015 «Про організацію діяльності органів прокуратури з питань ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань, статистики та її аналізу», наказу Генерального прокурора України №4гн від 19.12.2012 «Про організацію діяльності прокурорів у кримінальному провадженні».
Вибірковою перевіркою достовірності відображення у статистичних звітах показників  скерованих  до  суду  обвинувальних  актів,  клопотань  про     звільнення  підозрюваного  від  кримінальної  відповідальності,  відповідності даних  Єдиного реєстру досудових розслідувань з  фактичним  станом  їх  виконання  виявлено  наступне.
Відповідно до даних книги обліку вхідної кореспонденції за 2015 рік до прокуратури Шевченківського району м.Києва 25.11.2015 за №1847 надійшов обвинувальний акт у кримінальному провадженні № (конфіденційна інформація) та ухвала Шевченківського районного суду м.Києва від (конфіденційна інформація) про повернення його прокурору. 
Згідно резолюції заступника прокурора району обвинувальний акт у кримінальному провадженні № (конфіденційна інформація) та вищевказана ухвала суду передані на виконання прокурору Київської місцевої прокуратури №10 Дєєву О.В. В порушення вимог п.1 розділу 2 Положення про порядок ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань, затвердженого наказом Генеральної прокуратури України № 139 від 06.04.2016 та п.39 наказу Генерального прокурора України № 4гн від 19.12.2012 «Про організацію діяльності прокурорів у кримінальному провадженні» прокурор Дєєв О.В. відповідні відомості до ЄРДР щодо повернення обвинувального акту судом упродовж 24 годин з моменту надходження із суду матеріалів до прокурора не вніс. Вищезазначені порушення спричинили викривлення статистичних даних щодо відомостей про направлені до суду кримінальні правопорушення та осіб, що їх вчинили. Крім того, прокурор Дєєв О.В. залишив поза увагою недоліки обвинувального акту у кримінальному провадженні № (конфіденційна інформація), визначені ухвалою  Шевченківського районного суду м.Києва від (конфіденційна інформація) та не вчинив будь-яких необхідних дій для їх виправлення та повторного направлення до суду. Так, у період часу з 25.11.2015 до 01.08.2018 вищевказане кримінальне провадження перебувало в кабінеті прокурора Дєєва О.В. та до територіального органу поліції не направлялось, відомості щодо повернення обвинувального акту судом в ЄРДР не відображено. Таким чином, своїми діями прокурор Київської місцевої прокуратури №10  Дєєв О.В. грубо порушив вимоги Кодексу професійної етики та поведінки прокурорів, затвердженого всеукраїнською конференцією прокурорів 27.04.2017, Кримінального процесуального кодексу України, наказу Генерального прокурора України №4гн від 19.12.2012 «Про організацію діяльності прокурорів у кримінальному провадженні», Положення про порядок ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань», затвердженого наказом Генеральної прокуратури України №139 від 06.04.2016, а саме: порушив службову дисципліну при виконанні своїх повноважень під час здійснення процесуального керівництва у кримінальному провадженні та допустив  порушення, які спричинили викривлення статистичних даних щодо відомостей про направлені до суду кримінальні правопорушення та осіб, що їх вчинили. З урахуванням викладеного заявник порушує питання про притягнення до дисциплінарної відповідальності прокурора Київської місцевої прокуратури №10 Дєєва О.В.
Комісією встановлені наступні обставини.
У провадженні слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувало кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № (конфіденційна інформація) за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.08.2015, приблизно о 15 годині 00 хвилин, на околиці села Росава, Миронівського району, Київської області  ОСОБА-5 зірвав, шляхом відокремлення наземної частини 175 стебел з коробочками рослин маку. У подальшому переніс їх з метою зберігання до власного гаража за адресою: (конфіденційна інформація).
Приблизно о 16 годині 00 хвилин 13.08.2015 ОСОБА-5 на громадському транспорті прибув до м. Київ та, перебуваючи за адресою: (конфіденційна інформація) біля павільйону з продажу квітів (конфіденційна інформація), почав реалізацію (збут) особливо небезпечного наркотичного засобу.
В рамках досудового слідства призначено судово-хімічну експертизу. Згідно висновку експерта №2390х від 28.08.2015: «надані на дослідження коробочки маку з фрагментами стебел світло-коричневого кольору  є особливо небезпечним  наркотичним засобом – маковою соломою».
За наслідками завершення досудового розслідування у кримінальному провадженні № (конфіденційна інформація) старшим слідчим СВ 3ВМ Шевченківського РУ ГУ МВС України  у м. Києві  ОСОБА-6 складено обвинувальний акт, який (конфіденційна інформація) затвердив прокурор прокуратури Шевченківського району м. Києва Дєєв О.В.
Відповідно до відомостей, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № (конфіденційна інформація), у розділі «Рух провадження», рішення про скерування обвинувального акту до суду для розгляду по суті процесуальним керівником Дєєвим О.В. прийнято 21.09.2015. 
Разом з тим, у ході проведення звірки даних Єдиного реєстру досудових розслідувань та даних вихідної кореспонденції прокуратури Шевченківського району м. Києва за 2015 рік встановлено, що вищевказаний обвинувальний акт фактично скеровано до суду (конфіденційна інформація).
За результатами розгляду обвинувального акту у кримінальному провадженні № (конфіденційна інформація) у підготовчому судовому засіданні суддею Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА-7 (конфіденційна інформація) винесено ухвалу про повернення його прокурору. 
Відповідно до даних книги обліку вхідної кореспонденції за 2015 рік до прокуратури Шевченківського району м. Києва 25.11.2015 за №1847 надійшли вищевказаний обвинувальний акт та ухвала суду. Згідно резолюції заступника прокурора району обвинувальний акт у кримінальному провадженні № (конфіденційна інформація) та вищевказана ухвала суду передані на виконання прокурору Київської місцевої прокуратури №10 Дєєву О.В. 
Відповідно до розподілу обов’язків між працівниками прокуратури Київської місцевої прокуратури №10 (наказ № 9 від 15.05.2018 та інші накази) прокурор Дєєв О.В. здійснює: нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва слідчими Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві при проведенні досудового розслідування у кримінальних провадженнях за фактами вчинення злочинів проти власності, проти громадської безпеки, а також підтримання державного обвинувачення в суді; вивчення законності судових рішень, постановлених за результатами розгляду обвинувальних актів та кримінальних справ; клопотань про звільнення від кримінальної відповідальності; вирішення питань, пов’язаних із виконанням судових рішень; оскарження незаконних судових рішень в апеляційному, касаційному порядку; розгляд звернень громадян з питань досудового розслідування.
В порушення вимог п.1 розділу 2 Положення про порядок ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань, затвердженого наказом Генеральної прокуратури України №139 від 06.04.2016 та п.39 наказу Генерального прокурора України №4гн від 19.12.2012 «Про організацію діяльності прокурорів у кримінальному провадженні» прокурор Дєєв О.В. відповідні відомості до ЄРДР щодо повернення обвинувального акту судом упродовж 24 годин з моменту надходження із суду матеріалів до прокурора не вніс.
Вищезазначені порушення спричинили викривлення статистичних даних щодо відомостей про направлені до суду кримінальні правопорушення та осіб, що їх вчинили.
Крім того, прокурор Дєєв О.В. залишив поза увагою недоліки обвинувального акту у кримінальному провадженні № (конфіденційна інформація), визначені ухвалою  Шевченківського районного суду м.Києва від (конфіденційна інформація) та не вчинив будь-яких необхідних дій для їх виправлення та повторного направлення до суду. 
Так, у період часу з 25.11.2015 до 01.08.2018 вищевказане кримінальне провадження перебувало в кабінеті прокурора Дєєва О.В. та до територіального органу поліції не направлялось, відомості щодо повернення обвинувального акту судом в ЄРДР не відображено.
Отже, всупереч вимог Кримінального процесуального кодексу України та наказу Генерального прокурора України №4гн від 19.12.2012 «Про організацію діяльності прокурорів у кримінальному провадженні» прокурор Дєєв О.В. при здійсненні обов’язків процесуального керівника у вищевказаному кримінальному провадженні не вчинив необхідних дій, що призвело до невиконання завдань кримінального провадження, порушення прав учасників кримінального процесу щодо захисту особи, суспільства і держави від кримінальних порушень, забезпечення повного, всебічного та неупередженого розслідування. 
Крім того, відповідно до ст.28 Кримінального процесуального кодексу України під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення  повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об’єктивно необхідними для виконання процесуальних дій  та прийняття процесуальних рішень. 
Проте, з порушенням будь-яких розумних строків без належного спрямування залишено обвинувальний акт у кримінальному провадженні № (конфіденційна інформація), який за резолюцією заступника прокурора передано на виконання прокурору прокуратури Дєєву О.В. 
На запит члена Комісії Дєєв О.В. пояснення не надав. В ході засідання Комісії пояснив, що факт порушення визнає, проте вважає, що це сталося через велику завантаженість в роботі та намагання обвинуваченого переховуватись. 
Представник скаржника ОСОБА-3 підтримав доводи дисциплінарної скарги. 
Керівник Київської місцевої прокуратури № 10 м. Києва надав письмові пояснення, в який підтвердив зазначені у дисциплінарній скарзі фактичні данні та зазначив, що після виявлення дисциплінарного проступку, матеріали кримінального провадження 01.08.2018 скеровано до СВ Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві для подальшого досудового розслідування та прийняття рішення у порядку ст. 283 КПК України. Відомості про повернення обвинувального акту прокурору відображено у ЄРДР. На цей час досудове розслідування у кримінальному провадженні зупинено у порядку ст. 280 КПК України у зв’язку з оголошенням у розшук особи, підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення.
З урахуванням викладених фактичних даних, Комісія вважає, що в діях прокурора Київської місцевої прокуратури №10 Дєєва О.В. наявний дисциплінарний проступок, передбачений пунктом 1 частини 1 статті 43 Закону України «Про прокуратуру», а саме невиконання та неналежне виконання службових обов’язків. При цьому додаткової кваліфікації вчинений Дєєвим О.В. дисциплінарний проступок за п. 6 ч. 1 ст. 43 вказаного Закону не потребує.
Із дня вчинення Дєєвим О.В. проступку, без урахування часу тимчасової непрацездатності або перебування прокурора у відпустці, річний строк для накладення дисциплінарного стягнення не минув, оскільки допущена ним бездіяльність у вигляді не прийняття у кримінальному провадженні рішення відповідно до вимог КПК України та не відображення в ЄРДР факту повернення обвинувального акту судом має триваючий характер, а вказаний факт виявлений під час перевірки лише 01.08.2018.
В дисциплінарній скарзі прокурор міста Києва ОСОБА-2  зазначає,  що Дєєв О.В. допустив неналежне виконання службових обов’язків щодо необхідності підвищення кваліфікації, що виразилося у невиконанні навчального плану під час дистанційного навчання у Національній академії прокуратури України та, як наслідок, відрахування з числа слухачів академії.
Зокрема, відповідно до календарного плану дистанційної форми навчання прокурорів у Національній академії прокуратури України та списку прокурорів органів прокуратури міста Києва, які підвищуватимуть кваліфікацію у Національній академії прокуратури України за дистанційною формою навчання у серпні – грудні 2018 року, затвердженого 31.07.2018, прокурор Київської місцевої прокуратури №10 м. Києва Дєєв О.В. мав підвищувати кваліфікацію в Національній академії прокуратури України  в період з 13.08.2018 до 14.09.2018 (навчання та іспит на базі Академії 17.09.2018-21.09.2018). 
Листом Національної академії прокуратури України №09/3/1845 від 27.09.2018, 11.10.2018 прокуратуру міста Києва повідомлено про відрахування з числа слухачів прокурора Київської місцевої прокуратури №10 м. Києва Дєєва О.В. у зв’язку з невиконанням ним вимог навчального плану.
Таким чином, прокурор Київської місцевої прокуратури №10 м. Києва   Дєєв О.В., який в період з 13.08.2018 до 14.09.2018 повинен був дистанційно проходити навчання у Національній академії прокуратури України, несумлінно поставився до виконання вищевказаного обов’язку та без поважних причин не виконав вимоги навчального плану, чим порушив  вимоги ч. 2 ст. 19 Закону України «Про прокуратуру». Внаслідок невиконання ним поточних (рубіжних) контрольних заходів наказом ректора Національної академії прокуратури України №89-пс від 20.09.2018 року його було відраховано із числа слухачів та не допущено до складання підсумкової атестації.
У період з 13.08.2018 до 14.09.2018 Дєєв О.В. у відпустках не перебував, листки непрацездатності для оплати тимчасової непрацездатності не надавав.
Ураховуючи викладене, заявник ставить питання про притягнення прокурора Дєєва О.В. до дисциплінарної відповідальності. 
Під час перевірки наведених у скарзі обставин членом Комісії витребувані відповідні матеріали з Національної академії прокуратури України. Крім того, направлено лист Дєєву О.В. в якому роз’яснено право щодо надання пояснень або відмови від їх надання стосовно себе. 
У відповідь на вказаний лист Дєєв О.В. надав пояснення, у яких зазначив, що виконувати навчальний план він не мав технічної можливості через неполадки електронної системи. Зокрема йому на електронну пошту не був надісланий пароль від акаунту. Він неодноразово за телефоном звертався до служби технічної підтримки, але відповідну допомогу так і не отримав. Особисто прибути до Академії він не мав можливості, у зв’язку з великим службовим навантаженням. Аналогічні пояснення прокурором Дєєвим О.В. надано прокурору м. Києва. 
В ході засідання Комісії Дєєв О.В. надав аналогічні пояснення. Представник прокурора міста Києва ОСОБА-4 підтримала доводи дисциплінарної скарги.  
Проте, зазначені Дєєвим О.В. відомості спростовуються матеріалами дисциплінарного провадження, зокрема, листом в.о. ректора Національної академії прокуратури України №07/2071 від 07.11.2018 та додатками до нього. У листі повідомляється, що Дєєв О.В. був зареєстрований в системі дистанційного навчання у потоці 1.1 після надання 16.08.2018 електронної адреси (конфіденційна інформація), на яку йому було надіслано логін та пароль для заповнення реєстраційних даних. Про їх отримання свідчить внесена Дєєвим О.В. в його персональному кабінеті особиста інформація (мобільний телефон, рік роботи в органах прокуратури тощо). Після цього в системі дистанційного навчання користувача було авторизовано. Таким чином, твердження Дєєва О.В., що проходження дистанційного навчання стало технічно неможливим, є безпідставним. 
Національною академією прокуратури України повідомлено, що наказом ректора Академії від 13.08.2108 № 68-пс Дєєва О.В. зараховано слухачем дистанційної форми навчання Інституту підвищення кваліфікації прокурорів для проходження навчання з 13 серпня по 14 вересня 2018 року. Згідно з протоколом системи дистанційного навчання Дєєв О.В. зареєструвався в системі 16.08.2018 о 12 год. 30 хв. з ір-адреси (конфіденційна інформація). Після реєстрації Дєєв О.В. зазначив у системі свої персональні дані. Наступна спроба увійти до системи зроблена Дєєвим О.В. лише в останній день навчання – 14.09.2018 о 17 год. 35 хв. і була неуспішною через помилку при введені пароля. 
Ураховуючи викладені обставини Комісія робить висновок, що дисциплінарна скарга прокурора м. Києва ОСОБА-2 підлягає задоволенню, оскільки своїми діями прокурор Дєєв О.В. вчинив дисциплінарний проступок, передбачений пунктом 1 ч. 1 ст. 43 Закону України «Про прокуратуру», а саме невиконання та неналежне виконання службових обов’язків. 
Відповідно до ч. 2 ст. 19 Закону України «Про прокуратуру» прокурор зобов’язаний вдосконалювати свій професійний рівень та з цією метою підвищувати кваліфікацію.
Підвищення кваліфікації є службовим обов’язком усіх прокурорсько-слідчих працівників незалежно від займаних посад та стажу роботи в органах прокуратури. 
Обов’язок прокурора підвищувати свою кваліфікацію у Національній академії прокуратури України не рідше одного разу на три роки, передбачений п. 2 розділу ІХ Положення про організацію кадрової роботи в органах прокуратури, затвердженого наказом Генерального прокурора України 18.12.2017 № 351, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.01.2018 р. за № 113/31565.
Згідно з Положенням про єдину систему підвищення кваліфікації прокурорсько-слідчих працівників органів прокуратури України, затвердженим наказом Генерального прокурора України від 30 квітня 2013 року № 57 основними принципами підвищення кваліфікації прокурорсько-слідчих працівників є обов’язковість та безперервність удосконалення професійної підготовки.
Із дня вчинення Дєєвим О.В. проступку, без урахування часу тимчасової непрацездатності або перебування прокурора у відпустці, річний строк для накладення дисциплінарного стягнення не минув. 
При прийнятті рішення у дисциплінарному провадженні щодо виду дисциплінарного стягнення Комісією враховано характер проступків, їх наслідки, особа прокурора, ступінь його вини, обставини, що впливають на обрання виду дисциплінарного стягнення. 
Комісія вважає, що стосовно прокурора Дєєва О.В. наявні підстави для застосування дисциплінарного стягнення у вигляді заборони на строк один рік на переведення до органу прокуратури вищого рівня та на призначення на вищу посаду в органі прокуратури, в якому прокурор обіймає посаду, з огляду на таке. Дєєв О.В. не має дисциплінарних стягнень, характеризується в цілому позитивно.
На підставі викладеного, керуючись статтею 11, п. 1 ч. 1 статті 43, статтями 47–50, 77 Закону України «Про прокуратуру», пунктами 115-127 Положення про порядок роботи Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів, Комісія,  


В И Р І Ш И Л А:

Притягнути прокурора Київської місцевої прокуратури № 10 міста Києва Дєєва Олексія Володимировича до дисциплінарної відповідальності та накласти на нього дисциплінарне стягнення у виді заборони на строк один рік на переведення до органу прокуратури вищого рівня та на призначення на вищу посаду в органі прокуратури, в якому прокурор обіймає посаду. 
Рішення направити прокурору міста Києва для застосування до прокурора накладеного дисциплінарного стягнення. 
Копію рішення направити прокурору Дєєву О.В. та керівнику Київської місцевої прокуратури № 10 міста Києва.
Рішення Комісії за результатами дисциплінарного провадження може бути оскаржене прокурором, щодо якого воно прийняте, до адміністративного суду або до Вищої ради правосуддя протягом одного місяця з дня вручення йому чи отримання ним поштою копії рішення.


Головуючий В. Грушковський

Члени Комісії:

А. Коваленко


О. Ковальчук


С. Костенко


С. Нечепоренко 


Ю. Піцик


С. Сергійчук 


В. Шемчук 


В. Юсип