22.11.2018

Рішення №523дп-18


Про накладення на прокурора Київської місцевої прокуратури № 10 міста Києва Лейтара О.С., заступника начальника відділу нагляду за додержанням законів органами Служби безпеки України, державної прикордонної та фіскальної служб управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Автономної Республіки Крим Мурачова Р.В. дисциплінарних стягнень та закриття дисциплінарного провадження щодо першого заступника керівника Київської місцевої прокуратури № 10 міста Києва Кучера В.О.

 
КВАЛІФІКАЦІЙНО-ДИСЦИПЛІНАРНА
КОМІСІЯ ПРОКУРОРІВ

РІШЕННЯ
№523дп-18

22 листопада 2018

Київ

Про накладення на прокурора Київської місцевої прокуратури № 10 міста Києва Лейтара О.С., заступника начальника відділу нагляду за додержанням законів органами Служби безпеки України, державної прикордонної та фіскальної служб управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Автономної Республіки Крим Мурачова Р.В. дисциплінарних стягнень та закриття дисциплінарного провадження щодо першого заступника керівника Київської місцевої прокуратури № 10 міста Києва Кучера В.О.


Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів у складі: головуючого Грушковського В.Ю., членів Комісії Архіпова В.І., Коваленка А.А., Ковальчука О.М., Нечепоренка С.О., Піцика Ю.М., Погребняка С.П., Сергійчука С.О., Шемчука В.В. та Юсипа В.В., розглянувши висновок про відсутність дисциплінарного проступку в діях першого заступника керівника Київської місцевої прокуратури № 10 міста Києва Кучера В.О. та наявність дисциплінарного проступку у діях прокурора Київської місцевої прокуратури № 10 міста Києва Лейтара О.С. і заступника начальника відділу нагляду за додержанням законів органами Служби безпеки України, державної прикордонної та фіскальної служб управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Автономної Республіки Крим Мурачова Р.В. у дисциплінарному провадженні № 11/2/4-997дс-202дп-18,

В С Т А Н О В И Л А:

Кучер Вадим Олегович в органах прокуратури працює з липня 2012 року. Наказом виконувача обов’язків прокурора міста Києва від 14 грудня 2015 року № 4369-к призначений на посаду першого заступника керівника Київської місцевої прокуратури № 10 міста Києва, яку обіймає на теперішній час.
За місцем роботи характеризується позитивно, дисциплінарних стягнень не має.
Лейтар Олексій Сергійович в органах прокуратури працює з липня 2013 року. На посаду прокурора Київської місцевої прокуратури № 10 міста Києва призначений наказом виконувача обов’язків прокурора міста Києва від 14  квітня 2016 року № 579к, яку обіймає на цей час. 
За місцем роботи характеризується позитивно, однак має дисциплінарне стягнення, накладене рішенням Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів від 31 січня 2018 року № 41дп-18, яке застосовано наказом прокурора міста Києва від 13 лютого 2018 року № 271.
Мурачов Роман Вікторович в органах прокуратури працює з листопада 2012 року. Наказом прокурора міста Києва від 3 липня 2018 року № 1396 звільнений з прокуратури міста Києва у порядку переведення до прокуратури Автономної Республіки Крим. 
Наказом прокурора Автономної Республіки Крим від 3 липня 2018 року № 338к Мурачов Р.В. призначений на посаду заступника начальника відділу нагляду за додержанням законів органами Служби безпеки України, державної прикордонної та фіскальної служб управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Автономної Республіки Крим.
За місцем роботи характеризується позитивно, дисциплінарних стягнень не має. За сумлінне виконання службових обов’язків, професіоналізм, ініціативу, наполегливість, оперативність у роботі та з нагоди Дня Конституції України має подяку від прокурора міста Києва.
До Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів (далі – Комісія) 8  червня 2018 року надійшла дисциплінарна скарга прокурора міста Києва про вчинення дисциплінарного проступку першим заступником керівника Київської місцевої прокуратури № 10 Кучером В.О., прокурором цієї ж місцевої прокуратури Лейтаром О.С. та слідчим в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва Мурачовим Р.В.
Для вирішення питання про відкриття дисциплінарного провадження автоматизованою системою цього ж дня вказану скаргу розподілено за членом Комісії Коваленком А.А., яким 6 липня 2018 року прийнято рішення про відкриття дисциплінарного провадження № 11/2/4-997дс-202дп-18.
Рішенням Комісії від 18 липня 2018 року № 314дп-18 строк проведення перевірки відомостей щодо наявності підстав для притягнення прокурорів до дисциплінарної відповідальності у цьому провадженні продовжено на один місяць.
Положеннями статей 46 та 47 Закону України від 14 жовтня 2014 року №1697-VII «Про прокуратуру» (далі – Закон № 1697-VII) передбачено, що після відкриття дисциплінарного провадження член Комісії проводить перевірку в межах обставин, повідомлених у дисциплінарній скарзі. Член Комісії за результатами перевірки готує висновок, який повинен містити інформацію про наявність чи відсутність дисциплінарного проступку прокурора та виклад обставин, якими це підтверджується. Висновок та зібрані у процесі перевірки матеріали передаються на розгляд Комісії та мають бути отримані його членами не пізніш як за п’ять днів до засідання, на якому такий висновок розглядатиметься. Розгляд висновку про наявність чи відсутність дисциплінарного проступку прокурора відбувається на засіданні Комісії.
За результатами перевірки членом Комісії 5 вересня 2018 року складено висновок про відсутність дисциплінарного проступку у діях Кучера В.О. та наявність дисциплінарного проступку в діях Лейтара О.С. і Мурачова Р.В.
У зв’язку з неявкою Мурачова Р.В. Комісією 24 жовтня 2018 року прийнято рішення про відкладення розгляду висновку. 
Скаржник та прокурори належним чином повідомлені про час та місце проведення засідання Комісії. 
На засідання Комісії з’явились представник скаржника – прокурор прокуратури міста Києва ОСОБА-1, прокурори Кучер В.О., Лейтар О.С. та Мурачов Р.В., яким роз’яснено їх права та обов’язки.
Заслухавши доповідача – члена Комісії Коваленка А.А., пояснення представника скаржника, Кучера В.О., Лейтара О.С. та Мурачова Р.В., дослідивши матеріали перевірки, вивчивши висновок члена Комісії, Комісія встановила таке.
Зі змісту дисциплінарної скарги вбачається, що на підставі наказу прокурора міста Києва від 1 лютого 2018 року № 19 проведено службову перевірку в діяльності Київської місцевої прокуратури № 10, за результатами якої встановлено факти неналежного виконання Кучером В.О., Лейтаром О.С. та Мурачовим Р.В. своїх службових обов’язків.
Так, Лейтар О.С. у період з 30 серпня 2016 року по 27 липня 2017 року вніс до Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі – ЄРДР) неправдиві відомості у 7 кримінальних провадженнях щодо направлення у них обвинувальних актів до суду.
Насправді, незважаючи на завершення досудового розслідування, відкриття сторонам матеріалів кримінальних проваджень, на час внесення Лейтаром О.С. відомостей до ЄРДР про результати досудового розслідування, обвинувальні акти у цих 7 кримінальних провадженнях до суду передані не були.
Впродовж тривалого часу у кримінальних провадженнях не вчинялось жодної з передбачених частиною другою статті 283 Кримінального процесуального кодексу України (далі –КПК України) дій. 
Лише після виявлення цих порушень у результаті проведеної перевірки у листопаді 2017 року – січні 2018 року прокуратурою міста Києва у період з 12 лютого 2018 року по 23 березня 2018 року Лейтар О.С. передав до суду обвинувальні акти в указаних провадженнях.
Крім того, у дисциплінарній скарзі зазначається про допущені порушення у роботі колишнім прокурором прокуратури Шевченківського району міста Києва Мурачовим Р.В., який на час подачі скарги перебував на посаді слідчого прокуратури міста Києва.
Так, Мурачов Р.В. у період з 2 грудня 2013 року по 31 січня 2014 року вніс неправдиві відомості у 2-х кримінальних провадженнях, у яких його було призначено процесуальним керівником. 
Незважаючи на завершення досудового розслідування, відкриття сторонам матеріалів кримінальних проваджень, на час внесення Мурачовим Р.В.  відомостей до ЄРДР про результати досудового розслідування обвинувальні акти у цих кримінальних провадженнях до суду передані не були. 
Встановити місцезнаходження матеріалів кримінального провадження № ______ на час службової перевірки не виявилось за можливе. Незважаючи на встановлення місця знаходження матеріалів кримінального провадження № ______, на час перевірки не представилось за можливе направити до суду обвинувальний акт.
Таким чином, як зазначено в дисциплінарній скарзі, своєю бездіяльністю, яка полягала у непередачі до суду обвинувальних актів у кримінальних провадженнях, у яких завершено досудове розслідування, прокурори Лейтар О.С. та Мурачов Р.В. порушили вимоги частини першої статті 28 КПК України, відповідно до якої процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки, тобто такі, що є об’єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень, а також частини другої статті 283 КПК України, якою передбачено, що прокурор зобов’язаний у найкоротший строк після повідомлення особі про підозру здійснити одну з таких дій: закрити провадження, звернутися до суду з клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру.
Невиконання Лейтар О.С. та Мурачов Р.В. цих вимог закону мали наслідком порушення загальних завдань кримінального судочинства, закріплених у частиною першою статті 2 КПК України щодо забезпечення швидкого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, а також забезпечення прав підозрюваних, визначених частиною першою статті 283 КПК України, на розгляд обвинувачення проти них в суді в найкоротший строк або його припинення шляхом закриття провадження.
Зазначені прокурори також порушили вимоги частини третьої статті 283 КПК України щодо внесення відомостей до ЄРДР упродовж 24-х годин з моменту прийняття процесуального рішення.
Крім наведеного, Мурачовим Р.В. порушено вимоги Інструкції з діловодства органах прокуратури України, затвердженої наказом Генерального прокурора України № 3 від 15 січня 2013 року – щодо передачі документів іншому виконавцю, у разі відпустки, звільнення (пункт 1.16) та з приводу недбалого зберігання документів (пункт 1.17), що зокрема, сприяло втраті кримінальних проваджень.
Таким чином, скаржник вважає, що вчинення Лейтар О.С. та Мурачов Р.В. зазначених порушень свідчить про наявність підстав для притягнення їх до дисциплінарної відповідальності за невиконання чи неналежне виконання службових обов’язків, згідно з пунктом 1 частини першої статті 43 Закону № 1697-VII.
Водночас скаржник зауважив, що вчинення Лейтаром О.С. вищезазначених порушень стало можливим унаслідок неналежного виконання своїх обов’язків щодо контролю за роботою підлеглих першим заступником керівника Київської місцевої прокуратури № 10 Кучером В.О.
Згідно з наказами керівника Київської місцевої прокуратури № 10 про розподіл функціональних обов’язків між працівниками місцевої прокуратури на першого заступника керівника цієї прокуратури покладено організацію нагляду за додержанням законів під час досудового розслідування, в тому числі у формі процесуального керівництва, участі у судовому провадженні.
Закріплені вказаними наказами обов’язки, включають також здійснення контролю за роботою підпорядкованих прокурорів.
Проте Кучер В.О. вказані обов’язки належним чином не виконував, наведені порушення у підпорядкованих прокурорів не виявив, з дисциплінарною скаргою не звернувся.
Зокрема, він не виконав свої обов’язки керівника, визначені частиною третьою статті 37 КПК України, а саме не змінив прокурорів у кримінальних провадженнях через неефективність виконання ними своїх обов’язків, а також не використав повноваження, надані частиною першою статті 37 КПК України, щодо призначення себе прокурором з метою особистого усунення порушень закону та прав учасників кримінального провадження.
Крім того у порушення вимог пунктів 3.1, 13 наказу Генерального прокурора України «Про організацію діяльності прокурора у кримінальному провадженні» від 19 грудня 2012  року № 4гн не виконав обов’язок щодо здійснення контролю за якістю здійснення процесуального керівництва на стадії досудового розслідування та участі у судовому провадженні.
Відмічено також, що відповідно до пункту 1 розділу IV Положення про порядок ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань, затвердженого наказом Генерального прокурора України від 17 серпня 2012 року № 69, та пункту 1 розділу VI Положення про порядок ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань, затвердженого наказом Генерального прокурора України від 6 квітня 2016 року № 139, на прокурорів, керівників органів досудового розслідування усіх рівнів покладено відповідальність за забезпечення своєчасного, повного та достовірного внесення інформації до Реєстру.
Звернуто увагу, що у разі належного виконання Кучером В.О. своїх службових обов’язків можна було запобігти порушенням, що вчинили підлеглі прокурори. У зв’язку з цим Кучер В.О. мав був забезпечити повсякденний контроль за роботою підлеглих прокурорів, оперативне отримання інформації про їх дії та рішення, достовірністю відомостей, які вносяться до ЄРДР, а також показників статистичної звітності про роботу органів досудового розслідування з метою своєчасного виявлення порушень законодавства та реалізації повноважень керівника органу прокуратури.
Невиконання та неналежне виконання Кучером В.О. своїх службових обов’язків, як вважає скаржник, свідчить про наявність підстав для притягнення його до дисциплінарної відповідальності згідно з пунктом 1 частини першої статті 43 Закону № 1697-VII.
У своїх поясненнях Кучер В.О. не визнав свою вину у вчиненні дисциплінарного проступку. Одночасно повідомив, що згідно з наказами про розподіл функціональних обов’язків між працівниками прокуратури він здійснює організацію нагляду за додержанням вимог закону при прийманні, реєстрації, розгляді та вирішенні в Шевченківському УП ГУ НП у місті Києві та СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у місті Києві заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення; організацію нагляду за додержанням законів під час досудового розслідування, в тому числі у формі процесуального керівництва, участі у судовому провадженні та оскарження судових рішень щодо кримінальних правопорушень, віднесених до підслідності СВ Шевченківського УП ГУ НП у міста Києві та  СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у місті Києві; організацію нагляду за станом збереження СВ Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві речових доказів та ін.
Зазначив, що у його підпорядкуванні перебувають 30 прокурорів місцевої прокуратури, у тому числі Лейтар О.С. 
Щодо обвинувальних актів у кримінальних провадженнях, зазначених в дисциплінарній скарзі, пояснив, що у восьми провадженнях відомості про скерування обвинувального акта до суду внесені до ЄРДР прокурором Лейтаром О.С. і на цей час усі вони скеровані до суду. Більш того, за фактом несвоєчасного направлення кримінального провадження до суду Лейтар О.С. вже притягувався до дисциплінарної відповідальності за скаргою місцевої прокуратури. 
Кучер В.О. також повідомив, що належним чином виконує свої службові обов’язки щодо контролю за роботою підпорядкованих прокурорів, а саме щомісячно при складанні звітів форми СЛМ та СЛ під час визначення кількості закінчених кримінальних проваджень, в т.ч. направленням до суду, звіряються відомості, що обліковані в Єдиному реєстрі досудових розслідувань, та дії, фактично виконані процесуальні прокурорами. З цією метою слідчим відділом територіального управління поліції складається довідка про рух провадження, а співробітниками прокуратури перевіряються супровідні листи до обвинувальних актів, скерованих до суду. Таким чином підтверджується фактичне скерування обвинувальних актів до суду. При цьому, відомостей щодо неприйняття судом указаних актів йому не повідомлялось.
Він наголосив, що порушення, зазначені у скарзі, в місцевій прокуратурі не носять системного характеру, а відносяться до діяльності працівника, відносно якого вжито заходів реагування та який на сьогоднішній день не допускає аналогічних порушень. 
Курер В.О. запевнив, що керівництвом місцевої прокуратури постійно вивчається стан виконавської дисципліни підлеглих працівників під час здійснення процесуального керівництва у кримінальних провадженнях. 
У свою чергу Лейтар О.С. у наданих поясненнях повідомив, що не згоден з доводами дисциплінарної скарги. Усі порушення допущено ним з об’єктивних причин. Наразі недоліки усунуто, кримінальні провадження з обвинувальними актами скеровано до суду.
Так, обвинувальний акт у кримінальному провадженні № ______ був повернутий судом. Лише після встановлення місцезнаходження підозрюваного він здійснив у службове відрядження до м. Хмельницька та вручив останньому обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування, і 13 березня 2018 року повторно скерував обвинувальний акт до суду.
З приводу також кримінального провадження № _______ повідомив, що судом було повернуто обвинувальний акт. Після цього він намагався повторно вручити копію обвинувального акта та реєстру матеріалів досудового розслідування підозрюваній, однак не зміг цього зробити, оскільки остання змінила свою адресу проживання. У зв’язку з чим кримінальне провадження було повернуто до СВ Шевченківського УП ГУНП України в місті Києві. Після встановлення місця перебування підозрюваної Оробець Н.Д., копії процесуальних документів були вручені останній, а обвинувальний акт з додатками 13 лютого 2018 року скерований до суду.
Вказав також, що обвинувальний акт з матеріалами кримінального провадження № ______ судом не прийнято у зв’язку з різницею в датах зазначених у розписках про отримання копій процесуальних документів підозрюваною та захисниками. Після неодноразово здійснених ним викликів підозрюваної, які поігноровано, матеріали кримінального провадження разом з обвинувальним актом повернуті до СВ Шевченківського УП ГУНП України в місті Києві для розшуку підозрюваної. На цей час копії обвинувального акта та реєстру матеріалів досудового розслідування вручені підозрюваній ОСОБА-2 та її захисникам, після чого в порядку статті 291 КПК України обвинувальний акт з додатками 26 лютого 2018 року скеровано до Шевченківського районного суду міста Києва, де він перебуває на цей час.
Аналогічні твердження щодо об’єктивності причин такої тривалості досудового розслідування Лейтар О.С. зазначив щодо кримінальних проваджень № _____, № ______, № _______ та № ______.
При цьому Лейтар О.С стверджує, що повернення обвинувальних актів до СВ Шевченківського УП ГУНП України  в місті Києві відображено в ЄРДР з відміткою «Повернуто з інших підстав» та після скерування обвинувальних актів до Шевченківського районного суду міста Києва, відомості відображено в ЄРДР за допомогою відмітки «До суду».
Додав також, що в усіх кримінальних провадженнях приймались рішення в порядку статті 283 КПК України, оскільки обвинувальні акти у вищевказаних кримінальних провадженнях в передбачені процесуальним законодавством строки скеровувались до Шевченківського районного суду м. Києва, про що свідчать присвоєні їм вихідні номери та здійсненні відповідні записи в книгу обліку документів відправлених кур’єром до суду (копії додаються). Після повернення судом указаних обвинувальних актів, вони скеровувались до Шевченківського УП ГУНП України в місті Києві для усунення недоліків та розшуку обвинувачених. 
Копії супровідних листів щодо скерування обвинувальних актів до суду долучались в кінці кожного календарного місяця до відповідного наряду для складання щомісячної звітності.
У своїх поясненнях, наданих Комісії, Мурачов Р.В. також не визнав свою провину у вчиненні дисциплінарного проступку. Зокрема, зазначив, що з моменту вчинення дій минуло понад 4-х з половиною років. Стверджує, що зазначенні дії не є триваючими, оскільки у 2015 році перевівся до іншого підрозділу прокуратури міста Києва, де в подальшому три роки працював на посаді слідчого, та мав флешносій (ключ) «слідчого», яким взагалі не передбачено функцію «до суду» або «повернуто судом». 
Крім того, з 2015 року не був процесуальним керівником у кримінальних провадженнях №_____, № ______ та не мав права втручатись в хід розслідування.
Разом з тим, відмітку в ЄРДР «до суду» ставив лише після погодження обвинувального акту та підписання відповідного супровідного листа до суду, одним з керівників прокуратури району, та надання обвинувального акта з додатками до канцелярії. 
Безпосереднє доставлення обвинувального акта до суду в його обов’язки не входило, як правило обвинувальні акти доставляв водій прокуратури або співробітники канцелярії.
В подальшому участь в судовому засіданні або виправлення недоліків в обвинувальному акті у зв’язку з великим навантаженням в прокуратурі Шевченківському районі могло бути покладено на іншого прокурора групи прокурорів, на той час це була постійна практика. 
Аналізуючи вказані обставини, Комісія дійшла висновку, що доводи скаржника про вчинення Кучером В.О. дисциплінарного проступку не знайшли свого підтвердження, оскільки останній як перший заступник керівника місцевої прокуратури вживав заходів щодо контролю за роботою підлеглих працівників. Організував певний порядок передачі справ до суду з обвинувальними актами і проводив відповідні взаємозвірки з органами поліції з цих питань. Проте, як зазначено у скарзі, здійснювати повсякденний контроль за роботою процесуальних керівників у силу навантаження (30 прокурорів у підпорядкуванні) фактично неможливо.
При цьому слід взяти до уваги доводи Кучера В.О. щодо дієвості вжитих заходів контролю за роботою підлеглих працівників, адже в скарзі наведено порушення, що мали місце у 2014-2016 роках, у той час, зараз таких порушень не виявлено.
Крім того, чинне законодавство надає прокурору повноваження, у здійсненні яких він є самостійним і відповідно несе відповідальність за вчинені дії.
Так, частиною першою статті 36 КПК України передбачено, що прокурор, здійснюючи свої повноваження відповідно до вимог цього Кодексу, є самостійним у своїй процесуальній діяльності, втручання в яку осіб, що не мають на те законних повноважень, забороняється.
Таким чином, враховуючи вищенаведене, у діях Кучера В.О. відсутній склад дисциплінарного проступку, передбачений пунктом 1 частини першої статті 43 Закону № 1697-VII, а відповідно відсутні підстави для накладення на нього  дисциплінарного стягнення.
Разом із цим, Комісія дійшла висновку, що доводи скаржника щодо вчинення дисциплінарного проступку Лейтаром О.С. та Мурачовим Р.В. знайшли своє підтвердження, що підтверджується таким.
Відповідно до пунктів 2, 10 частини першої статті 3 Закону № 1697-VII діяльність прокуратури ґрунтується на засадах законності, справедливості, неупередженості, об’єктивності та неухильного дотримання вимог професійної етики та поведінки.
Частиною четвертою статті 19 цього Закону передбачено обов’язок прокурора діяти лише на підставі, в межах та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України, дотримуватись правил прокурорської етики, зокрема не допускати поведінки, яка дискредитує його як представника прокуратури та може зашкодити авторитету прокуратури.
Згідно з положеннями статті п’ятої Кодексу професійної етики та поведінки прокурорів, затвердженого всеукраїнською конференцією прокурорів 27 квітня 2017 року, професійна діяльність прокурора має ґрунтуватися на неухильному дотриманні конституційних принципів верховенства права та законності.
Положення статті 11 цього Кодексу зобов’язують прокурора постійно дбати про свою компетентність, професійну честь і гідність. Своєю доброчесністю, принциповістю, компетентністю, неупередженістю та сумлінним виконанням службових обов’язків сприяти підвищенню авторитету прокуратури та зміцненню довіри громадян до неї.
У свою чергу, у статті 28 КПК України закріплено, що під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об’єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень.
При цьому положеннями частини 2 цієї статті забезпечення проведення досудового розслідування у розумні строки покладено саме на прокурора.
Відповідно до наказів керівника Київської місцевої прокуратури № 10 від 6 травня 2016 року № 20, 21 квітня 2017 року № 5, 15 листопада 2017 року № 20 про розподіл обов’язків між працівниками прокуратури на прокурора Лейтара О.С. покладено обов’язки щодо здійснення процесуального керівництва у кримінальних провадженнях.
Проте Лейтар О.С., працюючи на посаді прокурора Київської місцевої прокуратури № 10 міста Києва, бувши досвідченим фахівцем, у період з 30 серпня 2016 року по 27 липня 2017 року вніс до ЄРДР неправдиві відомості у 7 кримінальних провадженнях щодо направлення у них обвинувальних актів до суду, тим самим допустив зволікання, а недоліки усунув лише після виявлення їх працівниками прокуратури міста Києва.
Впродовж тривалого часу (від 6 до 17 місяців) у цих провадженнях не вчинялось жодної з передбачених частиною другою статті 283 КПК України дій. Лише після виявлення цих порушень у результаті проведеної у листопаді 2017- січні 2018 року перевірки працівниками відділу забезпечення державного обвинувачення у регіоні, в період з 12 лютого 2018 року по 23 березня 2018 року Лейтар О.С. передав до суду обвинувальні акти у цих кримінальних провадженнях. 
Зокрема, Лейтаром О.С. прийнято рішення (відображено в системі ЄРДР) про скерування обвинувальних актів до суду:
-    30 липня 2016 року у кримінальному провадженні № _______ однак, насправді обвинувальний акт у даному провадженні він передав до суду лише 23 березня 2018 року, після виявлення цього факту прокуратурою міста Києва
-    30 липня 2016 року у кримінальному провадженні № ______, однак обвинувальний акт до суду направив лише 13 лютого 2018 року, після перевірки працівників прокуратури міста;
-    12 грудня 2016 року у кримінальному провадженні № ______, однак процесуальні документи до суду скеровано лише 28 березня 2018 року; 
-    5 квітня 2017 року у кримінальному провадженні № ______, однак процесуальні документи до суду скеровано лише 26 лютого 2018 року; 
-    24 квітня 2017 року у кримінальному провадженні № ______, однак процесуальні документи до суду скеровано лише 13 лютого 2018 року; 
-    26 квітня 2017 року у кримінальному провадженні № ____, однак процесуальні документи до суду скеровано лише 13 березня 2018 року;
-    27 липня 2017 року у кримінальному провадженні № ______, однак процесуальні документи до суду скеровано лише  16 лютого 2018 року.
Водночас у наданих поясненнях, Лейтаром О.С. не спростовує жодного факту і не наводить причин, за яких допущено такі порушення. Зокрема, не заслуговують на увагу твердження щодо об’єктивності причин такої тривалості досудового розслідування, оскільки після виявлення порушень у ході службової перевірки їх було усунуто у місячний термін. 
Таким чином, своєю бездіяльністю, яка виразилася у непередачі до суду обвинувальних актів, у кримінальних провадженнях, в яких завершено досудове розслідування, Лейтар О.С. порушив вимоги статей 28 та 283 КПК України, відповідно до яких під час процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Крім того, прокурор зобов’язаний у найкоротший строк після повідомлення особі про підозру здійснити одну з таких дій: 1) закрити кримінальне провадження; 2) звернутися до суду з клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності; 3) звернутися до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру.
Порушив також вимоги пунктів 1.3, 4 наказу Генерального прокурора України «Про організацію діяльності прокурора у кримінальному провадженні» від 19 грудня 2012 року № 4гн, а саме не забезпечив швидке, всебічне, повне та неупереджене розслідування кримінальних правопорушень та виконання вимог закону щодо додержання розумних строків досудового розслідування.
Вказаними діями Лейтар О.С. вчинив дисциплінарний проступок, передбачений пунктом 1 частини першої статті 43 Закону № 1697-VII, тобто неналежне виконання службових обов’язків.
Крім цього встановлено, що Мурачов Р.В. працюючи на посаді  прокурора прокуратури Шевченківського району міста Києва, у період з 2 грудня 2013  року по 31 січня 2014 року вніс неправдиві відомості у 2-х кримінальних провадженнях, у яких його було призначено процесуальним керівником.
Проте усунути виявлені під час службової перевірки проведеної прокуратурою міста Києва порушення не виявилось можливим у зв’язку із втратою цих кримінальних проваджень.
Внаслідком безвідповідальності прокурора вдалось уникнути відповідальності особам у кримінальному провадженні № ______ за підозрою ОСОБА-3 у вчиненні злочину, передбаченого частиною другою статті 15 частини першої статті 185 КК України (крадіжка) та № ______ за підозрою ОСОБА-4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 2032  КК України (зайняття гральним бізнесом).
Таким чином, своєю бездіяльністю, яка полягала у не передачі до суду обвинувальних актів у кримінальних провадженнях, у яких завершено досудове розслідування, Мурачов Р.В. порушив вимоги частини першої статті 28 КПК України, відповідно до якої процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийнятими в розумні строки, тобто такі, що є об’єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень, а також частини другої статті 283 КПК України, якою передбачено, що прокурор зобов’язаний у найкоротший строк після повідомлення особі про підозру здійснити одну з таких дій: закрити провадження, звернутися до суду з клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру.
Порушив також вимоги пунктів 1.3, 4 наказу Генерального прокурора України від 19 грудня 2012 року № 4гн «Про організацію діяльності прокурора у кримінальному провадженні», а саме не забезпечив швидке, всебічне, повне та неупереджене розслідування кримінальних правопорушень та виконання вимог закону щодо додержання розумних строків досудового розслідування.
Вказаними діями Мурачов Р.В. вчинив дисциплінарний проступок, передбачений пунктом 1 частини першої статті 43 Закону України «Про прокуратуру», тобто неналежне виконання службових обов’язків.
Факт вчинення Лейтаром О.С. та Мурачовим Р.В. дисциплінарного проступку підтверджується такими документами:
-    довідкою (без дати) та матеріалами перевірки Київської місцевої прокуратури № 10 щодо достовірності даних про направлення кримінальних проваджень до суду та результатів судового розгляду за період 2012 рік – перше півріччя 2017 року, складеною управлінням підтримання державного обвинувачення в суді прокуратури міста Києва;
-    матеріалами службової перевірки щодо порушення виконавської дисциплінарної в діяльності Київської місцевої прокуратури № 10 (копії наказів прокурора міста Києва від 1 лютого 2018 року № 19 про проведення службової перевірки, від 23 лютого 2018 року № 31 про продовження строку проведення службової перевіркою, висновком службової перевірки, копіями витягів з журналів вхідної та вихідної кореспонденції Київської місцевої прокуратури № 10, копіями супровідних листів до обвинувальних актів тощо);
-    поясненнями керівника Київської місцевої прокуратури № 10 Гавриша Р.В.;
-    поясненнями Кучера В.О., Лейтара О.С. та Мурачова Р.В. 
Згідно з приписами частини четвертої статті 48 Закону № 1697-VII рішення про накладення на прокурора дисциплінарного стягнення може бути прийнято не пізніше ніж через рік із дня вчинення проступку без урахування часу тимчасової непрацездатності або перебування прокурора у відпустці. 
Комісія зазначає, що триваючими визначаються правопорушення, які, почавшись з якоїсь протиправної дії або бездіяльності, здійснюються потім безперервно шляхом невиконання обов’язку. Початковим моментом такого діяння може бути активна дія або бездіяльність, коли винний або не виконує конкретний покладений на нього обов’язок, або виконує його не повністю чи неналежним чином.
Отже, непередача обвинувальних актів до суду Лейтаром О.С. у кримінальних провадженнях у яких завершено досудове розслідування, та втрата Мурачовим Р.В. матеріалів кримінальних проваджень та непередача матеріалів проваджень під час звільнення, є триваючим правопорушенням, оскільки в цьому випадку особа перебуває в безперервному стані протиправної бездіяльності через невиконання своїх обов’язків.
Відтак враховуючи, що ці проступки є триваючими, строк застосування дисциплінарного стягнення стосовно Лейтаром О.С. та Мурачовим Р.В. не сплинув.
При прийнятті рішення у дисциплінарному провадженні щодо виду дисциплінарного стягнення Комісією, з огляду на вимоги частини третьої статті 48 Закону № 1697-VII враховані характер проступку, його наслідки, особа прокурора, ступінь його вини, обставини, що впливають на обрання виду дисциплінарного стягнення. 
Визначаючи вид стягнення, що має бути застосоване до прокурора Лейтара О.С., Комісія враховує умисний характер вчиненого проступку, а також те, що він підриває авторитет самого прокурора, органів прокуратури, так і держави в цілому, тому числі при здійсненні нагляду за дотриманням законів під час проведення досудового розслідування. 
Крім того, береться до уваги той факт, що Комісії 31 січня 2018 року прийнято рішення № 41дп-18 про притягнення Лейтара О.С. до дисциплінарної відповідальності та накладено на нього стягнення у виді догани, що додатково характеризує його особу.
З огляду на наведене Комісія вважає, застосування до Лейтара О.С. дисциплінарного стягнення у виді заборони строком на один рік на переведення до органу прокуратури вищого рівня чи на призначення на вищу посаду в органі прокуратури, в якому прокурор обіймає посаду, є пропорційним і достатнім вчиненому ним проступку.
Визначаючи вид стягнення, що має бути застосоване до Мурачова Р.В., Комісія враховує характеристику прокурора, відсутність дисциплінарних стягнень. При цьому врахуванню підлягає очевидність та грубість порушення, а також те, що він підриває авторитет самого прокурора, органів прокуратури, так і держави в цілому.
При виборі виду дисциплінарного стягнення щодо Мурачова Р.В. Комісія вважає пропорційним і достатнім застосувати до Мурачова Р.В. найм’якший вид стягнення – догану.
На підставі викладеного, керуючись вимогами статей 43, 47-50, 77 Закону України «Про прокуратуру», пунктів 61-63, 115-127 Положення про порядок роботи Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів, Комісія

В И Р І Ш И Л А:

Притягнути прокурора Київської місцевої прокуратури № 10 міста Києва Лейтара Олексія Сергійовича до дисциплінарної відповідальності та накласти на нього дисциплінарне стягнення у виді заборони строком на один рік на переведення до органу прокуратури вищого рівня чи на призначення на вищу посаду в органі прокуратури, в якому прокурор обіймає посаду. 
Притягнути заступника начальника відділу нагляду за додержанням законів органами Служби безпеки України, державної прикордонної та фіскальної служб управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Автономної Республіки Крим Мурачова Романа Вікторовича до дисциплінарної відповідальності та накласти на нього дисциплінарне стягнення у виді догани.
Дисциплінарне провадження № 11/2/4-997дс-202дп-18 щодо заступника керівника Київської місцевої прокуратури № 10 міста Києва Кучера Вадима Олеговича – закрити. 
Копію рішення направити прокурорам міста Києва і Автономної Республіки Крим для застосування накладених дисциплінарних стягнень, Кучеру В.О., Лейтару О.С. та Мурачову Р.В., а також керівнику Київської місцевої прокуратури № 10 міста Києва.
Рішення може бути оскаржене прокурорами до адміністративного суду або до Вищої ради правосуддя протягом одного місяця з дня отримання його копії.


Головуючий                                                            В. Грушковський

Члени Комісії:

                                                                                    В. Архіпов

                                                                                    А. Коваленко

                                                                                    О. Ковальчук

                                                                                    С. Нечепоренко 

                                                                                    Ю. Піцик

                                                                                    С. Погребняк

                                                                                    С. Сергійчук 

                                                                                    В. Шемчук

                                                                                    В. Юсип